Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності використання підприємницького потенціалу фірми


Дипломна
K-16216

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми
1.1. Економічна сутність потенціалу фірми
1.2. Фактори, що впливають на потенціал фірми
1.3. Методи оцінки підприємницького потенціалу
1.4. Необхідність управління потенціалом підприємства
РОЗДІЛ 2. Аналіз формування та використання підприємницького потенціалу ПП ”Барух”
2.1. Організаційно-економічна характеристика ПП „Барух”
2.2. Аналіз показників фінансово-господарської діяльності ПП „Барух”
2.3. Аналіз підприємницького потенціалу ПП „Барух”
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення ефективності використання підприємницького потенціалу ПП „Барух”
3.1. Загальний зміст пропозицій
3.2. Аналіз ефективності впроваджених заходів та оцінка підприємницького потенціалу ПП „Барух” після їх здійснення
Висновок
Література
Додатки

В умовах ринкової економіки велике практичне значення надається системі аналізу, коли потрібно приймати управлінські рішення, оцінюючи можливі ситуації та роблячи вибір із декількох альтернативних варіантів.
Економічний аналіз формування та використання підприємницького потенціалу треба розглядати як систему, де об’єктом аналізу є: постачальницька, виробнича, діяльність по збуту, фінансова та інші види діяльності, що відображені в системі економічної інформації. Все більш очевидним стає те, що головною рисою нових систем внутрішнього управління фірмою повинна бути орієнтація на довгострокову перспективу. Це насамперед відноситься до постійного оновлення асортименту продукції, що виготовляється та послуг, що надаються, безперервній розробці та швидкому опануванню нових зразків продукції та одночасному нарощенню продуктивності праці, підвищенню гнучкості виробництва, ефективності, зниженню всіх видів витрат,
Об’єктом аналізу дипломної роботи була фірма «Барух». Це підприємство з приватною формою власності. Асортимент ПП «Барух» складається приблизно з 1500 найменувань, це:
- труби для гарячого та холодного водопостачання різного діаметру (16мм-315мм);
- каналізаційні труби;
- труби для газопостачання різного діаметру (16мм-225мм);
- аксесуари, фасонні вироби, фітінги.
Динаміка виробничого процесу на протязі 2003 – 2005р.р. наступне: у 2004 році проти 2003року значний приріст виробництва майже у двічі (175%), а ось у 2005 році виробництво скоротилося ледь не у три рази проти 2004року (35.5%), і на 38% порівняно з 2003 роком.
Розглянувши відносні показники фінансової стійкості встановлено, що коефіцієнт фінансової незалежності становить менше 0,2 при мінімальному критичному значенні 0,5; коефіцієнт фінансової залежності перевищує відмітку 0,8 при критичному значенні 0,5; коефіцієнт фінансового ризику є дуже нестабільним і у 2,63 рази перевищує допустимі значення; коефіцієнт маневрування власним капіталом є від‘ємним, бо у ПП «Барух» власного капіталу недостатньо; коефіцієнт нагромадження амортизації має тенденцію до зростання і свідчить про зменшення фінансового ризику не покриття капіталу, вкладеному у необоротні активи; коефіцієнт мобільності оборотних активів також є дуже нестабільним і має спади та підйоми. На кінець 2005р. він значно підвищився; коефіцієнт забезпеченості запасів власними коштами має від‘ємне значення.
В роботі проаналізовано підприємницький потенціал ПП «Барух». Встановлено, що на ПП «Барух» в 2003р. та 2004р. спостерігається найнижчий рівень усіх складових підприємницького потенціалу. В 2004р. виробничо-технологічний потенціал займає середнє значення серед досліджуваної сукупності підприємств, але трудовий та економічний потенціал залишаються на останньому місці. В 2005р. знову відбулось зниження виробничо-технологічного потенціалу до останнього місця. Трудовий потенціал ПП «Барух» в 2005р. має середнє значення, а економічний потенціал характеризується найвищим рівнем.
В цілому підприємницький потенціал ПП «Барух» відносно найбільших конкурентів в 2003р. займає середній рівень, в 2004р. відбулось його зниження до найнижчого рівня, а в 2005р. – зростання.
Оцінка підприємницького потенціалу ПП «Барух» дозволив скласти реальну картину про його становище на ринку. З метою підвищення рівня використання потенціалу підприємства запропоновано проект впровадження пункту роздрібної торгівлі створюється для розширення ринку збуту продукції. Це призведе до збільшення прибутку та збільшення оборотності капіталу. Впровадження цього проекту, звичайно ж не вирішує існуючих фінансових проблем, але дозволить скоротити термін реалізації товару та прискорити розрахунки з кредиторами.
Проект включає наступні пункти:
- сегментація ринку;
- розрахунки витрат на його впровадження; розрахунок очікуваного прибутку;
