Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності використання основного капіталу підприємства


Дипломна
K-16098

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки основного капіталу в умовах ринку
1.1 Сутність основного капіталу, його класифікація, структура та відтворення
1.2 Інформаційна та нормативна база дослідження і оцінки основного капіталу підприємства
1.3 Методологія оцінки основного капіталу на підприємстві
Розділ 2 діюча практика оцінки стану та ефективності використання основного капіталу на ват «сигнаївский комбінат хлібопродуктів»
2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Сигнаївський комбінат хлібопродуктів»
2.2 Оцінка стану, структури та руху основного капіталу ВАТ «Сигнаївський комбінат хлібопродуктів»
2.3 Оцінка ефективності використання основного капіталу підприємства
Розділ 3 шляхи підвищення ефективності використання основного капіталу підприємства
3.1 Автоматизація аналізу основного капіталу, як шлях покращення аналітичної роботи на підприємстві
3.2 Шляхи підвищення ефективності використання основного капіталу за результатами аналізу
3.3 Економічне обгрунтування запропонованих заходів
Висновки
Список використаних джерел

Однією з найбільш важливих задач розвитку промисловості є забезпечення виробництва, насамперед за рахунок підвищення його ефективності і більш повного використання внутрішньогосподарських резервів. Для цього необхідно раціонально використовувати основні фонди і виробничі потужності. Також найважливішим фактором збільшення обсягу виробництва продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними засобами в необхідній кількості та асортиментів і повніше й ефективніше їх використання.
В першому розділі даної дипломної роботи мною було проаналізовано сутність основних засобів, їх видові класифікації, співвідношення і структуру; сутність відтворення основних засобів на підприємстві, надано перелік та характеристику нормативно – довідкової інформації та літературних джерел з даної теми і методику оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів.
В другому розділі було проаналізовано ефективність використання основних засобів на підприємстві ВАТ «Сигнаївський завод хлібопродуктів».
ВАТ „Сигнаївський комбінат хлібопродуктів” за останні 30 років з малопотужної пекарні переросло у механізоване підприємство, обладнане універсальною піччю системи ПХС-25, з потужністю 12,0 тон на добу, де діють механізовані і автоматизовані процеси контролю і регулювання виробництва та не допускається утворення запасів (маневрених резервів) незавершеного виробництва. Випічка хліба на добу складає 8-10 тон.
Дохід від реалізації продукції має тенденцію до зростання, таку ж динаміку має і чистий дохід, зростаючи на 2421 тис.грн. або 46%. Собівартість реалізованої продукції також на протязі років зростає, але валовий прибуток становить позитивну величину і в 2007 році зростає на 1001 тис.грн. або 75%. Відповідно з поданої таблиці можна говорити про збільшення суми валового і чистого прибутку, зокрема на 2092 тис.грн. в 2007 році або 319%.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на в 2005-2007 роках не перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0…2,0. В 2006 році його значення становило 0,489, а в 2006 році – збільшилось на 0,11 і становило 0,561. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про недостатність оборотних засобів для покриття поточних зобов’язань у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати не задовільним.
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,8 до 37,95 в 2006 і 2007 роках відповідно. Значення коефіцієнта в 2007 році значно вище від мінімального нормативного значення (0,7-0,8), отже платоспроможність з такої позиції можна вважати задовільною.
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно перевищує нормативного мінімуму (0,2…0,25), і становить 8, 182 в 2007 році хоча становило 0,114 в 2006. Проте в національних умовах показник абсолютної ліквідності є значно менш вагомим критерієм платоспроможності, ніж вище розглянуті коефіцієнти, а тому не може впливати на характер висновків.
Мінімальний нормативний рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 50% або 0,5. У товариства коефіцієнт становить 0,64 або 64%. Що свідчить про цілком задовільний рівень фінансової стійкості. Це свідчить про те, що всі зобов’язання підприємства в 2005-2007 роках можуть бути покриті власними коштами.
Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Значення коефіцієнта в 2006 році склало 1,089 (при нормативному значенні 2), в 2007 - 1,56. Це значить,що в 2006 році на 1 грн. власних коштів припадає 1,089 грн. фінансових ресурсів, в 2007 році значення коефіцієнта зросло до 1,56, це свідчить про покращення фінансової стійкості. Зниження коефіцієнта фінансового ризику в 2007 році порівняно з 2006 зросло (на 0,47 або 47%) також позитивно вплинуло на фінансовий стан підприємства, хоча коефіцієнт нижче критичного значення (1).
Коефіцієнт маневреності власного капіталу становить в 2006 і 2007 роках додатню величину, хоча в 2007 році ситуація дещо погіршилась. Таке значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства свідчать про зменшення можливості вільно маневрувати власними коштами. В нашому випадку, у підприємства менше свободи маневрувати мобільними коштами. Значення коефіцієнту структури покриття довгострокових вкладень до 0 відбулось через відсутність довгострокових вкладень. В цілому, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображає чітку тенденцію задовільної фінансової стійкості підприємства.
