Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності формування та використання основного капіталу підприємства


Дипломна
K-16249

Вступ
Розділ 1 теоретичні засади дослідження механізму відтворення основного капіталу підприємства
1.1 Сутність і нормативно-правова база дослідження основного капіталу підприємства
1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження
1.3 Завдання та методика аналізу стану, руху, відтворення та ефективності використання основного капіталу підприємства
Розділ 2 практичні аспекти оцінки механізму відтворення основного капіталу на підприємстві стов «надія»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства СТОВ «Надія»
2.2 Оцінка стану, руху та структури основного капіталу СТОВ «Надія»
2.3 Оцінка ефективності використання основного капіталу підприємства
Розділ 3 шляхи збільшення ефективності відтворення основного капіталу підприємства
3.1 Вдосконалення амортизаційної політики підприємства
3.2 Шляхи і засоби щодо збільшення ефективності відтворення основного капіталу в сільськогосподарських підприємствах
3.3 Обгрунтування проекту відтворення основного капіталу і збільшення ефективності його використання
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Таким чином, основний капітал — це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, (на платні послуги) частинами в міру спрацювання.
До основного капіталу належать як діючи засоби, так і ті, що перебувають на консервації або в запасі.
Структура основного капіталу - це склад та співвідношення між, групами основного капіталу відповідно до класифікаційних ознак.
У зв‘язку з тривалим функціонуванням та поступовим спрацьовуваням засобів праці, постійною зміною умов їхнього відтворення існує кілька видів оцінки основного капіталу. Основний капітал підприємства оцінюється: залежно від моменту проведення оцінки — за первісною (початковою) чи відновленою вартістю; залежно від стану основного капіталу — за повною або залишковою вартістю.
Співвідношення окремих видів (груп) основного капіталу, виражене у відсотках до їхньої загальної вартості на підприємстві, визначає видову (технологічну) структуру використовуваних засобів праці. За інших однакових умов технологічна структура основного капіталу є то прогресивнішою та ефективнішою, що більшою є в їхньому складі питома вага активної частини.
Відтворення основних виробничих засобів - це процес безперервного їх поновлення. Розрізняють просте та розширене відтворення.
Просте відтворення основного капіталу здійснюється в тому самому обсязі, коли відбувається заміна окремих зношених частин основного капіталу або заміна старого устаткування на аналогічне, тобто тоді, коли постійно відновлюється попередня виробнича потужність.
Розширене відтворення передбачає кількісне та якісне збільшення діючого основного капіталу або придбання нового основного капіталу, який забезпечує вищий рівень продуктивності устаткування.
Показники стану й ефективності використання основного капіталу можна об'єднати в три групи, які характеризують:
1) забезпечення підприємства основним капіталом;
2) стан основного капіталу;
3) ефективність використання основного капіталу.
До показників, які характеризують забезпеченість підприємства основним капіталом, належать: фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт реальної вартості основного капіталу у майні підприємства.
Стан основного капіталу характеризують через такі коефіцієнти: зношення основного капіталу; придатності; оновлення; вибуття (приросту) основного капіталу
До коефіцієнтів ефективності використання основного капіталу можна віднести: фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, рентабельність основного капіталу, сума прибутку на одну гривню основного капіталу.
В другому розділі роботи було проаналізовано основні аспекти використання основного капіталу на підприємстві СТОВ «Надія».
Предметом діяльності СТОВ „Надія” є: вирощування, переробка зернових, бобових культур для продовольчих цілей, для корму, на насіння; виробництво круп та оптова, роздрібна торгівля ними; ведення сільськогосподарського виробництва (в тому числі вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції), оптова, роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією;вирощування поголів’я худоби та птиці; надання агротехнічних, агрохімічних та інших послуг жителям сільських населених пунктів, впровадження науково – технічного прогресу та передового досвіду в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння.
По всім статтям реалізованої продукції спостерігаються збільшення обсягів реалізованої продукції. Зокрема, обсяг реалізації зернових збільшився в 2008 році на 39,98%, ярих без кукурудзи на 34,3%, цукрового буряка на 11,3%, соняшнику на 343,6%, молока і м’яса – на 63,1 та 81,3% відповідно. Дохід від реалізації продукції має тенденцію до зростання, таку ж динаміку має і чистий дохід, зростаючи на 2421 тис.грн. або 46%. Собівартість реалізованої продукції також на протязі років зростає, але валовий прибуток становить позитивну величину і в 2008 році зростає на 1001 тис.грн. або 75%. Відповідно з поданої таблиці можна говорити про збільшення суми валового і чистого прибутку, зокрема на 2092 тис.грн. в 2008 році або 319%.
Таким чином, аналізуючи показники ліквідності можна сказати, що дані таблиці свідчать про те, що в цілому ліквідність в 2008 році вища за 2007 рік, і перевищує показники 2006 року.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на в 2006-2008 роках не перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0…2,0, у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати не задовільним. Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,8 до 37,95 в 2007 і 2008 роках відповідно. Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно перевищує нормативного мінімуму (0,2…0,25), і становить 8, 182 в 2008 році хоча становило 0,114 в 2007.
