Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналіз оплати праці та її стимулюючої ролі на підприємстві


Дипломна
K-16096

Вступ
Розділ 1 організаційно-методичні основи аналізу оплати праці та її стимулюючої ролі на підприємстві
1.1 Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати
1.2 Форми та системи оплати праці
1.3 Оцінка праці і заробітної плати
Розділ 2 практичні аспекти аналізу оплати праці та її стимулюючої ролі на підприємстві
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз фонду оплати праці ВАТ «Темп»
2.3 Дослідження форм і систем оплати праці на ВАТ “Темп”
Розділ 3 пропозиції щодо удосконалення форм і систем оплати праці на ват «темп»
3.1 Застосування стимулюючої преміальної системи оплати праці
3.2 Обгрунтування впровадження на ВАТ “Темп" нової системи тарифікації
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Об’єктом дослідження даної дипломної роботи виступало підприємство ВАТ “Темп”, на якому проводилося дослідження заробітної плати, її стимулюючої ролі, аналіз систем та форм заробітної плати, компенсаційних ат заохочувальних методів, а також розробка заходів із зменшення плинності кадрів на підприємстві. Необхідність реформування заробітної плати в різних сферах народного господарювання, в принципі, ні в кого не викликає сумніву. Намагання уряду регулювати оплату праці на засадах запровадження системи тарифних угод, поки що не дали позитивних результатів.
Система оплати праці повинна бути по можливості простою і прозорою, принципи її розрахунку обов’язково потрібно роз’яснити кожному співробітникові. Людини буде почувати себе впевненіше на своєму робочому місці, маючи можливість порівнювати свої зусилля з розміром винагороди.
В роботі було зроблено аналіз форм і систем оплати праці, які використовуються на підприємстві ТОВ «Темп».
Дані звітності підприємства показали наступне: вартість майна підприємства на протязі років значно зменшується, зокрема в 2006 році це зменшення склало 756 тис.грн. або 1,67%, в 2007 році – 12810 тис.грн. або 28,73%; при чому це сталось за рахунок зниження суми оборотного капіталу на 2752 тис.грн. або 12,84% в 2006 році і на 833,6 тис.грн. або 4,46% в 2007 році; сума власного капіталу підприємства незначно зросла в 2006 році на 180 тис.грн. або 0,97% і знизилась в 2007 році на 1326 тис.грн. або 7,04%; сума позиченого капіталу знизилась в 2006 році на 936 тис.грн. або 3,51% і в 2007 році на 11485 тис.грн. або 44,59%; відповідно до звітності, сума валового доходу підприємства збільшилась на 2490 тис.грн. або 18,85% в 2006 році і на 785,8 тис.грн. або 5% в 2007 році, сума чистого доходу підприємства при цьому виросла на 2208 тис.грн. або 19,85% в 2006 році і на 786,1 тис.грн. або 5,9% в 2007 році; собівартість реалізованої продукції зросла на 1152 тис.грн. або 10,37% в 2006 році та на 534,1 тис.грн. або 4,36% в 2007 році; сума валового прибутку збільшилась в 206 році на 1056 тис.грн, а в 2007 році на 252 тис.грн. або 23,46%; сума чистого збитку в 2006 році склала 2397 тис.грн., в 2006 році збиток трохи знизився і склав 2360 тис.грн., а в 2007 році збільшився більш ніж вдвічі і склав 5125 тис.грн.; фонд оплати праці зменшився в 2006 році на 74 тис.грн. або 2,71%, а в 2007 році на 67 тис.грн. або 2,52%, чисельність працюючого персоналу знизилась в 2006 році на 7 осіб або 2,31%, а в 2007 році на 41 особу або 3,85%, середньомісячна заробітна плата знизилась на 3,1 грн. або 0,41% в 2006 році, але виросла на 98,24 грн. або 13,15% в 2007 році, середньорічний виробіток одного працівника зріс в 2006 році на 9,45 тис.грн. або 21,66%, а в 2007 році на 11,61 тис.грн. або 21,89%.
Фонд оплати праці на ВАТ “Темп” зменшуться в 2006 році порівняно з 2005 роком на 74 тис.грн., а в 2007 році на 67 тис.грн. При цьому фонд оплати праці штатних працівників знижується в 2006 році на 173,6 тис.грн. та в 2007 році на 120,4 тис.грн., з нього фонд основної заробітної плати знижується на 38,2 тис.грн. в 2006 році і в 2007 році на 91,3 тис.грн.
Премії і винагороди знижуються в 2006 році на 40,7 тис.грн. і на 77,7 тис.грн. в 2007 році, виплати в порядку компенсації знижуються на 22,9 тис.грн. в 2006 році і зростають в 2007 році на 18,2 тис.грн. Заохочувальні і компенсаційні виплати знижуються в 2006 році на 71,6 тис.грн. і зростають в 2007 році на 29,9 тис.грн. Соціальні пільги, що носять індивідуальний характер знижуються в 2006 році на 42,2 тис.грн., але зростають в 2007 році на 14,3 тис.грн.
Фонд оплати праці штатних працівників займає 92,18% в 2005 році, 88,21% в 2006 і 85,84% в 2007 році, з нього фонд основної заробітної плати змінюється таким чином: 72,73% в 2005 році, 73,32% в 2006 році і 71,69% в 2007 році.
