Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Дослідження конкурентних переваг на підприємстві


Дипломна
K-16066

Вступ
Розділ 1 теоретико-методологічний базис дослідження проблеми управління конкурентними перевагами підприємства
1.1 Сутність конкурентоспроможності і теорії конкурентних переваг
1.2 Взаємозв'язок, співвідношення та типологія ключових факторів успіху, конкурентоспроможності і конкурентних стратегій підприємства
1.3 Концептуальні основи управління конкурентними перевагами підприємства
Розділ 2 практичні аспекти забезпечення конкурентних переваг на підприємстві тов «капітель»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка конкурентних переваг продукції ТОВ «Капітель»
2.3 Оцінка базової конкурентної стратегії підприємства
Розділ 3 шляхи підвищення конкурентоспроможності тов «капітель»
3.1 Основні напрями підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Капітель»
3.2 Заходи щодо збільшення конкурентоспроможності підприємства
3.3 Економічна ефективність запропонованих заходів
Висновки
Список використаних джерел

Таким чином, конкурентоспроможність, як соціально-економічна категорія – це спроможність, вміння досягати законним шляхом найвищих економічних та соціальних переваг.
У сучасних умовах розвитку підприємницької діяльності, за умов жорсткої конкуренції кожне підприємство самостійно обирає стратегію розвитку та ведення фінансово - господарської діяльності, беручи до уваги власний досвід та інтуїцію. Успішна діяльність залежить, передусім, від наявності достовірних інформаційних потоків, та своєчасного та якісного аналізу конкурентних переваг, якості продукції, рівня витрат на виробництво та загальної дохідності підприємства. За умов ринкової економіки зростають вимоги щодо підвищення якості всіх видів продукції, яку випускають підприємства, розширення й оновлення асортименту виробів відповідно до сучасних вимог розвитку народного господарства і науково-технічного прогресу, а також зростання потреб населення. Неухильно збільшується питома вага продукції, сертифікованої в загальному обсязі її випуску. Тому всі підприємства намагаються розробити свою унікальну стратегію по підвищенню конкурентоспроможності продукції, адже саме ці показники відбивають загальний рівень роботи кожної організації, забезпечують стабільний рівень дохідності, та допомагають вижити підприємству у сучасних ринкових умовах. Ефективно побудована система управління конкурентоспроможністю продукції допоможе не тільки збільшувати обсяги реалізації та забезпечувати стабільну дохідність підприємства, але й нарощувати темпи виробництва, вдосконалювати інвестиційну політику.
Характерним для аналізу конкурентоспроможності продукції є також досягнення оптимального поєднання в управління фірмою централізованих та децентралізованих починань, постійний пошук нових форм та інструментів для підвищення ефективності виробництва, стимулювання творчої ініціативи працівників спрямованої на створення необхідних умов для широкого впровадження нововведень, підвищення якості продукції, скорочення витрат виробництва.
в другому розділі роботи зроблено аналіз проактичних засад оцінки конкурентоспроможності підприємства та його основних показників діяльності.
Фірма виготовляє та реалізує наступні види продукції: вікна з деревини; двері різної конфігурації; фасади меблеві МДФ різних відтінків та різних розмірів; офісні меблі; побутові меблі; меблі із соломки; меблі із плетінки.
Фірма реалізує: синтепон; поролон; метизи; механізми; поролоноклей; розчинник; шкірзамінник; флізелін; юту; комплектуючі для виробництва м’яких меблів; блоки пружинні.
Аналізуючи основні показники діяльності підприємства можна помітити, що дохід на підприємстві знижується майже вдвічі в 2007 році, а фінансові результати від діяльності підприємства є наступними: в 2005 році підприємство є збитковим, прибуток в 79,6 тис.грн. підприємство отримує в 2006 році, а в 2007 році цей показник знижується майже вдвічі і становить 61,2 тис.грн
Проаналізувавши привабливість галузі можна говорити, що оцінка привабливості галузі для товариства склала 4,25 із 10 можливих, що свідчить про сприятливість розвитку підприємств
В результаті помітного росту будівельного сектору Черкас та Черкаської області, з’являється велика кількість фірм та приватних підприємців, котрі почали виробляти продукцію, аналогічну продукції ТОВ „Капітель”.
Зараз ТОВ „Капітель” конкурує приблизно з 20 фірмами (у тому числі з приватними підприємцями), котрі пропонують вироби із деревини. Але за виключенням двох найбільш наявних конкурентів, проникнення їх на ринок дуже незначне та можливе подальше скорочення за рахунок захоплення більшої долі ринку основними операторами (Паспорт галузі: Кількість підприємств – 1000, обсяг виробництва вікон та дверей в 2005 р. – біля 972,1 тис.кв.м., обсяг експорту – незначний, обсяг імпорту – до 10 млн. дол.).
Конкурентна сила (Сз) підприємства визначається шляхом порівняння оцінок даного підприємства з основними конкурентами.
Як видно з розрахунків по даним параметрам конкурентна позиція ТОВ “Капітель” найвища у порівнянні з двома основними конкурентами – ТОВ «Фасад» і ТОВ «Новоком».
Виходячи з вищенаведених даних, основним критерієм придбання (повторного придбання) продукції є ціна. На другому місці безумовно знаходиться якість продукції. Також очевидним є потреба у сервісному обслуговуванні (швидкість виконання робіт, доставка, встановлення та ін.).
