Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності використання виробничих запасів підприємства


Дипломна
K-16237

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти формування системи управління виробничими запасами підприємства
1.1Сутність виробничих запасів підприємства, їх класифікація і оцінка
1.2Методика та методологія оцінки виробничих запасів на підприємстві
1.3Управління виробничими запасами на підприємстві
Розділ 2 практичні засади оцінки системи управління виробничими запасами на ват «смілянський цукровий комбінат»
2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Смілянський цукровий комбінат»
2.2 Оцінка стану, структури та динаміки виробничих запасів підприємства
2.3 Оцінка ефективності використання виробничих запасів підприємства
Розділ 3 шляхи збільшення ефективності використання виробничих запасів підприємства
3.1 Автоматизація аналізу виробничих запасів ВАТ “Смілянський цукровий комбінат”
3.2 Пропозиції по збільшенню ефективності використання виробничих запасів
3.3 Економічна ефективність запропонованих заходів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Виробничі запаси – придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві. До виробничих запасів належать сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара й тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали передані в переробку, запасні частини, інші матеріали та МШП.
Вiдкрите акцiонерне товариство "Смiлянський цукровий комбiнат" розташоване за адресою: Украiна, Черкаськоi областi, м.Смiла, вул.Р.Люксембург, 6. Смiлянський цукровий комбiнат побудований в 1838 роцi графом Бобринським i був одним iз перших в пiвденно-захiднiй частинi Украiни по виробництву цукру.
Вiдкрите акцiонерне товариство "Смiлянський цукровий комбiнат" засноване вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна Украiни по Черкаськiй областi вiд 28 листопада 1995 року за N 328-АТ шляхом перетворення державного пiдприємства Смiлянський цукровий комбiнат у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно Указу Президента Украiни "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26 листопада 1994 року та Закону Украiни вiд 10 липня 1996 року за N 290/96 ВР "Про особливостi приватизацii майна в агропромисловому комплексi". Метою дiяльностi ВАТ є задоволення потреб населення Украiни в цукрi, лимоннiй кислотi та iнших видiв продукцii; здiйснення, як з украiнськими, так i iноземними партнерами, юридичними i фiзичними особами, виробничоi, науково-дослiдницькоi,торгiвельноi i комерцiйноi дiяльностi з метою одержання вiдповiдного прибутку (доходу) для задоволення на цiй пiдставi соцiальних i економiчних iнтересiв членiв Товариства. Основним предметом дiяльностi є виробництво цукру-пiску i лимонноi кислоти та iх реалiзацiя. В липнi 1997 року вiдповiдно з наказом Регiонального вiддiлення ФДМУ по Черкаськiй областi за N 707- АТ вiд 14.05.97 року при ВАТ "Смiлянський цукровий комбiнат" було засновано два дочiрнi пiдприємства: "Кристал" та "Агрокомплекс". Майно даних пiдприємств складалося з основних засобiв Засновника, переданих iм в оренду. 01 сiчня 1999 року закiнчився термiн оренди основних засобiв по ДП "Кристал" та ДП "Агрокомплекс". Враховуючи негативнi наслiдки створення дочiрних пiдприємств при комбiнатi, вiдповiдно до прийнятого рiшення Спостережноi ради, з 01 сiчня 1999 року ВАТ "Смiлянський цукровий комбiнат" працював як єдиний виробничий комплекс. В своєму складi комбiнат має два основнi виробництва: - виробництво цукру-пiску з цукрових бурякiв; - виробництво лимонноi кислоти.
Вiдкрите акцiонерне товариство "Смiлянський цукровий комбiнат" засноване вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна Украiни по Черкаськiй областi вiд 28 листопада 1995 року за N 328-АТ шляхом перетворення державного пiдприємства Смiлянський цукровий комбiнат у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно Указу Президента Украiни "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26 листопада 1994 року та Закону Украiни вiд 10 липня 1996 року за N 290/96 ВР "Про особливостi приватизацii майна в агропромисловому комплексi". Метою дiяльностi ВАТ є задоволення потреб населення Украiни в цукрi, лимоннiй кислотi та iнших видiв продукцii; здiйснення, як з украiнськими, так i iноземними партнерами, юридичними i фiзичними особами, виробничоi, науково-дослiдницькоi,торгiвельноi i комерцiйноi дiяльностi з метою одержання вiдповiдного прибутку (доходу) для задоволення на цiй пiдставi соцiальних i економiчних iнтересiв членiв Товариства. Основним предметом дiяльностi є виробництво цукру-пiску i лимонноi кислоти та iх реалiзацiя. В липнi 1997 року вiдповiдно з наказом Регiонального вiддiлення ФДМУ по Черкаськiй областi за N 707- АТ вiд 14.05.97 року при ВАТ "Смiлянський цукровий комбiнат" було засновано два дочiрнi пiдприємства: "Кристал" та "Агрокомплекс". Майно даних пiдприємств складалося з основних засобiв Засновника, переданих iм в оренду. 01 сiчня 1999 року закiнчився термiн оренди основних засобiв по ДП "Кристал" та ДП "Агрокомплекс". Враховуючи негативнi наслiдки створення дочiрних пiдприємств при комбiнатi, вiдповiдно до прийнятого рiшення Спостережноi ради, з 01 сiчня 1999 року ВАТ "Смiлянський цукровий комбiнат" працював як єдиний виробничий комплекс. В своєму складi комбiнат має два основнi виробництва: - виробництво цукру-пiску з цукрових бурякiв; - виробництво лимонноi кислоти.
