Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління прибутковістю на підприємстві


Дипломна
K-16118

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти управління формуванням прибутку підприємства
1.1 Інформаційно – нормативна база формування прибутку підприємства
1.2 Сутність прибутку, його види і функції
1.3 Управління формуванням прибутку підприємства
1.4 Діагностика ефективності формування прибутку підприємства
Розділ 2 практичні аспекти дослідження формування прибутку кп «центральна районна аптека №30»
2.1 Організаційно – економічна характеристика КП «Центральна районна аптека №30»
2.2 Оцінка складу і динаміки прибутку підприємства
2.3 Аналіз ефективності управління формуванням прибутку
Розділ 3 шляхи збільшення прибутку кп «центральна районна аптека №30»
3.1 Обгрунтування варіанту вибору проекту збільшення прибутку підприємства
3.2 Фінансово – економічне обгрунтування проекту надання додаткових послуг підприємством
3.3 Автоматизація ведення технологічного процесу торгівлі медичними препаратами в КП «Центральна районна аптека №30»
Висновки
Список використаної літератури

Комунальне підприємство Центральна районна аптека № 30 -госпрозрахункове підприємство, знаходиться в місті Золотоноша вул. Шевченка 52а, що займається реалізацією готових лікарських засобів та виробів медичного призначення зареєстрованих до застосування в Україні, а також лікарських форм власного виробництва згідно рецепту лікаря.
Оцінюючи показники діяльності підприємства можна підвести такі підсумки: виручка від реалізації продукції (без ПДВ) зросла в 2006 році порівняно з 2005 роком на 62512,8 тис.грн. або 611,11% і в 2007 році на 82551,8 тис.грн. або 113,49%; собівартість реалізованої продукції також зросла в 2006 році на 63887,5 тис.грн. або 729,24%, а в 2007 році на 829,24 тис.грн. або 111,79%, що вказує на зростання обсягів виробництва і реалізації продукії підприємством.
Середньорічна чисельність працівників також поступово зростає: на 3 особи в 2006 (1,31%), і на 2 особи (0,86%) в 2007 році; продуктивність праці зростає в 2006 році на 267,72 тис грн. або 601,89%, та зростає в 2007 році на 348,63 тис. грн. або 111,67%, що повязано зі зростанням кіількості працюючих і введення нових потужностей.
Середньорічна вартість основних фондів підприємства зростає в 2006 році на 83,4 тис.грн. або 2,46% і зростає в 2007 році на 4319,3 тис.грн. або 124,17%; оборотних фондів – збільшується в 2006 році на 5276,2 тис.грн. або 32,19% і зростає в 2007 році на 22821,6 тис.грн. або 105,32%.
Фонд заробітної плати працюючих зростає в 2006 році на 478,4 тис.грн. або 22,89 % і на 340 тис.грн. або 34,24% в 2007 році; середньорічна заробітна плата зростає в 2006 році на 1,94 тис.грн. або 21,35% і в 2007 році на 1,35 тис.грн. або 12,24%.
Валовий прибуток в 2005 році становить 1468,5 тис.грн., податок на прибуток 101,5 тис.грн. і відповідно чистий прибуток 240,6 тис.грн. В 2006 році підприємство значно знизило обсяг валового прибутку – він становить 93 тис.грн., податок на прибуток – 145,3 тис.грн., а чистий прибуток – 317,8 тис.грн.Тобто валовий прибуток в 2006 році знизився на 1375,1 тис.грн., податок на прибуток виріс на 43,8 тис.грн., а чистий прибуток зріс на 77,2 тис.грн. В 2007 році валовий прибуток зріс на 341,2 тис.грн. (1435,98%), податок на прибуток рівний 0, а чистий прибуток збільшився на 13,4 тис.грн. (4,22%).
Фондовіддача підприємства в 2006 році збільшується, що є позитивним, на 77,2 тис.грн., але знижується в 2007 році на 1 тис.грн., фондоємність, як показник обернений до фондовіддачі знижується в 2006 і зростає в 2007 році, а фондовіддача показує позитину тенденцію зростання в 2006 році на 0,16 тис.грн., а в 2007 році на 18,26 тис.грн.
Доход від реалізації продукції в 2006 році порівняно з 2005 роком збільшується на 1074958,9 тис.грн., а в 2007 році – знижується на 870027,5 тис.грн. або на 78,58%. Відповідно податок на додану вартість зростає з 6298,8 тис.грн. на 2901,1 тис.грн. або 46,06% в 2006 році і на 13563,7 тис.грн. або 147,43% в 2007 році. Акцизний збір в 2006 році зростає порівняно із попереднім на 7414,7 тис.грн. або 44,11% та на 34645,2 тис.грн. або 143,01% в 2007 році. Інші вирахування з доходу (тобто знижки) в 2005 році відсутні, а в 2007 році знижуються порівняно із попереднім на 788,2 тис.грн.
Таким чином, сума чистого доходу від реалізації продукції в 2006 році збільшується на 62512 тис.грн. або 611,11%, а в 2007 році – на 82551,8 тис.грн. або 113,49%.
Собівартість реалізованої продукції збільшується на 63888 тис.грн. або 729,23% в 2006 році і на 81210,6 тис.грн. або 111,79% в 2007 році, таким чином зменшуючи чистий дохід. Валовий прибуток знижується в 2006 році на 1375,1 тис.грн. або 93,64% і зростає в 2007 році на 1341,2 тис.грн.
