Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства


Дипломна
K-16059

Вступ
Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження економічної ефективності діяльності підприємства
1.1 Інформаційна та нормативно – правова база оцінки економічної ефективності діяльності підприємства
1.2 Сутність економічної ефективності діяльності підприємства
1.3 Система показників оцінки економічної ефективності діяльності підприємства
Розділ 2 практичні засади оцінки економічної ефективності діяльності підприємства ват «промінь»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства
2.3 Комплесна оцінка економічної ефективності підприємства
Розділ 3 шляхи збільшення економічної ефективності діяльності ват «промінь»
3.1 Напрямки фінансової підтримки виробників сільськогосподарської продукції
3.2 Обгрунтування проектів збільшення ефективності роботи підприємства
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Ефективність виробництва – це узагальнене і повне відображення кінцевих результатів використання засобів, предметів праці і робочої сили на підприємстві за певний проміжок часу.
Об’єктом дослідження дипломної роботи є відкрите акціонерне товариство «Промінь». Підприємство створене як сільськогосподарське і спеціалізується на виробництві продукції тваринництва і рослинництва.
За період 2005-2007 рр спостерігались наступні зміни: чистий дохід від реалізації продукції продукції збільшився на 1067,8 тис.грн. або 26,9% в 2006 році порівняно із попереднім, і на 1302,4 тис.грн. або 25,85% в 2007 році, собівартість реалізованої продукції зросла на 1459,4 тис.грн. або 52,96% в 2006 році і на 1053,3 тис.грн. або 24,99% в 2007 році.
Середньорічна чисельність працівників знизилась на 18 осіб в 2006 році і на 23 особи в 2007 році, продуктивність праці зросла на 7,34 тис.грн. або 38,82% в 2006 році і на 11,27 тис.грн. або 42,94% в 2007 році. Фонд заробітної плати збільшився в 2006 році на 401,2 тис.грн. або 49,96% і на 459 тис.грн. або 38,12% в 2007 році. Середньорічна заробітна плата одного працівника збільшилась на 2,45 тис.грн. або 63,97% в 2006 році і на 3,57 тис.грн. або 56,85% в 2007 році.
Середньорічна вартість основних фондів знизилась в 2006 році на 1616,3 тис.грн. або 17,94% і зросла в 2007 році на 252,7 тис.грн. або 3,42%; середньорічна вартість оборотних фондів збільшилась в 2006 році на 496,1 тис.грн. або 12,7% і на 1328,5 тис.грн. або 30,18% в 2007 році.
Фондовіддача в 2006 році зросла на 0,24 і на 0,14 в 2007 році, що означає збільшення обсягів реалізації продукції на одну гривню основних фондів, фондоємність, як обернений показник, знизилась, а фондоозброєність знизилась на 4,4 в 2006 році, але зросла в 207 році на 6,74.
Валовий прибуток знизився в 2006 році на 391,6 тис.грн. або 32,24% і виріс в 2007 році на 249,1 тис.грн. або 30,28%. Чистий прибуток в 2006 році знизився на 27,2 тис.грн. або 3,43% і виріс в 2007 році на 455,5 тис.грн. або 59,56%.
Мінімальний нормативний рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 50% або 0,5. У товариства коефіцієнт становить 0,96 або 96%. Що свідчить про цілком задовільний рівень фінансової стійкості, і на протязі років цей показник завжди залишався досить високим. Це свідчить про те, що всі зобов’язання підприємства в 2005-2007 році можуть бути покриті власними коштами.
Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Збільшення коефіцієнта в 2007 році значить, що на 1 грн. власних коштів припадає 1,05 грн. фінансових ресурсів. Хоча в підприємства зростає цей коефіцієнт, він не досягає критичного значення – 2, є меншим. Коефіцієнт фінансового ризику свідчить про незначне зростання ризику, він значно нижчий за теоретично виправдане значення, що є позитивним.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу становить в 2005-2007 роках невисоку величину. Таке значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства свідчать про зниження можливості вільно маневрувати власними коштами. В нашому випадку, у підприємства менше свободи маневрувати мобільними коштами, хоча підприємство і знаходиться в межах допустимих критичних значень.
Коефіцієнт поточної фінансової сталості показує, яка частина поточних зобовязань може бути погашена власним капіталом підприємства. В нашому випадку коефіцієнт має значення набагато більше, ніж критичне значення, що є позитивним.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на в 2005-2007 роках перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0…2,0. В 2005 році його значення становило 5,68, а в 2006році – зросло на 8,47 і становило 17,3, потім знову зизилось і становило 11,62. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про достатність оборотних засобів для покриття поточних зобов’язань у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати цілком задовільним.
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 2,37 до 3,2 в 2005 і 2007 роках відповідно. Значення значно вище за нормативну величину, і платоспроможність з такої позиції можна вважати задовільною.
