Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


O. Norbert.

Рейтинг: 16
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства


Дипломна
K-16239

Вступ
Розділ 1 теоретико – методологічні основи економічної ефективності діяльності підприємства
1.1 Інформаційна та нормативно – правова база оцінки економічної ефективності діяльності підприємства
1.2 Сутність економічної ефективності діяльності підприємства
1.3 Система показників оцінки економічної ефективності діяльності підприємства
Розділ 2 аналіз основних напрямків підвищення економічної ефективності діяльності підприємства ват „паляниця”
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ „Паляниця”
2.2 Оцінка фінансового стану підприємства
2.3 Аналіз економічної ефективності діяльності підприємства
Розділ 3 шляхи підвищення економічної ефективності діяльності підприємства
3.1 Шляхи підвищення економічної ефективності діяльності підприємства
3.2 Заходи щодо збільшення результативності роботи підприємства
3.3 Економічне обгрунтування запропонованих заходів
Висновки
Список використаних джерел

Тема економічної ефективності актуальна завжди, але в період переходу до ринкової економіки, за відсутності економічної стабільності та і просто виробничого досвіду ритмічної та ефективної роботи в перехідний період, ця тема суперактуальна. Навіть, якщо підприємство на перших порах буде лише відтворювати свій виробничий процес, тобто якщо прибуток його буде невеликим, це вагомий шанс на майбутній успіх, при умові, звичайно, що дане підприємство веде ефективно свої виробничі справи, що воно має дієву, обґрунтовану наукову стратегію, вивчає ринок, працює по-сучасному і дбає про свій імідж, про свою марку.
В першому розділі дипломної роботи було викладено основні засади управління економічною ефективністю підприємств: сутність, класифікація, види, нормативно – правове регулювання та показники, які характеризують ефективність.
В другому розділі роботи було розглянуто засади економічної ефективності діяльності підпиємства ВАТ «Паляниця».
Проанлізувавши основні показники діяльності підприємства, можна побачити, що чистий дохід від реалізації продукції продукції збільшився на 570,2 тис.грн. або 9,56% в 2007 році порівняно із попереднім, і на 1863,5 тис.грн. або 28,51% в 2008 році, собівартість реалізованої продукції зросла на 560 тис.грн. або 9,49% в 2007 році і знизилась на 55,4 тис.грн. або 0,85% в 2008 році.
Середньорічна чисельність працівників зросла на 46 осіб в 2007 році і знизилась на 82 особи в 2008 році, продуктивність праці знизилась на 0,19 тис.грн. або 1,32% в 2007 році і зросла на 7,93 тис.грн. або 56,13% в 2008 році. Фонд заробітної плати збільшився в 2007 році на 1231,3 тис.грн. або 55,83% і на 1079,3 тис.грн. або 31,41% в 2008 році. Середньорічна заробітна плата одного працівника збільшилась на 2,14 тис.грн. або 40,46% в 2007 році і на 4,43 тис.грн. або 59,63% в 2008 році.
Середньорічна вартість основних фондів зросла в 2007 році на 1532,6 тис.грн. або 28,63% і в 2008 році на 751,9 тис.грн. або 10,92%; середньорічна вартість оборотних фондів збільшилась в 2007 році на 749,1 тис.грн. або 81,06% і на 6054,6 тис.грн. або 366,75% в 2008 році.
Валовий прибуток зріс в 2007 році на 10,2 тис.грн. або 16,78% і виріс в 2008 році на 1918,9 тис.грн. або 2702,68%. Чистий прибуток в 2008 році збільшився на 15,3 тис.грн. або 153%, а в 2006 році становив 0.
Загалом значення коефіцієнтів ліквідності свідчать про достатність оборотних засобів для покриття поточних зобов’язань лише в 2008 році, у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати не досить задовільним.
Мінімальний нормативний рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 0,5. У товариства коефіцієнт менший за норму в 2006-2007 роках, але в 2008 році становить 0,53. Що свідчить про цілком задовільний рівень фінансової стійкості в 2008 році, хоча на протязі 2006-2007 років цей показник завжди залишався досить низьким. Це свідчить про те, що всі зобов’язання підприємства в 2008 році можуть бути покриті власними коштами.
Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Зменшення коефіцієнта в 2008 році значить, що на 1 грн. власних коштів припадає 1,89 грн. фінансових ресурсів. Хоча в підприємства знизився цей коефіцієнт, він не досягає критичного значення – 2, є меншим лише в 2008 році.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу становить в 2006-2008 роках невисоку величину, хоча він і є більшим за критичне значення 0, але знижується в 2008 році. Таке значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства свідчать про зниження можливості вільно маневрувати власними коштами. В нашому випадку, у підприємства менше свободи маневрувати мобільними коштами, хоча підприємство і знаходиться в межах допустимих критичних значень.
