Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка фінансової стійкості діяльності підприємства


Дипломна
K-16224

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти розробки й впровадження проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства
1.1 Сутність фінансової стійкості та її роль у пізнанні фінансового механізму
1.2 Інформаційна база та методологічні підходи оцінки фінансової стійкості
1.3 Основні засади проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства та механізмів його впровадження
1.4 Дослідження механізмів забезпечення фінансової стійкості, що використовуються на підприємстві
Розділ 2 оцінка проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства
2.1 Загальна характеристика об‘єкта дослідження та ринкової кон‘юктури
2.2 Діагностика фінансової стійкост
2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
Розділ 3 розробка оптимального проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства
3.1 Модель проекту забезпечення фінансової стійкості
3.2 Механізм впровадження проекту в діяльність підприємства
3.3 Економічне обгрунтування проекту
Висновки
Список використаної літератури

В умовах організації ринкових форм господарювання перед підприємствами стоїть проблема зміцнення фінансової стійкості. Зміцнення рівня фінансової стійкості підприємства залежить від повноти досягнення тактичних цілей. В умовах кризи, яка супровождує перехідний період основними тактичними цілями є:
1) Усунення неплатоспроможності підприємства;
2) Відновлення фінансової стійкості підприємства;
3) Зміна фінансової стратегії з метою прискорення екомічного зростання.
Усунення неплатоспроможності підприємства можливо тільки за рахунок досягнення оперативних цілей, серед яких найважливішими є:
1) Зменшення суми поточних зовнішніх фінансових зобов”язань підприємства;
2) Зменшення суми поточних внутрішніх фінансових зобов”язань підприємства;
3) Збільшення величини грошових активів, які забезпечують покриття поточних зобов”язань.
Відновлення фінансової стійкості підприємства можливе лише за умови досягнення таких оперативних цілей:
1) Збільшення обсягу позитивного грошового потоку;
2) Зниження обсягів споживання інвестиційних ресурсів підприємства у поточному періоді.
Зміна фінансової стратегії з метою прискорення економічного зростання підприємства залежить від досягнення таких оперативних цілей:
1) Збільшення темпів приросту обсягів реалізації продукції;
2) Перегляду окремих напрямків фінансової стратегії підприємства.
На фінансову стійкість впливають різні причини - як внутрішні, так і зовнішні: виробництво дешевої продукції та надання послуг, які мають попит; міцне становище підприємства на ринку; високий рівень матеріально-технічної оснащеності виробництва і застосування передових технологій; налагодженість економічних зв'язків із партнерами; ритмічність кругообігу засобів; ефективність господарських і фінансових операцій; незначний ступінь ризику в процесі здійснення виробничої і фінансової діяльності тощо.
Таке розмаїття причин, що впливають на діяльність ринкового підприємства, зумовлює різні аспекти його стійкості, зокрема загальний, ціновий, фінансовий, а залежно від факторів, що впливають на неї, — внутрішній і зовнішній аспекти.
Очевидно, що загальна стійкість підприємства може бути забезпечена лише за умови стабільної реалізації (звичайно, своєчасної оплати за поставлену продукцію, надані послуги, виконані роботи) й одержання виручки, достатньої за обсягом, щоб виконати свої зобов'язання перед бюджетом, розрахуватися з постачальниками, кредиторами, працівниками тощо.
Водночас для розвитку підприємства необхідно, щоб після здійснення всіх розрахунків і всіх зобов'язань у нього залишався такий розмір прибутку, який би дав змогу розвивати виробництво й виводити його на конкурентоздатний рівень, здійснювати соціально-культурні програми для своїх працівників, забезпечувати посилення стимулів для їхньої високоефективної праці. Іншими словами, загальна стійкість підприємства передбачає насамперед такий рух його грошових потоків, який забезпечує постійне перевищення доходів над витратами.
Очевидно, що важливими факторами фінансової стійкості є податкова й кредитна політика, ступінь розвитку фінансового ринку, страхової справи й зовнішньоекономічних зв'язків, використання порівняльних й абсолютних переваг міжнародного поділу праці.