Середня зарплата з року в рік досліджуваного періоду зростала в основному за рахунок росту мінімального розміру рівня зарплати- в 2006 році таке зростання склало 0,04%, в 2007 – 10,6%. За рішенням власників премія виплачується, але в 2006 році вона зменшилась на 8,33%, і знизилась в 2007 році на 9,49%. Компенсаційні виплати змінились з 38,04 грн. у 2005 році до 12,33 грн. в 2006 році і 30,03 грн. у 2007 році згідно зі змінами норм в законодавстві.
Аналіз показав, що робітникам основного виробництва заробітна плата нараховується за відрядними розцінками. Адміністративному персоналу та обслуговуючому персоналу нараховується оплата праці у вигляді тарифних ставок, така заробітна плата відноситься до почасової форми оплати праці.
Найбільшу частку в структурі форм оплати праці займає відрядна, яка зростає з року в рік.
Розглянута система преміювання ВАТ “Темп” не виконує своїх функцій, оскільки не має чіткої, зрозумілої тенденції та залежності зростання норми прибутку та премій робітників, тому вона потребує реформування.
Тому в третій частині дипломної роботи пропонується:
- запровадити всефакторну систему преміювання. При цій системі заробіток робітника по основних відрядних розцінках доповнюється спеціальними преміями. Вважається, що використання даної системи є доцільним для робітників цехів ТОВ “Темп”. Розмір премії звичайно встановлюється у відсотках до заробітку, визначеному за відрядними розцінками в залежності від особливостей виробництва і характеру виконуваної роботи;
- для подолання великої плинності кадрів на ТОВ “Темп” пропонується використання Єдиної тарифної системи оплати праці, яка складається з двох тарифних сіток:
а) професійної тарифної сітки, яка включає професійний розряд і посилюючі коефіцієнти, які враховують результативність праці працівників;
б) вікової тарифної сітки оплати праці для визначення вікового коефіцієнту працівника з врахуванням стажу роботи і віку.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Дослідження нормативно-правової бази з регулювання трудових процесів на підприємствах України
Рис. 1.1 Форми і системи оплати праці
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Фінансові коефіцієнти підприємства ВАТ «Темп» за 2005 – 2007 роки
Таблиця 2.3 Динаміка спискової чисельності персоналу ВАТ «Темп» за
2003-2007 рр.
Таблиця 2.4 Зміна чисельності персоналу підприємства і його структури
Рис. 2.1 Динаміка чисельності персоналу
Таблиця 2.5 Аналіз структури фонду оплати праці на ВАТ “Темп” з 2005 по 2007 роки
Таблиця 2.6 Динаміка показників оплати праці ВАТ „Темп” за 2005-2007 рр.
Таблиця 2.7 Динаміка фонду оплати праці, який припадає на одного працівника ВАТ “Темп” за 2005-2007 рр.
Таблиця 2.8 Структура форм оплати праці на ВАТ “Темп” у 2005-2007 рр.
Рис. 2.2 Динаміка відрядної форми оплати праці на ВАТ “Темп” за 2005-2007 рр.
Таблиця 2.9 Вплив зміни норми виробітку на заробітну плату робітника основного виробництва на ВАТ “Темп” (дані 2005 року, основна заробітна плата)
Рис. 2.3 Вплив коефіцієнту виконання нормативу на заробітну плату одного середньостатистичного робітника основного виробництва на ВАТ “Темп”
Таблиця 2.10 Вплив премій та доплат на заробітну плату за почасово-преміальної системи на ВАТ “Темп”
Рис. 2.4 Вплив премій та доплат на заробітну плату за почасово-преміальної системи на ВАТ “Темп”
Таблиця 2.11 Фактори впливу на премії робітників ВАТ „Темп”
Рис. 2.5 Динаміка зростання залежності премій від норми прибутку та коефіцієнтів поліпшення використання устаткування
Таблиця 3.1 Пропозиції з встановлення орієнтовної шкали преміювання ВАТ „Темп”
Таблиця 3.2 Встановлення нової системи преміювання
Таблиця 3.3 Порівняння заробітної плати середньостатистичного робітника ВАТ “Темп” за нової та діючої систем преміювання
Таблиця 3.4 Професійна тарифна сітка оплати за результативність праці працівників
Таблиця 3.5 Вікова тарифна сітка працівників
Таблиця 3.6 Міжрозрядні співвідношення тарифних ставок вікової сітки ВАТ «Темп»
Таблиця 3.7 Розрахунок максимальних і мінімальних значень загальної оцінки результативності праці робітника ВАТ «Темп»
Таблиця 3.8 Вихідні дані для загальної бальної оцінки результативності праці робітників ВАТ «Темп»
Таблиця 3.9 Результати розрахунку загальної бальної оцінки результативності праці робітників у сукупності всіх факторів ВАТ «Темп»
Таблиця 3.10 Розрахунок місячної заробітної плати робітників (за умов повного відпрацьованого робочого місяця) ВАТ «Темп»
Таблиця 3.11 Вихідні дані для загальної бальної оцінки трудового внеску службовців - технічних виконавців ВАТ «Темп»
Таблиця 3.12 Результати розрахунку загальної бальної оцінки результативності праці службовців - технічних виконавців в сукупності всіх факторів
Таблиця 3.13 Розрахунок місячної заробітної плати службовців - технічних виконавців (за умов повного відпрацьованого робочого місяця) ВАТ «Темп»)
До роботи є звітність, доповідь, роздатковий матеріал
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.