Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Стратегія збільшення прибутковості підприємства


Дипломна
K-16116

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості підприємства
1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості підприємства
1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції
1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства
Розділ 2 практичні аспекти дослідження прибутковості підприємства тов «черкаський деревообробний комбінат»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку підприємства
2.3 Аналіз прибутковості і рентабельності підприємства
Розділ 3 шляхи збільшення прибутковості підприємства тов «черкаський деревообробний комбінат»
3.1 Компютеризація аналізу прибутковості підприємства
3.2 Обгрунтування економічної ефективності впровадження проекту збільшення прибутковості підприємства
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

В умовах сьогодення, прибуток – найважливіший оціночний показник діяльності підприємства, джерело матеріального добробуту підприємства і його працівників, держави в цілому. Саме політика розподілу прибутку визначає пропорції розподілу прибутку на внутрішні інвестиції, соціальні доходи, відшкодування в бюджет, і є іншою не менш важливою ланкою загальної політики управління прибутком на підприємстві.
ТОВ «Черкаський Деревообробний комбінат» (далі ТОВ „ЧДОК”) створено 23 червня 2000 року. Засновниками підприємства є ЗАТ «Черкаський меблевий комбінат», ЗАТ «Черкаський завод ДСП», Українсько-італійське спільне підприємство «Венето» (м. Київ), ТОВ "Томпо" (м. Київ) та громадянин України Мішутушкін Володимир Павлович. Форма власності підприємства - колективна.
ТОВ «Черкаський ДОК» спеціалізується на виробництві: меблів, столярних виробів, лущеного шпону, фанери клеєної, деревостружкових плит, продукції деревообробки.
Результати аналізу основних економічних показників свідчать про наступне:
- сума чистого доходу має тенденцію до збільшення – на 115365,5 тис.грн. або 51,86% в 2006 році та на 43895,3 тис.грн. в 2007 році або 12,99%;
- собівартість реалізованої продукції має аналогічну тенденцію – в 2006 році збільшилась на 81866,5 тис.грн. або 46,35% та в 2007 році збільшення склало 33321,4 тис.грн. або 12,89%;
- сума валового прибутку збільшується на в 2007 році на 10573,9 тис.грн. або 13,33%, в 2006 році збільшення склало 33498,2 тис.грн. або 73,13%;
- таким чином, сума прибутку на протязі років зростає і становить в 2007 році 22430,3 тис.грн., що на 14765,9 тис.грн. або на 41,22% більше ніж в попередньому році, а в 2006 році збільшення склало 22430,3 тис.грн. або 167,53%;
- фонд оплати праці в 2007 році зменшився порівняно з 2006 роком на 177 тис.грн. або 2,1%, хоча в 2006 році заробітна плата значно зросла
- середньооблікова чисельність працівників підприємства зросла на 18 осіб або 5,41% в 2006 році і на 22 особи або 6,27% в 2007 році;
- знижується середньорічна оплата праці в 2007 році на 1,9 тис.грн. (7,9%), хоча в 2006 році дуже значно підвищилась;
- середньогодинна оплата праці в 2007 році знизилась на 1,1 грн. або 8,2%, хоча в 2006 році зросла на 5,24 грн. або 60,17%;
- продуктивність праці на протязі 2005-2007 рр. значно збільшується: більше ніж 1,5 рази в 2007 році порівняно з 2006;
- вартість майна знижується в 2006 році на 11829,6 тис.грн. та зростає в 2007 році на 788,2 тис.грн. або 0,8%;
- вартість основних фондів підприємства знижується в 2006 і 206 році відповідно на 18342 тис.грн. та 12994 тис.грн;
- вартість оборотних фондів збільшується на 5065 тис.грн. або 6,8% в 2006 і 15155 тис.грн. або 19,08% в 2007 році.
