Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка стратегії розвитку та формування і використання маркетингового потенціалу підприємства


Дипломна
K-16247

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії розвитку і оцінки маркетингового потенціалу підприємства
1.1 Стратерія розвитку, її мета і значення для підприємства
1.2 Сутність маркетингового потенціалу, його мета і значення
1.3 Оцінка складових маркетингового потенціалу
1.3 Оцінка ефективності використання маркетингового потенціалу на підприємстві
Розділ 2 практичні засади діагностики стратегії розвитку та формування і використання маркетингового потенціалу зат «лагода»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Діагностика маркетингового середовища функціонування підприємства
2.3 Оцінка ефективності функціонування маркетингового потенціалу підприємства
Розділ 3 обгрунтування збільшення ефективності стратегії розвитку, формування і використання маркетингового потенціалу
3.1 Заходи щодо формування і використання стратегічного маркетингового потенціалу підприємства
3.2 Проект щодо покращення стратегії розвитку і збільшення ефективності використання маркетингового потенціалу підприємства
3.3 Економічне обгрунтуваня запропонованого проекту
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Отже, під маркетинговим потенціалом розуміють сукупність внутрішніх можливостей та зовнішніх шансів задовольняти потреби споживачів та отримувати на цій основі максимальні економічні вигоди. Цим поняттям позначають здатність (можливості) підприємства ефективно виявляти, формувати та найповніше задовольняти потреби споживачів.
Необхідність введення потенціалу маркетингу і його складових обумовлена насущною вимогою розробки апарату оцінки застосовності сучасних економічних підходів в практиці діяльності підприємств. Оперативна чисельна оцінка подібного потенціалу дозволить виявити приховані резерви в розвитку підприємств, а отже, збільшити віддачу від більш обгрунтованого застосування передового економічного інструментарію.
Чинники маркетингового потенціалу включають:
1. Наявність і рівень досліджень;
2. Цінову політиу;
3. Методи просування і стимулювання;
4. Реальну частка ринку підприємства.
Потенціал маркетингу, що характеризує собою можливість застосування різних маркетингових ресурсів, мабуть, насамперед повинен бути інтегральною характеристикою маркетингового ресурсного забезпечення підприємства. Іншими словами, в укрупненому плані потенціал маркетингу є сумою методичних, людських, матеріальних і інформаційних ресурсів, що забезпечують маркетингову діяльність.
Аналіз ефективності управління маркетингом і формування маркетингового потенціалу на підприємстві повинен базуватися на розрахунку в динаміці показників, що характеризують прибутковість комерційної діяльності господарюючого суб'єкта і його конкурентоспроможність. Існують наступні показники:
1. Частка прибутку від комерційної діяльності підприємства в загальній сумі, вимірюється у %.
2. Відвантажена продукція, грош. од.
3. Попит на продукцію підприємства (ємкість ринку), грош. од.
4. Витрати служби маркетингу, грош. од.
5. Інтегральний показник конкурентоспроможності продукції.
6. Коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства.
ЗАТ "Лагода" - підприємство з більш ніж 50-ти річним досвідом, що випускає меблі для спальних кімнат, їдалень, віталень і кухонних приміщень, а також замовлені меблі по індивідуальних проектах для офісів, дипломатичних представництв, державних установ. Підприємство має у своєму розпорядженні великий потенціал висококваліфікованих фахівців, яким під силу найскладніші та відповідальні завдання. Виробнича площа - 10 000 кв.м.
