Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності і продуктивності праці на підприємстві


Дипломна
K-16252

Вступ
Розділ 1 теоретико – методологічні засади оцінки ефективності і продуктивності праці на підприємстві
1.1 Нормативно – правова база та огляд літературних джерел з проблеми дослідження
1.2 Методологія дослідження продуктивності і ефективності праці
1.3 Сутність ефективності і продуктивності праці персоналу та основні показники її оцінки
Розділ 2 прикладні аспекти дослідження ефективності і продуктивності праці на тов „весна”
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка персоналу підприємства
2.3 Оцінка продуктивності і ефективності праці на підприємстві
Розділ 3 шляхи підвищення ефективності праці на тов „весна”
3.1 Автоматизація аналізу використання кадрового потенціалу
3.2 Резерви зростання ефективності праці на підприємстві
3.3 Шляхи збільшення продуктивності і ефективності праці та їх економічне обґрунтування
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

За результатами дослідження ефективності праці персоналу на ТОВ “Весна” можна зробити наступні висновки.
Узагальнюючим критерієм ефективності роботи підприємства є рівень продуктивності, під яким розуміється відношення витрат (ціни ресурсів, які вводяться) до сумарної ціни прибутків (ціни продукції, що випускається).
Продуктивність є міра того, як розпоряджаються конкретними ресурсами для своєчасного виконання цілей, виражених через кількість і якість продукції.
Продуктивність безпосередньо пов’язана із технологією і проектуванням робіт. Технологія в сучасних умовах – важливий фактор, що впливає на продуктивність. Ефективне проектування робіт сприяє росту продуктивності в умовах високого рівня спеціалізації, що потребує створення гнучких завдань і правил роботи.
Управління продуктивністю в сучасних умовах стало важливою функцією управління виробництвом.
Система управління продуктивністю включає:
- вимірювання і оцінювання виробництва;
- планування контролю і підвищення продуктивності на основі інформації, отриманої в процесі зміни продуктивності;
- здійснення мір контролю і підвищення продуктивності;
- оцінка продуктивності, її вимірювання.
Оцінці і вимірюванню рівня продуктивності надається важливе значення в організаційно-управлінській діяльності. Власне процес вимірювання рівня продуктивності має реальний вплив на ефективність управлінської діяльності, оскільки:
-привертає увагу керівництва до проблеми підвищення рівня продуктивності і факторів, що викликають вплив на нього;
-участь робітників в процесі вимірювання рівня продуктивності мотивує їх творчу активність і пошук резервів для підвищення рівня продуктивності;
-кількісні оцінки продуктивності роблять можливим більш конкретний аналіз проблеми.
Проведений аналіз діяльності ТОВ “Весна” показав, що обсяг реалізації в 2006-2008 роках має тенденцію до поступового зниження на 1190,8 тис.грн. або 19,5% в 2007 році та на 596 тис.грн. або 12,1%.Відповідно таку ж тенденцію має виручка від реалізації без ПДВ, яка знизилась на 1141,3 тис.грн. (21,7%) в 2007 році і на 418 тис.грн. або 10,2% в 2008 році. Собівартість реалізованої продукції має тенденцію до зниження на 419,4 тис.грн. або 10,1% в 2007 році та на 497 тис.грн. або 13,3% в 2008 році. Зниження обсягів виробництва продукції було викликане зниженням чисельності працюючих на підприємстві на 169 осіб в 2007 році, хоча в 2008 році їх чисельність зросла на 11 осіб. Фонд оплати праці має теж тенденцію до зниження в 2007 році на 78,7 тис.грн. або 4,99 і зростає на 300 тис.грн. або 20,02% в 2008 році. Продуктивність праці має тенденцію до зростання в 2007 році на 3,3 тис.грн. або 27,5% і зниження в 2008 році на 2,1 тис.грн. або 13,7%. Негативною тенденцією є значне зниження прибутку в 2007 році на 165,4 тис.грн. або 86,9%, хоча він і зростає в 2008 році на 3,1 тис.грн. або 12,45%. Відповідно всі показники рентабельності підприємства знизились в 2007 році і незначно зросли в 2008 році.