Проаналізувавши дані по підприємству, можемо констатувати наступне:
- знос основних фондів зростає в 2006 році на 3808 тис.грн. або 1018,2%, а в 2007 році – на 219 тис.грн. або 5,24%
- первісна вартість зростає на 1304 тис.грн. або 21,9% в 2006 році і на 631 тис.грн. або на 8,7% в 2007 році
- залишкова вартість основних фондів зростає на 763 тис.грн. або 34,47% в 2006 році та на 512 тис.грн. або 17,2% в 2007 році.
Розрахункові показники свідчать про наступне:
- коефіцієнт придатності основних засобів в 2006 році зростає на 0,04 та в 2007 році на 0,03, що є позитивним, оскільки основні фонди поступово оновлюються
- коефіцієнт зносу основних фондів відповідно знижується на 0,04 в 2006 році і на 0,03 в 2007 році що є позитивним, хоча загальна питома вага зносу є досить значною величиною
- коефіцієнт оновлення в 2006 році зріс на 0,05 але значно знизився в 2007 році – на 0,33; коефіцієнт вибуття має тенденцію до поступового зниження – на 0,19 в 2006 році і на 0,23 в 2007 році. Коефіцієнт приросту в 2005 році є від’ємною величиною, що є негативним, оскільки на підприємстві вибуває основних фондів більше ніж надходить, в 2006 – 2007 роках цей коефіцієнт є позитивним, хоча і прослідковується його тенденція до зниження.
Спостерігається наступна тенденція динаміки коефіцієнтів ефективності використання основних фондів на підприємстві:
- фондовіддача, яка показує вартість реалізованої продукції на 1 грн. основних фондів, має тенденцію до зниження на 0,1 в 2006 році, але вже в 2007 році збільшується на 0,48, що є позитивним
- відповідно, фондоємність, яка обернена до фондовіддачі, має тенденцію до зниження в 2007 році порівняно з 2006 і 2005 роком на 0,1
- фондоозброєність підприємства, яка характеризує вартість основних фондів на одного працівника, має стійку позитивну тенденцію до збільшення на 4,67 в 2006 році і на 4,03 в 2007 році
- рентабельність або прибутковість основних засобів, яка показує відношення чистого прибутку до вартості основних засобів (в відсотках) знижується в 2006 році на 8,23, але потім збільшується, що є позитивним, на 56,73%
В третьому розділі магістерської дипломної роботи подані такі пропозиції з збільшення ефективності використання основного капіталу:
1. Впровадження інформаційних технологій у обліково – аналітичному процесі
2. Зменшення ставки ПДВ для підвищення ефективності виробництва і зокрема, рентабельності основного каіталу
3. Здача в оренду нежилих приміщеннь (прибуток – 1200 грн. в рік)
4. Тимчасово законсервувати основні фонди ВАТ “Сигнаївський комбінат хлібопродуктів” (прибуток в розрахунку на рік збільшиться на 15015 грн.)
5. Надання послуг по зберіганню продукції (сільськогосподарської)
Загальна сума прибутку за послугу буде становити 7702 грн.
6. Здача в лізинг транспортні засоби
7. взяття в лізинг новоо обладнання - вітчизняної печі „ЕПХ-21д” - Загальний прибуток за місяць становитиме: 1548,9+8079,75= 9628,6 грн.
8. Технічне оновлення обладнання (прибуток становить 11 621,8 тис. грн.)
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Характеристика нормативно – довідкової інформації, що використовується процесі аналізу основних фондів
Таблиця 1.2 Огляд літературних джерел з дослідження основних фондів
Рис. 1.1 Схема аналізу показників технічного рівня виробництва.
Рис. 1.2 Схема аналізу форм зміщення зносу основних фондів
Рис. 1.3 Схема аналізу технічного стану та тенденцій розвитку основних фондів
Рис. 1.4 Схема аналізу фондовіддачі
Таблиця 1.3 Характеристики і формули розрахунку показників стану основних засобів
Рис. 2.1 Організаційна структура ВАТ “Сигнаївський комбінат хлібопродуктів”
Таблиця 2.1 Аналіз звіту про фінансові результати
Таблиця 2.2 Аналіз показників ліквідності
Таблиця 2.3 Показники фінансової стійкості
Таблиця 2.4 Показники ділової активності
Таблиця 2.5 Динаміка вартості основних фондів підприємства
Рис. 2.2 Динаміка вартості основних фондів підприємства
Таблиця 2.6 Склад основних фондів підприємства
Таблиця 2.7 Оцінка складу основних засобів
РРис. 2.3 Динаміка основних фондів
Таблиця 2.8 Оцінка стану основних фондів підприємства
Таблиця 2.9 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Рис. 2.4 Динаміка показників ефективності використання основних фондів
Таблиця 2.10 Результати факторного аналізу фондовіддачі
Таблиця 2.11 Результати факторного аналізу фондоозброєності
Таблиця 2.12 Результати факторного аналізу фондорентабельності
Таблиця 2.13 Дані для аналізу використання устаткування дільниці
Таблиця 3.1 Порівняння ставок ПДВ у деяких країнах Європи
Таблиця 3.2 Розрахункова рентабельність продукції хлібопекарських підприємств у разі зниження ставки ПДВ (в т.ч. рентабельність основного капіталу)
Таблиця 3.4 SWOT-аналіз ВАТ „Сигнаївський комбінат хлібопродуктів”
Таблиця 3.5 Поставка готової продукції (сільськогосподарської)
Таблиця 3.6 Організаційно-технічні заходи, що пропонуються для впровадження на ВАТ „Сигнаївський комбінат хлібопродуктів”
Таблиця 3.7 Порівняльна характеристика техніко-економічних характеристик діючого та нововведеного обладнання
Таблиця 3.8 Визначення чистої дисконтованої вартості проекту
До роботи є звіт з практики, консультаційний проект, доповідь, роздатковий матеріал, звітність
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.