Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Стратегія збільшення якості і конкурентоспоможності продукції


Дипломна
K-16225

Вступ
Розділ 1 теоретичні та методологічні основи механізму управління якості та конкурентоспроможності
Продукції
1.1 Нормативна та інформаційна база управління якістю продукції
1.2 Система управління якістю в проектах
1.3 Показники конкурентоспроможності продукції
1.4 Категорії управління якості продукції
1.5 Фактори, що обумовлюють якість та конкурентоспроможність продукції
Розділ 2 оцінка якості та конкурентоспроможності продукції тов „лакофарбового заводу „аврора”
2.1 Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства
2.2 Оцінка конкурентоспроможності продукції ТОВ „ЛЗ „Аврора”
2.3 Аналіз якості продукції ТОВ „ЛЗ „Аврора”
Розділ 3 розробка проекту підвищення якості та конкурентоспроможності продукції тов „лакофарбовий завод „аврора”
3.1 Стратегія підвищення конкурентоспроможності Черкаського лакофарбового заводу „Аврора”
3.2 Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом впровадження нової технології виготовлення продукції
3.3 Обґрунтування проекту підвищення якості продукції ТОВ „ЛЗ „Аврора”
3.4 Вплив зміни організаційної структури ТОВ „ЛЗ „Аврора” на його
конкурентоспроможність
Висновки
Список використаної літератури

У сучасних умовах розвитку підприємницької діяльності, за умов жорсткої конкуренції кожне підприємство самостійно обирає стратегію розвитку та ведення фінансово - господарської діяльності, беручи до уваги власний досвід та інтуїцію. Успішна діяльність залежить, передусім, від наявності достовірних інформаційних потоків, та своєчасного та якісного аналізу конкурентних переваг, якості продукції, рівня витрат на виробництво та загальної дохідності підприємства. За умов ринкової економіки зростають вимоги щодо підвищення якості всіх видів продукції, яку випускають підприємства, розширення й оновлення асортименту виробів відповідно до сучасних вимог розвитку народного господарства і науково-технічного прогресу, а також зростання потреб населення. Неухильно збільшується питома вага продукції, сертифікованої в загальному обсязі її випуску. Тому всі підприємства намагаються розробити свою унікальну стратегію по підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції, адже саме ці показники відбивають загальний рівень роботи кожної організації, забезпечують стабільний рівень дохідності, та допомагають вижити підприємству у сучасних ринкових умовах. Ефективно побудована система управління якістю та конкурентоспроможністю продукції допоможе не тільки збільшувати обсяги реалізації та забезпечувати стабільну дохідність підприємства, але й нарощувати темпи виробництва, вдосконалювати інвестиційну політику.
Характерним для аналізу якості та конкурентоспроможності продукції є також досягнення оптимального поєднання в управління фірмою централізованих та децентралізованих починань, постійний пошук нових форм та інструментів для підвищення ефективності виробництва, стимулювання творчої ініціативи працівників спрямованої на створення необхідних умов для широкого впровадження нововведень, підвищення якості продукції, скорочення витрат виробництва.
За рівнем якості продукції формується загальна конкурентоспроможність підприємства. Спроможність фірми утримувати свої позиції на ринку забезпечує дохідність, та стабільні грошові потоки на підприємстві що, і є основною ціллю усіх суб’єктів господарювання.
Розглядаючи показники фінансово-господарської діяльності ТОВ „ЛЗ „Аврора” за 2005 рік бачимо, що середньоспискова чисельність працівників на підприємстві складає 280 чоловік. Середня заробітна плата на одного чоловіка складає в середньому 500 гривень, обсяг реалізації склав 66343,1 тис. грн., а собівартість виготовленої продукції -52985,6 тис.грн.
