Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка конкурентоспроможності діяльності підприємства


Дипломна
K-16074

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкуренто-спроможністю підприємства
1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці
1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства
1.3 Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства
Розділ 2 практичні засади оцінки конкурентоспроможності зат«черкаське пиво»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка конкурентного середовища підприємств – виробників слабоалкогольних та безалкогольних напоїв
2.3 Аналіз конкурентоспроможності ЗАТ «Черкаське пиво»
Розділ 3 шляхи зростання конкурентоспроможності зат «черкаське пиво»
3.1 Напрями зростання конкурентоздатності ЗАТ «Черкаське пиво»
3.2 Економічне обгрунтування запропонованих заходів
3.3 Ефективність основних напрямів збільшення конкурентоспроможності
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Актуальною проблемою сьогодення залишається підвищення ефективності діяльності підприємства, зокрема його конкурентоспроможності. Рішення цієї проблеми безпосередньо пов’язано з раціональним використанням ресурсів підприємства, пошуком більш ефективних конгкурентних переваг, які б дозволили удосконалювати конкурентний статус фірми. Цими фактами було обумовлено вибір теми дослідження дипломної роботи.
За результатами теоретичного дослідження конкурентоспроможності підприємства, можна зробити висновок, що у загальному розумінні конкурентоспроможність це певна перевага по відношенню до конкурента. Узагальнюючи велику кількість існуючих в наукових джерелах визначень сутності конкурентоспроможності, в роботі зазначено, що конкурентоспроможність - це характеристика продукції чи підприємства, яка грунтується на аналізі аспектів виробничо-господарської діяльності і дозволяє визначати його порівнювальні переваги в конкурентній боротьбі та знаходити спосіб досягнення переваг перед конкурентами.
Оцінка конкурентоспроможності підприємства повинна базуватися на комплексному, багатовимірному підході до цього складного явища і враховувати як внутрішнє, так і зовнішнє середовище, як рівень фінансової стійкості підприємства, так і реальне становище підприємств конкурентів. Конкурентоспроможність підприємства потрібно розглядати як важливе стратегічне завдання, а формування потенціалу конкурентоспроможності – як основне завдання системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Це сьогодні особливо актуально в Україні, де підприємства примушені адаптуватися до швидких та глибинних зовнішніх змін. Реформування української економіки викликало перехід підприємств від діяльності в стабільному, регламентованому зверху середовищі до функціонування в умовах підвищеної нестабільності факторів зовнішнього середовища та їх невизначеності в часі.
Обєктом дослідження є підприємство ЗАТ «Черкаське пиво». Метою діяльності товариства є отримання прибутку за рахунок власної підприємницької діяльності, а саме виробництво та реалізація продукції на внутрішньому ринку, задоволення соціально-економічних потреб акціонерів.
ЗАТ „Черкаське пиво” займається виробництвом пива 7 найменувань, рецептура яких розроблена спеціалістами самого підприємства; 12 видів безалкогольних напоїв, що виготовляються із концентратів по технології компанії „Вільд”, ФРН; а також квасу хлібного та столової води.
Розглядаючи діяльність підприємства можемо говорити про наступне:
- дохід від реалізації продукції в 2006 році знизився на 1285,9 тис.грн. або 9,65%, а в 2007 році – зріс на 566,2 тис.грн. або 4,71%;
- податок на додану вартість відповідно також зменшився на 214,1 тис.грн. або 9,65% в 2006 році і зріс на 94,4 тис.грн. або 4,71% в 2007 році;
- акцизний збір знизився в 2006 році на 366,4 тис.грн. і збільшився в 2007 році на 90,2 тис.грн.;
- відповідно чистий дохід зріс в 2006 році знизився на 705,4 тис.грн. або 7,54%, а в 2007 році зріс на 381,6 тис.грн. або 4,42%;
- загальна сума витрат на виробництво продукції зросла в 2006 році на 191,7 тис.грн. або 2,76% а 2007 році на 488,4 тис.грн. або 6,84%;
- валовий прибуток знизився на 897,1 тис.грн. або 37,44% в 2006 році, а 2007 році – на 106,8 тис.грн. або 7,13%;
- інші операційні доходи знизились в 2006 році на 1995 тис.грн. або 9,35%, а в 2007 році – на 11471 тис.грн. або 59,35%;
- адміністративні витрати зросли в 2006 році на 115,2 тис.грн. або 12,17%, а 2007 році на 153,5 тис.грн. або 14,46%;
- витрати на збут зросли в 2006 році на 222,2 тис.грн. або 19,78% і знов знизились в 2007 році на 145,4 тис.грн. або 10,8%;
- інші операційні витрати знизились в 2006 році на 2308,4 тис.грн. і знизились в 2007 році на 10899,4 тис.грн.;
- відповідно прибуток від операційної діяльності є позитивним лише в 2005 році, коли становить 405 тис.грн.