У товариства коефіцієнт фінансової автономії становить 0,64 або 64%. Що свідчить про цілком задовільний рівень фінансової стійкості. Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Зниження коефіцієнта фінансового ризику в 2008 році порівняно з 2007 (на 0,47 або 47%) також позитивно вплинуло на фінансовий стан підприємства, хоча коефіцієнт нижче критичного значення (1). Коефіцієнт маневреності власного капіталу становить в 2007 і 2008 роках додатню величину, хоча в 2008 році ситуація дещо погіршилась. Таке значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства свідчать про зменшення можливості вільно маневрувати власними коштами. В цілому, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображає чітку тенденцію задовільної фінансової стійкості підприємства.
При аналізі динаміки основного капіталу, можемо констатувати наступне: знос основного капіталу зростає в 2007 році на 3808 тис.грн. або 1018,2%, а в 2008 році – на 219 тис.грн. або 5,24%, первісна вартість зростає на 1304 тис.грн. або 21,9% в 2007 році і на 631 тис.грн. або на 8,7% в 2008 році, залишкова вартість основного капіталу зростає на 763 тис.грн. або 34,47% в 2007 році та на 512 тис.грн. або 17,2% в 2008 році.
Аналізуючи склад і структуру основного капіталу можемо констатувати такі тенденції: капітальні витрати на поліпшення земель зросли на 6,1 тис.грн. або 18,6% в 2007 році і на 68,6 тис.грн. або 176,35% в 2008 році, вартість будинків, споруд і передавальних пристроїв збільшилась в 2007 році на 110 тис.грн. або 24,06% і на 123 тис.грн. або 21,69% в 2008 році, вартість машин і обладнання в 2007 році знизилась на 2,3 тис.грн. або 0,71% та зросла в 2008 році на 98,9 тис.грн. або 30,95%, вартість транспортних засобів збільшилась в 2007 році на 64,5 тис.грн. або 20,69% в 2007 році і на 68,4 тис.грн. або 118,18% в 2008 році, вартість інструментів, приладів і інвентарю зросла в 2007 році на 59,7 тис.грн. або 50,26% і нна 120 тис.грн. або 67,23% в 2008 році, робоча продуктивна худоба збільшилась на 228,8 тис.грн. або 31,38% та на 78,9 тис.грн. або 15,87% в 2008 році, багаторічні насадження зросли на 46,7 тис.грн. або 13,63% в 2007 році і на 87,4 тис.грн. або 22,44% в 2008 році, сума малоцінних необоротних активів зросла в 2007 році на 171,9 тис.грн. або 368,1% та знизилась в 2008 році на 98,8 тис.грн. або 45,19%, сума інших необоротних матеріальних активів знизилась в 2007 році на 31,6 тис.грн. або 23,45% та на 78,4 тис.грн. або 76,04% в 2008 році.
Вартість введеного основного капіталу в 2007 році порівняно з 2006 роком зростає на 787,5 тис.грн. або 35,82% і знижується на 2347,4 тис.грн. або 78,6%, вартість вибувшого основного капіталу знижується в 2007 році на 861.5 тис.грн. або 34,86% та на 1674,4 тис.грн. або 99,53% в 2008 році
Розрахункові показники свідчать про наступне: коефіцієнт придатності основних засобів в 2007 році зростає на 0,04 та в 2008 році на 0,03, що є позитивним, оскільки основний капітал поступово оновлюються, коефіцієнт зносу основного капіталу відповідно знижується на 0,04 в 2007 році і на 0,03 в 2008 році що є позитивним, хоча загальна питома вага зносу є досить значною величиною, коефіцієнт оновлення в 2007 році зріс на 0,05 але значно знизився в 2008 році – на 0,33; коефіцієнт вибуття має тенденцію до поступового зниження – на 0,19 в 2007 році і на 0,23 в 2008 році. Коефіцієнт приросту в 2006 році є від’ємною величиною, що є негативним, оскільки на підприємстві вибуває основного капіталу більше ніж надходить, в 2007 – 2008 роках цей коефіцієнт є позитивним, хоча і прослідковується його тенденція до зниження.
Спостерігається наступна тенденція динаміки коефіцієнтів ефективності використання основного капіталу на підприємстві: фондовіддача, яка показує вартість реалізованої продукції на 1 грн. основного капіталу, має тенденцію до зниження на 0,1 в 2007 році, але вже в 2008 році збільшується на 0,48, щ є позитивним, відповідно, фондоємність, яка обернена до фондовіддачі, має тенденцію до зниження в 2008 році порівняно з 2007 і 2006 роком на 0,1, фондоозброєність підприємства, яка характеризує вартість Основного капіталу на одного працівника, має стійку позитивну тенденцію до збільшення на 4,67 в 2007 році і на 4,03 в 2008 році, рентабельність або прибутковість основних засобів, яка показує відношення чистого прибутку до вартості основних засобів (в відсотках) знижується в 2007 році на 8,23, але потім збільшується, що є позитивним, на 56,73%
Отже, важливим фактором підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств, постійним джерелом фінансування їхнього розвитку є амортизаційні відрахування. Відповідно до чинних законодавчих актів підприємства формують свою амортизаційну політику, яка складається із сукупності способів управління порядком нарахування й використання амортизаційних відрахувань.