Аналіз структури основних видів продукції ТОВ „ЛЗ „Аврора” ствердив, що найбільшим попитом користуються емалі та лаки. У 2005році було реалізовано 22% емалей та 20% лаку від усієї реалізованої продукції. Протягом 2003-2005рр. більшим попитом користувалися емалі та лаки відповідно, від усієї реалізованої продукції. Фарби та шпаклівки немають великого попиту серед покупців, в загальній структурі займає лише 9% (2003, 2004рік), 6% (2005рік) від загального обсягу реалізації.
Проведений аналіз ствердив, що лакофарбовий завод „Аврора” має резерви збільшення якості та конкурентоспроможності продукції.
Значному збільшенню доходів підприємства буде сприяти чітка маркетингова політика. Реклама продукції значно допоможе розширити сегмент споживчого ринку товарів підприємства. Крім того гнучка система знижок на товари буде сприяти збільшенню обсягів реалізації. Особливу увагу потрібно приділити високорентабельним видам продукції (емалі) та відмовитись від низькорентабельної продукції.
Якість продукції є одним з основних показників діяльності підприємства, рівень якості продукції відбиває досягнення і недоліки роботи як усього підприємства в цілому так і кожного структурного підрозділу. Тому аналіз якості та конкурентоспроможності продукції є визначальним в загальній системі управлінського та економічного аналізу, а проблема якості продукції є суттєво актуальною.
В умови бурхливого розвитку науки і техніки випуск продукції орієнтованої на споживача, вимагає від працівників хімічної промисловості створення нових ефективних технологій, широкого вживання відомих інтенсивних мало і безвідходних технологій, раціонального використання сировини, ведення системи стабільного технічного контролю якості сировини і готової продукції на різних етапах технологічної обробки. Своєчасне реагування на запити споживача вимагає запасу асортименту продукції, що змінюється залежно від наявності сировини.
Проведений аналіз ствердив, що у підприємства за аналізуємий період підвищилась мобільність майна на 2% та коефіцієнт запасу основних засобів на 6,55 за 2004р. порівняно із 2003р., але зменшуються виробничі активи на 2% у 2004р. порівняно із 2004р.та на 21% у 2005р. порівняно з 2004р., що говорить про необхідність оновлення основних фондів на підприємстві. Спостерігається тенденція до підвищення коефіцієнту незалежності підприємства на 8% у 2004р. порівняно із 2003., та на 29,6% у 2005р. порівняно із 2004р., що говорить про ефективну роботу підприємства та підвищення фінансової незалежності. Останнім часом спостерігається тенденція до збільшення показників платоспроможності. Так коефіцієнт платоспроможності за період з 2003р. по 2005р. збільшився на 46%. У двічі збільшився коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами. При цьому спостерігається тенденція до зменшення коефіцієнту фінансування на 35% у 2005р. порівняно із 2004р., та коефіцієнт маневреності власного капіталу на 83% в динаміці 2004-2005р. На прогнозуємий 2005р. планується збільшити готову продукцію, виробничі запаси, що призведе до підвищення платоспроможності підприємства. Загальну платоспроможність підприємства можна оцінити позитивно. Підприємство нарощує темпи виробництва, та зможе розрахуватися по своїх зобов’язаннях. Рентабельність активів за період з 2003р. по 2005р. має тенденцію до збільшення, при цьому також збільшується рентабельність реалізації. Рентабельність власного капіталу зменшується, що говорить про недосконалість структури капіталу, та необхідність залучення додаткових позичкових коштів. Це свідчить на користь ефективної роботи підприємства в цілому. У прогнозному періоді планується збільшити рентабельність продукції ТОВ “Лакофарбового заводу „Аврора”.
Проведений аналіз показав тенденцію до підвищення оборотності активів та кредиторської заборгованості у динаміці трьох років на 20 та 21 % відповідно (2005р.), це свідчить про ефективну організацію виробничого процесу. Така ж тенденція спостерігається по коефіцієнтам оборотності матеріальних запасів та власного капіталу на 21 % у 2005р. порівняно із 2004р. При цьому зменшується коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості на 55% у 2005р. порівняно із 2004р.
