Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління фінансовими результатами діяльності підприємства


Дипломна
K-16122

Вступ
Розділ 1 теоретичні засади управління фінансовими результатами діяльності підприємства
1.1 Економічна сутність фінансових результатів, їх нормативно – правове регулювання
1.2 Формування фінансових результатів діяльності підприємства
1.3 Стратегії, методи і концепції управління фінансовими результатами діяльності підприємства
Розділ 2 практичні засади управління фінансовими результатами діяльності ват «золотоніська парфумерно – косметична фабрика»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства
2.3 Оцінка ефективності управління фінансовими результатами діяльності
Розділ 3 напрямки збільшення фінансових результатів діяльності підприємства
3.1 Автоматизація управління фінансовими результатами діяльності підприємства
3.2 Пропозиції щодо збільшення фінансових результатів підприємства та їх обгрунтування
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Обєктом дослідження даної дипломної роботи стало відкрите акціонерне товариство «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика».
Предметом діяльності є виробництво в першу чергу парфумерно-косметичних виробів, екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством України.
Можна говорити про покращення роботи підприємства в останні роки, оскільки спостерігається збільшення доходу, валового та чистого прибутку, вартості основних та оборотних фондів, продуктивності праці.
Відповідно на формування чистого прибутку вплинули наступні фактори:
- дохід від реалізації продукції в 2006 році зріс на 3749,3 тис.грн. або 84,3%, а в 2007 році – на 3188,2 тис.грн. або 38,9%;
- податок на додану вартість відповідно також зріс на 644,6 тис.грн. або 89,3% в 2006 році і на 518,9 тис.грн. або 37,98% в 2007 році;
- інші вирахування з доходу в 2005 році були відсутні, а в 2006 році склали 44,7 тис.грн., в 2007 році зросли на 183,6 тис.грн. або 41,29%;
- відповідно чистий дохід зріс в 2006 році на 2660 тис.грн. або 71,4%, а в 2007 році на 2485,7 тис.грн. або 38,93%;
- собівартість реалізованої продукції зросла в 2006 році на 1463,3 тис.грн. або 53,5%, а 2007 році на 2014 тис.грн. або 47,96%;
- валовий прибуток збільшився на 1196,7 тис.грн. або 120,9% в 2006 році, а 2007 році – на 471,7 тис.грн. або 21,57%;
- інші операційні витрати зросли в 2006 році на 1421,2 тис.грн. або 425,3%, а в 2007 році – на 169,2 тис.грн. або 9,64%;
- адміністративні витрати зросли в 2006 році на 108,4 тис.грн. або 28,2%, а 2007 році на 190 тис.грн. або 38,53%;;
- витрати на збут знизились в 2006 році на 126,8 тис.грн. або 42,78% і знов зросли в 2007 році на 40,4 тис.грн. або 23,82%;
- інші операційні витрати зросли в 2006 році на 1048,8 тис.грн. або 276,3% і знизились в 2007 році на 18,4 тис.грн. або 1,29%;
- відповідно прибуток від операційної діяльності збільшився в 2006 році на 1587,5 тис.грн. або 603,2%, а в 2007 році збільшення склало 428,9 тис.грн. або 23,18%;
- інші фінансові доходи підприємства знизились на 0,8 тис.грн. або 40% в 2006 році, але знову зросли в 2007 році на ту ж суму або 66,7%;
- інші доходи підприємства росли в 2006 році на 16,5 тис.грн. або 392,9% і знизились в 2007 році на 79,23%;
- фінансові витрати знизились в 2007 році на 81,9 тис.грн. або 62,05%, хоча в 2006 році зросли на 16,6 тис.грн. або 14,4%;
- таким чином фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування зросли в 2006 році на 1581,6 тис.грн. або 1073% і в 2007 році на 505,8 тис.грн. або 29,25%;
- податок на прибуток збільшився в 2006 році на 397,8 тис.грн. або 2440% і в 2007 році зріс на 151,1 тис.грн. або 36,49%;
- чистий прибуток підприємства має позитивну тенденцію до зростання – в 2006 році чистий прибуток зріс на 1183,8 тис.грн. або 993%, в 2007 році на 354,7 тис.грн. або 26,98%.
В цілому можна говорити про те, що підприємство має позитивну тенденцію збільшення прибутковості.