Оцінюючи показники діяльності підприємства можна підвести такі підсумки: виручка від реалізації продукції (без ПДВ) знизилась в 2007 році порівняно з 2006 роком на 1422 тис.грн. або 16,68% і в 2008 році на 1422 тис.грн. або 3,49%; собівартість реалізованої продукції також знизилась в 2007 році на 2901 тис.грн. або 7,16%, а в 2008 році на 10116 тис.грн. або 26,89%, що вказує на зменшення обсягів виробництва і реалізації продукії підприємством.
Середньорічна чисельність працівників також поступово знижується: на 63 особу в 2007 (8,68%), і на 283 особи (42,68%) в 2008 році; продуктивність праці зростає в 2007 році на 3195 грн. або 5,69%, і зростає в 2008 році на 4144 грн. або 6,98%, що повязано зі зменшенням кількості працюючих.
Середньорічна вартість основних фондів підприємства зростає в 2007 році на 2482 тис.грн. або 9,42% і зростає в 2008 році на 2333 тис.грн. або 8,09%
Фонд заробітної плати працюючих зростає в 2007 році на 881,9 тис.грн. або 14,38% і знижується на 2347 тис.грн. або 33,47% в 2008 році; середньорічна заробітна плата зростає в 2007 році на 2,13 тис.грн. або 25,21% і в 2008 році на 1,69 тис.грн. або 15,97%.
Валовий прибуток в 2006 році становить -708 тис.грн., податок на прибуток відсутній. В 2007 році підприємство мало прибуток в розмірі 145 тис.грн.,податок на прибуток 138 тис.грн., чистий прибуток 7 тис.грн. В 2008 році валовий прибуток склав -3568 тис.грн., податок на прибуток 68 тис.грн. і чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства – 46 тис.грн. Рентабельність підприємства в 2006 році становила -1,82%, в 2007 році була рівна -0,016%, в 2008 – є позитивною, – 0,099%.
Наявність запасів на 1 січня 2009 р. за балансом підприємства становить 9506 тис. грн при потребі в 4903,49 тис. грн. Отже, у підприємства виникає надлишок запасів на суму в 4602,51тис. грн. Перевищення наявності виробничих запасів над їх потребою призводить до погіршення фінансового стану підприємства, оскільки відбувається іммобілізація коштів на придбання запасів, які не використовуються у виробництві.
Проведений аналіз свідчить, що на підприємстві протягом трьох років у цілому ефективність використання виробничих запасів знизилась.
У 2007 році порівняно з 2006 оборотність виробничих запасів спочатку зросла на 2,91 або 42,36%, а потім знизилась на 5,85 або 59,82%; відповідно строк збереження виробничих запасів в 2007 році знизився на 15,56 або 29,71%, а потім зріс на 54,77 або 148,75%, що є негативним явищем і ознакою поліпшення ділової активності підприємства.
Протягом періоду, що аналізується, спостерігалося зниження періоду обороту сировини і матеріалів на 0,35 в 2007 році та на 5,66 в 2008, що слід оцінити позитивно, оскільки воно свідчить про більш раціональне їх використання у виробничій діяльності.
Значну питому вагу у структурі запасів підприємства у 2008 р. займала готова продукція. Такий стан може бути визваний втратою ринків збуту, високою собівартістю продукції, низькою купівельною спроможністю покупців, неритмічним випуском та відвантаженням продукції тощо.
Це є негативним явищем, оскільки зростання залишків готової продукції на складі призводить до тривалого заморожування оборотного капіталу, відсутності готівки, появи у підприємства потреби в кредитах, зростання кредиторської заборгованості. Про це свідчать і значне збільшення тривалості обороту готової продукції в 2008 році порівняно з попереднім (на 33,74 або 518,28%), хоча в 2007 році і спостерігалося його зменшення – на 13,08 або 66,77%.
Також протягом 2008 р. на підприємстві відбулося скорочення залишків незавершеного виробництва на 1096 тис. грн. Таке скорочення може бути наслідком, з одного боку, скорочення виробництва, а з другого — прискорення оборотності капіталу внаслідок скорочення тривалості виробничого циклу.
З 2006 по 2008 р. тривалість виробничого циклу спочатку зросла на 0,32, а потім зменшилася на 0,17 днів. Скорочення тривалості виробничого циклу призвело до зменшення залишків незавершеного виробництва внаслідок прискорення оборотності капіталу.
