Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка формування і використання ресурсного потенціалу підприємства


Дипломна
K-16256

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти формування і використання ресурсного потенціалу підприємства
1.1 Сутнісна характеристика ресурсного потенціалу за його складовими елементами
1.2 Особливості формування ресурсного потенціалу підприємства
1.3 Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства
Розділ 2 практичні засади оцінки ресурсного потенціалу ват «миронівський завод по виробництву круп і комбікормів»
2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ „Миронівський завод по виробництву круп і комбікормів”
2.2 Оцінка ресурсного потенціалу підприємства ВАТ «Миронівський завод по виробництву круп і комбікормів»
2.3 Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства
Розділ 3 обгрунтування підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу ват «миронівський завод по виробництву круп і комбікормів»
3.1 Напрями підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства
3.2 Заходи щодо збільшення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства
3.3 Економічна ефективність запропонованих заходів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Отже, ресурсний потенціал підприємства являє собою систему виробничих і управлінських ресурсів підприємства, яка визначає матеріально-технічну можливість створення кінцевого продукту.
ВАТ "Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів" – одне з найбільших і найсучасніших підприємств не лише району, а й Київщини, яке відзначається не тільки стабільною роботою, а й з року в рік нарощує свій виробничий потенціал, освоюючи нові технології, даючи додаткові робочі місця. Розширення потужностей виробництва комбікормів дало можливість довести виробництво комбікормів до 400 000 т на рік, зменшити витрати електроенергії та покращити якість комбікормів до рівня європейських стандартів.
Основним видом продукції, який виготовляється на підприємстві є комбікорми для великої рогатої худоби, птиці, риб тощо.
За аналізований період у підприємства суттєво зростають обсяги виручки від реалізації продукції, зокрема в 2007 році зростання склало 172449 тис.грн. або 164,53%, а в 2008 обсяг реалізації зріс на 441181 тис.грн. або 180,2%. Собівартість реалізованої продукції за даний період теж зростає, на 161751 тис.грн. або 178,1% в 2007 році і на 449078 тис.грн. або 179,04% в 2008 році.
Спостерігаємо також значне підвищення середньорічної чисельності продукції, яка зростає на 135 осіб в 2007 і 181 особу в 2008 році. Продуктивність праці має тенденцію до зростання на 448,6 тис.грн. в 2008 році і на 232,01 тис.грн. в 2007 році. Зростання попередніх показників зумовлене збільшення середньорічної вартості основних і оборотних фондів на підприємстві, зокрема в 2007 році вартість основних фондів зросла на 45476,4 тис.грн., оборотних – на 133024 тис.грн.; в 2008 році таке зростання становить – по основним фондам – 175565 тис.грн., по оборотним – 68502,7 тис.грн.
Відповідно із збільшенням чисельності спостерігаємо і збільшення фонду оплати праці та середньорічної заробітної плати – зокрема оплата праці в 2007 році збільшилась на 3,55 тис.грн., але в 2008 році незначно знизилась на 0,453 тис.грн.
Відповідно в 2006-2007 роках на підприємстві спостерігаються збитки, які пов’язані з значними витратами підприємства на збут і управління, але в 2008 році підприємство працювало прибутково і прибуток становить 1797,5 тис.грн.
Таким чином, можна говорити про те, що вартість майна збільшилась в 2008 році на 128%, а в 2007 році на 83,5%. При чому в 2006 і 2008 роках вартість необоротних активів перевищувала вартість оборотних, в 2007 – видно незначне перевищення оборотними активами вартості необоротних. Витрати майбутніх періодів в 2006-2007 роках відсутні, в 2008 році мають невелике значення.
Найбільше збільшення в структурі джерел формування майна показали поточні зобов’язання, які збільшились 2006 по 2008 рік з 122527 тис.грн до 518553 тис.грн. Як видно з поданого рисунку вони займають також найбільшу питому вагу в сумі джерел капіталу. Довгострокові зобов’язання, як видно, також суттєво збільшуються з 8403, 1 тис.грн. до 59205,9 тис.грн. Власний капітал підприємства також має тенденцію до збільшення в 2006-2008 роках з 11272 тис.грн. до 17883,8 тис.грн
Відповідно до поданих розрахунків, спочатку простежується падіння фондовіддачі, яка знижується на 0,136 в 2007 році і незначно збільшується в 2008 році, не досягаючи при цьому значення 2006 року, що є вкрай негативним. Обернена залежність простежується по динаміці фондоємності.
По фондоозброєності простежується суттєві збільшення показників, що є позитивним, оскільки на одного працівника припадає більша вартість основних фондів. Рентабельність основних фондів в 2006-2007 роках є від’ємною, в 2008 році набуває позитивного значення.