Значення коефіцієнтів ліквідності і фінансової стійкості показує значне погіршення фінансового стану підприємства в 2007 році і його незначне поліпшення в 2008 році.
Аналіз динаміки чисельності персоналу за останні пять років діяльності доводить сталу тенденцію до зменшення чисельності. Загальний негативний приріст за чотири роки становить 138 чоловік, тобто чисельність персоналу знизилась майже в 1,5 рази. В 2006 році коефіцієнт прийому робітників значно більший за коефіцієнт звільнення, коефіцієнт плинності кадрів незначний і є найменшим за останні 3 роки, в 2007 році коефіцієнт звільнень 52,3 набагато перевищує коефіцієнт прийому робітників 4,52 і значно зростає коефіцієнт плинності кадрів, тобто ситуація значно погіршилась, в 2008 році ситуація стабілізувалась, прийнято робітників більше ніж звільнено (коефіцієнт прийому становить 5,46%, звільнення – 1,5%), а коефіцієнт плинності кадрів набуває свого оптимального значення.
Фонд оплати праці на підприємстві знизився порівняно з 2006 роком на 78,7 тис.грн., та зріс в 2008 році на 300 тис.грн. При цьому основна заробітна плата має аналогічну тенденцію, знизившись в 2007 році на 55,06 тис.грн. і зросла в 2008 році на 234,03 тис.грн. Середньорічна чисельність працівників зменшилась в 2007 році на 169 осіб і знову зросла в 2008 році на 11 осіб. Загальна кількість людиногодин, відпрацьованих робітниками зменшилась майже вдвічі в 2007 році (на 314,31 тис.год), а потім зросла на 31,16 тис.год. в 2008 році. Розрахункові показники показують наступні тенденції: середньорічна оплата праці робітника спочатку збільшується в 2007 році на 1,97 тис.грн., потім в 2008 році ще на 0,85 тис.грн. Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником в 2007 році знижується на 50,8 год, але в 2008 році зростає на 43,8 год. Середнього динна оплата за відпрацьований час збільшується в 2007 році на 1,19 грн., потім в 2008 році зростає на 0,41 грн. Середній рівень додаткової заробітної плати суттєво не змінюється і становить 11% в 2006 році, 10% - в 2007 і 12% - в 2008 році.
Аналіз показав, що на зменшення обсягів виробітку справили вплив наступні фактори:
- збільшення середньоспискової чисельності на 4,09% збільшило обсяг виробництва на 168,23 тис.грн.
- збільшення кількості відпрацьованих людино – днів на 2,37% збільшило обсяг виробництва на 97,48 тис.грн.
- збільшення загальної кількості відпрацьованих робітниками людино – годин на 0,24% збільшило обсяг виробництва на 9,87 тис.грн.
- зниження продуктивності праці знизило обсяг виробництва продукції на 695,1 тис.грн., що є резервом збільшення обсягів виробництва в майбутньому.
Зростання продуктивності праці на ТОВ «Весна» є невиправданим стосовно збільшення оплати праці, забезпечуючи цим збільшення собівартості продукції та додаткові внутрішньо-промислові накопичення не лише в періоді, який аналізується, але і в цілому за попередні роки. Згідно проведеного аналізу сума перевитрат фонду оплати праці в 2008 році склала 452,1 тис.грн.,що також є резервом для зниження витрат в майбутньому.
Третій розділ роботи містить в собі пропозиції та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності праці на ТОВ «Весна». Особливу увагу приділено проблемам покращення ефективності використання кадрового потенціалу. Основним інструментом вирішення проблеми є мотивація праці на підприємстві.
Для збільшення ефективності праці підприємства було запропоновано автоматизувати діяльність працівників, що збільшить продуктивність праці.
Підвищення продуктивності праці на підприємстві є оптимізація транспортних витрат, і таким чином збільшення продуктивності і ефективності праці персоналу.