Матриця конкурентного профілю показала, що продукція ТОВ „ЛЗ „Аврора” потребує чіткої розробки маркетингової стратегії, та каналів збуту так, як конкурентоспроможність підприємства не має достатнього рівня для розширення ринків збуту та цільових споживачів.
Обсяги реалізації продукції мають тенденцію до зменшення так у 2003 обсяг реалізації складав 44 млн. грн, а у 2004 - 43млн. грн. – обсяг реалізації зменшився на 3млн грн.;зменшення обсягу реалізації на 7 млн грн. відбулося і в 2005р. порівняно з 2004р., при цьому Запорізький СІП їх збільшує. Втрату позиції на ринку України зумовило перехід основних цільових споживачів продукції лакофарбового заводу до продукції інших виробників. Зміна привабливості товару залежить від втрати якісних характеристик товару. Проведений аналіз показав, що планові втрати від низької якості продукції склали 12380,00 тис грн., а фактичні 14402,00 тис грн. При цьому коефіцієнт сортності по плану склав 83,35 %, тобто план по сортності не виконано на 16,65%. Бачимо, що збільшення фактичного випуску продукції за рахунок продукції низької якості приніс втрати доходу у розмірі 14402,00 тис. грн. за грудень 2005р.
Дослідження ринку продукції ТОВ “ЛЗ „Аврора” показало що продукції користується попитом у споживачів але необхідне збільшення цільової аудиторії споживачів продукції, розширення сегменту ринку через проведення маркетингових досліджень направлених на виявлення тенденції сучасного ринку. Розробка якісної реклами. На основі проведеного аналізу скласти основні вимоги до товару, та рівня його якості.
Проведений аналіз підтвердив, що товарний випуск продукції за аналізуємий період не змінився, але змінилась структура сортності емалі. Так випуск емалі сорту люкс збільшився на 500 кг., що збільшило суму доходу підприємства за грудень місяць на 6,9 тис. грн. або на 25%, при цьому випуск емалі сорту люкс та стандарт зменшився на 100 і 200 кг. Відповідно, за рахунок чого по цим підвидам обсяги реалізації зменшились на 1,8тис. грн. (10%) по сорту люкс, та на 3,08 тис. грн. (20%) по емалі ПФ-266 сорту стандарт. Загальний результат діяльності складає +3,26% або 2,02 тис. грн. за місяць.
Фактичні доходи від впровадження стратегії по підвищенню якості продукції 10178,00 тис грн. При цьому коефіцієнт сортності по плану склав 83,35 %, по факту – 86,28%. Бачимо виконання плану по якості 103,5% (86,28/83,35*100%). Фактичні доходи від впровадження системи по підвищенню якості продукції склали 10,178 тис. грн. (74188-64010). Проведення періодичного аналізу по сортності продукції допоможе підприємству значно підвищити рентабельність продажів. Після впровадження системи по підвищенню якості продукції аналіз зміни товарного випуску у вартісному вираженні по продукції сорту люкс на прикладі емалі ПФ-266 показав дохід у розмірі 800грн.
Проведений розрахунок показав, що підвищення сортності продукції ТОВ ЛЗ „Аврора” призведе до збільшення прибутку на 33952 грн тільки за один місяць. В середньому за рік підвищення прибутку буде складати 407,424 тис. грн. Підприємству необхідно практично повністю відійти від виробництва низько цінового продукту. Всього декілька позицій дешевої ЛФП забезпечуватимуть масову популярність торгової марки і доступність продукту ТОВ “ЛЗ „Аврора”. Основні сили підприємства будуть направлені на випуск нового продукту: дорогих високоякісних лакофарбових матеріалів на основі старих рецептур з практично ідеальною якістю. За ринкових відносин ефективність роботи підприємства оцінується за допомогою показника прибутку, це ще більше посилює значення проблеми дохідності, бо від рівня дохідності залежить конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан підприємства, виконання надходжень до бюджету.