Аналіз показників ефективності використання оборотних ресурсів свідчить про наступні позитивні тенденції в 2008 році:
- збільшення коефіцієнта обертання активів (на 0,39)
- збільшення коефіцієнту обертання дебіторської заборгованості (на 2,32) і відповідно зменшення періоду її обертання (на 36,65 днів)
- збільшення коефіцієнту обертання кредиторської заборгованості (на 0,33) і відповідно зменшення періоду її обертання (на 36,4 днів)
- збільшення коефіцієнту обертання запасів (на 5,588) і відповідно зменшення періоду їх обертання (на 9,92 днів)
Також позитивною тенденцією можна вважати зменшення тривалості операційного циклу (на 46,5795 дня).
Негативною тенденцією є збільшення тривалості обертання оборотних засобів (на 82,983 дня).
Відповідно до розрахованих даних, в 2006 - 2008 роках коефіцієнт обороту найму більший за коефіцієнт звільнень. Це говорить про те, що в 2006 -2008 роках кількість прийнятих на роботу перевищила кількість звільнених.
Негативним аспектом є значне підвищення коефіцієнту плинності в 2007 році, що відбулось за рахунок зростання кількості працівників, звільнених за власним бажанням.
Керівництву слід переглянути дерево цілей підприємства. Адже з появою нових проблем виникають і нові завдання. Якщо головною метою ВАТ “МЗВКК” у 2000-2005 роках було утримання завойованих позицій на ринку деревини шляхом поліпшення якості та асортименту продукції, залучення сторонніх інвестицій, то в 2006-2007 році перераховані цілі вже не мають такого ж актуального значення. Адже зараз для підприємства значну важливість має забезпечення стабільності в довгостроковому періоді та адаптація до ринкових умов. Тож „ дерево цілей” ВАТ “МЗВКК” має складатися з таких елементів:
- захоплення нових сегментів ринку;
- максимізація доходів;
- розробка стратегій та програм розвитку в умовах кризового стану;
- покращення маркетингової політики;
- збільшення обсягів реалізації;
- введення нових технологій;
- запровадження жорсткого режиму економії.
Для покращення роботи заводу пропонуємо ввести нову лінію мікродозування, що складається з автоматичного бункера розділеного на 20 відсіків з пересувною станцією завантаження, мікродозатора, що набагато покращить продуктивність праці.
Захід по заміні ручної праці є досить ефективним. Він не впливає на обсяг виробництва, але за рахунок автоматизації процесу мікродозування зменшує собівартість продукції на 60 тисяч гривень. Зменшується середньоспискова чисельність робітників на 5 чоловік, що призводить до зменшення фонду оплати праці на 3,5%. Середньорічна вартість основних виробничих фондів підвищується на 50,5 тисяч гривень за рахунок введення нового обладнання. Збільшення середньорічної вартості основних фондів і незмінний обсяг виробництва призводить до зниження фондовіддачі на 4%. Рентабельність продукції зросла на 1,6%. Поряд з цим збільшились також продуктивність праці і фондоозброєність відповідно на 1186 і 3012 гривень / чоловіка.
Отже, в цілому, захід є ефективним і доцільним до впровадження на підприємстві, він збільшить ефективність використання матеріальних і трудових ресурсів.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Класифікація елементів ресурсного потенціалу підприємства
Таблиця 1.1 Класифікація методів оцінки ресурсного потенціалу підприємства
Рис. 1.2 Характеристика етапів дослідження використання ресурсного потенціалу підприємства
Таблиця 2.1 Основні фактори, які впливають на діяльність підприємства
Рис.2. 1 Структура управління на ВАТ «МЗВКК»
Таблиця 2.2 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.3 Показники ліквідності ВАТ «МЗВКК»
Таблиця 2.4 Показники фінансової стійкості
Рис. 2.2 Динаміка зміни майна підприємства
Таблиця 2.5 Оцінка динаміки і структури матеріальних та нематеріальних ресурсів ВАТ «Миронівський ЗВКК»
Таблиця 2.6 Оцінка джерел формування матеріальних і нематеріальних ресурсів підприємства
Рис. 2.3 Динаміка змін джерел майна підприємства
Рис. 2.4 Структура джерел майна в 2008 році.
Таблиця 2.7 Аналіз кількісного складу кадрів ВАТ «Миронівський завод по виробництву круп і комбікормів»
Таблиця 2.8 Аналіз якісного складу кадрів ВАТ «Миронівський завод по виробництву круп і комбікормів»
Таблиця 2.9 Рух кадрів на ВАТ «Миронівський ЗВКК»
Таблиця 2.10 Характеристика балансів робочого часу одного робітника на ВАТ «МЗВКК»
Таблиця 2.11 Показники стану основних фондів
Рис. 2.5 Показники стану основних фондів
Таблиця 2.12 Ефективність використання основних засобів
Таблиця 2.13 Показники оборотності оборотних ресурсів
Таблиця 2.14 Показники використання персоналу
Таблиця 2.15 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Рис.2.6 Динаміка середньорічної оплати праці і продуктивності праці
Таблиця 3.1 Структура проблем ВАТ “МЗВКК”
Таблиця 3.2 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.3 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.4 Чиста теперішня вартість грошового потоку
Таблиця 3.5 Показники ефективності проекту
Таблиця 3.6 Вплив заходу на основні показники діяльності підприємства
До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.