Таким чином, можна констатувати такі основні тенденції:
- виручка від реалізації має тенденцію до збільшення – на 5490 тис.грн. або 43,99% в 2007 році і на 2557 тис.грн. або 14,23%;
- собівартість виробленої продукції збільшується на 4054 тис.грн. або 43,59% в 2007 році і на 1507 тис.грн. або 11,29% в 2008 році;
- середньорічна чисельність збільшується в 2007 році на 50 осіб або 7,59%, і знижується в 2008 році на 12 осіб або 1,69%;
- продуктивність праці має постійну стійку тенденцію до зростання, зокрема на 6,41 тис.грн. або 33,85% в 2007 році і на 4,11 тис.грн. або 16,22%;
- середньорічна вартість основних засобів збільшується на 217 тис.грн. або 0,82% в 2007 році і знижується на 2229 тис.грн. або 8,34% в 2008 році;
- середньорічна вартість оборотних засобів зростає в 2007 році на 2741 тис.грн. або 27,64%, але знижується на 2151 тис.грн. або 16,98% в 2008 році;
- фонд заробітної плати має постійну тенденцію до зростання, зокрема зростає на 936,5 тис.грн. або 34,84% в 2007 році і на 2287,6 тис.грн. або 63,12% в 2008 році;
- валовий прибуток підприємства зростає в 2007 році на 1436 тис.грн. або 45,16%, в 2008 році – на 1050 тис.грн. або 22,75%;
- податок н прибуток зростає в 2007 році на 84 тис.грн і знижується в 2008 році на 90 тис.грн.;
- чистий прибуток зростає на 284 тис.грн. або 308,7% і знижується в 2008 році на 269 тис.грн. або 71,54%.
Є ряд факторів маркетингового середовища, які визначають його потенціал і впливають на його діяльність: політико – правові фактори, економічні чинники, соціальні чинники, науково – технічні чинники, культурні чинники, екологічні чинники
Розглянуті чинники маркетингового мікросередовища ЗАТ «Лагода»: споживачі, постачальники, контакні аудиторії, конкуренти.
Показники ефективності використання мааркетингового потенціалу проаналізовані за допомогою таких показників – обсяг реалізації на 1 грн. збутових витрат, валовий прибуток на 1 грн. збутових витрат і чистий прибуток на 1 грн. збутових витрат. Всі показники ефективності маркетингового потенціалу мають однакову негативну тенденцію – збільшуються в 2007 році і зменшуються в 2008 році, зокрема обсяг реалізації на 1 грн. збутових витрат збільшився в 2007 році на 3,42 грн. і зменшився в 2008 році на 6,52 грн., не досягши тим самим значення 2006 року, валовий прибуток на 1 грн. збутових витрат збільшився в 2007 році на 0,91 грн. і знизився в 2008 році на 3,23 грн., чистий прибуток на 1 грн. збутових витрат зріс в 2007 році на 0,27 грн. і зменшився в 2008 році на 0,32 грн.
Відповідно до інвестиційного задуму підприємство може збільшити обсяги виробництва і реалізації меблів починаючи випуск нових меблів – комп’ютерних столів.
Універсальність – ось головна характеристика продукції, що буде випускатись. За столом можна працювати з документами і комп’ютером, адже єдине робоче місце поділене на зону роботи з комп'ютером і з документами забезпечить комфортні умови роботи, як дома, так й в офісі.
Підприємство зможе випускати 6 різновидів комп’ютерних столів.
Виставляючи ціну на продукцію доцільно користуватись досвідом минулих років – в середньому за рік ціна на подібну продукцію зростає на 20-25%, оскільки в Україні достатньо високий рівень інфляції. Таким чином, ціна кожного року буде зростати на 20%.
Таким чином, загальний прибуток від впровадження пропозиції в 2010 році становитиме 2638,1 тис.грн. Таким чином, всього прибуток в 2011 році буде становити 5792,08 тис.грн., в 2012 році – 9661,63 тис.грн.
Отже, в результаті проведеного дослідження виявилось, що найбільшу вірогідність мають наступні ризики:
1. Ризик зменшення платоспроможності.
2. Ризик появи сильних конкурентів.
3. Ризик зростання цін на сировину, матеріали.
