Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Стратегія зростання прибутковості сільськогосподарського підприємства


Дипломна
K-16250

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії формування прибутку підприємства
1.1 Інформаційно – нормативна база формування прибутку підприємства
1.2 Економічна сутність прибутку, його види і функції
1.3 Методика оцінки прибутковості підприємства
1.4 Управління прибутком підприємства
Розділ 2 практичні засади оцінки стратегії прибутковості діяльності підприємства стов «довіра»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз та оцінка виробничо – господарської діяльності підприємства
2.3 Оцінка прибутковості роботи підприємства
Розділ 3 шляхи покращення стратегії збільшення прибутковості діяльності стов «довіра»
3.1 Стратегія збільшення прибутковості діяльності підприємства СТОВ «Довіра»
3.2 Обгрунтування проекту збільшення прибутковості підприємства
3.3 Економічна ефективність запропонованого проекту
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Прибутковість виробництва – це узагальнене і повне відображення кінцевих результатів використання засобів, предметів праці і робочої сили на підприємстві за певний проміжок часу.
Об’єктом дослідження дипломної роботи є відкрите акціонерне товариство «Довіра». Підприємство створене як сільськогосподарське і спеціалізується на виробництві продукції тваринництва і рослинництва.
За період 2006-2008 рр спостерігались наступні зміни: чистий дохід від реалізації продукції продукції збільшився на 1067,8 тис.грн. або 26,9% в 2007 році порівняно із попереднім, і на 1302,4 тис.грн. або 25,85% в 2008 році, собівартість реалізованої продукції зросла на 1459,4 тис.грн. або 52,96% в 2007 році і на 1053,3 тис.грн. або 24,99% в 2008 році.
Середньорічна чисельність працівників знизилась на 18 осіб в 2007 році і на 23 особи в 2008 році, продуктивність праці зросла на 7,34 тис.грн. або 38,82% в 2007 році і на 11,27 тис.грн. або 42,94% в 2008 році. Фонд заробітної плати збільшився в 2007 році на 401,2 тис.грн. або 49,96% і на 459 тис.грн. або 38,12% в 2008 році. Середньорічна заробітна плата одного працівника збільшилась на 2,45 тис.грн. або 63,97% в 2007 році і на 3,57 тис.грн. або 56,85% в 2008 році.
Середньорічна вартість основних фондів знизилась в 2007 році на 1616,3 тис.грн. або 17,94% і зросла в 2008 році на 252,7 тис.грн. або 3,42%; середньорічна вартість оборотних фондів збільшилась в 2007 році на 496,1 тис.грн. або 12,7% і на 1328,5 тис.грн. або 30,18% в 2008 році.
Фондовіддача в 2007 році зросла на 0,24 і на 0,14 в 2008 році, що означає збільшення обсягів реалізації продукції на одну гривню основних фондів, фондоємність, як обернений показник, знизилась, а фондоозброєність знизилась на 4,4 в 2007 році, але зросла в 207 році на 6,74.
Валовий прибуток знизився в 2007 році на 391,6 тис.грн. або 32,24% і виріс в 2008 році на 249,1 тис.грн. або 30,28%. Чистий прибуток в 2007 році знизився на 27,2 тис.грн. або 3,43% і виріс в 2008 році на 455,5 тис.грн. або 59,56%.
Мінімальний нормативний рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 50% або 0,5. У товариства коефіцієнт становить 0,96 або 96%. Що свідчить про цілком задовільний рівень фінансової стійкості, і на протязі років цей показник завжди залишався досить високим. Це свідчить про те, що всі зобов’язання підприємства в 2006-2008 році можуть бути покриті власними коштами.
Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Збільшення коефіцієнта в 2008 році значить, що на 1 грн. власних коштів припадає 1,05 грн. фінансових ресурсів. Хоча в підприємства зростає цей коефіцієнт, він не досягає критичного значення – 2, є меншим. Коефіцієнт фінансового ризику свідчить про незначне зростання ризику, він значно нижчий за теоретично виправдане значення, що є позитивним.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу становить в 2006-2008 роках невисоку величину. Таке значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства свідчать про зниження можливості вільно маневрувати власними коштами. В нашому випадку, у підприємства менше свободи маневрувати мобільними коштами, хоча підприємство і знаходиться в межах допустимих критичних значень.
Коефіцієнт поточної фінансової сталості показує, яка частина поточних зобовязань може бути погашена власним капіталом підприємства. В нашому випадку коефіцієнт має значення набагато більше, ніж критичне значення, що є позитивним.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на в 2006-2008 роках перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0…2,0. В 2006 році його значення становило 5,68, а в 2007році – зросло на 8,47 і становило 17,3, потім знову зизилось і становило 11,62. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про достатність оборотних засобів для покриття поточних зобов’язань у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати цілком задовільним.
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 2,37 до 3,2 в 2006 і 2008 роках відповідно. Значення значно вище за нормативну величину, і платоспроможність з такої позиції можна вважати задовільною.
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно нижче нормативного мінімуму (0,2…0,25), так як становить 0,03 в 2006 році та значно зростає в 2007-2008 роках і відповідає нормативному значенню -0,62 в 2007 і 0,61 в 2008. Проте в національних умовах показник абсолютної ліквідності є значно менш вагомим критерієм платоспроможності, ніж вище розглянуті коефіцієнти, а тому не може впливати на характер висновків.
Коефіцієнт ліквідності запасів характеризує ліквідність матеріальних оборотних активів і є значно більшим за нормативне значення 1.
В аналізі рентабельності можна помітити наступне – в 2006 році рентабельність є величиною позитивною, в 2007 – знижується, оскільки знизився чистий прибуток, в 2008 році – знову зростає.
В цілому, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображає чітку тенденцію задовільної фінансової ситуації підприємства.
За результатами аналізу можна зробити наступні висновки:
- в 2006 році найбільшу питому вагу в обсязі реалізації промислової продукції займала продукція тваринництва, але в 2007-2008 роках обсяг виробництва продукції тваринництва починає падати і зменшується вдвічі. Це пов’язано з тим, що витрати на виробництво продукції тваринництва в 1,5-2 рази перевищують доходи, тому підприємство було змушене зменшувати обсяги виробництва.
- найбільшу питому вагу в продукції тваринництва займає виробництво молока і яловичини, незначну питому вагу має виробництво свинини.
- найбільшу питому вагу в продукції рослинництва в 2008 році займають зернові і зернобобові, хоча обсяг їх виробництва в 2006 році становив лише 11,2%, але в 2008 виріс до 49,2%. На 2006 рік найбільша питома вага продукції рослинництва була в цукрових буряків – 19,8%.
Показник ефективності використання основних фондів як фондовіддача зріс в 2007 році на 0,24 або 54,64%, в 2008 році – на 0,15 або на 1,69%. Це свідчить про збільшення вартості отриманого доходу на 1 грн. основних фондів. Відповідно фондоємність, як обернений до фондовіддачі показник, знижується в 2007 році на 0,8 або 35,33% і на 0,26 або 17,82% в 2008 році, що є позитивним. Фондоозброєність, як показник, що характеризує вартість основних фондів на одного працівника, знизився на 4,4 тис.грн. або 10,25% в 2007 році і зріс на 6,73 тис.грн. або 17,49% в 2008 році, таким чимном перевищивши показник 2006 року. Це є позитивне явище, оскільки працівники можуть обслуговувати більшу кількість техніки. Рентабельність основних фондів, тобто прибуток на 1 грн. основних фондів в 2007 році зростає на 1,56 або 17,68% і на 5,61 або 54,28%, що є позитивним.
Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо додатнє значення показника, що є позитивним, при чому в 2007 році цей показник збільшується на 929,4 тис.грн., а в 2008 зростає на 933,5 тис.грн.
Коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства відображує частку вартості оборотних коштів у загальній вартості майна підприємства. Даний показник становить 0,31 в 2006 році, збільшується в 2007 році на 0,07 або 22,58% і зростає в 2008 році на 0,05 або 13,16%.
Оборотність оборотних коштів характеризує час, за який оборотні кошти здійснюють один оборот, при чому чим більший цей час, тим меншу кількість оборотів зроблять оборотні кошти за рік і тим менший прибуток може отримати підприємство. В даному випадку оборотність в 2007 році порівняно з попереднім знижується на 235 днів або 42,42%, в 2008 році зростає на 10,96 дня або 3,44%
Коефіцієнт обороту характеризує кількість оборотів за період, що аналізується, тобто за рік і показує, що в 2006 році оборотні кошти підприємства обернулись 0,66 раз, в 2007 році 1,15 раз, тобто коефіцієнт виріс на 0,49 або 74,24%, а в 2008 році показник становить 1,11, тобто знизився на 0,04 або 3,48%. Тобто найкраща ситуація спостеріагається в 2007 році, коли коефіцієнт обертання найбільший, а тривалість обороту найменша.
Коефіцієнт завантаження показує, скільки оборотних коштів авансовано в 1 грн реалізованої продукції і є оберненим до коефіцієнта обороту показником. Чим менше оборотних коштів припадає на 1 грн обороту, тим ефективніше вони використовуються. В 2006 році цей показник становив 1,52, в 2007 році знизився на 0,64 і становив 0,88, і в 2008 році знову показав збільшення і становив 0,91 (зріс на 0,03). Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн оборотних коштів. Оскільки сума прибутку підприємства нижується в 2007 році, то і коефіцієнти прибутковості і рентабельності також знизились і становили відповідно 0,2 і 20,28% в 2006 році, 0,18 і 17,38% в 2007 році, в 2008 році прибуток збільшився і коефіцієнти також зросли і становили 0,22 та 21,3% в 2008 році.
Сума виручки на 1 грн. заробітної плати в 2007 році зросла, але знизилась в 2008 році на 0,37 грн., сума валового прибутку на 1 грн. оплати праці більш ніж вдвічі знизилась порівняно з 2006 роком і на 0,04 грн. в 2008 році. Не дивлячись на це в 2008 році на 0,09 грн. збільшився показник суми чистого прибутку на 1 грн. заробітної плати, хоча в 2007 році він знизився.
Зміна цін збільшила чистий прибуток на 114,85 тис.грн., обсяг реалізованої продукції збільшив його на 623,04 тис.грн., обсяг виготовленої продукції знизив його на 488,79 тис.грн., адміністративні витрати знизили його на 99,4 тис.грн., інші доходи і інші операційні доходи збільшили його на 306,2 тис.грн., податки на прибуток знизили його на 0,4 тис.грн.
За результатами оцінки ефективності діяльності СТОВ «Довіра» можна сформулювати наступні цілі, завдання та стратегію розвитку підприємства:
1. Забезпечення функціонування економіки СТОВ в режимі стабільного розвитку та створення конкурентоспроможного підприємства.
2. Забезпечення зростання вартості валової продукції підприємства.
3. Забезпечення диверсифікації виробництва та збільшення темпів зростання обсягів виробництва.
4. Підвищення економічної ефективності діяльності центрів прибутку, створення та розширення стратегічних зон господарювання, збільшення частки СТОВ на ринку та збільшення обсягів продажів.
5. Доведення обсягів виробництва та реалізації продукції до вищих показників.
6. Стимулювання високопродуктивної, творчої праці, інноваційної, інвестиційної діяльності та внутріфірмового підприємництва.
7. Підвищення реальних доходів та якості життя робітників СТОВ, в тому числі підвищення середньої заробітної плати
8. Створення сучасних систем управління на основі інформаційних технологій та стандартів світового рівня.
9. Забезпечення нарощування інтелектуального потенціалу підприємства на основі біореінжинірінгу.
10. Забезпечення високого рівня компютерізації всіх бізнес-процесів.
