Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Обґрунтування проекту підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.


Дипломна
K-16196

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи механізму управління якістю та конкурентноспроможністю продукції
1.1. Нормативна та інформаційна база управління якістю продукції
1.2. Система управління якістю в проектах
1.3. Методологія оцінки конкурентноспроможності продукції
1.4. Методологія обґрунтування проектів якості та конкурентноспроможносі продукції
Розділ 2. Аналіз системи управління конкурентності та якості продукції тов "черкаська продовольча компанія"
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ "ЧПК"
2.2. Оцінка конкурентноспроможності продукції ТОВ "ЧПК"
2.3. Аналіз якості продукції ТОВ "ЧПК"
Розділ 3. Вибір проекту підвищення конкурентноспроможності та якості продукції тов "черкаська продовольча компанія"
3.1. Напрямки підвищення якості продукції ТОВ "ЧПК"
3.2. Шляхи підвищення конкурентноспроможності продукції ТОВ "ЧПК"
3.3. Обґрунтування проектів підвищення якості продукції ТОВ "ЧПК"
Висновок
Використана література

У сучасних умовах розвитку підприємницької діяльності, за умов жорсткої конкуренції кожне підприємство самостійно обирає стратегію розвитку та ведення фінансово - господарської діяльності, беручи до уваги власний досвід та інтуїцію. Успішна діяльність залежить, передусім, від наявності достовірних інформаційних потоків, та своєчасного та якісного аналізу конкурентних переваг, якості продукції, рівня витрат на виробництво та загальної дохідності підприємства. За умов ринкової економіки зростають вимоги щодо підвищення якості всіх видів продукції, яку випускають підприємства, розширення й оновлення асортименту виробів відповідно до сучасних вимог розвитку народного господарства і науково-технічного прогресу, а також зростання потреб населення. Неухильно збільшується питома вага продукції, сертифікованої в загальному обсязі її випуску. Тому всі підприємства намагаються розробити свою унікальну стратегію по підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції, адже саме ці показники відбивають загальний рівень роботи кожної організації, забезпечують стабільний рівень дохідності, та допомагають вижити підприємству у сучасних ринкових умовах. Ефективно побудована система управління якістю та конкурентоспроможністю продукції допоможе не тільки збільшувати обсяги реалізації та забезпечувати стабільну дохідність підприємства, але й нарощувати темпи виробництва, вдосконалювати інвестиційну політику.
Характерним для аналізу якості та конкурентоспроможності продукції є також досягнення оптимального поєднання в управління фірмою централізованих та децентралізованих починань, постійний пошук нових форм та інструментів для підвищення ефективності виробництва, стимулювання творчої ініціативи працівників спрямованої на створення необхідних умов для широкого впровадження нововведень, підвищення якості продукції, скорочення витрат виробництва.
Таким чином, актуальність обраної теми – полягає у тому що, якість та конкурентоспроможність продукції у сучасних умовах є сутністю підприємницької діяльності. За рівнем якості продукції формується загальна конкурентоспроможність підприємства. Спроможність фірми утримувати свої позиції на ринку забезпечує дохідність, та стабільні грошові потоки на підприємстві що, і е основною ціллю усіх суб’єктів господарювання.
Об'єктом вивчення і дослідження є ТОВ „Черкаська продовольча компанія", основним видом діяльності якої є виробництво та реалізація продукції з м'яса.
Мета дослідження - дослідити особливості обліку якості та конкурентоспроможності продукції та розробити рекомендації для підвищення ефективності діяльності підприємства, збільшення доходів та покращення якості продукції.
Продукція Черкаського м'ясокомбінату поставляється на ринок міста Черкаси та черкаської області а також у Київ, Кіровоград, Одесу, Чернігів, Суми, Харків, Миколаїв, Донецьк, Запоріжжя, Житомир, Вінницю, Херсон, Луганськ а також експорт товарів здійснюється на території Росії та Германії.
На базі ТОВ „Черкаська продовольча компанія" відкрито сітку фірмових магазинів, а також дочірнє підприємство „Фарма", що займається реалізацією лікувальних засобів. Розглядаючи показники фінансово-господарської діяльності ЧПК за 2004 рік бачимо, що середньоспискова чисельність працівників на підприємстві складає 980 чоловік. Середня заробітна плата на одного чоловіка складає в середньому 400 гривень, обсяг реалізації склав 66343,1 тис. грн., а собівартість виготовленої продукції -52985,6 тис.грн.
