Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка джерел формування і напрямків використання інвестиційних ресурсів


Дипломна
K-16260

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів для розвитку підприємницької діяльності
1.1 Концептуальні основи залучення інвестицій для розвитку підприємницької діяльності
1.2 Моделі та методи оцінки інвестиційної діяльності підприємства
1.3 Теоретичні засади вибору і обґрунтування інвестиційних проектів
Розділ 2 практичні аспекти залучення та використання інвестиційних ресурсів тов твп «україна»
2.1 Організаційно - економічна характеристика ТОВ ТВП «Україна»
2.2 Оцінка майнового стану підприємства
2.3 Аналіз фінансових показників та інвестиційної привабливості підприємства
Розділ 3 обґрунтування варіанту залучення інвестицій тов твп «україна»
3.1 Обґрунтування інвестиційного проекту отримання обладнання в фінансовий лізинг
3.2 Порівняльна оцінка інвестиційних проектів купівлі обладнання
3.3 Діагностика ефективності інвестиційних проектів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Таким чином, в першому розділі магістерської роботи було проаналізовано сутність інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства, суб’єктів та об’єкти інвестиційної сфери, види інвестицій, розглянуто методику інвестиційної діагностики, досліджено основні методи і моделі оцінки інвестиційної діяльності підприємства та вибір і обґрунтування інвестиційних проектів.
Об’єктом дослідження є Смілянське товариство з обмеженою відповідальністю «Торговельно-виробниче підприємство „Україна», утворено відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України «Про господарські товариства» та ін. законодавчих актів України та на підставі протоколу зборів засновників від 12 листопада 2002р.
Основною діяльністю ТОВ ТВП «Україна» є : виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції, та їх реалізація; виробництво та реалізація високоякісних продуктів харчування (кондитерська група – торти, рулети, хлібобулочні витрати, тістечка тощо); оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами тощо.
Результати аналізу основних економічних показників свідчать про наступне: валовий дохід від реалізації продукції в 2007 році порівняно з попереднім роком зростає на 570,6 тис.грн. або 59,63% і в 2008 році порівняно з 2007 на 440,7 тис.грн. або 28,85%; сума чистого доходу має тенденцію до збільшення – на 588,3 тис.грн. або 62,64% в 2007 році та на 149,5 тис.грн. в 2008 році або 9,79%; собівартість реалізованої продукції має аналогічну тенденцію – в 2007 році збільшилась на 472,1 тис.грн. або 64,38% та в 2008 році збільшення склало 174,1 тис.грн. або 14,44%; сума валового прибутку від реалізації збільшується в 2007 році на 116,2 тис.грн. або 56,44%, в 2008 році зменшення склало 24,6 тис.грн. або 7,64%; таким чином, сума чистого прибутку в 2007 році є від’ємною; фонд оплати праці в 2008 році зріс порівняно з 2007 роком на 98,4 тис.грн. або 45,01%, а в 2007 році збільшення склало 385,5 тис.грн. або 121,61%; середньооблікова чисельність працівників підприємства зросла на 3 особи або 6,12% в 2007 році і на 12 осіб або 23,08% в 2008 році; зростає середньорічна оплата праці в 2007 році на 1,64 тис.грн. (36,77%), а в 2008 році – на 4,88 тис.грн. або 80%; продуктивність праці в 2008 році знижується на 3,18 тис.грн. або 10,82% і значно зростає в 2007 році – на 10,21 тис.грн. або 53,26%; вартість майна знижується в 2007 році на 518 тис.грн. або 54,84% та зростає в 2008 році на 567,3 тис.грн. або 132,98%; вартість необоротних фондів підприємства знижується в 2007 і 2008 році відповідно на 38,8 та 16,3 тис.грн. (9,47% та 4,39%); вартість оборотних фондів збільшується на 45,97 тис.грн. або 9,01% в 2007 і в 2008 році на 83,6 тис.грн. або 15,05%.
Отже, можна говорити про те, що розраховані основні техніко – економічні показники діяльності підприємства свідчать про стабільну, в цілому, роботу підприємства і про можливості його стабільного розвитку.
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно вище нормативного мінімуму (0,2.0,25) в 2006 -2008 році, бо становить 0,52 в 2006 році, знижується в 2007 році на 0,18 і становить 0,34, зростає в 2008 році на 0,1 і становить 0,44. Проте в національних умовах показник абсолютної ліквідності є значно менш вагомим критерієм платоспроможності, ніж вище розглянуті коефіцієнти, а тому не може впливати на характер висновків щодо фінансового стану.
Обсяг власних оборотних коштів підприємства в 2007 році зріс на 1,2 тис.грн порівняно з 2006 роком і зріс на 25,5 тис.грн. в 2008 році.
Значення коефіцієнта забезпеченості підприємства власними оборотними коштами відповідає нормативному рівню (мінімум 0, 1), але спадає на 0,06 в 2007 році порівняно з 2006 і в 2008 році. Відповідно до отриманих значень коефіцієнтів ліквідність і платоспроможність ТОВ ТВП “Україна” за 2006-2008 рр. можна вважати цілком задовільними.
Коефіцієнт фінансової сталості, який знижується з 0,89 в 2006 році до 0,84 в 2007 і на 0,79 в 2008 свідчить про задовільну ситуацію на підприємстві.
Мінімальний нормативний рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 50% або 0,5. Звідси, можна вважати, що для ТОВ ТВП ”Україна” характерний задовільний рівень фінансової стійкості. Так, в 2006 році значення коефіцієнта фінансової автономії становило 0,89, а в 2007 році знизилось на 0,05 і становило 0,84, а в 2008 році знизилось на 0,05 і становило 0,79.