11. Забезпечення створення виключних можливостей, конкурентних переваг, технічного та інтелектуального потенціалу, майбутніх ресурсів, базової комплектації, корпоративної культури, загальної ефективності та високої результативності, високої репутації СТОВ.
12. Підвищення ділової активності, підприємницької поведінки та управлінського потенціалу.
13. Створення високого рівня правового забезпечення та економічної безпеки СТОВ «Довіра».
Проектом підвищення прибутковості роботи СТОВ «Довіра» буде вирощування огірків-корнішонів.
Прибутковість підприємства в 2010 році і в наступних роках 621900 – 312740 = 309160 грн.
Всього вартість необхідного обладнання, яке підприємство має придбати в 2009 році склало 57000 грн.
У 2010 році СТОВ „Довіра” також планує звернутися до банку з проханням надати кредит у розмірі 30000 грн. для придбання товарно-матеріальних цінностей з метою подальшого виробництва огірків-корнішонів
Таким чином, аналізуючи дані розрахунків можна побачити, що проетк в цілому є доцільним для впровадження його у виробництво, але в першому році впровадження проекту підприємство вкладає значну суму коштів в виробництво і реалізацію, тому перший рік для підприємства буде збитковим (погашається за рахунок прибутків минулих періодів). Починаючи з другого року діяльності проект починає приносити прибуток, при чому сума прибутку повністю перекриває збиток попереднього року. В наступних роках підприємство буде отримувати додатковий прибуток в розмірі 365,76 тис.грн.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Літературні джерела дослідження прибутковості підприємства
Таблиця 1.2 Класифікація прибутку підприємства
Рис.2.1 Організаційна структура СТОВ „Довіра”
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка ліквідності балансу підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.4 Структура реалізації товарної продукції СТОВ „Довіра”
Рис. 2.2 Структура обсягів виробництва СТОВ „Довіра” в 2008 році
Таблиця 2.5 Динаміка реалізації товарної продукції за видами в СТОВ „Довіра”, тис.грн.
Таблиця 2.6 Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції
Рис. 2.3 Динаміка обсягів виробництва і реалізації
Таблиця 2.7 Аналіз факторів зміни обсягу реалізації продукції, тис.грн.
Таблиця 2.8 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Таблиця 2.9 Склад і структура оборотних активів підприємства
Таблиця 2.10 Основні показники ефективності використання оборотних активів підприємства
Таблиця 2.11 Аналіз забезпеченості господарства трудовими ресурсами
Таблиця 2.12 Аналіз ефективності використання фонду оплати праці
Таблиця 2.13 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.14 Динаміка собівартості та реалізаційних цін готової продукції
Таблиця 2.15 Динаміка витрат і прибутку на 1 грн. реалізованої продукції
Таблиця 2.16 Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку
Таблиця 2.17 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток 2008 року
Таблиця 3.1 Прогноз обсягів продажу продукції в 2009 році
Таблиця 3.2 Прогноз продажу 2010 року
Таблиця 3.3 Наявність ресурсів та додаткова потреба
Таблиця 3.4 Потреба в матеріалах та умови їх придбання
Таблиця 3.5 Витрати на придбання необхідного обладнання в 2009 році
Таблиця 3.6 Витрати на придбання необхідного обладнання в 2010 р.
Таблиця 3.7 Календарний графік втілення проекту
Таблиця 3.8 Витрати на виробництво огірків-корнішонів у 2009 році
Таблиця 3.9 Витрати на виробництво огірків-корнішонів у 2010 році
Таблиця 3.10 Прогноз обсягів виробництва на 2009 рік
Таблиця 3.11 Розподіл продукції у 2009 році
Таблиця 3.12 Прогноз обсягів виробництва в 2010 році
Таблиця 3.13 Прогноз обсягів виробництва в 2010 році
Таблиця 3.14 Графік погашення заборгованості в 2009 році
Таблиця 3.15 Основні показники діяльності підприємства до і після впровадження проекту
До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.