ТОВ «Весна» має по місту 9 магазинів роздрібної торгівлі продуктами харчування. Постачання роздрібних магазинів здійснюється зі складських приміщень заводу. Для цього завод має автомобіль вантажопід’ємністю 1 тонна. Періодичність поставок в той чи інший магазин на даний час здійснюється по замовленням завідувачами магазинів, які роблять замовлення на той чи інший вид товару по мірі їх продажу. Внаслідок цього транспортні витрати значно зростають тому, що, по-перше, неможливо заздалегідь спланувати оптимальний маршрут руху автомобіля та його завантаженість товарами. Тому за день автомобіль бази проїжджає більшу відстань, при тому не довантажений. В середньому за місяць автомобіль проїжджає 96 км, а витрати на паливно-мастильні матеріли складають 69,22 грн.
З метою зменшення втрат часу, економії паливно-мастильних матеріалів та підвищення ефективності використання автомобіля пропонується оптимізувати графіки постачання.
Таким чином загальна економія від впровадження даної пропозиції буде становити 6759,8 грн. на рік.
Наступною пропозицією буде впровадження на підприємстві більш ефективне використання потужностей, для збільшення продуктивності і ефективності праці.
Пропонується забезпечити збільшення ефективності використання потужностей підприємства завдяки перерозподілу використання робочого часу працівниками підприємства.
Впровадження даної пропозиції принесе підприємству додатковий прибуток в розмірі 25,2 тис.грн. в рік, знизить понаднормові втрати часу та підвищить ефективність використання потужності.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Дослідження нормативно-правової бази з регулювання трудових процесів на підприємствах України
Таблиця 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження
Таблиця 1.3 Показники ефективності і продуктивності праці
Таблиця 2.1 Основні техніко - економічні показники ТОВ „Весна”
Таблиця 2.4 Динаміка коефіцієнтів ліквідності
Таблиця 2.5 Динаміка показників фінансової стійкості в 2006 – 2008 рр.
Таблиця 2.6 Показники рентабельності підприємства
Таблиця 2.7 Динаміка середньоспискової чисельності персоналу ТОВ «Весна»,
2004-2008 рр.
Таблиця 2.8 Зміна чисельності персоналу підприємства і його структури
Рис. 2.2 Динаміка чисельності персоналу
Таблиця 2.9 Показники руху кадрів ТОВ «Весна»
Рис. 2.3 Зміна чисельності персоналу підприємства
Таблиця 2.10 Характеристика балансів робочого часу одного робітника
Таблиця 2.11 Аналіз використання робочого часу підприємства
Рис. 2.4 Динаміка зміни фонду робочого часу підприємства
Таблиця 2.12 Аналіз фонду оплати праці на ТОВ «Весна»
Таблиця 2.13 Вихідні дані для факторного аналізу річного виробітку
Рис. 2.5 Динаміка середньорічного виробітку працівників і робітників
Рис. 2.6 Динаміка середньогодинного виробітку працівників і робітників
Таблиця 2.14 Розрахунок впливу чинників на рівень середньорічного виробітку працівників підприємства
Таблиця 2.15 Аналіз впливу факторів на зміну продуктивності праці
Таблиця 2.16 Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої оплати праці на ТОВ « Весна»
Рис. 2.7 Співвідношення зростання середнього виробітку одного працівника і середньорічної оплати праці.
Таблиця 2.17 Оцінка рівня фонду оплати праці
Таблиця 2.18 Вихідні дані для аналізу рівня трудомісткості продукції
Таблиця 2.19 Розрахунку впливу факторiв на показник прибутковостi персоналу ТОВ „Весна”
Рис. 2.8 Динаміка показників прибутковості персоналу
Рис.3.1 Інформаційна система
Рис. 3.2 Схема розташування магазинів та заводу по місту
Таблиця 3.1 Обсяги щоденного постачання продукції в магазини
Рис. 3.3 Схема першого маршруту розвезення по магазинам продуктів від заводу
Рис. 3.4 Схема другого маршруту розвезення продуктів від оптової бази
Таблиця 3.2 Розрахунок економічного ефекту від впровадження пропозиції
Таблиця 3.3 Вихідні дані по розрахунку використання робочого часу працівників кондитерського цеху
Таблиця 3.4 Використання часу працівниками кондитерського цеху
Таблиця 3.5 Економічна ефективність впровадження заходу перерозподілу робочого часу
До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність, додатки
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.