Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Вікторія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Стратегічні концепції розвитку підприємства


Дипломна
K-16233

Вступ
Розділ 1 методологічні засади дослідження стратегічних концепцій підприємства
1.1. Суть стратегії підприємства, її значення і характеристика
1.2. Основні види стратегій, які забезпечують конкурентні переваги підприємства
1.3. Загальні стратегії розвитку підприємства
Розділ 2 практичні засади економічного обгрунтування стратегічних концепцій підприємства
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2. Оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
2.3. Оцінка базової стратегії підприємства
Розділ 3 обгрунтування впровадження стратегії розвитку на ват нвп смілянському електромеханічному заводі
3.1. Пропозиції щодо впровадження стратегій розвитку на ВАТ НВП Смілянському електромеханічному заводі
3.2. Техніко-економічні параметри, реалізація та впровадження стратегії розвитку на підприємстві
Висновок
Список використаної літератури
Додатки

Входження промислових підприємств України в систему світової конкуренції висуває проблему організації стратегічного управління як одну з найбільш важливих в управлінні виробництвом. В той же час питання побудови організаційно-економічних та організаційно-управлінських механізмів формування та реалізації стратегії залишаються малодослідженими як в теоретичному плані, так і з точки зору їх практичного застосування. В структурі таких механізмів формування та реалізації стратегії розвитку підприємства чільне місце належить технології та моделям прийняття рішень по формуванню та реалізації стратегії.
Аналіз загальної стратегії свідчить, що для умов ВАТ НВП Смілянського електромеханічного заводу доцільно впровадити інвестиційну стратегію. А для забезпечення конкурентних переваг підприємству необхідно впровадити стратегію за низькими витратами.
Проаналізувавши діяльність ВАТ НВП Смілянського електромеханічного заводу виявлено, що в цілому економічна ситуація на підприємстві є досить сприятливою для подальшого його розвитку. Відповідно з аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства прослідкуємо:
- збільшився обсяг реалізованої продукції на 2037,7 тис. грн. (4,1%);
- чиста виручка підприємства виросла на 2032,3 тис. грн. (4,8%);
- зменшився валовий прибуток на 912,1 тис. грн. (8,8%), тому що
більш високими темпами збільшились витрати на оплату праці (37,0%).
Навіть економія по матеріальним витратам (7,3%) не виправила положення;
- операційний прибуток зменшився на 36,2%. Таке зниження -
наслідок зростання адміністративних витрат на 33,4%;
- небажані темпи зростання витрат призвели до зменшення чистого
прибутку на 19,8%.
Аналіз майнового стану ВАТ НВП СЕМЗ показує, що підприємство дуже повільними темпами позбавляється застарілого устаткування, що є неліквідним.
Проаналізувавши інноваційну діяльність ВАТ НВП СЕМЗ за 2000-2004 роки, можна зробити висновок, що на підприємстві за цей період було придбано 15 одиниць обладнання (із них 13 одиниць - в Україні, 2 одиниці -за кордоном). Але все ж таки більшість обладнання на підприємстві застаріле, знаходиться в неналежному стані.
Проведено удосконалення структури управління підприємством шляхом створення нового відділу управління якістю документацією, який буде забезпечувати ефективне визначення основних напрямків та положень політики в області якості підприємства, аналізувати систему управління якістю, брати участь у роботі з проведення сертифікації продукції і виробництва, а також у розробці стандартів підприємства, положень та інших документів з якості.
Застосувавши інвестиційну стратегію було запропоновано впровадити новий горизонтально-розточувальний верстат (2636ГФ2) з програмним управлінням. Цей верстат може один виконувати функції застарілих верстатів, що є в наявності у підприємства: радіально-свердлильного (м. 2М55), горизонтально-фрезерного (м. 6Н83), горизонтально-розточувального (м. 2620Е). Придбати верстат пропонується за рахунок власних джерел фінансування.
