Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності праці на підприємстві


Дипломна
K-16242

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки та шляхів підвищення ефективності праці на підприємстві
1.1 Сутність ефективності праці, її види та її значення на підприємстві
1.2 Показники вимірювання ефективності праці
1.3 Фактори і резерви підвищення ефективності праці на підприємстві
Розділ 2 прикладні аспекти дослідження ефективності праці на зат „трикотажна фабрика «киянка”
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз фінансового стану підприємства
2.3 Оцінка основних показників праці і її оплати на підприємстві
2.4 Оцінка продуктивності і ефективності праці на підприємстві
Розділ 3 шляхи підвищення ефективності праці на зат „киянка”
3.1 Стимулювання праці як метод підвищення ефективності
3.2 Удосконалення мотивації персоналу підприємства
3.3 Оцінка економічної ефективності заходів щодо мотивації і стимулювання праці
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Трикотажна фабрика “Киянка” була заснована у 1960 році і знаходиться у місті Києві за адресою вул. Васильківська, 30. Підприємство зареєстроване Голосіївскою районною державною адміністрацією м. Києва 09.12.1992 р. Організаційно-правова форма підприємства - закрите акціонерне товариство.
Основні сфери діяльності компанії:
- Виробництво трикотажних пуловерiв, кардиганiв та аналогiчних виробiв
- Роздрiбна торгiвля одягом
- Оптова торгiвля одягом, включаючи спортивний.
На підприємстві встановлено 20 одиниць основного кругловязального и плосковязального обладнання, 28 одиниць прасувального, розкрійного та швейного обладнання різноманітних класів та марок.
Вартість майна підприємства на протязі років значно зростає, зокрема в 2007 році це зростання склало 377 тис.грн. або 5,09%, в 2008 році – 476,4 тис.грн. або 6,12%; при чому це сталось за рахунок зростання суми оборотного капіталу на 1173,6 тис.грн. або 58,87% в 2007 році і на 995,8 тис.грн. або 31,44% в 2008 році, сума необоротного капіталу знизилась на 796,6 тис.грн. або 14,72% в 2007 і на 520,4 тис.грн. або 11,28% в 2008 році.
Сума власного капіталу підприємства значно зросла в 2007 році на 314,4 тис.грн. або 4,54% і в 2008 році на 435,6 тис.грн. або 6,01%; сума позиченого капіталу зросла в 2007 році на 62,6 тис.грн. або 13,14% і в 2008 році на 40,8 тис.грн. або 7,57%;
Відповідно до звітності, сума валового доходу підприємства збільшилась на 304,9 тис.грн. або 22,56% в 2007 році і на 414,7 тис.грн. або 25,03% в 2008 році, сума чистого доходу підприємства при цьому виросла на 250,7 тис.грн. або 22,65% в 2007 році і на 338,1 тис.грн. або 24,91% в 2008 році; при цьому обсяг виготовленої продукції зріс на 190,9 тис.грн. або 15,81% в 2007 році і на 290 тис.грн. або 20,74% в 2008 році; собівартість реалізованої продукції зросла на 152,6 тис.грн. або 15,62% в 2007 році та на 275 тис.грн. або 24,34% в 2008 році;
Сума валового прибутку збільшилась в 2007 році на 98,1 тис.грн. або 75,75%, а в 2008 році на 63,1 тис.грн. або 27,72%; сума чистого пррибутку в 2007 році знизилась на 21 тис.грн. або 6,26%, в 2008 році збільшилась на 434,7 ис.грн. або 138,26%;
Фонд оплати праці зріс в 2007 році на 289,7 тис.грн. або 37,23%, а в 2008 році на 108,1 тис.грн. або 10,12%, чисельність працюючого персоналу знизилась в 2007 році на 1 особу або 1,14%, а в 2008 році на 6 осіб або 6,9%, середньомісячна заробітна плата зросла на 285,96 грн. або 38,81% в 2007 році, і на 186,97 грн. або 18,28% в 2008 році, середньорічний виробіток одного працівника зріс в 2007 році на 2,35 тис.грн. або 17,14%, а в 2008 році на 4,78 тис.грн. або 29,74%.
В цілому проведений аналіз свідчить про стабільну діяльність підприємства: зростає вартість майна, збільшується дохід і прибуток, продуктивність праці і середня заробітна плата. Викликає занепокоєння той факт, що валовий прибуток підприємства значно нижчий за його чистий прибуток. Це свідчить про те, що основний дохід і прибуток підприємству приносить не його основна операційна діяльність, а інша діяльність, зокрема, більшу частину доходів підприємство отримує, здаючи в оренду власні площі. Порівнюючи середньомісячну заробітну плату і продуктивність можна говорити про те, що продуктивність ненабагато перевищує суму заробітної плати, що є негативним.