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно нижче нормативного мінімуму (0,2…0,25), так як становить 0,03 в 2005 році та значно зростає в 2006-2007 роках і відповідає нормативному значенню -0,62 в 2006 і 0,61 в 2007. Проте в національних умовах показник абсолютної ліквідності є значно менш вагомим критерієм платоспроможності, ніж вище розглянуті коефіцієнти, а тому не може впливати на характер висновків.
Коефіцієнт ліквідності запасів характеризує ліквідність матеріальних оборотних активів і є значно більшим за нормативне значення 1.
В аналізі рентабельності можна помітити наступне – в 2005 році рентабельність є величиною позитивною, в 2006 – знижується, оскільки знизився чистий прибуток, в 2007 році – знову зростає.
В цілому, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображає чітку тенденцію задовільної фінансової ситуації підприємства.
За результатами аналізу можна зробити наступні висновки:
- в 2005 році найбільшу питому вагу в обсязі реалізації промислової продукції займала продукція тваринництва, але в 2006-2007 роках обсяг виробництва продукції тваринництва починає падати і зменшується вдвічі. Це пов’язано з тим, що витрати на виробництво продукції тваринництва в 1,5-2 рази перевищують доходи, тому підприємство було змушене зменшувати обсяги виробництва.
- найбільшу питому вагу в продукції тваринництва займає виробництво молока і яловичини, незначну питому вагу має виробництво свинини.
- найбільшу питому вагу в продукції рослинництва в 2007 році займають зернові і зернобобові, хоча обсяг їх виробництва в 2005 році становив лише 11,2%, але в 2007 виріс до 49,2%. На 2005 рік найбільша питома вага продукції рослинництва була в цукрових буряків – 19,8%.
Показник ефективності використання основних фондів як фондовіддача зріс в 2006 році на 0,24 або 54,64%, в 2007 році – на 0,15 або на 1,69%. Це свідчить про збільшення вартості отриманого доходу на 1 грн. основних фондів. Відповідно фондоємність, як обернений до фондовіддачі показник, знижується в 2006 році на 0,8 або 35,33% і на 0,26 або 17,82% в 2007 році, що є позитивним. Фондоозброєність, як показник, що характеризує вартість основних фондів на одного працівника, знизився на 4,4 тис.грн. або 10,25% в 2006 році і зріс на 6,73 тис.грн. або 17,49% в 2007 році, таким чимном перевищивши показник 2005 року. Це є позитивне явище, оскільки працівники можуть обслуговувати більшу кількість техніки. Рентабельність основних фондів, тобто прибуток на 1 грн. основних фондів в 2006 році зростає на 1,56 або 17,68% і на 5,61 або 54,28%, що є позитивним.
Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо додатнє значення показника, що є позитивним, при чому в 2006 році цей показник збільшується на 929,4 тис.грн., а в 2007 зростає на 933,5 тис.грн.
Коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства відображує частку вартості оборотних коштів у загальній вартості майна підприємства. Даний показник становить 0,31 в 2005 році, збільшується в 2006 році на 0,07 або 22,58% і зростає в 2007 році на 0,05 або 13,16%.
Оборотність оборотних коштів характеризує час, за який оборотні кошти здійснюють один оборот, при чому чим більший цей час, тим меншу кількість оборотів зроблять оборотні кошти за рік і тим менший прибуток може отримати підприємство. В даному випадку оборотність в 2006 році порівняно з попереднім знижується на 235 днів або 42,42%, в 2007 році зростає на 10,96 дня або 3,44%
Коефіцієнт обороту характеризує кількість оборотів за період, що аналізується, тобто за рік і показує, що в 2005 році оборотні кошти підприємства обернулись 0,66 раз, в 2006 році 1,15 раз, тобто коефіцієнт виріс на 0,49 або 74,24%, а в 2007 році показник становить 1,11, тобто знизився на 0,04 або 3,48%. Тобто найкраща ситуація спостеріагається в 2006 році, коли коефіцієнт обертання найбільший, а тривалість обороту найменша.
Коефіцієнт завантаження показує, скільки оборотних коштів авансовано в 1 грн реалізованої продукції і є оберненим до коефіцієнта обороту показником. Чим менше оборотних коштів припадає на 1 грн обороту, тим ефективніше вони використовуються. В 2005 році цей показник становив 1,52, в 2006 році знизився на 0,64 і становив 0,88, і в 2007 році знову показав збільшення і становив 0,91 (зріс на 0,03). Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн оборотних коштів. Оскільки сума прибутку підприємства нижується в 2006 році, то і коефіцієнти прибутковості і рентабельності також знизились і становили відповідно 0,2 і 20,28% в 2005 році, 0,18 і 17,38% в 2006 році, в 2007 році прибуток збільшився і коефіцієнти також зросли і становили 0,22 та 21,3% в 2007 році.