Перелік графічного матеріалу
Таблица 1.1 Класифікація маркетингового потенціалу по основним класифікаційним ознакам
Рис. 2.1 Структура ЗАТ „Лагода”
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства (тис.грн)
Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану підприємства
Таблиця 2.13 Підсумковий аналіз ринкових можливостей
Таблиця 2.14 Підсумкова оцінка ринкових загроз
Таблиця 2.17 Профіль ринкового сегменту
Таблиця 2.20 Рейтинг конкурентів у порівнянні з фабрикою "Лагода"
Таблиця 2.21 SWOT - аналіз компанії “Лагода”
Таблиця 2.22 Обсяги реалізованої продукції в 2005-2008 роках
Рис. 2.2 Обсяги реалізованої продукції, тис.грн.
Таблиця 2.23 Аналіз виконання плану реалізації продукції
Таблиця 2.24 Реалізована продукція по основних видах продукції
Рис.2.3 Динаміка реалізації продукції по основним видам продукції
Таблиця 2.25 Склад збутових витрат підприємства (тис.грн)
Таблиця 2.26 Показники ефективності використання маркетингового потенціалу
Рис.3.1 Базові стратегії по Портеру
Рис.3.2 Стратегічна модель Портера
Таблиця 3.2 Профіль ринкового сегменту
Таблиця 3.3 Порівняльна характеристика підходу, акцентованому на споживачах, і підходу, акцентованому на конкурентах
Рис. 3.3 Схема об’єктивного позиціонування м’яких меблів "Лагода"
Рис. 3.4 Схема суб’єктивного позиціонування м’яких меблів "Лагода"
Рис.3.5. Схема визначення споживчих переваг
Рис. 3.6 Зведена схема позиціювання м’яких меблів і споживчі переваги
Рис. 3.7 Місце компанії "Лагода" по матриці Саймона
Таблиця 3.4 Графік основного виробництва ЗАТ «Лагода»
Таблиця 3.5 Прогнозований об'єм реалізації продукції ЗАТ «Лагода» в 2010 році
Таблиця 3.6 Прогнозований об'єм реалізації продукції ЗАТ «Лагода» в 2011 році
Таблиця 3.7 Прогнозований об'єм реалізації продукції ЗАТ «Лагода» в 2012 році
Таблиця 3.8 Потреба в устаткуванні для здійснення господарської діяльності
Таблиця 3.9 Обслуговування боргу
Таблиця 3.10 Аналіз витрат на виробництво одиниці продукції в 2010 році
Таблиця 3.11 Економічна ефективність впровадження в виробництво продукції в 2010 році
Таблиця 3.11 Економічна ефективність впровадження в виробництво продукції в 2011 -2012 році
Таблиця 3.13 Ризики і їх вплив на прибуток
Перелік додатків
Таблиця 2.3 Попередня таблиця політико-правових факторів макромаркетингового середовища
Таблиця 2.4 Підсумкова таблиця політико-правових факторів макромаркенгового середовища
Таблиця 2.5 Попередня таблиця економічних факторів макромаркетингового середовища
Таблиця 2.6 Попередня таблиця соціальних факторів макромаркетингового середовища
Таблиця 2.7 Підсумкова таблиця соціальних факторів макромаркенгового середовища
Таблиця 2.8 Попередня таблиця науково-технічних факторів макромаркетингового середовища
Таблиця 2.9 Підсумкова таблиця економічних факторів макромаркенгового середовища
Таблиця 2.10 Попередня таблиця культурних факторів макромаркетингового середовища
Таблиця 2.11 Підсумкова таблиця культурних факторів макромаркенгового середовища
Таблиця 2.12 Попередня таблиця екологічних факторів макромаркетингового середовища
Таблиця 2.15 Діагностика мотиваційного поля при купівлі м’яких меблів
Таблиця 2.16 Сітка сегментації
Таблиця 2.18 Мікромаркетингове середовище – постачальники
Таблиця 2.19 Мікромаркетингове середовище – контактні аудиторії
До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.