Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності інвестиційної діяльності підприємства


Дипломна
K-16202

Вступ
Розділ 1 теоретичні засади інвестиційної діяльності
1.1 Економічна сутність інвестицій
1.2 Класифікація інвестицій підприємства
1.3 Методика оцінки і аналізу проекту вкладення інвестицій
1.4 Використання власних фінансових ресурсів у забезпеченні інвестиційної діяльності підприємств в Україні
Розділ 2 обгрунтування варіанту залучення інвестицій в підприємницьку діяльність тов „черкасириба-1” та аналіз фінансово-господарської діяльності
2.1 Організаційно – економічна характеристика ТОВ „Черкасириба-1”
2.2 Обґрунтування залучених інвестицій ТОВ „Черкасириба-1”
2.3 Анализ та оцінка ризику інвестиційного проекту ТОВ „Черкасириба-1”
Розділ 3 шляхи оптимізації інвестиційної діяльності підприємства
3.1 Інформаційні системи як інструмент підвищення ефективності управління реальними інвестиціями
3.2 Обґрунтування вибору варіанту залучення коштів підприємством для формування оборотного капіталу
3.3 Удосконалення підходів до оцінки абсолютної ефективності інвестиційних проектів
Висновки
Список використаної літератури

Інвестиції – це складне поняття, що інтегрує в собі різні економічні процеси, які впливають на виробництво, розподіл, обмін та споживання національного продукту, тобто вони є фундаментальною основою суспільного відтворення.
В роботі наведено та проаналізовано досить велику кількість класифікацій інвестицій. Але очевидним є те, що на практиці кожне підприємство буде використовувати ту класифікацію, яка найбільше відповідає діяльності в даній галузі, у даному регіоні й найбільше підходить для конкретного підприємства з урахуванням специфіки інвестиційної діяльності.
У результаті проведеного аналізу в роботі виявлено, що основна частка зроблених інвестицій – 96% спрямовувалася підприємствами малих форм господарювання у матеріальні активи і лише 4% - у нематеріальний основний капітал. Пояснюється це тим, що чим більше у малого підприємства власних ресурсів, тим більше у нього можливості отримувати зовнішнє фінансування інвестиційних проектів. Не маючи достатніх власних засобів, підприємство має менші можливості залучення інвестиційних ресурсів із зовнішніх джерел, оскільки дані обставини знижують привабливість підприємств для банків і інших можливих інвесторів. Таким чином, аналіз використання власних фінансових ресурсів підприємств свідчить про те, що внутрішній грошовий потік, а саме прибуток і амортизація, є головним джерелом інвестування – вони складають понад 70%. Не маючи доступу до зовнішніх джерел фінансування, підприємства розраховують на власні джерела для здійснення інвестицій. На другому місці знаходяться внески до статутних фондів, а внаслідок надмірної вартості банківських кредитів, їхня частка у фінансуванні інвестицій є найменшою - 5,7%. Повністю незалежних підприємств майже не існує, хоча усі підприємства намагаються діяти за рахунок власних фінансових ресурсів. І важливим при цьому є реалізація державою стимулюючої політики, що забезпечуватиме більшу можливість підприємств здійснювати інвестиції
Досліджено напрямки підвищення ефективності управління реальними інвестиціями за допомогою інформаційних систем з підтримки прийняття рішень.
Досліджено, що в сучасних умовах ведення бізнесу характерно зростаюча потреба в інформації, яка являється основою для прийняття рішень в управлінні; велика кількість обчислювальних та логічних операцій, які виконує управлінський персонал; можливість формалізації переважної більшості задач як в типових ситуаціях, так і при рішенні проблем в слабо структурованих або неструктурованих проблемах. Тому можливі такі напрямки підвищення ефективності управління реальними інвестиціями як:
