Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства


Дипломна
K-16241

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи підвищення ефективності діяльності підприємства
1.1 Економічна характеристика ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства
1.2 Фактори та чинники підвищення ефективності діяльності підприємства
1.3 Класифікація видів і форм прояву підвищення ефективності підприємницької діяльності
Розділ 2 практичні засади оцінки ефективності діяльності тов «будмонтажсервіс»
2.1. Техніко-економічна характеристика ТОВ „Будмонтажсервіс”
2.2 Оцінка майнового стану та структури капіталу підприємства
2.3 Аналіз фінансових показників підприємства та ризику банкрутства
Розділ 3 основні напрями підвищення ефективності діяльності підприємства
3.1 Заходи щодо впровадження нових видів будівельних послуг на підприємстві
3.2 Оцінка економічної ефективності проекту відкриття власної торгової точки підприємства ТОВ «Будмонтажсервіс»
3.3 Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів
Висновки
Список використаної літератури

Отже, проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою - від власників приватного підприємства до керівників держави.
Економічну ефективність відображають через різні вартісні показники, що характеризують проміжні та кінцеві результати виробництва на підприємстві чи в іншій інтеграційній виробничій структурі. До таких показників належать: обсяг товарної, чистої або реалізованої продукції; величина одержаного прибутку; рентабельність виробництва (виробів); економія тих чи інших видів ресурсів (матеріальних, трудових) або загальна економія від зниження собівартості продукції: продуктивність праці тощо.
Кількісне вираження цього критерію відображається через систему показників економічної ефективності виробництва.
Ця система містить такі групи показників:
І. Узагальнюючі показники економічної ефективності виробництва (рівень задоволення потреб ринку, виробництво продукції на одиницю витрат ресурсів, витрати на одиницю товарної продукції, прибуток на одиницю загальних витрат, рентабельність виробництва, народногосподарський ефект від використання одиниці продукції).
ІІ. Показники ефективності використання живої праці (трудомісткість одиниці продукції, відносне вивільнення працівників, темпи росту продуктивності праці, частка приросту продукції за рахунок росту продуктивності праці, коефіцієнт ефективності використання робочого часу, економія фонду оплати праці, випуск продукції на 1 грн. фонду оплати праці).
ІІІ. Показники ефективності використання основних виробничих фондів (фондовіддача основних фондів, фондомісткість продукції, рентабельність основних фондів, фондовіддача активної частини основних фондів).
ІV. Показники ефективності використання матеріальних ресурсів (матеріаломісткість продукції, матеріаловіддача, коефіцієнт використання найважливіших видів сировини і матеріалів, витрати палива і енергії на 1 грн. чистої продукції, економія матеріальних витрат, коефіцієнт вилучення корисних компонентів із сировини).
V. Показники ефективності використання фінансових коштів (коефіцієнт оборотності обігових коштів, тривалість одного обороту нормованих оборотних коштів, відносне вивільнення обігових коштів, питомі капіталовкладення на одиницю введених потужностей, рентабельність інвестицій, строк окупності інвестицій).
V. Показники якості продукції (економічний ефект від поліпшення якості продукції, частка продукції, яка відповідає кращим світовим і вітчизняним зразкам, тощо).
ТОВ „Будмонтажсервіс” розташовується в місті Богуслав, вулиця Київська, 307. ТОВ у своїй діяльності керується законодавчими актами України; статутом; Установчим договором, наказами, розпорядженнями, положенням фірми та іншими розпорядчими документами. ТОВ є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в установах банку, печатку зі своєю назвою, бланки, штампи.
Метою товариства є отримання прибутку від своєї виробничої, комерційної, господарської, підприємницької та інших видів діяльності відповідно до чинного законодавства України, насичення ринку своєю продукцією, товарами, послугами.
Основними напрямками діяльності ТОВ є: введення в дію виробничих потужностей, переважно топливно – енергетичного комплексу, об`єктів соціального призначення водопостачання, каналізації і інших об`єктів народного господарства, будівництво нафто – газових магістралей, систем газопостачання, виробництво зварювально – монтажних робіт і комплексу ізоляційно – укладних робіт на будівництві газо нафтопроводів високого тиску і систем газо забезпечення і споживання низького тиску, виконання будівельних, спеціальних будівельних, будівельно – монтажних та ремонтних робіт.