- інші фінансові доходи підприємства мають місце лише в 2006 році, коли становлять 5 тис.грн;
- інші доходи підприємства зросли в 2007 році на 76,6 тис.грн. і знизились в 2006 році на 1682,3 тис.грн;
- фінансові витрати знизились в 2007 році до 0, хоча в 2006 році зросли на 4,8 тис.грн.;
- таким чином позитивні фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування мають місце лише в 2005 році, і становлять 427,8 тис.грн, в 2006-2007 роках підприємство має збиток.
Зокрема, не досить ефективною є конкурентної реакції у виробництві, яка має забезпечувати компроміс між витратами і реакцією на коливання попиту, своєчасною реакцією, поточними можливостями тощо.
В сфері маркетингу повинна проводитись обґрунтована політика щодо сприяння збуту, вивчення кон’юнктури ринку, реакції підприємства на створення нових потреб споживачів тощо. Також управління повинно базуватись на найбільш по можливості надійній інформаційній базі. Всі ці фактори у взаємозв’язку забезпечать досконалу конкурентну реакцію для підприємства.
Питання компромісу між затратами і реакцією на коливання попиту з точки зору конкурентноздатності на підприємстві вирішується не дуже вдало, хоча і є певні кроки в цьому напрямку. Компроміс між затратами і реакцією на коливання попиту передбачає, що якщо відбувається падіння попиту, то затрати заводу мають бути такі, щоб не допустити збиток від діяльності, при цьому враховуючи потреби ринку.
Питання знаходження компромісу між затратами і своєчасною реакцією на підприємстві не знаходить свого вирішення. Це пов’язане, головним чином, з нестачею власних обігових коштів, що не дозволяє підприємству своєчасно реагувати на потреби ринку, зменшивши чи збільшивши обсяги виробництва.
Компроміс між реакцією на вимоги ринку і мінімізацією собівартості передбачає, що підприємство буде встановлювати таку ціну на свою продукцію, яка б задовольнила споживачів і в той же час покрила витрати підприємства і принесла прибуток. Це питання на підприємстві вирішується не дуже добре. В той же час при падінні попиту на продукцію на ринку підприємство несе збитки, що також ускладнює фінансове становище.
Збут продукції ЗАТ «Черкаське пиво» відбувається з використанням прямих каналів збуту. Продукція основного профілю підприємства є якісною і відповідає рівням якості міжнародних стандартів.
В цілому потенціал ЗАТ «Черкаське пиво» відносно найбільших конкурентів в 2005р. займає середній рівень, в 2006р. відбулось його зниження до найнижчого рівня, а в 2007р. – зростання.