Аналіз структури основних видів продукції ЧПК показав що найбільшим попитом користуються консервні та ковбасні вироби. У 2002 році було реалізовано біля 60 % ковбасних виробів від усієї реалізованої продукції. У 2003 та 2004 pp. більшим попитом користувалися консервні вироби - 62% та 45% відповідно, від усієї реалізованої продукції. Субпродуктові продукція немає великого попиту серед населення, в загальній структурі займає лише 6% (2002 рік), 13 % (2003 рік) та 24% (2004 рік) від загального обсягу реалізації.
Проведений аналіз показав, що Черкаська продовольча компанія має резерви збільшення якості та конкурентоспроможності продукції.
Виробництво м'ясної продукції дуже енергомістке. М’ясо-кістковий та м'ясокомпресорний цех використовують 70% усієї енергії, тому для зниження витрат доцільно було б ввести схему використання енергоносіїв в основному у нічні часи (після 20 год. коли тарифи на електроенергію зменшуються у 1,5 рази). Запровадивши схему виробництва для енергомістких цехів можна значно зменшити витрати на електроенергію.
Зменшити витрати по реалізації продукції можна за допомогою відкриття регіональних представництв у тих регіонах України, де продукція користується найбільшим попитом, а саме, Київ, Кіровоград, Лубни, Кривий ріг, Харків, Чернігів, Житомир.
Доцільно зробити певні капіталовкладення: закупити новітнє технічне обладнання для м'ясного та м'ясокомпресорного цеху; та налагодити цілком конвеєрне виробництво, що сприятиме прискоренню виробничого процесу.
Значному збільшенню доходів підприємства буде сприяти чітка маркетингова політика. Реклама продукції значно допоможе розширити сегмент споживчого ринку товарів Черкаської продовольчої компанії. Крім того гнучка система знижок на товари буде сприяти збільшенню обсягів реалізації. Особливу увагу потрібно приділити високорентабельним видам продукції (копченості) та відмовитись від низькорентабельної продукції (частина варених ковбас та субпродуктові продукти).
Якість продукції е одним з основних показників діяльності підприємства, рівень якості продукції відбиває досягнення і недоліки роботи як усього підприємства в цілому так і кожного структурного підрозділу. Тому аналіз якості та конкурентоспроможності продукції е визначальним в загальній системі управлінського та економічного аналізу, а проблема якості продукції е суттєво актуальною.
Беручи до уваги тенденцію українського ринку до збільшення споживацького попиту на м'ясопродукти при одночасній відсутності вітчизняної спеціальної літератури з рекомендаціями по веденню технологічного процесу, а також враховуючи численні побажання фахівців м'ясної галузі.
У умови бурхливого розвитку науки і техніки випуск продукції орієнтованої на споживача, вимагає від працівників м'ясної промисловості створення нових ефективних технологій, широкого вживання відомих інтенсивних мало і безвідходних технологій, раціонального використання сировини, ведення системи стабільного технічного контролю якості сировини і готової продукції на різних етапах технологічної обробки. Своєчасне реагування на запити споживача вимагає запасу асортименту продукції, що змінюється залежно від наявності сировини. На ряду із застосуванням білкових добавок при виробництві ковбасних виробів необхідно збільшувати випуск якісної продукції з натурального м'яса.