З аналізу можна зробити висновки про дуже низький рівень ліквідність підприємства за період, що аналізується. Це звичайно свідчить про нестабільне фінансове становище підприємства на протязі всього періоду. Згідно отриманим даним, коефіцієнт абсолютної ліквідності дуже низький. Його значення свідчить про те, що тільки 5% короткострокової заборгованості підприємство може погасити негайно – у 2006, а 2,7 % - 2008 році. Коефіцієнт швидкої ліквідності теж має низьке значення, яке в 8-10 разів нижче оптимального. На кінець періоду цей показник декілька збільшився за рахунок збільшення дебіторської заборгованості. А оскільки даний коефіцієнт має вирішальне значення для банків, так як характеризує ступінь надійності підприємства при поверненні кредитів, тенденція до збільшення свідчить на користь підприємству. Тобто всі показники ліквідності набагато нижчі нормативних значень, причому явна тенденція до зменшення. Це визвано перевищенням темпів росту поточної заборгованості темпів росту ліквідних коштів підприємства.
Доля власних коштів у загальній сумі джерел коштів дуже низька. У 2007 році значно знизилась сума власного капіталу, спад продовжувався і в 2008 році. Взагалі отримані дані свідчать про високу ступінь залежності підприємства від зовнішнього фінансування. Отримані показники свідчать про низьку фінансову стійкість підприємства, причому в 2007 році цей показник знизився більш ніж в три рази і продовжував знижатись і в 2008 році. Керівництву потрібно негайно приймати рішення про відновлення фінансової стійкості та виводу підприємства з кризи. Адже постійне залучення позикових коштів може закінчитись, як тільки кредитори зрозуміють, що позичають гроші неплатоспроможному підприємству, якому немає чим покривати свої зобов’язання.
Згідно розрахунків на кінець звітного періоду на 1 грн. власних коштів приходиться 19 грн. позичених. Також спостерігається підвищення коефіцієнту співвідношення позикових і власних коштів на протязі трьох років. Тобто рівень фінансової залежності все підвищується. У галузях, де низька оборотність плече фінансового важеля не повинне перевищувати 0,5. в інших галузях може бути вище 1, але не більше 15. А на ТОВ „Будмонтажсервіс” він становив в 2008 році 19,06. Це означає надкритичну залежність від запозичених коштів.
Результати свідчать про стан підприємства, близький до банкрутства. І хоча більшість показників більше критичних значень, але спостерігається тенденція їх зниження.
Для покращення діяльності підприємства доцільно рекомендувати йому розширити обсяги послуг, які надаються і впровадити послугу з монтажу електричних водонагрівачів. Ця послуга є досить необхідною для міста, оскільки її надають на сьогодні якісно лише 2 підприємства.
Етапи реалізації плану:
- заключення договорів про співробітництво з торговими представниками;
- отримання патенту на виконання монтажних робіт та технічному обслуговуванню систем опалення;
- розширення асортименту (монтаж всіх різновидів електричних котлів);
- підтримка та покращення якості будівельних послуг, вихід, шляхом застосування нових технологій та будівельних матерів, що в комплексі забезпечить високу якість даного виду послуг
- збільшення терміну гарантійного обслуговування (з 2 до 3 років); проведення ремонтів після закінчення гарантійного обслуговування; встановлення ціни, що є оптимальною для споживача, враховуючи якість послуг та приносить максимальний прибуток підприємству.
Таким чином, проект бажано впроваджувати, оскільки всі показники проекту – і при оптимістичному і при песимістичному варіанті є достатньо високими і прийнятними
На сьогоднішній день підприємство здійснило значні закупки металопластикових дверей і вікон для їх подальшої реалізації і здійснення послуг установки. Для збільшення можливостей реалізації даної продукції підприємству необхідно відкрити власний магазин або пункт продажу в будівельному магазині і організувати міні - виставку своєї продукції. На сьогоднішній день на продаж можна виставити товар, який був придбаний підприємством на суму 10 тис.грн., і реалізувати його через фірмову точку, при цьому маючи прибуток 14,8%.