- висновки про ефективність проекту та можливість його використання.
- оцінка підприємницького потенціалу після впровадження пропозицій.
Запропоновано дві можливі форми організації роздрібної торгівлі для ПП «Барух»: фірмовий магазин та відділ в спеціалізованих магазинах або супермаркетах.
Основною відмінністю організації торгового відділу є менші фінансові витрати придбання та ремонт приміщення, придбання обладнання та оргтехніки, що дозволяє не брати банківський кредит, а покрити всі витрати за рахунок чистого прибутку. Враховуючи те що відношення прибутку до постійних витрат від роботи відділу та магазину приблизно однакове, значну суму необхідних інвестицій та те, що товар ще не досить відомий на ринку рекомендовано віддати перевагу саме організації торгового відділу.
Згідно з розрахунками надходження від реалізації товару з часом зростатимуть і згодом повністю перекриють витрати на збут. Тоді підприємство зможе отримувати прибуток. За 8 місяців роботу без збитку прибуток складатиме 4592 грн. Враховуючи витрати на проведення маркетингових досліджень, виготовлення стендів, погашення збитку роботи відділу, чистий прибуток за першій рік роботи складатиме:
4592-500-500-180=3412 грн.
Протягом наступного року планується зростання обсягів продажу із середньомісячним прибутком 825 грн. Тоді чистий прибуток за рік складатиме: 825*12=9900 грн.
Отже, згідно розрахунків організація торгового відділу для ПП «Барух» є ефективною.
Проаналізовано як вплине реалізація даного проекту на рівень підприємницького потенціалу ПП «Барух». Так, згідно розрахунків в цілому на підприємстві «Барух» відбувається підвищення підприємницького потенціалу на 8,33 % з 7,2 до 7,8. Дана зміна відбулась у значній мірі за рахунок зростання економічного потенціалу, внаслідок збільшення чистого прибутку. При цьому відбувається зниження виробничо-технологічного та трудового потенціалу, але це пов’язано з тим, що проектом не передбачалось введення в дію нових основних засобів, а лише збільшення персоналу підприємства на дві особи.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Квадрат потенціалу підприємства
Рис. 2.1 Критичний обсяг реалізації ПП «Барух»
Таблиця 2.1 Динаміка валюти балансу ПП «Барух»
Таблиця 2.2 Характеристика зміни обсягу, структури та динаміки активів приватного підприємства «Барух» з 2003 по 2004 роки
Таблиця 2.2 Характеристика зміни обсягу, структури та динаміки активів приватного підприємства «Барух» з 2003 по 2005 роки
Таблиця 2.3 Аналіз джерел фінансування активів ПП «Барух» з 2003 по 2004 роки
Таблиця 2.3 Аналіз джерел фінансування активів ПП «Барух» з 2003 по 2005 роки
Таблиця 2.4 Зведена таблиця показників ефективності використання активів та пасивів приватного підприємства « Барух » з 2003 по 2005 роки
Таблиця 2.5 Основні відносні показники фінансової стійкості ПП «Барух» за 2003-2005 рр.
Таблиця 2.6 Динаміка отримання прибутку ПП «Барух» (2003-2005 рр.)
Таблиця 2.7 Характеристика показників ефективності діяльності ПП «Барух» у 2004-2005 р.р.
Таблиця 2.8 Аналіз обсягів виробництва ПП «Барух»
Таблиця 2.9 Зміна чисельності персоналу і його структури по ПП «Барух» в 2003-2005рр.
Таблиця 2.10 Розрахунок показників виробничо-технологічного потенціалу
Рис. 2.2 Динаміка виробничо-технологічного потенціалу
Таблиця 2.11 Розрахунок складових трудового потенціалу
Рис. 2.3 Динаміка виробничо-технологічного потенціалу
Таблиця 2.12 Розрахунок економічного потенціалу підприємств
Таблиця 2.13 Розрахунок потенціалу підприємств
Рис. 2.4 Графічне зображення підприємницького потенціалу та його складових
Таблиця 3.1 Ціни на основні види полімерних труб, грн за пог. м
Таблиця 3.2 Аналіз оптової ціни на пластикові труби.
Таблиця 3.3 Сегментація товару та виробників.
Таблиця 3.4 Витрати на організацію магазина
Таблиця 3.5 Склад постійних витрат роботи магазину
Таблиця 3.6 Дохід та чистий прибуток з роботи магазину
Таблиця 3.7 Склад та обов'язки працівників магазину
Таблиця 3.9 Склад постійних витрат роботи торгового відділу
Таблиця 3.10 Дохід та чистий прибуток з роботи торгового відділу
Таблиця 3.11 Витрати та дохід від роботи різних форм організації роздрібної торгівлі
Таблиця 3.12 Очікувані фінансові потоки
Таблиця 3.13 Основні показники ПП «Барух» для розрахунку підприємницького потенціалу після здійснення проекту
Рис. 3.1 Графічне зображення підприємницького потенціалу та його складових після реалізації проекту
Таблиця 3.14 Розрахунок підприємницького потенціалу ПП «Барух» відносно основних конкурентів після реалізації проекту
Таблиця 3.14 Розрахунок підприємницького потенціалу ПП «Барух» відносно основних конкурентів після реалізації проекту
Таблиця 3.14 Розрахунок підприємницького потенціалу ПП «Барух» відносно основних конкурентів після реалізації проекту
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.