Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Удосконалення управління конкурентоспроможністю фірми


Дипломна
K-16208

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства
1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці
1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства
1.3 Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю
підприємства
Розділ 2 практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства на прикладі тов „тимпан”
2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка конкурентного середовища підприємств-виробників меблів в Черкаському регіоні
2.3 Загальна оцінка конкурентоспроможності підприємства
Розділ 3 шляхи удосконалення конкурентоспроможності тов „тимпан”
3.1 Визначення перспектив розвитку підприємства
3.2 Підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю підприємства
3.3 Обгрунтування заходів удосконалення конкурентоспроможності
Висновки
Список використаної літератури

Актуальною проблемою сьогодення залишається підвищення ефективності діяльності підприємства, зокрема його конкурентоспроможності. Рішення цієї проблеми безпосередньо пов’язано з раціональним використанням ресурсів підприємства, пошуком більш ефективних конгкурентних переваг, які б дозволили удосконалювати конкурентний статус фірми. Цими фактами було обумовлено вибір теми дослідження дипломної роботи.
За результатами теоретичного дослідження конкурентоспроможності підприємства, можна зробити висновок, що у загальному розумінні конкурентоспроможність це певна перевага по відношенню до конкурента. Узагальнюючи велику кількість існуючих в наукових джерелах визначень сутності конкурентоспроможності, в роботі зазначено, що конкурентоспроможність - це характеристика продукції чи підприємства, яка грунтується на аналізі аспектів виробничо-господарської діяльності і дозволяє визначати його порівнювальні переваги в конкурентній боротьбі та знаходити спосіб досягнення переваг перед конкурентами.
Оцінка конкурентоспроможності підприємства повинна базуватися на комплексному, багатовимірному підході до цього складного явища і враховувати як внутрішнє, так і зовнішнє середовище, як рівень фінансової стійкості підприємства, так і реальне становище підприємств конкурентів. Конкурентоспроможність підприємства потрібно розглядати як важливе стратегічне завдання, а формування потенціалу конкурентоспроможності – як основне завдання системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Це сьогодні особливо актуально в Україні, де підприємства примушені адаптуватися до швидких та глибинних зовнішніх змін. Реформування української економіки викликало перехід підприємств від діяльності в стабільному, регламентованому зверху середовищі до функціонування в умовах підвищеної нестабільності факторів зовнішнього середовища та їх невизначеності в часі.
Об’єктом дослідження конкурентоспроможності підприємства в дипломній роботі є ТОВ “Тимпан”, яке займається виготовленням товарів народного споживання: корпусних та м`яких меблів, меблів по замовленню населенню, іншої продукції та їх відвантаженням споживачам, складуванням і транспортуванням продукції власного і невласного виробництва, науково-дослідними розробками в галузі покращення якості виробленої продукції, зниження витрат на виробництво, організацією власної торгової мережі, оптовою та роздрібною торгівлею, приймає участь у проведенні виставок, аукціонів, підготовці та оформленні рекламної продукції.
Концепція просування своїх продуктів на ринок спрямована на те, щоб змінити існуючі уподобання та звички споживача щодо «старих» меблів та впровадити новий стереотип і нові звички споживання щодо власних і продуктів, збільшивши їх продаж.
В умовах агресивного конкурентного середовища, яке стало сучасною ознакою товарного ринку, саме просування як елемент комплексу маркетингу товару стало найдієвішим інструментом у створенні ринку для товару, досягненні цільових показників продажів, фактором забезпечення конкурентоспроможності. Проблема конкуренції на ринку меблів є важливою та безпосередньо пов′язаною з тими міжнародними ринками, на які спрямовані наші виробники. Слід відмітити, що політика відомих вітчизняних виробників є досить взваженою та послідовною – вони взяли напрямок на зовнішній ринок лише тоді, коли сформували пристойну пропозицію. Отже, український меблевий ринок перебуває у динамічному розвитку, спостерігається зростання числа крупних виробників та формування здорового конкурентного середовища.
