Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів






Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка фінансового стану підприємства


Дипломна
K-16125

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринку
1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність, значення та основні етапи проведення
1.2 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємства
1.3 Методика оцінки фінансового стану підприємства
Розділ 2 практичні засади оцінки фінансового стану підприємства ват «гладківщинське хлібоприймальне підприємство»
2.1 Техніко – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка майнового стану, ліквідності і платоспроможності
2.3 Аналіз фінансових результатів та рентабельності діяльності підприємства
2.4 Оцінка фінансової стійкості, ділової активності підприємства та показників діагностики банкрутства
Розділ 3 шляхи поліпшення фінансового стану підприємства
3.1 Автоматизація аналізу, як шлях поліпшення аналітичної роботи на підприємстві
3.2 Пропозиції щодо покращення фінансового стану підприємства
3.3 Економічне обгрунтування запропонованих заходів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Методика аналізу фінансового стану включає три взаємозв'язаних блоки: 1) аналіз фінансових результатів діяльності підприємства; 2) аналіз фінансового стану підприємства; 3) аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.
Фінансовий аналіз являє собою спосіб накопичення, трансформації і використання інформації фінансового характеру, який має на меті: оцінити поточний і перспективний фінансовий стан підприємства; оцінити можливі і доцільні темпи розвитку підприємства з позиції їх фінансового забезпечення; виявити доступні джерела коштів і оцінити можливість і доцільність їх мобілізації, спрогнозувати становище підприємства на ринку капіталів.
Аналіз фінансового стану переслідує кілька цілей: ідентифікацію фінансового стану; виявлення змін у фінансовому стані в просторово-часовому розрізі; виявлення основних факторів, які викликали зміни у фінансовому стані; прогноз основних тенденцій у фінансовому стані.
Фінансовий аналіз проводиться з допомогою різного виду моделей, які дозволяють структуризувати та ідентифікувати взаємозв'язки між основними показниками.
Система аналітичних коефіцієнтів - провідний елемент аналізу фінансового стану, який застосовується різними групами користувачів: менеджерами, аналітиками, акціонерами, інвесторами, кредиторами та ін. Відомі десятки цих показників, тому для зручності вони поділяються на кілька груп. Найчастіше виділяють п'ять груп показників за такими напрямами фінансового аналізу: аналіз ліквідності; аналіз поточної діяльності, аналіз фінансової стійкості, платоспроможності, ділової активності, рентабельності і можливості банкрутства.
Таким чином, підприємство ВАТ «Гладкiвщинське ХПП» є підприємством, метою діяльності якого є надання послуг з заготiвлі, розмiщення, обробiтку, зберiгання зернових, зернобобових та олiйних культур та сільського господарства.
Сума власного капіталу в 2006 році зросла на 204, 2 тис.грн. або 10,4% і в 2007 році на 171,2 тис.грн. або 7,89%, залученого – знизилась на 173,7 тис.грн. або 18,95% в 2006 році, але зросла в 2007 році на 1401,6 тис.грн. або 328,78%.
Чистий дохід зріс в 2006 році на 885,1 тис.грн. або 40,85%, а в 2007 році на 649 тис.грн. або 21,27%; собівартість реалізованої продукції зросла в 2006 році на 659,8, тис.грн. або 33,47%, а в 2007 році на 859,8 тис.грн. або 32,66%; валовий прибуток збільшився на 225,3 тис.грн. або 115,36% в 2006 році, а році знизився на 210,5 тис.грн. або 50,05%; чистий прибуток підприємства має негативну тенденцію до зниження – в році - на 67 тис.грн. або 14,7%, в 2007 році на 33 тис.грн. або 16,16%.
Чисельність працівників знижується в 2006 році на 1 особу, але зростає в 2007 році на 9 осіб. Фонд оплати праці зростає в 2006 році на 171,5 тис.грн. або 20,63% і в 2007 році на 421,9 тис.грн. або 42,07%.
Середньомісячна заробітна плата працівника в 2006 році збільшилась на 199,92 грн. або 22,22% і в 2007 році ще зросла на 297,2 тис.грн. або 27,03%.
Виробіток одного працівника збільшився на 12,02 тис.грн. в 2006 році і на 3,38% в 2007 році.
Співставлення найбільш ліквідних активів та термінових зобовязань приводить до висновку про недостатність цієї групи активів для термінового погашення зобовязань (в 2005 році на 453, тис.грн., в 2006 році – на 153,6 тис.грн. і в 2007 році на 261 тис.грн.). Співставляючи швидкореалізовувані активи і короткострокові зобовязання бачимо, що активів достатньо для покриття цієї групи зобовязань. Співставляючи повільнореалізовувані активи і довгострокові зобовязання бачимо, що їх достатньо лише в 2005 і 2006 роках, в 2007 році відчувається дефіцит. В 2007 році навіть за рахунок усіх наявних зоборвязань підприємство не було спроможне погасити кредитоську заборгованість (платіжна нестача – 904,6 тис.грн.), хоча в 2005-2007 році це було можливо.