Проведений аналіз показав, що у підприємства за аналізуємий період підвищилась мобільність майна на 2% та коефіцієнт запасу основних засобів на 6,55 за 2003р. порівняно із 2002р., але зменшуються виробничі активи на 2% у 2003р. порівняно із 2003р.та на 21% у 2004р. порівняно з 2003р., що говорить про необхідність оновлення основних фондів на підприємстві. Спостерігається тенденція до підвищення коефіцієнту незалежності підприємства на 8% у 2003р. порівняно із 2002., та на 29,6% у 2004р. порівняно із 2003р., що говорить про ефективну роботу підприємства та підвищення фінансової незалежності. Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення показників платоспроможності. Так коефіцієнт платоспроможності за період з 2002р. по 2004р. збільшився на46%. У двічі збільшився коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами. При цьому спостерігається тенденція до зменшення коефіцієнту фінансування на 40% у 2004р. порівняно із 2003р., та коефіцієнт маневреності власного капіталу на 83% в динаміці2003-2004р. На прогнозуемий 2004р. планується збільшити готову продукцію, виробничі запаси, що призведе до підвищення платоспроможності підприємства. Загальну платоспроможність підприємства можна оцінити позитивно. Підприємство нарощує темпи виробництва, та зможе розрахуватися по своїх зобов’язаннях. Рентабельність активів за період з 2002р. по 2004р. має тенденцію до збільшення, при цьому також збільшується рентабельність реалізації. Рентабельність власного капіталу зменшується, що говорить про недосконалість структури капіталу, та необхідність залучення додаткових позичкових коштів. Це свідчить на користь ефективної роботи підприємства в цілому.
У прогнозному періоді планується збільшити рентабельність продукції ТОВ “ЧПК”.
Проведений аналіз показав тенденцію до підвищення оборотності активів та кредиторської заборгованості у динаміці трьох років на 20 та 21 % відповідно (2004р.), це свідчить про ефективну організацію виробничого процесу.
Така ж тенденція спостерігається по коефіцієнтам оборотності матеріальних запасів та власного капіталу на 21 % у 2004р. порівняно із 2003р. При цьому зменшується коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості на 55% у 2004р. порівняно із 2003р.
Матриця конкурентного профілю показала, що продукція ТОВ «ЧПК» потребує чіткої розробки маркетингової стратегії, та каналів збуту так, як конкурентно спроможність підприємства не має достатнього рівня для розширення ринків збуту та цільових споживачів.
Обсяги реалізації ЧПК мають тенденцію до зменшення так у 2002 обсяг реалізації складав 44 млн. грн, а у 2003 - 43млн. грн. – обсяг реалізації зменшився на 3млн грн.;зменшення обсягу реалізації на 7 млн грн. відбулося і в 2004 р. порівняно з 2003р., при цьому Львівський м’ясокомбінат їх збільшує. Втрату позиції на ринку України зумовило перехід основних цільових споживачів продукції ЧПК до продукції інших виробників. Зміна привабливості товару залежить від втрати якісних характеристик товару (заміну сировинного складу м’ясних виробів).
Проведений аналіз показав, що планові втрати від низької якості продукції склали 12380,00 тис грн., а фактичні 14402,00 тис грн. При цьому коефіцієнт сортності по плану склав 83,35 %, тобто план по сортності не виконано на 16,65 %. Бачимо, що збільшення фактичного випуску продукції за рахунок продукції низької якості приніс втрати доходу у розмірі 14402,00 тис. Грн. за вересень 2004р.
Аналіз конкурентності продукції ТОВ «ЧПК» показав, що за підсумками 2004г. в п’ятірку лідерів м'ясоконсервної промисловості, сумарна частка яких в загальному виробництві склала 56%. Питома вага товарного випуску і реалізації м'ясних консервів ТОВ «ЧПК» по області складає 63,9 % (за даними соціально економічного дослідження Київського інституту соціально економічних досліджень.)
Дане дослідження показує, що м'ясоконсервна продукція підприємства користується достатнім рівнем попиту для забезпечення прибутковості підприємства на стабільному рівні, отже підвищення конкурентності вимагає тільки ковбасне виробництво ТОВ «ЧПК».
Дослідження ринку продукції ТОВ “ЧПК” показало що продукції користується попитом у споживачів але необхідне збільшення цільової аудиторії споживачів продукції, розширення сегменту ринку через проведення маркетингових досліджень направлених на виявлення смаків та тенденції сучасного ринку. Розробка якісної реклами. На основі проведеного аналізу скласти основні вимоги до товару, та рівня його якості. Наступним етапом буде порівняння якісних характеристик товару з аналогічною продукцією.
Для ознайомлення потенційних споживачів з новою брендовою продукцією доцільним було б проведення ряду дегустацій, акцій, розиграшів призів. При цьому витрати на проведення акцій це свідома платня за просування нової торгової марки.
Всі ці заходи сприятимуть підвищенню конкурентного профілю підприємства як на регіональному так і на міжрегіональному ринку.
