Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління оборотним капіталом на підприємстві


Дипломна
K-16120

Вступ
Розділ 1 теоретико - методологічні засади управління оборотним капіталом підприємства
1.1 Економічна сутність та класифікація оборотного капіталу
1.2 Інформаційна та нормативно-правова база дослідження оборотного капіталу підприємства
1.3 Управління оборотним капіталом підприємства
Розділ 2 прикладні аспекти управління оборотним капіталом ват «племінний завод – дослідне господарство «золотоніське»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка обсягу, структури та джерел формування оборотного капіталу
2.3 Діагностика ефективності управління оборотним капіталом підприємства
Розділ 3 напрями підвищення ефективності управління оборотним капіталом підприємства
3.1 Шляхи збільшення ефективності управління оборотним капіталом
3.2 Фінансово – економічне обгрунтування пропозицій по збільшенню ефективності управління оборотним капіталом
3.3 Засоби державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Оборотний капітал є однією зі складових частин майна підприємства. Стан і ефективність його використання - одне з головних умов успішної діяльності підприємства. Висока інфляція, неплатежі й інші кризові явища змушують підприємства змінювати свою політику стосовно оборотного капіталу, шукати нові джерела поповнення, вивчати проблему ефективності їхнього використання.
В першому розділі дипломної роботи представлено теоретичні засади дослідження оборотного капіталу підприємства: оцінка сутності оборотного капіталу та його значення для виробництва, аналіз принципів організації оборотного капіталу, ознайомлення з методикою нормування оборотного капіталу, оцінка ефективності його використання.
В практичному розділі роботи досліджено основні техніко – економічні показники діяльності підприємства та проаналізовано стан та ефективність використання оборотного капіталу.
Відкрите акціонерне товариство “Племінний завод — дослідне господарство ”Золотоніське” створене в процесі реформування на базі радгоспу 12 червня 1996 року. Розташоване у місті Золотоноша Черкаської області. Місцезнаходження вигідне для розвитку основних видів діяльності: м‘ясного та молочного скотарства; вирощування сільськогосподарських культур; оптової і роздрібної торгівлі; розведення великої рогатої худоби; переробки сільськогосподарської продукції.
Відповідно до даних звітності, підприємство ВАТ «Золотоніське» отримана виручка постійно зростає – на 772,7 тис.грн. або 27,81% в 2006 році і на 784,3 тис.грн. або 22,09% в 2007 році; собівартість від реалізації продукції підприємства також має тенденцію до зростання – збільшується на 435,4 тис.грн. або 22,93% в 2006 році і на 458,9 тис.грн. або 19,66% в 2007 році. Середньорічна чисельність працюючих при цьому постійно знижується – на 13 осіб або 9,15% в 2006 році і на 6 осіб або 4,65% в 2007 році, а продуктивність праці одного працюючого значно збільшується (це пов’язано з постійним придбанням на підприємство нову техніку і впровадженням нових методів вирощування рослин) – на 7,96 тис.грн. або 40,66% в 2006 році і на 7,72 тис.грн. або 28,04% в 2007 році.
Середньорічна вартість основних фондів збільшується на 610,9 тис.грн. або 7,95% в 2006 році і на 855,9 тис.грн. або 10,31% в 2007 році; вартість оборотних фондів зростає на 18,4 тис.грн. або 0,71% в 2006 році і на 401,6 тис.грн. або 15,31% в 2007 році. Фонд заробітної плати також має тенденцію до збільшення – зростає на 247,8 тис.грн. або 36,01% в 2006 році і на 229,2 тис.грн. або 24,49% в 2007 році. Середньорічна заробітна плата працівника збільшується в 2006 році на 2,41 тис.грн. або 49,7% і в 2007 році на 2,22 тис.грн. або 30,58%.
Валовий і чистий прибуток рівні між собою, оскільки підприємство є платником фіксованого сільськогосподарського податку і не сплачує податок на прибуток і зростає в 2006 році на 337,3 тис.грн. або 38,33% і на 325,4 тис.грн. або 26,74% в 2007 році. Рентабельність зростає разом із зростанням прибутку – на 1% в 2006 році і на 2% в 2007 році.
Аналізуючи структуру і динаміку оборотних активів можна побачити наступне:
- вартість виробничих запасів на протязі 2006 року знизилась на 122,2 тис.грн. або 13%, а в 2007 році зросла на 270,5 тис.грн. або 33,08%
- вартість тварин на вирощуванні і відгодівлі зросла в 2006 році на 119,3 тис.грн. або 16,08%, а в 2007 році на 197,6 тис.грн.