Мінімальний нормативний рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 50% або 0,5. У товариства коефіцієнт становить 1,43 або 143%. Що свідчить про цілком задовільний рівень фінансової стійкості, хоча в 2005 році цей показник не досягав теоретично виправданого значення. Це свідчить про те, що всі зобов’язання підприємства в 2006-2007 році можуть бути покриті власними коштами.
Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Зниження коефіцієнта в 2007 році значить, що на 1 грн. власних коштів припадає 0,7 грн. фінансових ресурсів.
Хоча в підприємства і знижується цей коефіцієнт, але він не досягає значення – менше 0,5.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу становить в 2005 році від’ємне значення, але потім на протязі 2-х років суттєво зростає. Таке значення цього коефіцієнта позитивно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства свідчать про збільшення можливості вільно маневрувати власними коштами. В нашому випадку, у підприємства більше свободи маневрувати мобільними коштами.
Значення коефіцієнту структури покриття довгострокових вкладень і коефіцієнту довгострокового залучення позичкових коштів досить низькі і продовжує знижуватись, що відбувається через незначну суму довгострокових зобов’язань.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на в 2005-2006 роках не перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0…2,0, але уже в 2007 році входить до проміжку 1-2. В 2005 році його значення становило 0,49, а в 2006 році – збільшилось на 0,306 і становило 0,818, потім знову зросло і становило 1,12. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про достатність оборотних засобів для покриття поточних зобов’язань у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати задовільним.
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,73 до 1,129 і 1,59 в 2005, 2006 і 2007 роках відповідно. Значення хоча і більше за нормативну величину, але платоспроможність з такої позиції можна вважати задовільною.
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно нижче нормативного мінімуму (0,2…0,25), так як становить 0,01 в 2005 році та 0,027 в 2006 і 0,02 в 2007. Проте в національних умовах показник абсолютної ліквідності є значно менш вагомим критерієм платоспроможності, ніж вище розглянуті коефіцієнти, а тому не може впливати на характер висновків, але слід вжити термінових заходів щодо його нормалізації.
В цілому, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображає чітку тенденцію задовільної фінансової стійкості підприємства.
На формування прибутку підприємства вплинули декілька факторів:
- збільшення операційних доходів збільшило прибуток на 130553,7 тис.грн. або 47,28% в 2006 році і на 57548,5 тис.грн. або 14,15% в 2007 році.
- операційні витрати, які зменшують прибуток, зросли в 2006 році на 89977,3 тис.грн. або 34,09% та на 44166,7 тис.грн. або 12,48% в 2007 році
- прибуток від операційної діяльності в 2006 році зріс на 40576,4 тис.грн. або 332,2% і в 2007 році на 13381,8 тис.грн. або 25,35%
- прибуток від фінансових операцій на протязі 2005-2007 років становив від’ємну величину і знизився ще в 2006 році і зріс в 2007 році
- в 2005 році підприємство мало збиток від іншої діяльності в сумі 11036,6 тис.грн., в 2006 році прибуток становив 2063,9 тис.грн., в 2007 році мав місце збиток 1967,9 тис.грн.
Операційний прибуток у відсотках від валового прибутку становив найбільшу величину в 2005-2007 роках – відповідно 63,83%,108,98%,97,55%, його знизили – збитки від фінансових операцій – на 21,5% в 2005 році, на 4,72% в 2006 році і на 0,45% в 2007 році. Прибуток до оподаткування змінив також прибуток від іншої діяльності, що зменшив його в 2005 році на 57,67%, збільшив в 2006 році на 4,26% і знову знизив в 2007 році на 2,9%.
Таким чином, показник валового прибутку на 1 грн. реалізованої продукції в 2006 році зростає на 0,02 грн. (9,52%), і в 2006 році на 0,01 грн.(4,35%). Показник прибутку до оподаткування на 1 гривню реалізованої продукції в 2005 році зростає порівняно із попереднім на 0,05 грн. (55,56%) і в 2007 році на 0,04 грн. (28,57%).