- підвищення оперативності і поліпшення якості керування інвестиційним проектом;
- організація раціональних потоків інформації на підприємстві;
- своєчасне укладання достовірної звітності;
- усунення паралелізму і дублювання потоків інформації;
- удосконалення організаційної структури апарата керування.
До критеріїв, за якими здійснюють аналіз та вибір програмного забезпечення для управління проектами, відносять операційні критерії (функціональні можливості програмного забезпечення); критерії основних характеристик системи; критерії витрат життєвого циклу програмного забезпечення.
Також запропоновано розрізняти інвестиції трьох видів – споживані, застосовані, кумулятивні. Як результат авансованих споживаних інвестицій ми пропонуємо прийняти товарну чи реалізовану продукцію. Для оцінки абсолютної ефективності проекту запропоновано використовувати показники, що відбивають відношення результату до витрат. Критерієм вибору варіанта прийнята умова, за якої показник перевищує нормативне значення, затверджене інвестором.
Перелік графічного матеріалу
Рис.1.1 Класифікація інвестицій підприємства
Рис. 1.2 Форми реальних інвестицій підприємства
Рис. 1.3 Етапи вирішення завдання просторової оптимізації інвестицій у випадку, якщо проекти піддаються поділу
Рис. 1.4 Етапи вирішення завдання просторової оптимізації інвестицій у випадку, якщо проекти не піддаються поділу
Рис. 1.5. Етапи вирішення завдання тимчасової оптимізації інвестицій
Таблиця 1.1 Формування чистого прибутку підприємств
Таблиця 1.2 Структура витрат на виробництво на малих підприємствах
Таблиця 1.3 Структура витрат на виробництво по економіці
Рис. 1.6 Залежність частки амортизаційних відрахувань у витратах від кількості працюючих
Рис. 1.7 Напрямки інвестування в основний капітал у 2005 році
Таблиця 2.1 Аналіз статей балансу ТОВ „Черкасириба-1” за період з 01.04.2005 року по 01.04.2006 року (тис. грн.)
Таблиця 2.2 Аналіз звіту про фінансові результати ТОВ „Черкасириба-1” за період з 01.01.2005 року по 01.04.2006 року (тис. грн.)
Таблиця 2.3 Аналіз обсягів продаж ТОВ „Черкасириба-1” за період 2003-2005 роки
Рис. 2.3 Аналіз грошових потоків на рахунках ТОВ „Черкасириба-1” протягом 2003-2005 років.
Таблиця 2.4 Коефіцієнти, що характеризують фінансовий стан ТОВ „Черкасириба-1” за 2005 рік
Таблиця 2.5 Порівняння джерел фінансування (тис.грн.)
Таблиця 2.6 Прогноз грошових потоків (тис.грн.)
Таблиця 2.7 Обслуговування банківського кредиту ТОВ „Черкасириба-1” (тис.грн.)
Таблиця 2.8 Розрахунок чистої приведеної вартості варіантів залучення інвестицій (тис.грн.)
Таблиця 2.9 Розрахунок дисконтування періоду окупності проекту (тис.грн.)
Таблиця 2.10 Розрахунок IRR тис.грн.
Таблиця 2.11 Характеристика інвестиційного проекту без врахування інфляції (тис.грн.)
Таблиця 2.12 Характеристика інвестиційного проекту з врахуванням інфляції
Таблиця 3.1. План погашення кредиту
Таблиця 3.2. Розрахунок критерію для ТОВ „Черкасириба-1”
Таблиця 3.3. Розрахунок елементів складу лізингового платежу
Таблиця 3.2. Розрахунок критерію для ТОВ „Черкасириба-1”
Таблиця 3.5. Розрахунки теперішньої величини потоку грошових платежів у випадку фінансового лізингу
Таблиця 3.6. розрахунок нинішньої величини потоку грошових платежів у випадку використання банківського кредиту
Таблиця 3.7. Встановлення цілей, взаємозв’язок для входу і виходу в системі «оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів»
Таблиця 3.8. Споживані і застосовані інвестиції на стадії експлуатації проекту
Таблиця 3.9 Взаємозв’язок входу і виходу стосовно до авансованого капіталу на стадії експлуатації інвестиційного проекту
Таблиця 3.10. Показники абсолютної економічної ефективності споживаних інвестицій ТОВ „Черкасириба-1”
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.