За результатами оцінки конкурентоспроможності ТОВ “Тимпан” встановлено, що підприємство існує на ринку виробників меблів вже п’ять років та витримує конкуренцію. Останнім часом поширюється асортимент, значно покращилась якість продукції, приділяється увага дизайну меблів з урахуванням сучасних тенденцій. Основним конкурентом ТОВ “Тимпан” у Черкаській області є ВАТ “Черкаський ДОК”, Смілянський меблевий комбінат, комерційна фірма “Флора-меблі”. За результатами бальної оцінки конкурентного середовища визначено, що ТОВ “Тимпан” займає третю позицію на Черкаському регіональному ринку меблів. Таким чином, для ТОВ «Тимпан» попереду посилення конкурентної боротьби на меблевому ринку. Адже зараз ситуація більш-менш затишна. На черкаському ринку меблів всі чітко знають своїх конкурентів, тим не менш, попит на меблі продовжує стійко зростати.
Для оцінки загального конкурентного статусу були обрані базові об'єкти для співставлення, тобто підприємства-лідери. Для того, щоб порівняння були більш коректними, ми визначили кількісні параметри, до яких відносяться: порівнянність характеристик продукції та ідентичності потреб, які задовольняються з її допомогою, були обрані критерії продуктивності та ефективності використання ресурсів підприємства.
Дослідження дали можливість визначити конкурентний статус підприємства як рентабельність цільових інновацій, скоригованих на ступінь використання його потенціалу з врахуванням ефективності цінової політики на ринку. Конкурентоспроможність підприємства тісно пов'язана з конкурентоспроможністю продукції, яка розглядається як комплекс технічних і економічних переваг, що забезпечують її продаж на ринку в умовах активності конкурентного середовища. Отже, логічним завершенням конкурентного розвитку підприємства є його високий конкурентний статус. Конкурентний потенціал оцінює ресурсну забезпеченість та підготовленість господарюючого суб'єкта до реалізації стратегічних цілей та завдань, ступінь освоєння ним своїх потенційних можливостей і характеризує сприятливість умов зовнішнього середовища для створення та підтримки конкурентних переваг.
В роботі оцінено конкурентну реакцію ТОВ “Тимпан” за окремими сферами безпосередньої діяльності підприємства, а саме виробництво, маркетинг, управління, наукові розробки.
Для оцінки застосовано шкалу: від 1 до 10 по кожному пункту, ранжуючи оцінки за п’ятьма ступенями значущості в інтервалі 2-х балів.
За результатами оцінки можна зробити наступні висновки.
Не маючи можливості конкурувати з виробниками світового рівня, ТОВ “Тимпан” обрало два основних напрями, які дозволяють досить успішно вести конкурентну боротьбу на рівні середніх підприємств: достатньо висока якість продукції та оперативні строки виготовлення замовлень (іноді сьогодні на сьогодні).
Недоліками в роботі ТОВ «Тимпан» є: збільшення обсягів реалізації за рахунок підвищення собівартості готової продукції; наявність значних "заморожених" грошових коштів у вигляді дебіторської заборгованості, великих запасів сировини, матеріалів, готової продукції на складах, що негативно впливає на тривалість виробничо-комерційного циклу; відсутність банківського кредиту як одного із додаткових джерел формування фінансових ресурсів; зростання фонду оплати праці, яке зумовлює збільшення валових витрат та підвищення цін на готову продукцію.
Для вивчення відношення споживачів до продукції виробництва ТОВ «Тимпан» у порівнянні з іншими виробниками проведено маркетингове дослідження, організоване анкетним способом.
Результати проведеного дослідження групи споживачів побутових меблів свідчать, що в сучасних умовах майже половина з них (48,9 %) не мають бажання міняти старі меблі на нові. Звичайно, така поведінка значною мірою пояснюється сучасним фінансовим становищем більшості споживачів. Друга половина (51,1%) має бажання придбати нові меблі, але їх стримують певні причини. У деякої частини з них відсутні фінансові можливості. Для інших рівень ціни не відповідає рівню споживчих характеристик меблів. Майже чверть досліджуваної групи споживачів (23,7%) не задовольняє рівень цін на меблеву продукцію.