В результаті проведених досліджень, робимо висновок, що витрати на утримання та експлуатацію застарілих горизонтально-розточувального (м. 2620Е), радіально-свердлильного (м. 2М55), горизонтально-фрезерного (м. 6Н83) верстатів є значно вищими, ніж на утримання та експлуатацію одного горизонтально-розточувального верстату моделі 2636ГФ2, а саме на 121922,8 грн.
За рахунок того, що новий верстат може один виконувати функції застарілих верстатів, маємо економію витрат часу на 37,91 години за рахунок скорочення транспортних витрат, витрат на стропальні роботи в межах цеху, економію витрат на оплату праці робітників, безпосередньо працюючих на верстатах на 132,40 грн.
А отже, за рахунок такої економії часу за участю нового верстату можна виготовляти на 12 остовів електромашини ЕД-141 в рік більше.
Враховуючи те, що новий верстат більш потужний (на 10,7 кВт), але він один потрібний для виконання функцій трьох застарілих, маємо економію на витратах палива та енергії на технологічні цілі в розмірі 441,66 грн. на одиницю виробу.
Проаналізувавши всі витрати на виготовлення одиниці виробу як на застарілих верстатах так і на новому, можна зробити висновок, що після проведених нововведень рівень точки беззбитковості зменшився на 0,76 одиниць виробу на рік.
Чиста теперішня вартість проекту на кінець п'ятого року складе 117,9 тис.грн. (ЧТВ>0), індекс ппрбутковості склав 1.17, а отже проект може бути прийнятий до реалізації, оскільки він забезпечить отримання підприємством очікуваного доходу на вкладений капітал. Термін окупності проекту 3,82 роки. Проект впровадження нового горизонтально-розточувального верстату є доцільним та ефективним.
В результаті впровадження запропонованих пропозицій збільшиться прибуток підприємства з 4031.3 тис.грн до 4515.05 тис. грн, а рентабельність зросте на 2.9 %.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Матриця А. Томпсона і А. Дж. Стрікленда
Рис. 1.2 Приведення альтернатив стратегії підприємства у відповідності з ситуацією недиверсифікованої компанії
Таблиця 1.1 Аналіз основних стратегій розвитку підприємства
Таблиця 2.1 Товарний випуск ВАТ НВП СЕМЗ за 2003-2005 рр.
Таблиця 2.2 Аналіз фінансових результатів ВАТ НВП СЕМЗ за 2003-2005 рр.
Рис. 2.1 Зміна обсягу товарної продукції за 2003-2005 рр.
Таблиця 2.3 Структура загальних витрат ВАТ НВП СЕМЗ за 2003-2005 рр.
Таблиця 2.4 Показники фінансового стану ВАТ НВП СЕМЗ за 2003-2005 рр.
Таблиця 2.5 Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища непрямого впливу
Таблиця 2.6 Привабливість галузі
Таблиця 2.7 Оцінка зовнішніх можливостей і загроз ВАТ НВП СЕМЗ
Таблиця 2.8 Оцінка конкурентоспроможності ВАТ НВО СЕМЗ
Рис. 2.2 Структура ВАТ НВО СЕМЗ до 2004 року
Рис. 2.3 Структура ВАТ НВО СЕМЗ після 2004 року
Таблиця 2.9 Кількість придбаних підприємством нових технологій (технічних досягнень) за 2003 рік
Таблиця 2.10 Кількість придбаних підприємством нових технологій (технічних досягнень) за 2004 рік
Таблиця 2.11 Кількість придбаних підприємством нових технологій (технічних досягнень) за 2005 рік
Таблиця 2.12 Кількість придбаних підприємством нових технологій (технічних досягнень) за 1 квартал 2006 року
Таблиця 2.13 Загальні результати інноваційної діяльності на ВАТ НВП СЕМЗ за 2003-2006 роки
Таблиця 3.1 Кошторис попередніх виробничих витрат по проекту
Таблиця 3.1 Експлуатаційні характеристики верстатів
Таблиця 3.2 Амортизаційні відрахування горизонтально-розточувального верстату (м. 2636ГФ2)
Таблиця 3.3 Витрати на електроенергію
Таблиця 3.4 Витрати на поточні ремонти верстатів
Таблиця 3.5 Вартість утримання та експлуатації одиниці обладнання
Таблиця 3.6 Погодинні тарифні ставки оплати праці робітників верстатників на ВАТ НВП СЕМЗ
Таблиця 3.7 Витрати на оплату праці при виготовленні остова електричної машини ЕД-141
Таблиця 3.8 Калькуляція на виготовлення остова електродвигуна ЕД-141 по цеху тягових двигунів
Рис. 3.1 Графік результатів господарської діяльності без проекту
Рис. 3.2 Графік результатів господарської діяльності з проектом
Таблиця 3.9 Основні показники проекту
Таблиця 3.10 Розрахунки грошових потоків по роках
Таблиця 3.11 Розрахунок показників ефективності проекту
Таблиця 3.12 Розрахунок терміну окупності інвестицій по роках
Таблиця 3.13 Основні показники ВАТ НВП Смілянського електромеханічного заводу
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.