Конкурентоспроможність у сучасних умовах є сутністю підприємницької діяльності. За рівнем якості та конкурентоспроможності оцінюють загальну діяльність підприємства, так як отримання доходу є основною ціллю усіх суб'єктів господарювання. Дохід основний показник роботи підприємства, його рівень відбиває досягнення і недоліки роботи як підприємства в цілому так і кожного структурного підрозділу.
Стабільність виробничо-економічного положення підприємства хімічної промисловості в умовах ринкових відносин безпосередньо пов'язано з рішенням таких задач, як підвищення якості продукції, що випускається, вибір раціональних шляхів використовування наявної сировини, зниження собівартості і відпускних цін, організація маркетингу і облік кон'юнктури споживацького попиту. При цьому порівняльний аналіз показує, що одним з основних чинників, що забезпечують успішну реалізацію даних задач, є наявність у підприємства стабільного конкурентноздатного і бажане «фірмового», різноманітного по номенклатурі і неоднорідного по ціновому рівню асортименту продукції.
Приведені вище шляхи по підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції ТОВ “ЛЗ „Аврора” сприятимуть нарощуванню темпів виробництва, зростанню довіри цільових споживачів до торгової марки, утримуванню міцних позицій на регіональному та міжрегіональному ринках, значному підвищенню дохідності.
В результаті вивчення теоретичних аспектів було виявлено, що конкурентоспроможність підприємства в період становлення ринкових відносин є особливо важливим показником, тому що її підвищення забезпечує більш стійке становище підприємства на ринку.
Прямуючи до гнучкого використання своїх внутрішніх можливостей підприємство повинно забезпечувати собі технічну та економічну ефективність. Іншими словами, воно повинно знайти спосіб оптимального сполучення технічної та економічної ефективності для забезпечення найкращих умов діяльності.
В результаті ретельно проведеного аналізу виробничої та фінансової діяльності підприємства можна зробити висновок, що загальне та фінансове положення підприємства є стабільним і стійким, є можливість самофінансування. Але при цьому був виявлений нереалізований потенціал підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. Не в повному обсязі використовуються потужності потокових ліній по виготовленню ЛФМ. У зв`язку з цим було запропоновано замінити фізично застаріле обладнання на лінії виготовлення емалей, що допоможе підвищити ефективність роботи, усунути простої обладнання з технічних причин, вести технічний процес безперервно і максимально використовувати технічну потужність цеху.
Для підвищення рівня конкурентоспроможності та ефективного використання виявлених резервів ТОВ „ЛЗ „Аврора” розроблена стратегія “інноваційного та організаційного розвитку.
Дана стратегія передбачає впровадження наступних заходів:
-удосконалення технології виготовлення продукції, шляхом впровадження нової високопродуктивної технологічної лінії;
-проведення реорганізації структури управління підприємством.
Перебудова організаційної структури управління підприємством з лінійно-функціональної в дивізіональну надасть можливість розширити на підприємстві повноваження на нижчих рівнях ієрархії управління і підвищити виробничо-господарську самостійність підрозділів, що входять до складу заводу. Нова структура також має переваги по таких напрямках, як:
- швидкість обробки і отримання інформації, необхідної для прийняття рішень;
- використання інформаційної технології, яка спрощує не лише рішення проблем, але і всю систему взаємодії, необхідної в процесі розробки і реалізації управлінських рішень. Завдяки утворенню для кожного з цехів власних структурних підрозділів (механічної служби цеху, відділу постачання, відділу збуту, складу готової продукції, складу сировии)збільшитьсяасортимент виробленої і реалізованої продукції. Також це дасть можливість приділяти більше уваги конкретному продукту, тому що за такої структури вся діяльність по одному виду продукції знаходиться під керівництвом однієї особи, що поліпшує координацію робіт. Встановлено, що підприємству доцільно звернути увагу на розробку своєї власної маркетингової концепції. Розвиток маркетингової служби надасть підприємству можливість враховувати свої сильні і слабкі сторони у виробництві, технології, фінансах, збуті. Концепція маркетингу дозволить аналізувати, оптимізувати і задовольняти споживчий попит. Плани маркетингу допоможуть погоджувати цілі, вимоги споживачів і ресурсні можливості, та активізувати маркетингову діяльність підприємства.