Інші операційні доходи знижуються в 2006 році на 45583 тис.грн. або 82,1% і зростають на 12440,2 тис.грн. або 125,18% в 2007 році. Адміністративні витрати зростають в 2006 році на 673,8 тис.грн. або 79,53% і на 990,3 тис.грн. або 65,11% в 2007 році.
Витрати на збут зростають в 2006 році на 6801 тис.грн., а в 2007 році на 8040,9 тис.грн. або 112,54%. Інші операційні витрати знижуються в 2006 році на 55361 тис.грн. або 99,83% і зростають в 2007 році на 56,93 тис.грн.
Таким чином, фінансовим результатом від операційної діяльності є прибуток, який зростає в 2006 році на 118,7 тис.грн. або 34,7% і знижується в 2007 році 133,2 тис.грн. або 28,91%.
Інші фінансові доходи відсутні в 2005 році, а зростають в 2007 році на 10,7 тис.грн. або 254,76%.Фінансові витрати також в 2005 році відсутні, але в 2006 році становлять 2 тис.грн., в 2007 році зростають на 9,3 тис.грн або 465% і становляит 11,3 тис.грн.
Таким чином, фінансові результати до оподаткування зросли в 2006 році на 121 тис.грн. або 35,37% і знизились в 2007 році на 131,9 тис.грн.або 18,48%.
Податок на прибуток підприємство нараховує лише в 2005-2006 році і він зростає на 43,8 тис.грн.
Чистий прибуток збільшується в 2006 році на 77,2 тис.грн. або 32,09% і на 13,4 тис.грн. або 4,22% в 2007 році.
Аналізуючи показники рентабельності можна побачити, що вони в 2006 році порівняно із попереднім знижуються (крім рентабельності власного капіталу, яка зростає на 0,03 і рентабельності сукупного капіталу, сума якої не змінюється), в 2007 році рентабельність сукупного капіталу знижується на 0,01, рентабельність власного капіталу зростає, а інші показники залишаються незмінними.
Згідно з планом технічного розвитку КП “Центральна районна аптека №30” керіництво визначило можливість створити промислові потужності по відкриттю і функціонуванню нової аптеки в місті Золотоноша Черкаської області. Аптека буде знаходитись поруч із поліклінікою та це гарантує їх високу рентабельність і швидку віддачу.
Прибуток від реалізації продукції підприємство почне отримувати починаючи з 3 кварталу 2008 року. Раніше це не відбудеться, оскільки сума затрат є достатньо високою і підприємство лише виходить на ринок, пропонуючи невеликий асортимент, поступово його розширюючи.
Динаміка даних показників свідчить про доцільність впродження даного проекту, оскільки, термін окупності достатньо невеликий – 2,8 року, чиста теперішня вартість після 4 року – 198,254 тис.грн., тобто є більшою за 0 і індекс прибутковості – 2, тобто на кожну вкладену гривню отримується 2 грн. прибутку
Наступним проектом, який має бути реалізований на підприємстві є проект надання аптекою додаткових послуг. Пропозиція дасть змогу збільшити прибуток на 40862,8 грн. на рік.
Таким чином завдаки втіленню даних пропозицій прибуток підприємства збільшиться на 97,2 тис.грн.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Літературні джерела дослідження прибутковості підприємства
Таблиця 1.2 Класифікація прибутку підприємства
Рис.2.1 Організаційна структура підприємства
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності КП ЦРА №30
Таблиця 2.2 Аналіз майнового стану підприємства
Таблиця 2.3 Аналіз ліквідності підприємства
Таблиця 2.4 Аналіз ліквідності статей балансу
Таблиця 2.5 Аналіз фінансової стійкості
Таблиця 2.6 Аналіз ділової активності
Таблиця 2.7 Аналіз звіту про фінансові результати
Таблиця 2.8 Аналіз структури звіту про фінансові результати
Таблиця 2.9 Динаміка нерозподіленого прибутку в складі власного капіталу підприємства
Таблиця 2.10 Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку
Таблиця 2.11 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток 2007 року
Таблиця 2.12 Вихідні дані для визначення фінансового левериджу
Таблиця 2.13 Оцінка рівня операційного левериджу
Таблиця 2.14 Аналіз рентабельності підприємства
Таблиця 3.1 Витрати КП «Центральна районна аптека» на відкриття нового аптечного пункту в місті Золотоноша
Таблиця 3.2 Розрахунок амортизаційних відрахувань
Таблиця 3.3 Виручка і прибуток від реалізованої продукції в 2008 році
Таблиця 3.4 Показники доходності проекту (без дисконтування)
Таблиця 3.5 Розрахунок дисконтованих грошових потоків підприємства за 4 роки проекту
Таблиця 3.6 Показники доходності проекту (з дисконтуванням)
Таблиця 3.7 Необхідний інвентар для роботи лабораторії
Таблиця 3.8 Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи
Таблиця 3.10 Ціни на послуги клініко-діагностичної лабораторії
Таблиця 3.11 Аналіз прогнозованого обєму надаваємих послуг
Таблиця 3.12 Показники ефективності впровадження пропозиції з відкриття клініко – діагностичної лабораторії
Таблиця 3.13 Прогнозний звіт про фінансові результати діяльності підприємства (тис.грн.)
Таблиця 3.14 Показники рентабельності і прибутковості підприємства
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал
Ціна

95

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.