Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Реструктуризація підприємства як необхідна умова його фінансового оздоровлення


Дипломна
K-16219

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи процесу реструктуризації підприємства
1.1 Соціально-економічна сутність поняття реструктуризація
1.2 Види, основні напрями та особливості здійснення процесу реструктуризації підприємства
1.3 Методологічний підхід до розробки програми реструктуризації підприємства
Розділ 2. Прикладні аспекти здійснення реструктуризації черкаської дирекції удппз “укрпошта”
2.1 Організаційно-економічна характеристика Черкаської дирекції УДППЗ “Укрпошта”
2.2 Економічне обґрунтування механізму проведення реструктуризації Черкаської дирекції УДППЗ “Укрпошта”
2.3 Оцінка результатів здійснення реструктуризації на підприємстві
Розділ 3. Основні напрями підвищення ефективності діяльності на підприємстві
3.1 Шляхи вдосконалення програми реструктуризації Черкаської дирекції УДППЗ “Укрпошта”
3.2 Пріоритетні напрями розвитку підприємства в сфері надання послуг
Висновки
Список використаної літератури

Отже, підсумовуючи все вище зазначене зробимо наступні висновки.
Реструктуризація підприємства – це запровадження організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зміну форм власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів. Отже, процедуру реструктуризації можна визначити як комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності підприємств.
Проведений нами аналіз діяльності Черкаської дирекції за 2003-2004 рр. дає підстави говорити про погіршення фінансового стану та наближення підприємства до кризи. В цих умовах керівництво дирекції приймає рішення про проведення в 2005 році реструктуризації підприємства, основою якої мала стати оптимізація мережі вузлів поштового зв’язку з метою скорочення значних витрат на перевезення і оброблення пошти.
Оптимізація поштового зв’язку, зокрема, оптимізація оброблення і перевезення пошти та скорочення термінів проходження пошти і періодичних видань – найголовніші й найскладніші проблеми, які постають перед поштовим зв’язком взагалі і перед Національним оператором поштового зв’язку – Українським державним підприємством поштового зв’язку “Укрпошта”.
Вирішення проблеми скорочення термінів проходження пошти і періодичних видань має виключно важливе економічне, політичне, соціальне та культурне значення, обумовлене підвищенням ефективності управління народногосподарським комплексом; зміцненням позицій державної пошти в конкуренції з комерційними поштовими структурами та електронними засобами телекомунікацій; своєчасним доставлянням передплатникам періодичних видань, особливо загальнодержавних; зближенням і більш тісним спілкуванням людей; підвищенням якості послуг поштового зв’язку; піднесенням авторитету державної пошти України, зростанням обсягів поштових відправлень і, як наслідок, зростанням прибутків від їх пересилання.
Станом на 15 квітня 2005 року в Черкаській дирекції було завершено перший етап реорганізації вузлів. В результаті заходів, проведених відповідно до затвердженого плану, вдалося скоротити кількість вузлів поштового зв’язку з 22 до 12, що дозволило спростити систему управління, покращити показники господарської діяльності вузлів поштового зв’язку та дирекції в цілому. При збитках Черкаської дирекції за 2004 рік – 1138 тис. грн., вже на першій стадії реструктуризації вдалося отримати прибуток в 774,3 тис. грн. Прикладом цього є поліпшення фінансового становища вузлів поштового зв’язку, які на момент реорганізації потрапили в число найбільш збиткових, а саме Тальнівський, Золотоніський, Драбівський та Маньківський вузли поштового зв’язку.
При впровадженні реструктуризації спостерігалося зменшення витрат по таким статтям:
- Фонд оплати праці та нарахування;
- перевезення пошти (скорочення пробігу автомобілів);
- господарські потреби (відключено 80 телефонів);
- опалення та електроенергія;
- охорона об’єктів;
- утримання вивільнених приміщень за рахунок здачі їх в оренду.
Створення територіальних вузлів поштового зв’язку дало можливість більш ефективно використовувати обчислювальну техніку без додаткових витрат на придбання.
За короткий період реструктуризації було досягнуто ріст продуктивності праці на 20% в порівнянні з минулими роками при стабільному випередженні росту продуктивності праці над ростом фонду оплати праці.
В результаті реорганізації на базі вузлів поштового зв’язку були створені виробничі дільниці. На керівників цих виробничих підрозділів було покладено функції координаторів та організаторів технологічного процесу надання послуг поштового зв’язку та комерційних послуг в районах.
