Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Стратегія адаптації фірми до ринкових умов господарювання


Дипломна
K-16139

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи обґрунтування стратегії фірми
1.1 Інформаційна та нормативна база підприємства
1.2 Огляд літературних джерел з дослідження проблеми
1.3 Методологія обґрунтування стратегії адаптації фірми на ринку
Розділ 2. Практичні аспекти обґрунтування стратегії адаптації фірми до ринкових умов господарювання
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Обґрунтування стратегій підприємства
2.3 Аналіз діючої стратегії фірми
Розділ 3. Вибір ефективної стратегії адаптації фірми на ринку
3.1 Автоматизація аналізу як шлях підвищення адаптації фірми до ринкових умов господарювання
3.2 Економічне обґрунтування стратегії адаптації фірми до ринкових умов господарювання
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Дана магістерська робота була направлена на розробку ефективної стратегії для діяльності ВКФ „Палекс”. Робота містить детальний опис всіх можливих стратегій розвитку і діяльності фірм і підприємств, аналізуються літературні джерела з досліджуваної проблематики.
Було детально розглянуто методологію обґрунтування і визначення стратегії адаптації фірми на ринку. Подано алгоритм оцінки найважливіших фінансових показників діяльності організації. Детально описано показники, завдяки яким можна оцінити фінансовий стан організації і відповідно ним обрати стратегію, яка буде відповідати не лише планам, але й буде орієнтуватися на можливості фірми і її ресурси.
В роботі проведений детальний техніко-економічний аналіз. Проведений аналіз структури капіталу та активів і зобов’язань фірми. Виявлено, що в структурі капіталу провідне місце займає позиковий капітал, який формується з кредитів банку.
В структурі пасиву балансу власний капітал має від'ємне значення, існує збиток від діяльності. Наявний неоплачений капіиттал.
В структурі активів значну частку займають основні засоби та фінансові інвестиції, які здійснюють інші юридичні особи.
В ході аналізу виявлено, що фірма знаходиться в критичному стані. Показники господарської діяльності мають критичну межу, тому було виявлено слабкі сторони діяльності фірми для запобігання банкрутства і виведення фірми з кризового стану.
В роботі зроблений аналіз існуючих стратегій на фірмі. Найбільш вагомими серед них є виробнича і фінансова стратегії. Виявлено слабкі і сильні сторони діяльності фірми, її можливості та загрози. Проведено аналіз слабких і сильних сторін по кожній сфері діяльності фірми. Наявна фінансова стратегія, що зараз функціонує на фірмі.
Було розроблено прогнозні показники виходу організації з кризового стану і налагодження виробничої діяльності.
Провівши аналіз всіх можливих стратегій, було виявлено що фірма має досить значні ресурси і можливості для розширення виробництва і налагодження партнерських зв’язків. Тому доцільним було введення нової стратегії для діяльності фірми, а саме ведення системи контролінгу. Дана система має ряд переваг серед інших стратегій, оскільки дає повну картину діяльності фірми на сучасному етапі і можливість прогнозування її діяльності на наявних ресурсах і можливостях.
Система контролінгу направлена на аналіз фінансового стану фірми, її основних показників діяльності, а тому легко виявити проблемні сторони роботи фірми. Завданням системи контролінгу є планування прибуткової діяльності фірми з наявних резервів, можливостей і запасів.
Аналіз системи контролінгу виявив резерви збільшення власного капіталу, можливості для налагодження господарської діяльності, зпрогнозовано можливості отримання прибутку від діяльності в найближчі роки.
В роботі подано макет системи контролінгу і детально подано основні показники виведення фірми з кризового стану. Розроблено макети бюджетів для запровадження контролінгу в організації.
Наукова значущість отриманих результатів полягає в наступному:
o розроблено стратегічну модель розвитку і покращення показників фінансово-господарської діяльності підприємства, які базуються на одночасному використанні статистичних методів, методів економетрії та економічного аналізу оцінки пріоритетності впливу окремих чинників, що відображають зміни рівнів основних фондів, трудових і матеріальних ресурсів;
o запропоновано методику оцінки рівня прогнозованих економічних показників підприємства;
o визначено зміст поняття “стратегія підприємства” з урахуванням економічних зв'язків і відносин, які відбивають умови розвитку підприємства через реальний та нормативний рівні цієї стратегії.
o набули подальшого розвитку методичні підходи до підвищення ефективності використання стратегії підприємства шляхом застосування принципу взаємозамінності його складових з урахуванням коефіцієнтів, що дозволяє оптимізувати розмір та структуру ресурсів;
Практична значущість дослідження полягає в обґрунтуванні й апробації рекомендацій щодо стратегії адаптації фірми на ринку на основі ефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів при обґрунтуванні програми подальшого функціонування підприємства; використання методів оцінки економічного стану підприємства з урахуванням вартості основних фондів, матеріальних та трудових витрат для виявлення резервів використання ресурсів на перспективу; методики ефективності використання стратегії підприємства, яка дозволить визначити резерви використання ресурсів та прогнозувати розвиток підприємства в подальшій перспективі; методики факторного аналізу, яка дозволила визначити резерви матеріальних і фінансових ресурсів підприємства; рекомендації щодо підвищення стратегії управління з урахуванням принципу взаємозамінності його складових для прогнозування збалансованого розвитку підприємства.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Призначення основних компонентів фінансової звітності
Таблиця 1.2 Перелік літературних джерел
Таблиця 2.2 Аналіз структури оборотних активів
Таблиця 2.3 Аналіз структури необоротних активів
Таблиця 2.4 Аналіз структури власного капіталу
Таблиця 2.5 Аналіз структури позикового капіталу
Таблиця 2.6 Аналіз ліквідності балансу
Таблиця 2.7 Аналіз коефіцієнтів ліквідності
Таблиця 2.8 Аналіз коефіцієнтів капіталізації
Таблиця 2.9 Аналіз коефіцієнтів покриття
Таблиця 2.10 Аналіз показників ділової активності
Таблиця 2.11 Результат аналізу зовнішнього середовища ТОВ ВКФ „Палекс”
Фактори зовнішнього середовища та їх вплив на фірму
Таблиця 2.12 Аналіз середовища безпосереднього оточення та конкурентного середовища в галузі
Таблиця 2.13 Сильні та слабкі сторони фірми
Таблиця 2.14 Прозноз прибутку (тис.грн.)
Таблиця 2.15 Прогноз руху грошових коштів (тис.грн.)
Таблиця 2.16 Прогноз необоротних активів (тис.грн.)
Рис. 1. Загальна послідовність робіт щодо впровадження відділу контролінг в систему управління
Рис. 2. Структура загального бюджету фірми
Таблиця 3.1 Бюджет виробництва (тис.грн.)
Таблиця 3.2 Бюджет витрат на матеріали (тис.грн.)
Таблиця 3.3 Бюджет прибутків (тис.грн.)
Таблиця 3.4 Бюджет витрат (тис.грн.)
Таблиця 3.5 Бюджет грошових коштів (тис.грн.)
Рис.3. Структурна діаграма системи 20 ключів
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.