Таким чином, проведене комплексне дослідження господарської діяльності ТОВ „Капітель” дозволяє зробити висновок, що підприємство має деякі проблеми стратегічного характеру. Це пояснюється в першу чергу відсутністю чіткої стратегії розвитку.
На основі аналізу цієї схеми ми можемо сформулювати наступну місію даного підприємства ТОВ „Капітель”: виробництво високоякісних меблів, що відповідають найвищим стандартам, пропозиція найбільш оптимальних рішень поставлених задач у чіткій відповідності з вимогами замовників не тільки за рахунок підвищення ефективності вже існуючих видів діяльності, але і шляхом розвитку нових напрямків, що охоплюють усе більш широкий спектр ділових інтересів постійних і потенційних замовників. Мета в тому, щоб стати одними з кращих на українському ринку виробництва меблів, відповідати високим світовим стандартам у взаєминах з діловими партнерами, інвесторами, співробітниками, суспільством, навколишнім середовищем.
ТОВ «Капітель» має великий асортимент продукції, від продажів яких отримує найбільші прибутки, але треба зазначити, що конструкції цих меблів були розроблені у 2003 році, не зважаючи на поки що високий попит на них, на те, що вони зручні у застосуванні і у збірці, треба підкреслити, що за останні чотири роки, змінилися моделі відео- та аудіо- техніки, збільшився попит на нові технології, споживачі можуть дозволити собі купувати техніку більших габаритів. Тому просто необхідно розробити нові моделі тумб та підставок, збільшити кольорову гаму, так як споживачі сьогодні більш вимогливі до дизайну.
Аналіз ефективності впровадження нововведення показав, що даний проект є ефективним і вигідним для ТОВ «Капітель», оскільки не потребує значних капітальних вкладень і дозволяє значно покращити конкурентну позицію і прибутковість виробництва.
Перелік графічного матеріалу
Рис 1.1 Генезис теорії конкурентних переваг
Таблиця 1.1 Еволюція практичних підходів до використання ключових джерел формування конкурентних переваг
Рис. 1.3 Співвідношення факторів успіху та конкурентного потенціалу підприємства
Таблиця 1.2 Класифікація ключових факторів успіху
Рис. 1.4 Життєвий цикл конкурентної переваги
Таблиця 1.3 Приклади узагальнюючих показників розміру деяких конкурентних переваг
Таблиця 1.4 Класифікація конкурентних переваг підприємства
Рис. 1.5 Система конкурентних стратегій підприємства
Рис. 1.6 Етапи і процедури технології управління конкурентоспроможністю підприємства
Рис. 1.7 Карта стейкхолдерів
Таблиця 1.5 Порівняння бенчмаркінгу та конкурентного аналізу
Рис. 1.8 Послідовність здійснення бенчмаркінгу
Рис. 1.9 Послідовність процедур внутрішнього аналізу підприємства
Рис. 1.10 Ланцюг цінностей
Рис. 1.11 Процедура оцінки рівня конкурентного потенціалу та очікуваного рівня конкурентоспроможності підприємства
Рис. 1.12 Напрямки і фактори досягнення конкурентних переваг низьких витрат
Рис. 1.13 Аналіз потенціалу диференціації
Рис. 1.14 Потенційні джерела диференціації у ланцюгу цінностей
Рис. 1.15 Послідовність етапів розробки конкурентної стратегії фокусування
Рис. 1.16 Алгоритм побудови карт позиціонування
Рис. 1.17 Основні сфери управління та напрямки формування конкурентних переваг (КП)
Рис. 1.18 Складові ресурсного забезпечення процесу управління конкурентними перевагами (УКП)
Рис. 2.1 Організаційна структура управління ТОВ “Капітель”
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Агрегований баланс для аналізу ліквідності підприємства, тис. грн.
Таблиця 2.3 Оцінка ліквідності активів ТОВ „Капітель”
Таблиця 2.4 Оцінка фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.5 Оцінка ділової активності підприємства
Таблиця 2.6 Аналіз звіту про фінансові результати (тис.грн.)
Таблиця 2.7 Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища непрямого впливу
Таблиця 2.8 Привабливість галузі
Таблиця 2.9 Оцінка зовнішніх можливостей і загроз ТОВ “Капітель”
Таблиця 2.10 Сильні та слабкі сторони ТОВ „Капітель”
Таблиця 2.11 Виробництво блоків віконних та дверних (за данними Держкомстату)
Таблиця 2.12 Оцінка конкурентоспроможності ТОВ “Капітель”
Таблиця 2.13 Визначення споживчих переваг продукції ТОВ „Капітель” стосовно продукції конкурентів
Таблиця 2.14 Конкурентні переваги (ТОВ „Капітель” та ЗАТ „Фасад”)
Таблиця 2.15 Конкурентні переваги (ТОВ „Новоком” та „Капітель”)
Таблиця 2.16 Конкуренція серед конкурентів
Рис 2.2 Аналіз продукції за методом матриці БКГ
Таблиця 2.17 Результати розрахунків конкурентоспроможності продукції ТОВ “Капітель”
Таблиця 2.18 Асортимент м’яких меблів
Таблиця 2.19 Вихідні дані для проведення аналізу конкурентоспроможності товару
Таблиця 2.20 Розподіл товарів по категоріям
Рис. 2.3 Графік АВС – аналізу
Рис. 3.1.Формування основних характеристик мети ТОВ „Капітель”
Рис. 3.2 Побудова „дерева цілей” ТОВ „Капітель” методом забезпечення необхідних умов
Рис. 3.3. Динаміка попиту на аудіо та відеотехніку в Україні
Рис. 3.4. Попит на меблі в Україні
Рис. 3.5. Організаційна структура ТОВ “Капітель” для проекту виробництва столів з ДСП графічного матеріалу
Таблиця 3.1 Прогноз калькуляції виробничої собівартості продукції ТОВ «Капітель»
Таблиця 3.2 Очікуванні фінансові результати впроваджуваного проекту, грн.
Таблиця 3.3 Показники ефективності здійснення проекту
До роботи є звіт з практики, консультаційний проект, доповідь, роздатковий матеріал, автореферат
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.