До обов’язків начальника виробничої дільниці не увійшли адміністративно-господарські функції, що дозволили направити свою діяльність на поліпшення якості поштового зв’язку та на збільшення обсягу надання послуг.
Таким чином, проаналізувавши отримані в результаті реструктуризації фінансові результати, економічний ефект та прибуток, можна зробити висновок, що шлях, обраний підприємством, був безперечно вірним. Вдосконалена структура управління та технології мережі поштового зв’язку, побудована за нових соціально-економічних умов, принесла свої фінансові результати.
Проте, як будь-що нове, дана програма реструктуризації не була досконалою. Станом на 01.04.2006 р. в Черкаській дирекції знову з’явилися проблеми. Для деяких структурних підрозділів реструктуризації на жаль мала лише одномоментний характер, в результаті чого вони знову стали збитковими. Саме тому, використовуючи позитивний досвід попередньої реорганізації вузлів поштового зв’язку шляхом приєднання та попередні розрахунки, доцільно продовжувати проведення оптимізації мережі відділень поштового зв’язку.
Одним із пунктів подальшої оптимізації має стати приєднання Шполянського ВуПЗ до Смілянського в зв’язку зі збитковістю першого в І кварталі 2006 р. Це дасть можливість вивести вузол з фінансової кризи, дозволить скоротити додатково один внутрішньообласний автомаршрут та зменшити витрати фонду заробітної плати. Загальна сума економії витрат в результаті приєднання мережі відділень поштового зв’язку Шполянського ВуПЗ до Смілянського вузла складе 105 тис. грн.
Важливим джерелом беззбиткової діяльності Черкаської дирекції УДППЗ “Укрпошта” може стати ліквідування територіальних вузлів поштового зв’язку та створення 8 центрів поштового зв’язку, центру обробки і перевезення пошти та Дирекції. В результаті будуть створені такі центри поштового зв’язку: Черкаський Центр поштового зв’язку; Чорнобаївський Центр поштового зв’язку; Смілянський; Корсунь-Шевченківський; Звенигородський; Уманський; Жашківський та Тальнівський ЦПЗ.
Центр обробки і перевезення пошти та Дирекція будуть самостійними структурними підрозділами.
Подальша оптимізація призведе до значного скорочення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи – на 1569,2 тис. грн. та 525,3 тис. грн. відповідно.
Загалом економічний ефект від проведення оптимізації складе 2313,2 тис. грн.
За прогнозом в результаті продовження оптимізації мережі вузлів поштового зв’язку частково зростуть обсяги надання послуг Черкаської дирекції, а відтак значно збільшаться доходи по основним видам діяльності.
Результати проведено аналізу свідчать про те, що слід очікувати на позитивний вплив подальшої оптимізації мережі вузлів поштового зв’язку на діяльність Черкаської дирекції. За прогнозами найбільший економічний ефект очікується за такими видами діяльності, як виплата пенсій – 581,1 тис. грн.; доходи від торгівельної діяльності – 195,9 тис. грн. та грошові перекази – 44 тис. грн. В цілому планується одержати економічний ефект в розмірі 872,4 тис. грн.
Щодо пріоритетних напрямів розвитку підприємства та покращення фінансового стану, то одним із них є нарощування поштових послуг. дирекції необхідно розробити програму нарощування поштових послуг на 2006-2007 рр. Не дивлячись на позитивізм реструктуризації та економічний ефект від її проведення в сфері поштових послуг, в зв’язку з постійним підвищенням тарифів на пересилку письмової кореспонденції дирекція щорічно втрачає близько 10% вихідного обміну. Тому дирекції необхідно розробити програму нарощування поштових послуг на 2006-2007, що передбачатиме 100% відновлення обсягів поштових послуг.
Пріоритетною є розробка програми нарощування передплати на 2006-2007 рр. Разом з прийомом передплати від юридичних осіб в період передплатної кампанії може бути запропоновано укласти угоди на послугу МСП (міська служба пошти) з доставкою у визначений клієнтом час. Це дасть можливість повернути клієнта, що перейшов до альтернативної структури.
Пріоритетним напрямком є розвиток ринку факультативних послуг. Не вичерпним є можливості нарощування доходів Черкаської дирекції в сфері прийому платежів від населення. Для вирішення даного питання необхідно створити базу даних про комунальні служби в регіонах області, базу даних про власників транспортних засобів, базу даних бюджетних установ на адресу яких сплачуються будь-які платежі.
Не вичерпним є розвиток діяльності в сфері торгівлі товарами народного споживання. Саме тому необхідно розробити перспективний план збільшення товарообігу та розширення асортименту реалізації товарів народного споживання.