Вважаємо за необхідне внести зміни в податкове законодавство щодо амортизації.
По-перше, дати підприємству можливість одноваріантного вибору методу амортизації як в податковому, так і в бухгалтерському обліку.
По-друге, враховуючи особливості використання і відновлення Основного капіталу визнати за необхідність формування амортизаційного фонду, який має визнаватись як збільшення додаткового капіталу в момент визнання доходу від реалізації, зменшуючи при цьому дохід звітного періоду. В податковому обліку вважати нараховану суму амортизації в розмірі 100 % (додатковий капітал) доходом кожного звітного періоду, що підлягає оподаткуванню.
По-третє, придбання основного капіталу, якщо це тягне матеріальні та грошові витрати, в податковому обліку вважати валовими витратами.
Одним із напрямів розширеного відтворення основного капіталу підприємства та збільшення ефективності його використання можна досягти за рахунок введення у діяльність СТОВ додаткового виду діяльності, а саме – вирощування тепличних овочів - помідорів, який зараз не практикується.
СТОВ «Надія» має певні переваги перед конкурентами, завдяки яким може стати лідером на ринку виробників тепличних овочів у районі.
На ділянці, яка у користуванні підприємства, планується придбати зрошувальну систему, вартість якої становить 57000 грн., крім того підвишиться ефективність використання земельних ресурсів, які також є об’єктом основного капіталу
У 7 км від підприємства будується споживче товариство, яке буде придбавати вироблену продукцію. Для приваблення та стимулювання постачальників завод буде надавати товарні кредити у вигляді пального, насіннєвого матеріалу. За товарний кредит сільськогосподарські підприємства повинні будуть розраховуватися із заводом виробленою продукцією.
За користування товарним кредитом (пальним та насіннєвим матеріальм на площу 10 га) підприємство буде зобов’язане поставити заводу-переробнику 100 ц помідорів.
У 10 км від підприємства розташований санаторій, куди підприємство зможе постачати свою продукцію.
Таким чином СТОВ «Надія» буде мати забезпечений ринок збуту своєї продукції.
Сильною стороною підприємства при запровадженні даного проекту буде близьке розташування до споживача, що дозволить зменшити витрати на транспортування продукції.
У результаті проведення даного заходу збільшиться обсяг виробництва продукції в цілому, зросте продуктивність праці, знизиться собівартість продукції, що позитивно вплине на показники роботи підприємства та ефективність використання основного капіталу в цілому.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Класифікація основного капіталу
Таблиця 1.2 Огляд літературних джерел
Таблиця 1.3 Характеристики і формули розрахунку показників стану основного капіталу
Рис. 2.1 Організаційно – технічна структура СТОВ „Надія”
Таблиця 2.1 Аналіз виконання динаміки випуску і реалізації продукції СТОВ “Надія“ за 2006-2008 рік
Таблиця 2.2 Аналіз звіту про фінансові результати, тис.грн.
Таблиця 2.3 Аналіз показників ліквідності
Таблиця 2.4 Показники фінансової стійкості
Таблиця 2.5 Показники ділової активності
Таблиця 2.6 Динаміка вартості основного капіталу підприємства, тис.грн.
Рис. 2.2 Динаміка вартості основного капіталу підприємства
Таблиця 2.7 Склад основного капіталу підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.8 Оцінка складу основного капіталу, тис.грн.
Рис. 2.3 Динаміка основного капіталу
Таблиця 2.9 Оцінка стану основного капіталу підприємства
Таблиця 2.10 Оцінка ефективності використання основного капіталу підприємства
Рис. 2.4 Динаміка показників ефективності використання основного капіталу
Таблиця 2.11 Результати факторного аналізу фондовіддачі
Таблиця 2.12 Результати факторного аналізу фондоозброєності
Таблиця 2.13 Результати факторного аналізу фондорентабельності
Таблиця 2.14 Дані для аналізу використання устаткування дільниці
Таблиця 3.1 Розрахунок зносу основного капіталу - виробничого обладнання СТОВ «Надія»
Таблиця 3.2 Прогноз обсягів продажу продукції на 2009 рік
Таблиця 3.3 Прогноз обсягів продажу продукції на 2010 рік
Таблиця 3.4 Наявність ресурсів та додаткова потреба
Таблиця 3.5 Потреба в матеріалах та умови їхнього придбання
Таблиця 3.6 Плановий графік втілення проекту
Таблиця 3.7 Витрати на виробництво тепличних помідорів
Таблиця 3.8 Розподіл продукції у 2009 році
Таблиця 3.9 Розподіл продукції у 2010 році
Таблиця 3.10 Графік погашення заборгованості у 2009 році
Таблиця 3.10 Фінансові результати від втілення проекту на 2009 рік
Таблиця 3.11 Звіт про рух грошових коштів від втілення проекту,тис. грн.
Таблиця 3.12 Фінансові показники
До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.