Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності використання власного капіталу підприємства


Дипломна
K-16112

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти формування та управління власним капіталом на підприємстві
1.1 Економічна сутність та складові власного капіталу підприємства
1.2 Нормативно – правове забезпечення управлінням власного капіталу на підприємстві
1.3 Оцінка ефективності формування і використання власного капіталу
1.4 Управління власним капіталом підприємства
Розділ 2 прикладні аспекти оцінки ефективності формуван-ня і використання власного капіталу ват «христинівський завод по виробництву комбікормів і круп»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка стану, структури та динаміки власного капіталу підприємства
2.3 Аналіз ефективності управління власним капіталом підприємства
Розділ 3 шляхи і резерви збільшення ефективності управління власним капіталом підприємства ват «христинівський завод по виробництву комбікормів і круп»
3.1 Автоматизація аналізу управління власним капіталом як засіб покращення аналітичної роботи підприємства
3.2 Розрахунок збільшення власного капіталу за рахунок впровадження машини мікродозування вхідних компонентів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Власний капітал забезпечує фінансову сталість розвитку підприємства. він є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства. у разі ліквідації підприємства відображений у його фінансовій звітності власний капітал є для зовнішніх користувачів мірилом відносин відповідальності і захисту прав кредиторів, а при наданні кредиту, за інших однакових умов, перевага надається підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю і більшим власним капіталом.
ВАТ "Христинівський завод по виробництву комбікормів і круп" – одне з найбільших і найсучасніших підприємств району, яке відзначається не тільки стабільною роботою, а й з року в рік нарощує свій виробничий потенціал, освоюючи нові технології, даючи додаткові робочі місця. Розширення потужностей виробництва комбікормів дало можливість довести виробництво комбікормів до 400 000 т на рік, зменшити витрати електроенергії та покращити якість комбікормів до рівня європейських стандартів.
До складу ВАТ „Христинівський ЗВКК" входять: олійно -пресовий завод, 2 комбікормових заводи, елеватор по зберіганню зернових культур, елеватор по зберіганню олійних культур, крупозавод. Основне виробництво доповнюють ряд допоміжних виробництв: лабораторія, автотранспортний відділ, залізничний відділ, ремонтно - енергетичний відділ, підсобне господарство, їдальня.
За аналізований період 2005-2007 рр. у підприємства суттєво зростають обсяги виручки від реалізації продукції, зокрема в 2006 році зростання склало 172449 тис.грн. або 164,53%, а в 2007 обсяг реалізації зріс на 441181 тис.грн. або 180,2%. Собівартість реалізованої продукції за даний період теж зростає, на 161751 тис.грн. або 178,1% в 2006 році і на 449078 тис.грн. або 179,04% в 2007 році.
Спостерігаємо також значне підвищення середньорічної чисельності продукції, яка зростає на 135 осіб в 2006 і 181 особу в 2007 році. Продуктивність праці має тенденцію до зростання на 448,6 тис.грн. в 2007 році і на 232,01 тис.грн. в 2006 році. Зростання попередніх показників зумовлене збільшення середньорічної вартості основних і оборотних фондів на підприємстві, зокрема в 2006 році вартість основних фондів зросла на 45476,4 тис.грн., оборотних – на 133024 тис.грн.; в 2007 році таке зростання становить – по основним фондам – 175565 тис.грн., по оборотним – 68502,7 тис.грн.
Відповідно із збільшенням чисельності спостерігаємо і збільшення фонду оплати праці та середньорічної заробітної плати – зокрема оплата праці в 2006 році збільшилась на 3,55 тис.грн., але в 2007 році незначно знизилась на 0,453 тис.грн. Відповідно в 2005-2006 роках на підприємстві спостерігаються збитки, які пов’язані з значними витратами підприємства на збут і управління, але в 2007 році підприємство працювало прибутково і прибуток становить 1797,5 тис.грн.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, в 2005-2007 роках не перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0…2,0. В 2005 році його значення становило 0,18, а в 2006 році – збільшилось на 0,1 і становило 0,286, в 2007 році знову зменшилось до 0,224. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про недостатність оборотних засобів для покриття поточних зобов’язань у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати не задовільним.