Дослідження підприємством особливостей формування позитивного та негативного рішення споживачів щодо придбання його продукції дає йому можливість більш чітко визначитися стосовно рівня ціни при розробці цінової стратегії і тактики. Важливим моментом при дослідженні взаємозв'язку ринкової ціни та поведінки споживачів є орієнтація на їхні запити і потреби з урахуванням довгострокової перспективи. Небажання вникати в запити і потреби покупців, обмежений погляд на цю проблему досить часто призводить до прорахунків та відповідних невдач в умовах дедалі зростаючої конкуренції на вітчизняному ринку.
В цілому ж успіх або невдача підприємства в процесі досягнення цілей його цінової політики значною мірою залежать від того, наскільки добре ціна враховує особливості поведінки споживачів у процесі придбання ними його продукції. Відхід від цієї позиції збільшує ймовірність того, що воно втратить почуття перспективи та не зможе вийти на заплановані показники при реалізації продукції.
Для удосконалення маркетингових досліджень в роботі запропоновано застосовувати метод оцінки конкурентоспроможності продукції, що базується на парних порівняннях проаналізованих товарів споживачами. У разі застосування методу парних порівнянь від респондентів вимагається дати відповідь на елементарне запитання: «Який з двох об'єктів на їхню думку є найкращим?». Увесь процес аналізу респондентами представлених об'єктів займає 1 - 2 хвилини, а отже, виникає можливість опитати достатню кількість споживачів безпосередньо на місці продажу товарів. Метод парних порівнянь вимагає мінімальних затрат ресурсів для проведення високоефективного дослідження.
Респондентам пропонується обрати найкращий з двох об'єктів, наприклад Х (стінка нашого виробництва) і У (стінка конкурента). Уподобанням респондентів можна надати такий вигляд: Х > У, якщо респондент вважає Х кращим за У, або Х  У, якщо респондент вважає У кращим за X. Кількість голосів за певне впорядкування підраховується й визначається відсоток у загальній сукупності. Скажімо, для двох об'єктів Х та У отримано такі результати: за впорядкування Х > У— 70 голосів; за впорядкування Х  У— 30 голосів. Дослідження нескладно організувати у будь-якому меблевому магазині з широким асортиментов меблів від різних виробників.
Ґрунтуючись на змісті і напрямках організації виробництва, сформулювані наступні основні задачі:
- вибір найбільш перспективних елементів виробничого процесу;
- забезпечення їх повного і раціонального використання;
- економія живої праці;
- підвищення якості продукції.
-посилення якості дизайнерських розробок;
- реструктуризувати заборгованість підприємству;
- оптимальне завантаження виробничих потужностей;
- відмовлення від бартеру.
На основі вищевикладеного та з урахуванням результатів оцінки зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей підприємства, в третьому розділі даної роботи сформулювані наступні цілі:
-визначення спектра перспективних видів продукції та робіт;
-визначення сегментів споживачів;
-визначення конкурентних переваг;
-визначення та характеристики конкурентів;
-оцінка можливостей підприємства;
-реалізація стратегії підприємства.
Реалізація стратегії являє собою процес трансформації стратегій у конкретні дії шляхом розробки програм бюджетів та процедур. Цей процес передбачає зміни у структурі, системі управління підприємством, організаційній культурі.
Для підвищення ефективності діяльності ТОВ «Тимпан» запропоновано впровадити наступні зміни у системі управління:
- доведення до менеджерів вищого рівня конкретних змін у діях та поведінці;
- удосконалення системи планування виробничої діяльності;
- удосконалення технології у межах виявлених резервів.