Показники рентабельності становлять позитивні величини лише в 2008 році. В 2007 році операційна рентабельність продаж є відємною, оскільки валовий прибуток підприємства був відємний, в 2006 році ситуація гірша, оскільки валовий прибуток становив відємну величину, а чистий був рівний 0.
Показник фондовіддачі основних фондів знижується в 2007 році на 0,17, що означає зниженя вартості виготовленої продукції на 1 грн. основних фондів, але знову зростає в 2008 році на 0,15, хоча і не досягає показника 2006 року.
Показник фондоємності основних виробничих фондів, як показник обернений до фондовіддачі, збільшується на 0,16 в 2007 році і знижується на 0,15 в 2008 році.
Фондоозброєність – показник, який означає вартість основних фондів на одного працюючого. Він збільшується в 2007 році на 2,03 та в 2008 році на 5,18, що є позитивним.
Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо відємне значення показника в 2006-2008, що є негативним, при чому в 2007 році цей показник знижується, але в 2008 показник зростає і є позитивною величиною.
Коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства відображує частку вартості оборотних коштів у загальній вартості майна підприємства. Даний показник становить 0,15 в 2006 році, знижується в 2007 році на 0,01 або 26,67% і зростає в 2008 році на 0,27 або 192,86%.
Оборотність оборотних коштів характеризує час, за який оборотні кошти здійснюють один оборот, при чому чим більший цей час, тим меншу кількість оборотів зроблять оборотні кошти за рік і тим менший прибуток може отримати підприємство. В даному випадку оборотність в 2007 році порівняно з попереднім зростає на 36,4 дня або 65,27%, в 2008 році - на 242,6 дня або 263,21%.
Коефіцієнт обороту характеризує кількість оборотів за період, що аналізується, тобто за рік і показує, що в 2006 році оборотні кошти підприємства обернулись 6,55 раз, в 2007 році 3,97 раз, тобто коефіцієнт знизився на 2,58 або 39,39%, а в 2008 році показник становить 1,1 тобто знизився на 2,87 або 72,29%. Тобто найкраща ситуація спостеріагається в 2006 році, коли коефіцієнт обертання найбільший, а тривалість обороту найменша.
Коефіцієнт завантаження показує, скільки оборотних коштів авансовано в 1 грн реалізованої продукції і є оберненим до коефіцієнта обороту показником. Чим менше оборотних коштів припадає на 1 грн обороту, тим ефективніше вони використовуються. В 2006 році цей показник становив 0,16, в 2007 році зріс на 0,1 і становив 0,26, і в 2008 році знову показав зростання і становив 0,92 (зріс на 0,66).
Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн оборотних коштів. Оскільки сума прибутку підприємствасуттєво не змінюється, то і коефіцієнти прибутковості і рентабельності також майже не змінились.
Аналізуючи ефективність використання трудових ресурсів, можна побачити, що за аналізований період відбулися наступні зміни: фонд оплати праці в 2008 році збільшився порівняно з 2006 і 2007, загальна кількість людиногодин, відпрацьованих робітниками має тенденцію до зниження (в 2007 році порівняно з 2008 роком знижується на 82 тис. людино - годин), зростає середньогодинна оплата праці в 2008 році на 5,64 грн. (42,42%), продуктивність праці на протязі 2007-2008 рр. значно збільшується: в півтора рази в 2008 році порівняно з 2007 і 2006.
В цілому доход від реалізації продукції в 2007 році порівняно з 2006 роком збільшується на 685,2 тис.грн. або 9,57%, а в 2008 році – на 2235,8 тис.грн. або на 28,5%. Собівартість реалізованої продукції збільшується на 560 тис.грн. або 9,49% в 2007 році і знижується на 55,4 тис.грн. або 0,85% в 2008 році, таким чином зменшуючи чистий дохід. Валовий прибуток зростає в 2007 році на 10,2 тис.грн. або 16,78% і зростає в 2008 році на 1918,9 тис.грн. або 1702,68%.
Таким чином, фінансові результати до оподаткування зросли в 2007 році на 15 тис.грн. або 348,84% і в 2008 році на 16,7 тис.грн.або 86,53%.
Податок на прибуток підприємства зріс в 2007 році на 5 тис.грн. або 116,28% і в 2008 році на 1,4 тис.грн. або 15,06%.
За рахунок зниження чистої рентабельності продаж на 0,001 рентабельність власного капіталу знизилась на 0,0006, за рахунок збільшення ресурсовіддачі на 0,0476 рентабельність власного капіталу зросла на 0,0002, за рахунок збільшення коефіцієнту фінансової залежності на 0,043 рентабельність власного капіталу зросла на 0,0001.
Показник валового прибутку на 1 грн. реалізованої продукції в 2007 році зростає на 0,07 коп., і в 2008 році на 22,6 коп. Показник прибутку до оподаткування на 1 гривню реалізованої продукції в 2007 році зростає на 0,23 і в 2008 році – на 0,13 коп. Показник чистого прибутку на 1 грн. реалізованої продукції в 2006 році рівний 0, а в 2008 році зростає на 0,15 коп. або в 2 рази порівняно із попереднім роком.