В третьому розділі дипломної роботи запропоновано автоматизувати аналіз оборотних активів на підприємстві з допомогою програмного забезпечення.
В даній частині дипломної роботи запропоновано 2 проекти, щодо зниження собівартості продукції підприємства, що дасть можливість збільшити прибуток підприємства та розподілити його належним чином, а саме закупити та встановити економічно ефективне обладнання. Це вплине і на збільшення обсягів готовоїпродукції і ефективніше використання запасів та грошових коштів, тобто покращіть організацію оборотних активів.
На заводі експлуатується технологічна схема очистки дифузійного соку з прогресивною попередньою дефекацією та комбінованою холодно-гарячою основною дефекацією, яка при хорошій якості буряка і дотриманні технологічного регламенту забезпечує покращення фільтраційних властивостей осаду соку 1 сатурації.
Подальшими удосконаленнями цієї схеми може бути відокремлення осаду соку попередньої дефекації перед основною дефекацією, що дасть можливість збільшити ефект очистки дифузійного соку і знизити витрати вапна.
Переваги схеми очистки дифузійного соку з відділенням осаду попередньої дефекації, порівняно з іншими схемами підтверджуються багатьма дослідами, які показують збільшення доброякісності соку на 1,5% в залежності від якості буряку, зменшення вмісту солей кальцію на 20-40%, зменшаться витрати вапна, за рахунок зменшення вмісту цукру в патоці збільшиться вихід цукру на 0,15-0,21%.
Завдяки впровадженню заходу в проектному році вихід цукру збільшився на 0,21%, а також було досягнуто зниження собівартості цукру-піску на 63,9 грн, відсоток зниження собівартості склав 2,1%. Відповідно рентабельність виробництва зросла на 1,97%. Продуктивність праці 1 робітника внаслідок збільшення обсягу виробництва на 396,5 тис.грн. збільшилася на 590 грн/чол. і склала 27886 грн/чол. Витрати на 1 грн обсягу виробництва зменшилися на 0,02 грн.
Внаслідок впровадження відстійника зростає швидкість осадження і зменшується тривалість технічного процесу очищення. Зменшується тривалість перебування соку у відстійнику, втрати цукрози від розкладання, процес проходить більш інтенсивно внаслідок розширеного конусу.
Завдяки впровадженню другого заходу в проектному році виробництво цукру збільшилось на 1%, а також було досягнуто зниження собівартості 1 тн цукру-піску на 34,3 грн, відсоток зниження собівартості склав 1,14%. Відповідно рентабельність виробництва зросла на 1,06%. Продуктивність праці 1 робітника внаслідок збільшення обсягу виробництва на 182 тис.грн. збільшилася на 271 грн/чол. і склала 27567 грн/чол. Витрати на 1 грн обсягу виробництва зменшилися на 0,01грн.
Тому можна зробити висновок, що проекти слід рекомендувати до впровадження, а прибуток, який ми отримаємо внаслідок зниження собівартості слід витратити на закупку та встановлення нового обладнання.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1. Графік залежності річних витрат на придбання
і зберігання матеріалів від величини партії поставки
Таблиця 1.1
Рис. 1.2. Графік руху запасів у системі управління запасами
з фіксованою величиною замовлення
Таблиця 1.2 Розрахунок параметрів системи управління запасами з фіксованим інтервалом часу між поставками
Рис. 1.3. Графік руху запасів у системі управління запасами
з фіксованим інтервалом постачання
Таблиця 1.3 Порівняння основних систем управління запасами
Таблиця 1.4 Основні переваги та недоліки системи “точно за часом”
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Фінансовий стан підприємства ВАТ «Смілянський цукровий комбінат» за 2006 – 2008 роки
Таблиця 2.3 Оцінка динаміки та структури оборотних засобів підприємства
Рис. 2.2 Структура оборотних активів
Таблиця 2.4 Склад і структура запасів підприємства
Таблиця 2.5 Розрахунок нормативу виробничих запасів по підприємству на 2008 рік Таблиця 2.6 Структура і динаміка власного капіталу підприємства
Таблиця 2.7 Динаміка і структура зобов’язань і залученого капіталу підприємства
Таблиця 2.8 Показники стану й ефективності використання оборотних засобів
Таблиця 2.10 Показники ефективності використання виробничих запасів підприємства
Таблиця 2.11 Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг товарної продукції
Таблиця 3.1 Класифікатори техніко-економічної інформації
Таблиця 3.2 Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності впровадження обладнання для очистки дифузійного соку з відділенням осаду після попереднього дефекатора
Таблиця 3.3 Вихідні дані для розрахунку економічної ефективності впровадження відстійника після II сатурації
Таблиця 3.4 Зміни в статтях калькуляції в результаті впровадження заходу, тис.грн.
Таблиця 3.5 Основні техніко-економічні показники ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”
Таблиця 3.6 Зміни в статтях калькуляції в результаті впровадження заходу
Таблиця 3.7 Основні техніко-економічні показники ВАТ „Смілянський цукровий комбінат”
До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.