Аналіз цін на сировині показав, що найефективніша для підприємства закупівля худоби у населення ( на ринку ) так, як по цих каналах найнижча ціна реалізації. Такий метод закупівлі сировини відобразиться на здешевленні вартості готової продукції. Сьогодні підприємство проводить закупівлю сировини у переробних підприємств та за рахунок орендної плати.
За таких умов закупівлі сировини у населення підприємство отримує економію 0,3 млн. Грн. за місяць на закупівлі свинини, та 0,04 млн. Грн. на закупівлі яловичини. Загальна економія за місяць буде складати 0,34 млн.грн., на рік 4,08 млн. Грн.
Для забезпечення продукції сировиною підприємству необхідно регулярно оцінювати потенційних постачальників і вибирати найбільш прийнятних з них. Всі особливості поставки сировини мають бути обговорені в договорі на поставку.
У підприємства є декілька шляхів збільшення прибутковості:
4) збільшення якості продукції з подальшим збільшенням ціни
5) Збільшення об'ємів реалізації за рахунок здешевленні продукції
6) Впровадження технологій по збільшенню якості з одночасним утримуванням ціни на продукцію на відносно стабільному рівні.
Сьогодні споживачі відмовляються від дешевих ковбас сумнівної якості і вважають за краще купувати м'ясні і ковбасні вироби у фірмових магазинах і супермаркетах.
Отже підприємству необхідно обирати стратегію випуску ковбас та ковбасних виробів високої якості, зменшивши асортимент низькоякісної продукції до мінімуму, для задоволення потреб споживачів із рівнем добробуту нижче середнього.
Проведений аналіз сортності продукції на прикладі ковбаси “Докторської” за вересень 2004р. показав, що планові втрати від низької якості продукції склали 12380,00 тис грн., а фактичні 14402,00 тис грн. При цьому коефіцієнт сортності по плану склав 83,35 %, тобто план по сортності не виконано на 16,65 %. Бачимо, що збільшення фактичного випуску продукції за рахунок продукції низької якості приніс втрати доходу у розмірі 14402,00 тис. Грн. за вересень 2004р.
Проведений аналіз показав, що товарний випуск продукції за аналізуємий період не змінився, але змінилась структура сортності ковбаси. Так випуск ковбаси вищого сорту збільшився на 500 кг., що збільшило суму доходу підприємства за вересень місяць на 6,9 тис. грн. або на 25 %, при цьому випуск ковбаси першого та другого сорту зменшився на 100 і 200 кг. Відповідно, за рахунок чого по цим підвидам обсяги реалізації зменшились на 1,8 тис. Грн. (10 %) по першому сорту, та на 3,08 тис. Грн. (20 %) по ковбасі другого сорту. Загальний результат діяльності складає +3,26% або 2,02 тис. Грн. за місяць.
Фактичні доходи від впровадження стратегії по підвищенню якості продукції 10178,00 тис грн. При цьому коефіцієнт сортності по плану склав 83,35 %, по факту – 86,28%. Бачимо виконання плану по якості 103,5% ( 86,28/83,35*100%). Фактичні доходи від впровадження системи по підвищенню якості продукції склали 10,178 тис. Грн. (74188-64010). Проведення періодичного аналізу по сортності продукції допоможе підприємству значно підвищити рентабельність продажів.
Після впровадження системи по підвищенню якості продукції аналіз зміни товарного випуску у вартісному вираженні по продукції вищого сорту на прикладі ковбаси докторської показав дохід у розмірі 800 грн.
Проведений розрахунок показав, що підвищення сортності продукції ТОВ ”ЧПК” призведе до збільшення прибутку на 33952 грн тільки за один місяць. В середньому за рік підвищення прибутку буде складати 407,424 тис. Грн.
Підприємству необхідно практично повністю відійти від виробництва низько цінового продукту. Всього декілька позицій дешевої ковбаси забезпечуватимуть масову популярність торгової марки і доступність продукту ТОВ “ЧПК”. Основні сили підприємства будуть направлені на випуск нового продукту: дорогих високоякісних м'ясних виробів на основі старих рецептур з практично ідеальною якістю.
За ринкових відносин ефективність роботи підприємства оцінується за допомогою показника прибутку, це ще більше посилює значення проблеми дохідності, бо від рівня дохідності залежить конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан підприємства, виконання надходжень до бюджету.