Аналізуючи доходи від операційної діяльності спостерігається їх збільшення на 5170,5 тис.грн. або 108,13% в 2006 році і на 3357,4 тис.грн. або 33,74% в 2007 році, витрати від операційної діяльності зростають на 3583 тис.грн. в 2006 році або на 79,3% (відсоток зростання доходів вищий за ступінь зростання витрат) і на 2928,5 тис.грн. або 36,15% (ступінь зростання доходів нижчий за ступінь зростання витрат). Відповідно спостерігаємо збільшення прибутку від операційної діяльності на 1587,5 тис.грн. або 603,15% в 2006 році і 428,9 тис.грн. або 23,18% в 2007 році.
Аналізуючи іншу діяльність підприємства спостерігаємо збільшення доходу в 2006 році на 16,5 тис.грн. або 392,86% і його зниження в 2007 році на 16,4 тис.грн. або 79,23%, витрати також зростають в 2006 році на 6,6 тис.грн. або 113,79%, але знижуються в 2007 році на 12,2 тис.грн. або 98,39%. Відповідно прибуток від іншої діяльності є від’ємним в 2005 році, в 2006 році він становить 8,3 тис.грн., в 2007 році знижується на 4,2 тис.грн. і становить 4,1 тис.грн.
Аналізуючи фінансову діяльність підприємства, спостерігаємо, що воно має збиток, який становить 114,2 тис.грн. в 2005 році, 130 тис.грн. в 2006 році і 48,9 тис.грн. в 2007 році.
Відповідно вплив даних факторів сприяв збільшенню валового прибутку на 1581,6 тис.грн. в 2006 році і на 505,8 тис.грн. в 2007 році.
Зміна цін збільшила чистий прибуток на 284,8 тис.грн., обсяг реалізованої продукції збільшив його на 1535,17 тис.грн., обсяг виготовленої продукції знизив його на 1348,77 тис.грн., адміністративні витрати знизили його на 117,9 тис.грн., інші доходи і інші операційні доходи збільшили його на 152 тис.грн., податки на прибуток знизили його на 151,1 тис.грн.
Таким чином по всім показникам рентабельності відбулося збільшення в 2006 році порівняно з 2005 роком і зниження в 2007 році порівняно з попереднім.
Для збільшення ефективності праці підприємства було запропоновано автоматизувати діяльність працівників планово – економічного відділу і бухгалтерії, що дозволить зекономити 33536,4 грн. на рік та застосовувати нове обладнання на підприємстві, що збільшить продуктивність праці за допомогою лізингу.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 СТРУКТУРА П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”
Таблиця 1.2 Структура П(С)БО 15 „Дохід”
Таблиця 1.3 Структура П(С)БО 16 „Витрати”
Рис. 1.1 Схема використання прибутку підприємства
Рис. 1.2. Графічна інтерпретація точки беззбитковості підприємства
Рис. 1.3 Графічна інтерпретація точки мінімальної рентабельності підприємства
Рис.2.1 Схема структури управління Золотоніської ПКФ
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Аналіз майнового стану підприємства
Таблиця 2.3 Аналіз показників ліквідності підприємства
Таблиця 2.4 Аналіз показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз показників ділової активності підприємства
Таблиця 2.6 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» (тис.грн.)
Таблиця 2.7 Оцінка складу фінансових результатів
Таблиця 2.8 Динаміка чистого прибутку за видами діяльності
Рис. 2.2 Доходи і витрати підприємства (тис.грн.)
Таблиця 2.9 Структура чистого прибутку за видами діяльності
Таблиця 2.10 Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку
Таблиця 2.11 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток 2007 року
Таблиця 2.12 Динаміка показників рентабельності підприємства
Рис. 2.3 Динаміка показників рентабельності підприємства (%)
Таблиця 2.13 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.14 Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.15 Аналіз показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Рис. 2.4 Динаміка показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції (грн.)
Таблиця 3.1 Економічний ефект від пропозиції автоматизації планово – економічного відділу і бухгалтерії (в розрахунку на рік)
Таблиця 3.2 План погашення кредиту
Таблиця 3.3 Розрахунок критерію для ВАТ „Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика”
Таблиця 3.4 Розрахунок елементів складу лізингового платежу
Таблиця 3.5 Розрахунок критерію для ВАТ „Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика”
Таблиця 3.6 Розрахунки теперішньої величини потоку грошових платежів у випадку фінансового лізингу
Таблиця 3.7 Розрахунок нинішньої величини потоку грошових платежів у випадку використання банківського кредиту
Таблиця 3.8 Прогнозний звіт про фінансові результати ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» (тис.грн.)
Таблиця 3.9 Показники рентабельності і прибутковості підприємства
До роботи є звіт з практики, доповідь і роздатковий матеріал, додатки
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.