Також ефективним способом урахування маркетингових факторів є сукупне планування, яке передбачає перетворення річних та квартальних планів у детальні виробничі плани, що визначають обсяг продукції та використання трудових ресурсів для середньострокового періоду (від 6 до 18 місяців). Завдання сукупного планування полягає у мінімізації витрат на необхідні ресурси для задоволення попиту на продукцію у плановому періоді. Особливістю сукупного планування виробництва є те, що у виробництві для вирівнювання випуску продукції здійснюється управління запасами.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Класифікація методів оцінки конкурентного потенціалу підприємства
Рис.1.1 Методика розрахунку конкурентоспроможності підприємства
Рис. 1.2 Стратегічне управління конкурентоспроможністю фірми
Рис. 2.1 Організаційна структура управління ТОВ “Тимпан”
Таблиця 2.1 Показники діяльності ТОВ “Тимпан”
Таблиця 2.2 Структура собівартості продукції
Таблиця 2.3 Характеристика та методика розрахунку фінансових показників
Таблиця 2.4 Показники фінансової стійкості ТОВ “Тимпан”, 2003-2005 рр.
Таблиця 2.5 Динаміка обсягів реалізації товарів, 2005 р., тис. грн.
Таблиця 2.6 Заробітна плата та продуктивність праці персоналу
Таблиця 2.7 Зведення нормативів витрат
Рис. 2.2 Сегментування меблевих виробників Черкаського ринку за обсягом продажів в 2005
Таблиця 2.8 Рейтинги підприємств на ринку меблів м. Черкаси
Таблиця 2.9 Інтегральний показник підприємств на ринку меблів у м.Черкаси
Таблиця 2.10 Оцінка конкурентного потенціалу ТОВ «Тимпан»
за 2003-2005 рр. (т.грн.)
Таблиця 2.11 Аналіз та оцінка конкурентного потенціалу
ВАТ «Черкаський ДОК» за 2003-2005 рр. (тис. грн.)
Таблиця 2.12. Аналіз та оцінка конкурентного ТОВ «Люкс М» за 2003-2005 рр. (тис. грн.)
Таблиця 2.13 Узагальнена оцінка перспектив зростання конкурентного потенціалу підприємств на 2006 р.
Таблиця 2.14 Найважливіші чинники зовнішнього середовища, що впливають на діяльність ТОВ «Тимпан»
Таблиця 2.15 Вплив чинників мікросередовища на діяльність товариства
Таблиця 2.16 Матриця SWOT- аналізу ТОВ “Тимпан”
Таблиця 2.17 Конкурентна реакція ТОВ “Тимпан” станом на 01.01.2006р.
Таблиця 2.18 Аналіз рентабельності підприємства
Таблиця 3.1 Залежність структури попиту від рівня ціни на меблеву продукцію, 2005 р, м.Черкаси
Рис. 3.1 Модель купівельної поведінки споживача
Рис. 3.2 Послідовність етапів процесу формування рішення та купівельноїповедінки споживача з урахуванням рівня ціни на продукцію
Рис. 3.3 Механізм прийняття рішення споживачем у процесі придбання товару підприємства з урахуванням рівня ціни на нього
Таблиця 3.2 Попит за останні 12 місяців та тверді замовлення на 5- та 6-й місяці на виріб А
Таблиця 3.3 Розрахунок сум статистичних рядів по виробу А та складовому елементу С
Таблиця 3.4 Розрахунок прогнозованого попиту
Таблиця 3.5 Планові нормативи по виробу А
Рис. 3.4 Прогноз попиту на виріб А
Таблиця 3.6 Показники для сукупного планування
Таблиця 3.7 Показники виробничої програми
Таблиця 3.8 Розрахунок витрат за першим варіантом сукупного виробничого плану: обсяг виробництва відслідковує незалежний попит варіацією чисельності робітників
Таблиця 3.9 Розрахунок витрат за другим варіантом сукупного виробничого плану: фіксована планова чисельність робітників (28), варіація запасами готової продукції
Таблиця 3.10 Розрахунок витрат за третім варіантом сукупного плану: фіксована мінімально необхідна чисельність робітників (21) та субпідряд
Таблиця 3.11 Розрахунок витрат за четвертим варіантом сукупного плану: фіксована середня чисельність робітників (27) та застосування понаднормового робочого часу
Таблиця 3.12 Порівняння варіантів планів
Таблиця 3.13 Основний план виробництва (за першим варіантом )
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.