Державні капітальні вкладення як альтернативне джерело інвестицій для хлібопекарської промисловості недоступні. Неможливе використання хлібокомбінатами позикових коштів з огляду на високі ставки за кредит при низькій рентабельності виробництва. Стратегічні інвестори також не бажають вкладати кошти в підприємства з низькою прибутковістю. Таким чином, встановлена державними органами ціна хліба не враховує потреби підприємств в економічному розвиткові, галузь відчуває гострий дефіцит фінансових ресурсів. Їх наявність буде забезпечена лише в тому разі, коли рентабельність становитиме не менш як 20%.
Але коли держава ставить хлібопекарські підприємства на межу виживання, позбавляючи їх ресурсів для розвитку і відтворення, то вона ж повинна створити такі механізми, які могли б виправити ситуацію. Це можуть бути такі заходи: субсидії виробникам за продану продукцію; адресна допомога незахищеним верствам населення; впровадження спеціальної (зниженої) ставки ПДВ для операцій з продажу хліба та хлібобулочних виробів.
На сьогоднішній день підприємство отримує прибуток, вкладає кошти в свій розвиток і може вживати заходи щодо розширення обсягів своєї діяльності.
Зокрема, пропонується створити мережу міні – пекарень з випікання хліба по Кіровоградській області, що забезпечить хлібом віддалені райони і збільшить прибуток товариства. Покажемо ефективність заходу по створеню міні – пекарні в Кіровоградськфій області, на базі колишнього кафе.
Міні – пекарня створюється у сфері виробництва хлібобулочних виробів з метою задоволення потреб населення в якісному продукті харчування. Основними видами продукції нового підприємства мають стати хліб білий формовий і хліб український, попит на які в районі не задовольняється повністю. Тому ринкову нішу для такого товару можна вважати перспективною. У майбутньому можливі оптовий продаж хліба торговельній мережі району та виїзна торгівля хлібом.
Дхідність хлібопекарного бізнесу досить висока: за перший рік валовий прибуток очікується у розмірі 258 892 гривні, а чистий прибуток — 116 733 гривні, або відповідно 80,45% і 36,28% від собівартості річного обсягу продукції. За умови збереження досить високої дохідності чистий прибуток має становити: у 2 році. — 129 133 гривні, у 3 році — 1363 44 гривні.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Літературні джерела дослідження економічної ефективності підприємницької діяльності
Таблиця 1.2 Система показників економічної ефективності діяльності первинних суб’єктів господарювання
Таблиця 1.3 Показники ефективності використання праці (трудових ресурсів)
Таблиця 1.4 Показники ефективності і використання основних фондів
Tаблиця 1.5 Показники ефективності використання оборотних фондів
Таблиця 2.1. Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства ВАТ «Паляниця»
Таблиця 2.2 Аналіз показників ліквідності
Таблиця 2.3 Аналіз ліквідності статей балансу, тис.грн.
Таблиця 2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз рентабельності підприємства
Таблиця 2.6 Аналіз необоротних активів підприємства
Таблиця 2.7 Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства
Таблиця 2.8 Аналіз оборотних активів підприємства
Таблиця 2.9 Ефективність використання оборотних активів підприємства
Таблиця 2.10 Структура персоналу
Таблиця 2.11 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 2.12 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Рис.2.3 Динаміка середньорічної оплати праці і продуктивності праці
Таблиця 2.13 Розрахунок базисних і ланцюгових темпів росту, тис.грн.
Таблиця 2.14 Аналіз плану по випуску продукції, тис.грн.
Таблиця 2.15 Розрахунок виконання плану за асортиментом
Таблиця 2.16 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Таблиця 2.17 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.18 Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.19 Аналіз показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Рис. 2.4 Динаміка показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Таблиця 3.1 Порівняння ставок ПДВ у деяких країнах Європи
Таблиця 3.2 Розрахункова рентабельність продукції хлібопекарських підприємств у разі зниження ставки ПДВ
Таблиця 3.3 SWOT-аналіз ВАТ „Паляниця”
Таблиця 3.4 Матриця конкурентного профілю деяких продуцентів хлібобулочних виробів
Таблиця 3.5 Кількість хліба та хлібобулочних виробів, що завозиться щоденно до трьох торговельних точок, кг
Таблиця 3.6 Система знижок рівня відпускної ціни на хлібобулочні вироби
для оптових покупців (у середньому)
Таблиця 3.7 Основні види сировини для випічки хліба в міні- пекарні,
їх постачальники та умови поставки
Таблиця 3.8 Види і площа орендованих приміщень та щомісячна орендна плата за користування ними
Таблиця 3.9 Допоміжна матриця для визначення потреби міні - пекарні
Таблиця 3.10 Розміри оплати праці різних категорій персоналу міні – пекарні
Таблиця 3.11 Імовірні ризики й практичні заходи для зменшення їхнього впливу
на хлібопекарний бізнес
Таблиця 3.12 Прогнозний обсяг продажу хлібобулочних виробів міні – пекарні у перший рік діяльності
Таблиця 3.13 Прогнозний обсяг продажу хлібобулочних виробів міні пекарні на 2 і 3 рік діяльності
До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.