Впровадження запропонованих заходів в комплексі надасть можливість підвищити конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому, та зміцнити його становище серед конкурентів на ринку хімічної промисловості.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Сімейство стандартів ISO
Таблиця 1.2 Матриця конкурентного профілю
Рис. 1.1 Проходження етапів по схемі PDCA
Таблиця 2.1 Основні показники фінансово-господарської діяльності
Таблиця 2.2 Аналітична структура балансу
Таблиця 2.3 Аналіз майна та джерел утворення
Таблиця 2.4 Аналіз фінансової стійкості ТОВ “ЛЗ „Аврора”
Таблиця 2.5 Показники ліквідності
Таблиця 2.6 Показники рентабельності
Таблиця 2.7 Аналіз ділової активності
Таблиця 2.8 Конкуренти ТОВ „ЛЗ „Аврора”
Таблиця 2. 9Матриця конкурентного профілю продукції ТОВ “ЛЗ „Аврора”
Таблиця 2.10 Оцінка конкурентної сили ТОВ “ЛЗ „Аврора”
Таблиця 2.11 Фактори зовнішнього середовища підприємства ТОВ „ЛЗ „Аврора”
Таблиця 2.12 Аналіз сильних та слабких сторін підприємства ТОВ „ЛЗ „Аврора”
Таблиця 2.13 Матриця сильних та слабких сторін підприємства
Таблиця 2.14 Обсяги продажу основних конкурентів лакофарбового заводу на території України
Рис. 2.2 Обсяг продажів продукції на підприємствах хімічної промисловості
Таблиця 2.15 Споживачі ЛФМ ТОВ „ЛЗ „Аврора”
Таблиця 2.16 Обсяги реалізації продукції на підприємстві
Таблиця 2.17 Показники контролю
Таблиці 2.18 Аналіз виду та сортності продукції ТОВ „ЛЗ „Аврора” за 2005р
Таблиця 2.19 Загальний аналіз сортності по ЛФМ за 2005 р.
Таблиця 2.20 Аналіз сортності емалі “пентафталевої” за грудень 2005р. Таблиця 2.21 Розрахунок коефіцієнта сортності
Таблиця 3.1 Лідери хімічної промисловості України
Таблиця 3.2 Вихідні дані для розрахунку капітальних та змінних
поточних витрат на модернізацію лінії по виробництву ЛФМ
Таблиця 3.3 Змінні поточні витрати до та після модернізації лінії по
виготовленню емалі
Таблиця 3.4 Аналіз сортності емалі ПФ-266 за грудень 2005р. на основі стратегії підвищення якості продукції.
Таблиця 3.5 Розрахунок коефіцієнта сортності
Таблиця 3.6 Реакція у виробництві та конкуренції ТОВ „ЛЗ „Аврора”.
Таблиця 3.7 Інноваційна та підприємницька реакція Лакофарбового
заводу „Аврора”
Таблиця 3.8 Адміністративна реакція підприємства ТОВ „ЛЗ „Аврора»
Таблиця 3.9Визначення переважної реакції підприємства
Таблиця 3.10 Визначення необхідної реакції підприємства.
Таблиця 3.11 Можливі організаційні форми управління підприємством
Таблиця 3.12 Обов’язки центрального органу управління Лакофарбового заводу „Аврора”.
Ціна

95

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.