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,309 до 0,444 в 2005 і 2006 роках відповідно, але в 2007 році спостерігається його зниження до 0,369. Значення коефіцієнта в 2007 році значно нижче від мінімального нормативного значення (0,7-0,8), отже платоспроможність з такої позиції можна вважати не зовсім задовільною.
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно нижче нормативного мінімуму (0,2…0,25), так як становить 0,011 в 2005 році та 0,004 в 2006 і 0,0003 в 2007 році.
Мінімальний нормативний рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 50% або 0,5. У товариства коефіцієнт становить 0,079 або 7,9%. Що свідчить про незадовільний рівень фінансової стійкості. В 2005 році цей показник не досягав оптимального значення, і в 2006 - 2007 роках ситуація не виправилась і продовжує погіршуватись. Це свідчить про те, що не всі зобов’язання підприємства в 2007 році можуть бути покриті власними коштами.
Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Значення коефіцієнта в 2006 році склало 44,72 (при нормативному значенні 2), в 2007 - 33,306. Це значить, що в 2006 році на 1 грн. власних коштів припадає 44,72 грн. фінансових ресурсів, в 2007 році значення коефіцієнта зменшилось до 33,306, це свідчить про покращення фінансової стійкості. Зниження коефіцієнта фінансового ризику в 2007 році порівняно з 2006 (на 11,41 або 26,1%) також позитивно вплинуло на фінансовий стан підприємства, оскільки в 2007 році коефіцієнт вище критичного значення (1).
Коефіцієнт маневреності власного капіталу становить в 2005, 2006 і 2007 роках від’ємну величину. Таке значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства свідчать про зменшення можливості вільно маневрувати власними коштами. В нашому випадку, у підприємства менше свободи маневрувати мобільними коштами. Зниження коефіцієнту структури покриття довгострокових вкладень до 0,061 в 2006 році відбулось через невеликі суми довгострокових вкладень в 2005-2006 роках, в 2007 році це показник збільшується. В цілому, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображає чітку тенденцію незадовільної фінансової стійкості підприємства
Аналіз динаміки власного капіталу показав, що в 2006 році порівняно з 2005 роком його загальна сума знижується на 4011,4 тис.грн. або 35,59%, на що вплинули наступні фактори: збільшення іншого додаткового капіталу на 0,5 тис.грн. або 0,01%, збільшення нерозподіленого збитку на 4010,8 тис.грн., збільшення вилученого капіталу на 0,6 тис.грн. або 8,45%. В 2007 році сума власного капіталу зросла на 10623,2 тис.грн. або 146,31%, на що вплинули: збільшення іншого додаткового капіталу на 8817,5 тис.грн. або 79,18%, скорочення суми нерозподіленого збитку на 1797,5 тис.грн., зменшення суми вилученого капіталу на 7,7 тис.грн. або 8,45%.
Хоча сума статутного капіталу і не змінилась, його питома вага спочатку суттєво зросла в 2006 році з 34,69 до 53,85%, а потім знизилась до 21,86%, що сталось через зниження суми власного капіталу в 2006 році і його збільшення в 2007. Питома вага іншого додаткового капіталу становила 98,79% в 2005, 153,3% в 2006 і 111,57% в 2007 році. Значення показника структури вище 100% викликане значною від’ємною сумою і питомою вагою в структурі нерозподіленого прибутку -33,41% в 2005, -107,12% в 2006 і -33,44% в 2007 році. Сума вилученого капіталу є незначною – 0,06% в 2005 році, 7,7% в 2006 році.
В 2006 році порівняно із 2005 роком вартість джерел формування майна підприємства збільшилась, що сталось за рахунок зростання позичених коштів на фоні зниження власного капіталу. Довгострокові зобов’язання зросли на 372,9 тис.грн. або 4,44%, поточні зобов’язання – на 186113 тис.грн. або 151,9%, внаслідок чого сума власного і залученого капіталу збільшилась на 182475 тис.грн. або 128,32%.