В цілому можна говорити про те, що підприємство має негативну тенденцію зниження прибутковості. Таким чином по всім показникам рентабельності відбулося зниження в 2007 році порівняно з попереднім.
Значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображають чітку тенденцію задовільної фінансової стійкості ВАТ “Гладківщинське ХПП” за 2005 - 2007р.р. Моделі Альтмана, розраховані в роботі свідчать про низьку ймовірність банкрутства.
Таким чином, фінансовий стан підприємства можна характеризувати як нормальний.
В третій частині дипломної роботи розроблено бізнес-план виробництва нової продукції ВАТ “Гладківщинське ХПП”. Проект передбачає будівництво пекарні при даному підприємстві. Сутність проекту полягає у налагодженні виробництва хліба та хлібобулочних виробів для забезпечення потреб населення району у високоякісних і різноманітних хлібобулочних виробах. Варто сказати, що підприємство здатне довести свій продукт до споживача. Головне завдання проекту -довести потенційним інвесторам, що підприємство в змозі реально виготовити необхідну кількість товарів відповідної якості у встановлені строки.
Отже, в результаті проведеного аналізу впровадження проекту, слід відмітити, що даний проект з виробництва хліба та хлібобулочних виробів є прибутковим, а отже, доцільним.
Таким чином, бізнес-план допомагає підприємцю оцінювати прогрес своєї справи на основі мікро- та макроекономічного аналізу і контролювати поточні операції.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Схема аналізу фінансового стану підприємства
Рис. 1.2 Місце фінансового аналізу у загальній системі аналізу господарської діяльності
Таблиця 1.1 Основні особливості внутрішнього і зовнішнього аналізу
Таблиця 1.2 Мета фінансового аналізу залежно від різних партнерських груп
Таблиця 1.3 Призначення основних компонентів фінансової звітності
Таблиця 1.4 Баланс підприємства (в агрегованому вигляді)
Таблиця 1.5 Класифікація та порядок розрахунку основних показників оцінки майнового стану підприємства
Рис. 1.3 Взаємозв’язок між показниками ліквідності і платоспроможності
Таблиця 1.6 Класифікація активів та пасивів підприємства
Таблиця 1.7 Показники ліквідності
Таблиця 1.8 Показники фінансової стійкості
Таблиця 1.9 Показники оцінки ділової активності підприємства
Таблиця 1.10 Показники рентабельності
Рис. 2.1 Структура ВАТ «Гладкiвщинське ХПП»
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності ВАТ «Гладкiвщинське ХПП»
аблиця 2.2 Оцінка структури і динаміки майна підприємства
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та структури джерел утворення майна підприємства
Таблиця 2.4 Аналіз ліквідності балансу за 2005-2007 р.р. (в тис.грн)
Таблиця 2.5 Показники ліквідності та платоспроможності ВАТ «Гладкiвщинське ХПП»
Таблиця 2.6 Факторний аналіз динаміки показників ліквідності і
платоспроможності ВАТ “Гладківшинське ХПП”
Таблиця 2.7 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Гладкiвщинське ХПП»
Таблиця 2.8 Оцінка складу фінансових результатів
Таблиця 2.9 Динаміка показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.10 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.11 Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.12 Показники фінансової стійкості ВАТ “Гладківщинське ХПП”
Таблиця 2.13 Факторний аналіз динаміки показника фінансової автономії
ВАТ “Гладківщинське ХПП»
Таблиця 2.14 Факторний аналіз динаміки показника фінансової
незалежності ВАТ “Гладківщинське ХПП”
Таблиця 2.15 Показники ділової активності ВАТ “Гладківщинське ХПП”
Таблиця 3.1 Функції управління та програмні засоби, які забезпечують їх автоматизацію
Таблиця 3.2 Хімічний склад та енергетична цінність хлібопродуктів (середні дані)
Таблиця 3.3 Оцінка конкурентноздатності продукції підприємства
Таблиця 3.4. Місткість ринку хліба та хлібобулочних виробів в районі
Таблиця 3.5 Стан виробництва і споживання хлібопродуктів в Україні
Таблиця 3.6 Характеристика каналів збуту хліба та хлібобулочних виробів
Таблиця 3.7 Складання рекламного бюджету
Таблиця 3.8 Комплекс обладнання для пекарні ВАТ “Гладківщинське ХПП”
Таблиця 3.9 Комплекс наявного обладнання для роботи
Таблиця 3.10 Сировина і матеріали
Таблиця 3.11 Калькуляція виробництва хліба житнього і білого на 2009 р.
Таблиця 3.12 Інвестиційний план проекту
Таблиця 3.13 План прибутків-збитків проекту за 2009 рік
Таблиця 3.14 План руху грошових коштів за 2009 рік
Таблиця 3.15 План прибутків-збитків проекту за 2010-2011 роки
Таблиця 3.16 План руху грошових коштів за 2010-2011 роки
Таблиця 3.17 План доходів і витрат проекту, грн.
Таблиця 3.18 Розрахунок чистої теперішньої вартості
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:



Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.