Показник чистого прибутку на 1 грн. реалізованої продукції також в 2005 році зростає на 0,05 грн. (83,33%) і 2007 році – на 0,02 грн. (18,18%). В цілому можна говорити про стабільну ситуацію на підприємстві.
Всі показники рентабельності показали збільшення на протязі років, що пов’язано, перш за все із значним зростанням прибутку підприємства.
За рахунок збільшення чистої рентабельності продаж на 0,0265 рентабельність власного капіталу зросла на 0,1945, за рахунок збільшення ресурсовіддачі на 0,3683 рентабельність власного капіталу виросла на 0,1071, за рахунок зменшення коефіцієнту фінансової залежності на 0,4955 рентабельність власного капіталу знизилась на 0,2433.
Для того, щоб знизити витрати і збільшити прибуток, з моєї точки зору, потрібні грошові вливання, тобто інвестиції.
Відповідно до інвестиційного задуму підприємство може збільшити свої прибутки за рахунок виробництва і реалізації випуску дитячих меблів, зокрема дитячих ліжок «Пітер Пен», «Сонечко», «Бембі», «Пеппі», «Юніор» та «Портер».
Можна говорити про те, що ціна на продукцію в 2-4 кварталі більша, ніж в 1 кварталі. Це повязано зі встановленням нижчих цін на продуцію з метою завоювання частки ринку. Обсяги продукції на протязі періоду постійно збільшуються
Виставляючи ціну на продукцію доцільно користуватись досвідом минулих років – в середньому за рік ціна на подібну продукцію зростає на 20-25%, оскільки в Україні достатньо високий рівень інфляції. Таким чином, ціна кожного року буде зростати на 20%.
Таким чином, загальний прибуток від впровадження пропозиції становитиме 2638,1 тис.грн. в 2009 році, прибуток в 2010 році буде становити 5792,08 тис.грн., в 2011 році – 9661,63 тис.грн.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Класифікація прибутку підприємства
Рис. 1.2 Функції прибутку підприємства
Рис. 2.1 Структура ТОВ „Черкаський ДОК”
Таблиця 2.1 Основні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Фінансові коефіцієнти підприємства ТОВ «Черкаський деревообробний комбінат» за 2005 – 2007 роки
Таблиця 2.3 Аналіз звіту про фінансові результати
Таблиця 2.4 Формування прибутку підприємства за видами діяльності
Рис. 2.2 Динаміка прибутків від операційної, фінансової та іншої діяльності
Таблиця 2.5 Вплив факторів на прибуток від операційної діяльності
Таблиця 2.6 Динаміка показників прибутковості підприємства
Рис. 2.3 Динаміка показників прибутковості в 2005-2007 рр.
Таблиця 2.7 Оцінка рентабельності підприємства
Рис. 2.4 Динаміка показників рентабельності
Таблиця 2.8 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.9 Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Таблиця 3.1 Економічний ефект від пропозиції автоматизації планово – економічного відділу і бухгалтерії (в розрахунку на рік)
Таблиця 3.2 Графік основного виробництва ТОВ «Черкаський ДОК»
Таблиця 3.3 Прогнозований об'єм реалізації продукції ТОВ «Черкаський ДОК»
в 2009 році
Таблиця 3.4 Прогнозований об'єм реалізації продукції ТОВ «Черкаський ДОК»
в 2010 році
Таблиця 3.5 Прогнозований об'єм реалізації продукції ТОВ «Черкаський ДОК»
в 2011 році
Таблиця 3.6 Потреба в устаткуванні для здійснення господарської діяльності
Таблиця 3.7 Обслуговування боргу
Таблиця 3.8 Аналіз витрат на виробництво одиниці продукції в 2009 році
Таблиця 3.9 Економічна ефективність впровадження в виробництво продукції в 2009 році
Таблиця 3.11 Економічна ефективність впровадження в виробництво продукції в 2010 -2011 році
Таблиця 3.12 Ризики і їх вплив на прибуток
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.