В 2007 році порівняно з 2006 роком сума джерел формування майна також зросла, на що вплинули збільшення власного капіталу на 10623,2 тис.грн. або 146,31%, довгострокових зобов’язань – на 50429,9 тис.грн. або 574,6%, поточних зобов’язань – на 209913,4 тис.грн. або 68%, що збільшило вартість власного і залученого капіталу на 228,32 тис.грн. або 83,5%.
Власний капітал збільшився за рахунок: зростання доходу від реалізації на 529417,2 тис.грн. (264,53%), інших операційних доходів (на 9195,5 тис.грн. або 91,67%), доходу від участі в капіталі (на 11239,4 тис.грн.), інших фінансових доходів (на 32,1 тис.грн.), інших доходів (а 247,3 тис.грн. або 160,42%), зниження фінансових витрат (на 2203,3 тис.грн.), зменшення втрат від участі в капіталі (на 10006,7 тис.грн.), інших витрат (на 318,8 тис.грн.), вилученого капіталу на 7,7 тис.грн.
Власний капітал знизився за рахунок: збільшення податку а додану вартість (на 88236,2 тис.грн. або 164,53%), собівартості реалізованої продукції (на 449078 тис.грн. або 178,15%), адміністративних витрат (на 106,9 тис.грн. або 2,81%), витрат на збут (на 8743,6 тис.грн. або 837,67%), інших операційних витрат (на 3463,6 тис.грн. або 27,38%), податку на прибуток (на 323,7 тис.грн. або 114,06%).
за рахунок збільшення чистої рентабельності продаж на 0,0174 рентабельність власного капіталу зросла на 0,4597, за рахунок зростання ресурсовіддачі на 0,365 рентабельність власного капіталу зросла на 0,0409, за рахунок зниження коефіцієнту фінансової залежності на 11,1329 рентабельність власного капіталу знизилась на 0,0331.
Основними шляхами збільшення власного капіталу на підприємстві ВАТ “ХЗВКК” є зниження витрат на сировину та загальногосподарські витрати, оскільки вони займають найбільшу питому вагу у структурі собівартості.
Резервом для зниження собівартості продукції є пропозиція по впровадженню машини мікродозування вхідних компонентів. Цей захід дасть можливість знизити собівартість продукції за рахунок підвищення продуктивності праці. Розробивши пропозицію по впровадженню машини мікродозування вхідних компонентів було виявлено наступні результати: загальна сума зниження собівартості становить 58081,9 грн за рік, зниження собівартості однієї тони становить 70,8 грн.
Продуктивність праці за рахунок автоматизації виробничого процесу збільшиться на 1,5 %.
Отже, як свідчать проведені розрахунки, впровадження заходу по заміні ручної праці – введенням лінії мікродозування є досить ефективним.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Функції власного капіталу підприємства
Рис. 1.2. Структура капіталу господарюючого суб’єкта за джерелами утворення
Рис.2. 1 Структура управління на ВАТ «ХЗВКК»
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Показники ліквідності ВАТ «ХЗВКК»
Таблиця 2.3 Показники фінансової стійкості
Таблиця 2.4 Показники ділової активності
Таблиця 2.5 Аналіз динаміки власного капіталу підприємства
Рис. 2.2 Динаміка змін власного капіталу
Рис. 2.2 Динаміка змін статей власного капіталу
Таблиця 2.6 Структура власного капіталу підприємства в 2005-2007 рр.
Рис. 2.3 Структура власного капіталу в 2005 році
Рис.2.4 Структура власного капіталу в 2006 році
Рис. 2.5 Структура власного капіталу в 2007 році
Таблиця 2.7 Динаміка змін власного і залученого капіталу
Рис. 2.7 Співвідношення власного і статей залученого капіталу
Таблиця 2.8 Напрямки використання власного капіталу, тис.грн.
Таблиця 2.9 Аналіз руху власного капіталу, тис.грн.
Таблиця 2.10 Вихідні дані для факторного аналізу власного капіталу, тис.грн.
Таблиця 2.11 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.12 Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.13 Визначення ефекту фінансового важеля
Таблиця 3.1 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.2 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.3 Чиста теперішня вартість грошового потоку
Таблиця 3.4 Показники ефективності проекту
Таблиця 3.5 Вплив заходу на основні показники діяльності підприємства
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал, звітність
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.