У розділі 3 розглянуто проект закупівлі нового обладнання, що є одним з останніх досягнень в технології фільтрації - мембранні тангенціальні фільтри. Друга назва " Crossflow ". Це дозволить підвищити якість фільтрування, підвищаться такі важливі параметри продукції як смак, колір, а головне – мікробіологічна безпека пива, яка зумовлена присутністю в пиві залишків дріжджових бактерій. Звичайно після завершення бродіння дріжджі вважаються непотрібним осадом. Використовувані на підприємстві технології бродіння не передбачали отримання якісного пива з дріжджів, які залишились в танках. Дріжджі звичайно сушили в сушилках і використовували в якості сухого корму для скоту чи продавались в рідкому стані. З використанням таких фільтрів можна отримувати якісне пиво з дріжджів, які залишились після бродіння. Тобто, використовуючи ту ж сировину, можна знову отримати 50-60% продукту. Загальна економія на витратних фільтраційних матеріалах та зростанню обсягів виробництва складає 20,4 тис.грн. При цьому очікувана сума прибутку зросте на 50,23 тис.грн. Для оцінки ефективності проекту та доцільності інвестування грошових коштів в реалізацію проекту розраховані показники дисконтування грошових потоків. Проведені розрахунки підтверджують факт прибутковості закупівлі нового обладнання, так як ЧТВ проекту доданта і становить 143,56 тис.грн, рентабельність становить 84%, а інвестовані кошти повернуться на четвертий рік реалізації проекту. Загальна сума прибутку протягом всього терміну реалізації проекту становить 366,23 тис.грн. Внутрішня норма доходності проекту становить 44%, що свідчить про високий ступінь стійкості проекту до ризиків.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Класифікація методів оцінки конкурентного потенціалу підприємства
Рис.1.1 Методика розрахунку конкурентоспроможності підприємства
Рис. 1.2 Стратегічне управління конкурентоспроможністю фірми
Рис. 2.1 Організаційна структура підприємства
Рис. 2.2 Виробнича структура ЗАТ „Черкаське пиво”
Таблиця 2.1 Оцінка структури і динаміки майна підприємства (тис.грн.)
Таблиця 2.2 Аналіз динаміки та структури джерел утворення майна підприємства (тис.грн.)
Таблиця 2.3 Аналіз майнового стану підприємства
Таблиця 2.4 Аналіз показників ліквідності підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.6 Аналіз показників ділової активності підприємства
Таблиця 2.7 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства ЗАТ «Черкаське пиво» (тис.грн.)
Таблиця 2.8 Найважливіші чинники зовнішнього середовища, що впливають на діяльність ЗАТ «Черкаське пиво»
Таблиця 2.9 Вплив чинників мікросередовища на діяльність товариства
Таблиця 2.10 Матриця SWOT- аналізу ЗАТ «Черкаське пиво»
Таблиця 2.11 Конкурентна реакція ЗАТ “Черкаське пиво” станом на 01.01.2008р.
Таблиця 2.12 Розрахунок одиничних параметричних індексів конкурентоспроможності продукції
Таблиця 2.13 Розрахунок показників виробничо-технологічного потенціалу
Рис. 2.3 Динаміка виробничо-технологічного потенціалу
Таблиця 2.14 Розрахунок складових трудового потенціалу
Рис. 2.4 Динаміка виробничо-технологічного потенціалу
Таблиця 2.14 Розрахунок економічного потенціалу підприємств
Таблиця 2.15 Розрахунок конкурентного потенціалу підприємств
Рис. 3.1 Встановлені і передбачувані потреби
Таблиця 3.1 Оцінка ефективності розробки і впровадження систем якості в компаніях
Таблиця 3.2 Економія на витратних фільтраційних матеріалах та використанні відходів
Таблиця 3.3 Розрахунок грошових потоків за роками проекту, тис. грн.
Таблиця 3.4 Розрахунок дисконтованих грошових потоків
Таблиця 3.5 Розрахункова таблиця для визначення ВНД проекту
Таблиця 3.6 Структура витрат, тис.грн.
Таблиця 3.7 Зміна вартості паливно-енергетичних ресурсів після встановлення лічильника
Таблиця 3.9 Розрахунок грошових потоків за роками проекту
Таблиця 3.10 Розрахунок дисконтованих грошових потоків
Таблиця 3.11 Розрахункова таблиця для визначення ВНД проекту
Таблиця 3.12 Імовірні ризики й практичні заходи для зменшення їхнього впливу на виробництво
До роботи є звітність, звіт з практики, консультаційний проект, доповідь, роздатковий матеріал, автореферат
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.