Сума виручки на 1 грн. заробітної плати в 2006 році зросла, але знизилась в 2007 році на 0,37 грн., сума валового прибутку на 1 грн. оплати праці більш ніж вдвічі знизилась порівняно з 2005 роком і на 0,04 грн. в 2007 році. Не дивлячись на це в 2007 році на 0,09 грн. збільшився показник суми чистого прибутку на 1 грн. заробітної плати, хоча в 2006 році він знизився.
Зміна цін збільшила чистий прибуток на 114,85 тис.грн., обсяг реалізованої продукції збільшив його на 623,04 тис.грн., обсяг виготовленої продукції знизив його на 488,79 тис.грн., адміністративні витрати знизили його на 99,4 тис.грн., інші доходи і інші операційні доходи збільшили його на 306,2 тис.грн., податки на прибуток знизили його на 0,4 тис.грн.
В третьому розділі даної дипломної роботи проаналізовано шляхи збільшення ефективності використання виробничих ресурсів підприємства: державна підтримка виробників сільськогосподарської пролдукції, закупівля нового обладнання на підприємство з метою вирощування огірків – корнішонів та грибів – глив.
Всі ці пропозиції дозволять ефективніше використовувати виробничі ресурси та отримувати прибуток.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Основні положення (П(С)БО) 2 „Баланс”
Таблиця 1.2 Основні положення П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”
Таблиця 1.3 Основні положення П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів”
Таблиця 1.4 Основні положення П(С)БО 5 „Звіт про про власний капітал”
Таблиця 1.5 Основні положення П(С)БО 15 „Дохід”
Таблиця 1.6 Основні положення П(С)БО 16 „Витрати”
Таблиця 1.7 Літературні джерела дослідження економічної ефективності підприємницької діяльності
Таблиця 1.8 Система показників економічної ефективності діяльності первинних суб’єктів господарювання
Таблиця 1.9 Показники ефективності використання праці (трудових ресурсів)
Таблиця 1.10 Показники ефективності і використання основних фондів
Таблиця 1.11 Показники ефективності використання оборотних фондів
Рис.2.1 Організаційна структура ВАТ „Промінь”
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка ліквідності балансу підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.4 Структура реалізації товарної продукції ВАТ „Промінь”
Рис. 2.2 Структура обсягів виробництва ВАТ „Промінь” в 2007 році
Таблиця 2.5 Динаміка реалізації товарної продукції за видами в ВАТ „Промінь”, тис.грн.
Таблиця 2.6 Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції
Рис. 2.3 Динаміка обсягів виробництва і реалізації
Таблиця 2.7 Аналіз факторів зміни обсягу реалізації продукції, тис.грн.
Таблиця 2.11 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Таблиця 2.12 Склад і структура оборотних активів підприємства
Таблиця 2.13 Основні показники ефективності використання оборотних активів підприємства
Таблиця 2.14 Аналіз забезпеченості господарства трудовими ресурсами
Таблиця 2.15 Аналіз ефективності використання фонду оплати праці
Таблиця 2.16 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Таблиця 2.17 Динаміка собівартості та реалізаційних цін готової продукції
Таблиця 2.18 Динаміка витрат і прибутку на 1 грн. реалізованої продукції
Таблиця 2.19 Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку
Таблиця 2.20 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток 2007 року
Таблиця 3.1 Прогноз обсягів продажу продукції в 2008 році
Таблиця 3.2 Прогноз продажу 2009 року
Таблиця 3.3 Наявність ресурсів та додаткова потреба
Таблиця 3.4 Потреба в матеріалах та умови їх придбання
Таблиця 3.5 Витрати на придбання необхідного обладнання в 2008 році
Таблиця 3.6 Витрати на придбання необхідного обладнання в 2009 р.
Таблиця 3.7 Календарний графік втілення проекту
Таблиця 3.8 Витрати на виробництво огірків-корнішонів у 2008 році
Таблиця 3.9 Витрати на виробництво огірків-корнішонів у 2009 році
Таблиця 3.10 Прогноз обсягів виробництва на 2008 рік
Таблиця 3.11 Розподіл продукції у 2008 році
Таблиця 3.12 Прогноз обсягів виробництва в 2009 році
Таблиця 3.13 Прогноз обсягів виробництва в 2009 році
Таблиця 3.15 Графік погашення заборгованості в 2008 році
Таблиця 3.16 Технологічна схема вирощування грибів – глив.
Таблиця 3.17 Орієнтовні капітальні витрати для організації виробництва гриба глива
Таблиця 3.18 Кількість та категорії потрібного персоналу
Таблиця 3.19 Собівартість 1 тони грибів
Таблиця 3.20 Розрахунок рентабельності виробництва за рік
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал, звітність
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.