- вартість незавершеного виробництва збільшилась в 2006 році на 12,2 тис.грн. або 7,27%, і на 64,4 тис.грн. або 35,74% в 2007 році
- вартість готової продукції знизилась на 14,1 тис.грн. або 3,69% в 2006 році і на 156,3 тис.грн. або 42,48%
- дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги зросла в 2006 році на 0,2 тис.грн. або 0,06% та на 2,5 тис.грн. або 0,7% в 2007 році
- інша поточна дебіторська заборгованість знизилась на 0,1 тис.грн. або 5% в 2006 році і зросла на 0,8 тис.грн. або 42,11% в 2007 році
- сума грошових коштів та еквівалентів в національній валюті зросла спочатку на 23,1 тис.грн. або 165% в 2006 і на 22,1 тис.грн. або 59,57% в 2007 році
- всього сума оборотних активів збільшилась на 18,4 тис.грн. або 0,71% в 2006 році і на 401,6 тис.грн. або 15,31% в 2007 році.
Аналізуючи структуру оборотного капіталу можна помітити, що питома вага виробничих запасів достатньо значна, знижується в 2006 році з 36,08% до 31,17% і зростає в 2007 році до 35,98%; питома вага тварин на вирощуванні і відгодівлі зростає в 2006 році з 28,48% до 32,83% і до 35,01% в 2007 році; питома вага незавершеного виробництва збільшується – з 6,45% в 2005 році, 6,87% в 2006 році до 8,09% в 2007 році; питома вага готової продукції знижується з 14,66% в 2005 році, до 14,02% в 2006 і 7% в 2007 році.
Питома вага дебіторської заборгованості знижується в 2006 році з 13,7% до 13,62%, в 2007 році становить 11,89%; інша поточна дебіторська заборгованість становить незначну питому вагу – 0,08% в 2005 році, 0,07% в 2006 році і 0,09% в 2007 році. Грошові кошти в національній валюті мають питому вагу 0,54% в 2005, 1,41% в 2006 і 1,96% в 2007 році.
Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо додатнє значення показника, що є позитивним, при чому в 2006 році цей показник знижується на 54,8 тис.грн., а в 2007 зростає на 316,4 тис.грн.
Коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства відображує частку вартості оборотних коштів у загальній вартості майна підприємства. Даний показник становить 0,26 в 2005 році, знижується в 2006 році на 0,02 або 2,26% і зростає в 2007 році на 0,01 або 4,17%.
Оборотність оборотних коштів характеризує час, за який оборотні кошти здійснюють один оборот, при чому чим більший цей час, тим меншу кількість оборотів зроблять оборотні кошти за рік і тим менший прибуток може отримати підприємство. В даному випадку оборотність в 2006 році порівняно з попереднім знижується на 72,54 дня або 21,2%, в 2007 році - на 14,96 дня або 5,55%.
При цьому з таблиці видно, що на підприємстві було додатково вивільнено оборотний капітал за рахунок зміни його оборотності порівняно з минулим роком – в 2007 році на суму 177,71 тис.грн.
Цей показник було розраховано наступним чином: якщо при обсязі реалізації в 2006 році 3551,7 тис.грн. вартість оборотного капіталу становила 2623,4 тис.грн, то в 2007 році при обсязі реалізації 4336 тис.грн. вона мала б становити 4336тис.грн.*2623,4 тис.грн./3551,7 тис.грн. = 3202,71 тис.грн. В цьому періоді середній залишок оборотного капіталу становить 3025 тис.грн., тому вивільнені кошти рівні 3202,71 тис.грн. – 3025 тис.грн. = 177,71 тис.грн. Те ж саме в 2006 році порівняно з 2005 – сума вивільнених оборотних коштів становить – 2623,4 тис.грн. – 2605*3551,7/2779 = 705,92 тис.грн.
Коефіцієнт обороту характеризує кількість оборотів за період, що аналізується, тобто за рік і показує, що в 2005 році оборотні кошти підприємства обернулись 1,07 раз, в 2006 році 1,36 раз, тобто коефіцієнт виріс на 0,29 або 27,1, а в 2007 році показник становить 1,44, тобто зріс на 0,08 або 5,88%. Тобто найкраща ситуація спостерігається в 2007 році, коли коефіцієнт обертання найбільший, а тривалість обороту найменша.
Коефіцієнт завантаження показує, скільки оборотних коштів авансовано в 1 грн реалізованої продукції і є оберненим до коефіцієнта обороту показником. Чим менше оборотних коштів припадає на 1 грн обороту, тим ефективніше вони використовуються. В 2005 році цей показник становив 0,94, в 2006 році знизився на 0,2 і становив 0,74, і в 2007 році знову показав зниження і становив 0,7 (знизився на 0,04).
Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн оборотних коштів. Оскільки сума прибутку підприємства зростає, то і коефіцієнти прибутковості і рентабельності також зростали і становили відповідно 0,26 і 26,03% в 2005 році, 0,31 і 30,92% в 2006 році та 0,39 та 38,66% в 2007 році.
Коефіцієнт забезпечення власними коштами характеризує наявність власних оборотних коштів, необхідних для фінансової стабільності підприємства, його незалежності від позикових коштів. Якщо значення коефіцієнта спадає нижче за 0,1, підприємство є неплатоспроможним. В нашому випадку підприємство є платоспроможним, оскільки коефіцієнти в усих періодах поступово зростають.
Коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення його боргів протягом року. Вважають, що його рівень у межах 2,0—2,5 є прийнятним. Він показує, скільки грошових одиниць активів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов’язань. Коли Кп стає меншим за 1,0, структура балансу вважається незадовільною, а підприємство — неплатоспроможним. На даному підприємстві коефіцієнт є значно вищим за нормативний показник, хоча спостерігається тенденція до його зниження.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність підприємства погасити свою заборгованість. Достатнім є значення коефіцієнта 0,25—0,35. Якщо його значення менше ніж 0,2, підприємство вважається неплатоспроможним, що і спостерігається на підприємстві ВАТ „Золотоніське” в 2005-2007 роках.
В третьому розділі роботи запропоновано власні пропозиції щодо збільшення ефективності використання оборотного капіталу.
За результатами розрахунків, проведеними в розділі 2 можна спостерігати нераціональну структуру оборотних активів.
Для того, щоб привести цю структуру до оптимального варіанту необхідно розрахувати нормативні значення оборотних активів.
Таким чином, скорочується питома вага виробничих запасів, дебіторської заборгованості та готової продукції, натомість зростає питома вага грошових коштів.
Наступна пропозиція спрямована на збільшення обсягів виробництва та якості вирощування ярої пшениці сортів «Колективна 3» та «Звершення».
Певною мірою, як свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід, це можна здійснити за широкого впровадження біологічних засобів стимуляції розвитку та захисту рослин, біотехнологій при вирощуванні сільськогосподарських культур.
Останнім часом цікавий своїми потенційними можливостями біофунгіцид Агат-25К, з 2002 року дозволений для використання в сільськогосподарському виробництві нашої країни.
Його використання дозволить збільшити валовий прибуток при вирощуванні ярої пшениці на 309,05 тис.грн. і при вирощуванні ярого ячменю – на 75,86 тис.грн.
Таким чином, подані пропозиції дозволять значно збільшити прибуток підприємства, збільшити рентабельність та покращити ефективність використання оборотних коштів.
Перелік графічного матеіралу
Рис. 1.1 Склад обігових фондів підприємства
Таблиця 1.1 Огляд літературних джерел з проблем дослідження оборотного капіталу
Таблиця 1.2 Номативно – правова база дослідження формування і використання оборотних коштів підприємства
Рис. 1.2 Графічне зображення моделі Баумоля
Рис. 1.3 Модель управління грошовими коштами Міллера-Орра
Рис. 2.1 Організаційно- виробнича структура товариства
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Аналіз ліквідності підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка фінансової стійкості підприємства ВАТ «Золотоніське»
Таблиця 2.4 Показники рентабельності підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз прогнозів банкрутства підприємства
Таблиця 2.6 Структура оборотних активів, тис.грн.
Рис. 2.2 Вартість статей оборотного капіталу
Рис. 2.3 Структура оборотного капіталу в 2007 році.
Таблиця 2.7 Оборотний капітал підприємства за ступенем ліквідності, тис.грн.
Рис.2.4 Динаміка оборотного капіталу за ступенем ліквідності
Таблиця 2.8 Динаміка і структура запасів в 2005-2007 рр., тис.грн.
Рис.2.5 Динаміка запасів підприємства в 2005-2007 рр.
Рис.2.6 Структура запасів підприємства в 2007 році.
Таблиця 2.9 Аналіз динаміки, структури і віку дебіторської заборгованості, тис.грн.
Рис.2.7 Аналіз дебіторської заборгованості за строками її виникнення
Таблиця 2.10 Аналіз руху грошових коштів в 2005 – 2007 рр., тис.грн.
Таблиця 2.11 Аналітична таблиця для аналізу грошових коштів, тис.грн.
Таблиця 2.12 Склад і структура власного капіталу підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.13 Аналіз зобов’язань підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.14 Аналіз ефективності використання оборотного капіталу
Таблиця 2.16 Аналіз ефективності використання запасів ВАТ «Племінний завод – дослідне господарство «Золотоніське»
Таблиця 2.17 Аналіз дебіторської заборгованості
Таблиця 2.18 Показники, які характеризують ефективність використання грошових коштів підприємства
Таблиця 3.1 Втрати підприємства через нераціональну структуру кормової бази
Таблиця 3.2 Втрати підприємства через нераціональну структуру запасів посівного матеріалу
Таблиця 3.3 Структура виробничих запасів підприємства (тис.грн.)
Таблиця 3.4 Структура оборотних активів після впровадження заходів (тис.грн.)
Таблиця 3.5 Структура оборотних засобів після впровадження заходів
Таблиця 3.6 Зміна деяких фінансових показників діяльності підприємсттва
Таблиця 3.7 Вплив біопрепарату Агат-25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів обробки насіння, середня урожайність (ц/га)
Таблиця 3.8 Вплив біопрепарату Агат-25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів обробки насіння і посівів
Таблиця 3.9 Економічна ефективність застосування препарату Агат – 25К на ВАТ «Племінний завод – дослідне господарство «Золотоніське»
Таблиця 3.10 Прогнозний звіт про фінансові результати підприємства (тис.грн.)
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал, додатки
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.