Отже, згідно розрахунків організація торгового відділу для ТОВ «Будмонтажсервіс» є ефективною.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Принципова схема формування результатів та ефективності виробництва (продуктивності виробничо-економічної системи).
Таблиця 1.1 Видова класифікація ефективності виробництва (діяльності) за окремими ознаками
Рис. 1.2 Пошук резервів підвищення ефективності діяльності підприємства
Таблиця 1.2 Показники ефективності і використання основних фондів
Таблиця 1.3 Показники ефективності використання оборотних фондів
Таблиця 1.4 Показники ефективності використання праці (трудових ресурсів)
Рис. 1.3 Взаємозв’язок між показниками ліквідності і платоспроможності
Таблиця 1.5 Показники ліквідності
Таблиця 1.6 Показники фінансової стійкості
Таблиця 1.7 Показники рентабельності
Рис 2.1 Структура управління ТОВ „Будмонтажсервіс”
Таблиця 2.1 Структура активів підприємства
Рис. 2.2 Динаміка і структура основних засобів
Таблиця 2.2 Характеристика необоротних активів
Рис. 2.3 Динаміка структури оборотних активів
Таблиця 2.3 Характеристика оборотних коштів
Таблиця 2.4 Аналіз динаміки джерел капіталу, тис. грн
Рис. 2.4. Динаміка структури капіталу
Рис. 2.5 Динаміка позикових коштів
Таблиця 2.5 Агрегований баланс для аналізу ліквідності підприємства,тис. грн.
Таблиця 2.6 Аналіз показників ліквідності підприємства
Таблиця 2.7 Показники фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.8 Зведена таблиця показників, які характеризують забезпеченість запасів і затрат відповідними джерелами їх формування, тис. грн.
Таблиця 2.9 Показники рентабельності
Таблиця 2.10 Показники ділової активності
Таблиця 2.11 Ймовірність банкрутства за методом Альтмана
Таблиця 2.12 Ймовірність банкрутства за методом Талера
Таблиця 2.13 Ймовірність банкрутства за методом Тафлера
Таблиця 2.14 Узагальнюючі результати діагностики банкрутства ТОВ „Будмонтажсервіс”
Таблиця 3.1 Обсяг продаж та ціни на монтаж електричних водонагрівачів
Таблиця 3.2 Вихідні дані для розрахунку ціни монтажу ЕВАД СВ 75U1
Таблиця 3.3 Ціна монтажу накопичувальних ЕВАД
Таблиця 3.4 Ціна монтажу проточних ЕВАД
Таблиця 3.5 Розрахунок витрат на елементи ринкової атрибутики
Таблиця 3.6 Технологічне обладнання та устаткування
Таблиця 3.7 Витрати на монтаж, %
Таблиця 3.8 Витрати на організацію магазина
Таблиця 3.9 Склад постійних витрат роботи магазину
Таблиця 3.10 Дохід та чистий прибуток з роботи магазину
Таблиця 3.11 Склад та обов'язки працівників магазину
Таблиця 3.12 Склад постійних витрат роботи торгового відділу
Таблиця 3.13 Дохід та чистий прибуток з роботи торгового відділу
Таблиця 3.14 Витрати та дохід від роботи різних форм організації роздрібної торгівлі
Таблиця 3.15 Прогноз доходів і витрат (варіант 1) по монтажу електичних водонагрівачів в період реалізації плану реструктуризації виду послуг
Таблиця 3.16 Прогноз доходів та витрат (варіант №2) по монтажу електричних водонагрівачів в період реалізації плану реструктуризації послуг, грн.
Таблиця. 3.17 Прогноз грошових потоків (по варіанту №1), грн.
Таблиця 3.18 Прогноз грошових потоків (по варіанту 2), грн.
Таблиця 3.19 Показники проекту
Таблиця 3.20 Очікувані фінансові потоки
До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.