Організація стратегічного управління фінансовою сталістю на вітчизняних підприємствах дасть змогу зміцнити рівень сталості фінансового стану, створити ефективне підґрунтя для системи заходів антикризової політики управління фінансами підприємств в умовах трансформації економічного механізму в Україні.
Одним з істотних компонентів фінансової стійкості підприємства є наявність у нього фінансових ресурсів, достатніх для розвитку конкурентоздатного виробництва. Для цього підприємство розробляє інвестиційний проект.
Всякий інвестиційний проект пов'язаний з витратами на його здійснення і розробляється для отримання певних вигод (доходу, прибутку).
Для інвестиційних проектів, що включають освоєння і виробництво нових виробів, здійснюється науково-технічне опрацьовування проекту, що включає технічну і організаційну підготовку виробництва. На цьому етапі готується технічна документація на нові (інвестиційні) продукти, розробляються плани виробництва, полягають договори на постачання тих, що комплектують, здійснюються установка нового устаткування, перепланування, зміна виробничої структури і структури управління.
Я запропонувала бізнес-план, в якому міститься опис, аналіз і планування діяльності Смілянського споживчого товариства по виробництву і реалізації хлібобулочних виробів. Для здійснення даного проекту нами буде узятий банківський кредит у розмірі 52650 грн. під 21 % річних на 3 місяці.
Головним завданням фірми в перші роки свого існування буде зміцнення своїх позицій на споживчому ринку за рахунок випуску якісної і доступної для споживача продукції.
Продуктивність хлібопекарні буде висока, що дозволить випускати великий обсяг хлібобулочних виробів. Обсяг продажів в місяць складатиме: 150000 булочок та 120000 батонів.
Наша хлібопекарня-магазин проводитиме і реалізовуватиме на місці широку гамму борошняних виробів. Спочатку виробництво грунтуватиметься на випічці тільки декількох видів хліба, батонів і булочок. Але надалі асортимент поступово збільшуватиметься, і десь до кінця третього місяця нашої діяльності наша хлібопекарня почне працювати в повну потужність. Налагодиться випічка 4-5 видів булочок, 3-х видів батонів і 2-х видів печива. Почне свою роботу стіл замовлень, де будь-який покупець зможе розмістити своє замовлення на виготовлення того або іншого виробу, зокрема тортів.
Тут слід зазначити, що вся виготовлена продукція буде найвищої якості і відповідати найвищим стандартам.
Даний проект дозволить отримати прибутки вже в перший місяць роботи магазину – пекарні.
Підводячи висновки проекту можна сказати, що ми обрали вірну стратегію для нашого підприємства. Даний проект дозволить отримати прибутки вже в перший місяць роботи магазину – пекарні.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 2.1 Організаційна структура підприємства
Таблиця 2.1 Джерела формування майна підприємства, тис. грн.
Таблиця 2.2 Динаміка структури власного капіталу, тис. грн.
Рис. 2.2 Динаміка структури власного капіталу
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки і структури залученого капіталу, тис. грн.
Рис.2.3 Динаміка і структура залученого капіталу
Таблиця 2.4 Показники наявності джерел формування запасів, тис. грн.
Таблиця 2.5 Аналіз ліквідності балансу, тис. грн.
Рис. 2.4 Аналіз ліквідності балансу – Актив
Рис. 2.5 Аналіз ліквідності балансу – Пасив
Таблиця 2.6 Розрахунок коефіцієнтів рентабельності, %
Рис.2.6 Коефіцієнти рентабельності
Таблиця 2.7 Розрахунок платоспроможності
Таблиця 2.8 Розрахунок фінансової стабільності
Таблиця 2.9 Рентабельність
Таблиця 2.10 Аналіз динаміки показників платоспроможності та фінансової стійкості Смілянського районного споживчого товариства за 2003-2005рр., %
Таблиця 3.1 Складання рекламного бюджету
Таблиця 3.2 Необхідне устаткування для закупівлі
Таблиця 3.3 Норми сировини
Таблиця 3.4 Норми сировини
Таблиця 3.5 Перелік необхідної сировини на місяць
Таблиця 3.6 Придбання допоміжних товарів (на місяць)
Таблиця 3.7 Поточні витрати за місяць
Таблиця 3.8 Обсяги продажу фірми на перший рік
Таблиця 3.9 План прибутків і видатків фірми на перший рік діяльності, грн.
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.