З метою зміцнення позицій державної пошти в конкуренції з комерційними поштовими структурами та електронними засобами комунікацій необхідно впроваджувати нові та розвивати вже існуючі послуги на базі інформаційних технологій.
З метою залучення працівників підприємства до технічної творчості, зацікавленості кожного в підвищенні економічних показників підприємства, крім розробки раціональних пропозицій, можливе впровадження у виробництво новин, запозичених із джерел науково-технічної інформації.
З метою матеріального заохочення працівників Черкаської дирекції та забезпечення зростання обсягів послуг можливо впровадити надання послуги “Ліки на замовлення”.
Однак, розглядаючи перспективні напрями розширення діяльності Черкаської дирекції не слід забувати і про існуючі проблеми, а саме відсутність достатньої кількості обігових коштів для нарощування обсягів товарообігу, відшкодування збитків від застосування пільгових тарифів на місцеві видання, неякісний склад кадрів структурних підрозділів, збитковість послуг, що надаються внаслідок недостатньої зацікавленості в них з боку громадян та незначне їх використання тощо.
Таким чином, розглядаючи позитивну сторону реструктуризації та економічний ефект від її проведення, не слід забувати, що проведені зміни в організаційній структурі можуть викликати ряд недоліків. Також можуть мати місце негативні наслідки реорганізації.
Все це знайде відображення в балансі дирекції за поточний рік. Безперечно, це негативна сторона заходів, що будуть проводитися в результаті подальшої оптимізації, яка має бути спрогнозована в процесі роботи над програмою реструктуризації. Однак в цьому треба бачити і позитивний бік, так як виявлення недоліків тільки дозволяє краще і динамічніше розвиватися в усіх напрямках.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Основні форми і види реструктуризації підприємств (організацій)
Рис. 1.2 Загальновживаний порядок реструктуризації підприємства (організації)
Рис. 1.3 Можливі варіанти проведення реструктуризації суб’єкта господарювання
Таблиця 1.1 Загальновживана категорійність підприємств, що реорганізуються або ліквідуються
Рис. 1.4 Базовий процес реструктуризації підприємства
Рис. 1.5 Процес розробки концепції реструктуризації підприємства
Рис. 1.6 Внутрішнє і зовнішнє оточення проекту реструктуризації
Рис. 1.7 Графічне зображення взаємозв’язків між проектами
Таблиця 2.1 Перелік структурних підрозділів Черкаської дирекції УДППЗ “Укрпошта”
Таблиця 2.2 Аналіз ділової активності в 2004 р.
Таблиця 2.3 Аналіз складу і структури підприємства в 2004 році
Таблиця 2.4 Аналіз техніко-економічних показників Черкаської дирекції УДППЗ “Укрпошта” за 2003-2004 рр.
Таблиця 2.5 Фінансовий результат діяльності Черкаської дирекції УДППЗ “Укрпошта” ( до проведення реструктуризації)
Таблиця 2.6 Аналіз витрат Черкаської дирекції в 2003 році
Таблиця 2.7 Аналіз витрат Черкаської дирекції в 2004 році
Таблиця 2.8 Фінансовий результат діяльності Черкаської дирекції УДППЗ “Укрпошта” в умовах реструктуризації (перший етап, 2004 р.)
Таблиця 2.9 Фінансовий результат діяльності Черкаської дирекції УДППЗ “Укрпошта” в умовах реструктуризації (другий етап, 2005 р.)
Таблиця 2.10 Розрахунок економії витрат при проведенні оптимізації мережі вузлів поштового зв’язку
Таблиця 2.11 Розрахунок чисельності працівників вузлів поштового зв’язку в умовах реструктуризації Черкаської дирекції УДППЗ “Укрпошта”
Таблиця 2.12 Таблиця порівняння витрат по перевезенню пошти в умовах оптимізації вузлів поштового зв’язку
Таблиця 3.1 Фактичні економічні показники діяльності Черкаської дирекції в 2005 році
Таблиця 3.2 Планові економічні показники діяльності Черкаської дирекції в умовах подальшої реструктуризації
Таблиця 3.3 Розрахунок економії витрат
Таблиця 3.4 Розрахунок витрат на поточний ремонт
Таблиця 3.5 Розрахунок витрат охорони об’єктів поштового зв’язку в Черкаській дирекції УДППЗ “Укрпошта”
Таблиця 3.6 Розрахунок витрат на електроенергію
Таблиця 3.7 Розрахунок витрат на опалення об’єктів поштового зв’язку
Таблиця 3.8 Аналіз по доходам в умовах оптимізації
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.