Конкурентоспроможність у сучасних умовах є сутністю підприємницької діяльності. За рівнем якості та конкурентоспроможності оцінюють загальну діяльність підприємства, так як отримання доходу є основною ціллю усіх суб'єктів господарювання. Дохід основний показник роботи підприємства, його рівень відбиває досягнення і недоліки роботи як підприємства в цілому так і кожного структурного підрозділу.
Стабільність виробничо-економічного положення підприємства м'ясної галузі в умовах ринкових відносин безпосередньо пов'язано з рішенням таких задач, як підвищення якості продукції, що випускається, вибір раціональних шляхів використовування наявної сировини, зниження собівартості і відпускних цін, організація маркетингу і облік кон'юнктури споживацького попиту. При цьому порівняльний аналіз показує, що одним з основних чинників, що забезпечують успішну реалізацію даних задач, є наявність у підприємства стабільного конкурентноздатного і бажане «фірмового», різноманітного по номенклатурі і неоднорідного по ціновому рівню асортименту продукції, розрахованого на матеріальні можливості і купівельну здатність різних верств населення.
Приведені вище шляхи по підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції ТОВ “ЧПК” сприятимуть нарощуванню темпів виробництва, зростанню довіри цільових споживачів до торгової марки, утримуванню міцних позицій на регіональному та міжрегіональному ринках., значному підвищенню дохідності.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Сімейство стандартів ISO.
Рис 1.1 Модель системи управління якістю, в основу якої покладено процес
Таблиця 1.2 Матриця конкурентного профілю
Рисунок 1.2 Види ринку продукції що виробляється
Рисунок 1.3 Етапи проведення аналізу попиту на продукцію.
Рис.1.4 проходження етапів по схемі PDCA
Таблиця 2.1 Випуск основних видів продукції на підприємстві ТОВ “ЧПК”
Рис. 2.1 Структура управління ЧПК
Таблиця 2.2 Основні показники фінансово-господарської діяльності ЧПК
Таблиця 2.3 Структура балансу
Таблиця 2.4 Аналіз майна та джерел утворення
Таблиця 2.5 Аналіз фінансової стійкості ТОВ “ЧПК”
Таблиця 2.6 Показники ліквідності
Таблиця 2.7 Показники рентабельності
Таблиця 2.8 Аналіз ділової активності
Таблиця 2.9 Матриця конкурентного профілю продукції ТОВ “ЧПК”
Таблиця 2.10 Оцінка конкурентної сили ТОВ “ЧПК”
Таблиця 2.11 Фактори зовнішнього середовища підприємства ТОВ «ЧПК»
Таблиця 2.12 Аналіз сильних та слабких сторін підприємства ТОВ “ЧПК”
Таблиця 2.13 Матриця сильних та слабких сторін підприємства
Таблиця 2.14 Обсяги продажу основних конкурентів ЧПК на території України
Рисунок 2.2 Обсяг продажів підприємств м’ясної промисловості
Таблиця 2.15 Структура основних видів продукції на підприємстві “ЧПК”
Таблиця 2.16 Обсяги реалізації продукції на підприємстві ТОВ “ЧПК”
Рисунок 2.3 Структура основних видів продукції ЧПК
Таблиця 2.16 Хімічний зміст ковбасних виробів
Таблиця 2.17 Аналіз сортності продукції ТОВ «ЧПК» за 2004
Таблиця 2.18 Загальний аналіз сортності по ковбасних виробах 2004 р.
Таблиця 2.19 Аналіз сортності ковбаси “докторська” за вересень 2004р.
Таблиця 2.20 Розрахунок коефіцієнта сортності
Рисунок 3.1 Встановлені і передбачувані потреби
Таблиця 3.1 Оцінка ефективності розробки і впровадження систем якості в компаніях.
Таблиця 3.2 Лідери м’ясоконсервної промисловості України
Рисунок 3.3 Імпорт ковбасних виробів за 2002-2004 р.
Рисунок 3.4 Варіанти ціни на сировини (худоба) по каналах реалізації
Таблиця 3.3 Аналіз сортності ковбаси “докторська” за вересень 2004р. на основі стратегії підвищення якості продукції.
таблиця 3.4 розрахунок коефіцієнта сортності
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.