Головними тенденціями оцінки кадрів можна назвати наступні:
- кількість основних робітників на протязі років спочатку зростає в 2007 році, а потім зменшується в 2008 році і загальне відхилення 2008 року від 2007 становить 4 особи;
- кількість допоміжних робітників в 2006 і 2007 році однакова і становить 23 особи, в 2008 році знижується на 1 особу;
- кількість службовців на протязі років незмінна і становить 6 осіб; кількість спеціалістів також в 2006-2007 роках не змінилась і становила 13 осіб, в 2008 році становить 12 осіб, кількість керівників залишається на протязі 2006-2007 років сталою – 9 осіб, а в 2008 році знижується на 1 особу.
Третій розділ роботи містить в собі пропозиції та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності праці на ЗАТ. Особливу увагу приділено проблемам покращення ефективності використання кадрового потенціалу. Основним інструментом вирішення проблеми є мотивація праці на підприємстві.
Компенсаційний пакет або система винагород, які пропонується використовувати в ЗАТ, складається із трьох елементів - основна оплата праці (базова зарплата, постійна частина грошової винагороди), додаткова оплата (спонукальні виплати, премії, бонуси, змінна частина грошової винагороди) і соціальні виплати або пільги (бенефіти).
Розробка базової заробітної плати (постійної частини грошової винагороди) в ЗАТ має проходити в кілька етапів:
- Виділення категорій персоналу компанії відносно основного продукту.
- Опис і аналіз робочих місць (посад).
- Класифікація робочих місць (посад) по внутрішньофірмовій цінності.
- Тарифікація робочих місць (посад) і визначення розрядів по оплаті.
- Встановлення базових окладів, встановлення надбавок і доплат - формування системи постійної (базової) заробітної плати з урахуванням результатів аналізу ринкової вартості.
Отже, за результатами проведеного аналізу було розроблено матриці стимулювання виробничих та торгових працівників підприємства з метою покращення стимулювання і мотивації праці.
В середньому за підрахунками, впровадження нових методів мотивації персоналу збільшить оплату праці на місяць на 200 грн., більше – для працівників, які працюють довше і займають більш високі посади і менше – для працівників з невеликим стажем і з нижчими посадами.
Тобто при зростанні заробітної плати одного працівника на 0,2*12 = 2,4 тис.грн. на рік, продуктивність праці зросте на 23,48 – 20,85 = 2,63 тис.грн.
Відповідно продуктивність праці зростає більшими темпами, ніж зростає заробітна плата працівника.
Відповідно і економічний ефект від впровадження пропозиції буде становити: (2,63 – 2,4)*81 = 18,63 тис.грн., тобто саме такій сумі буде рівний ефект при впровадженні пропозиції в розрахунку на рік.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Характеристика показників продуктивності праці
Рис. 1.1 Структурно-логічна модель факторного аналізу ефективності праці
2.1 Організаційна структура ЗАТ «Трикотажна фабрика «Киянка»
Таблиця 2.1 Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Показники ліквідності та платоспроможності ЗАТ «Киянка»
Таблиця 2.3 Показники фінансової стійкості ЗАТ “Киянка”
Таблиця 2.4 Показники ділової активності ЗАТ “Киянка”
Таблиця 2.5 Динаміка показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.6 Склад і структура чисельності працюючих на підприємстві
Таблиця 2.7 Аналіз структури фонду оплати праці на ЗАТ “Киянка” з 2006 по 2008 роки
Таблиця 2.8 Динаміка показників оплати праці ЗАТ „Киянка” за 2006-2008 рр.
Таблиця 2.9 Динаміка фонду оплати праці, який припадає на одного працівника ЗАТ “Киянка” за 2006-2008 рр.
Таблиця 2.10 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 2.11 Оцінка динаміки продуктивності праці ЗАТ «Киянка»
за 2006 – 2008 рр.
Таблиця 2.12 Оцінка результатів факторного аналізу
Таблиця 2.13 Динаміка показників ефективності праці працівників
Таблиця 2.14 Оцінка результатів факторного аналізу
Таблиця 2.15 Аналіз трудомісткості продукції підприємства
Таблиця 2.16 Вплив факторів на трудомісткість виготовленої продукції
Таблиця 3.1 Факторна модель оцінки персоналу ЗАТ „Киянка”
Таблиця 3.2 Тарифна сітка персоналу ЗАТ „Киянка”
Таблиця 3.3 Середні базові оклади персоналу ЗАТ „Киянка”
Таблиця 3.4 Система преміювання персоналу ЗАТ « Киянка» по цільових завданнях
Таблиця 3.5 Матриця преміювання працівників у ЗАТ « Киянка»
Таблиця 3.6 Платіжна матриця преміювання за професіоналізм персоналу
ЗАТ „Киянка”
Таблиця 3.7 Матриця преміювання за вислугу років в ЗАТ „Киянка”
Таблиця 3.8 Вихідні дані щодо оцінки взаємозв’язку між продуктивністю праці і середньою заробітною платою
До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.