Це свідчить про те, що всі зобов’язання підприємства можуть бути покриті його власними коштами.
Коефіцієнт заборгованості, який характеризує питому вагу залучених коштів у структурі капіталу підприємства, і, отже пов’язані з цим фінансові ризики є оберненим до коефіцієнта автономії і становив в 2006 році 0,11, потім зріс на 0,05 і становив 0,16, в 2008 році знову зріс на 0,05 і становив 0,21.
Коефіцієнт фінансової залежності відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Значення коефіцієнта в 2006 році склало 0,13 - це означає, що на 1 грн. власних коштів припадає 0,13 грн. залучених фінансових ресурсів, в 2007 році значення коефіцієнта зросло до 0,2, це свідчить про деяке зниження фінансової стійкості, в 2008 році показник знову зріс до 0,27.
Значення коефіцієнта маневреності власного капіталу зросло з 0,5 до 0,52 в 2007 році порівняно з 2006 і на 0,03 в 2008 році. Зростання значення цього коефіцієнта позитивно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства, оскільки свідчить про зростання можливості вільно маневрувати власними коштами. В нашому випадку, у підприємства з’явилося більше свободи маневрувати мобільними коштами.
Таким чином, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображають чітку тенденцію задовільної фінансової стійкості ТОВ ТВП “Україна” за 2006 - 2008р.р.
Коефіцієнт обертання активів підприємства має позитивну тенденцію до збільшення в 2007 році на 0,91, хоча знижується в 2008 році на 0,13. Тривалість обертання активів при цьому знижується в 2007 році на 65,31 днів і зростає в 2008 році на 6,36 дні.
Коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості має аналогічну тенденцію і зростає в 2007 році на 1,02 і знижується в 2008 році на 0,18. Відповідно тривалість обертання дебіторської заборгованості знижується в 2007 році на 35,66 днів і зростає в 2008 році на 4,75 днів.
Коефіцієнт обертання кредиторської заборгованості має негативну тенденцію до збільшення на 1,44 в 2007 році і знижується на 3,48 в 2008, і відповідно знижується термін її обертання на 2,7 днів в 2007 році і зростає на 7,71 днів в 2008.
Коефіцієнт обертання запасів має позитивну тенденцію до зростання на 37,81 в 2007 році, але знижується на 13,54 в 2008 році. Відповідно швидкість обертання запасів знижується на 56,813 днів в 2007 році, але зростає в 2008 році на 3,81.
Оборотність власних коштів збільшується на 0,83 в 2007 році і на 0,17 в 2008 році, відповідно тривалість обертання власних коштів скорочується на 136,1 днів в 2007 році і на 14,51 днів в 2008 році.
Підсумовуючи дані розрахунки можна говорити про те, що підприємство має абсолютно стійкий фінансовий стан, можливість банкрутства малоймовірна, але в нього є можливості для розвитку діяльності і збільшення прибутків.
Першою пропозицією щодо залучення інвестиційних коштів для розширення діяльності підприємства є встановлення універсального комплексу для упаковки готової продукції.
На сьогоднішній день ВАТ “Укрмашбуд» виробляє обладнання, що розроблене з урахуванням реальних потреб та умов сьогодення – універсальні комплекси для упаковки готової продукції.
Комплекси упакування, створені заводом, вже вісім років використовуються в Україні, Росії, Бєларусі та інших країнах та отримують лише позитивні відгуки про роботу.
Якщо підприємство закуповує необхідне устаткування за рахунок власних коштів та довгострокових банківських кредитів, то фінансує це з фонду розвитку, що формується з прибутку, після його оподаткування в установленому законодавством порядку; крім того, сплачує податок на додану вартість з вартості угоди за купівлею-продажем. При наданні лізингових послуг механізм фінансування виробничих інвестицій зовсім інший. Орендні платежі входять у собівартість продукції виробника, а після повної сплати вартості орендованого устаткування підприємство, як правило, стає його власником. Кошти, що витрачаються як на орендні платежі, так і на викуп орендованого устаткування, формуються з прибутку підприємства до його оподаткування. Переваги оперативного лізингу полягають у можливості користування сучасними видами обладнання, машинами без значних первісних капіталовкладень і страхуванні малих підприємств від швидкого морального старіння обладнання в умовах науково-технічного прогресу.
Застосування схеми фінансового лізингу надасть можливість не лише збільшити обсяги виробництва продукції за рахунок розширення виробничих потужностей підприємства, а й отримати економію по відношенню до закупівлі обладнання за рахунок банківських кредитів.
Економічна оцінка інвестиційних проектів використання лізингового обладнання повинна займати відповідне місце в обґрунтуванні вибору варіантів лізингових угод і визначати рівень ефективності використання взятого в лізинг обладнання, адже наявність фактору ризику примушує лізингодавців і лізингоотримувачів уважно аналізувати ефективність проектів і договорів, відповідально розробляти інвестиційні проекти і закуповувати ресурси.
Таким чином, в перший рік діяльності підприємство зможе отримати додатковий прибуток в розмірі 114,56 тис.грн. В наступні роки діяльності підприємство не буде нести витрат на технічне удосконалення, зміниться також сума лізингового платежу, тому валовий прибуток буде становити 1928,52 – 1379,5 – 58,77 – 23,5 = 466,75 тис.грн, відповідно додатковий чистий прибуток 466,75 * (1-0,25) = 350,06 тис.грн.
Для розширення виробництва і здійснення переобладнання підприємства з метою впровадження нового виду діяльності – виробництва морозива підприємство потребує спеціального обладнання. Вартість обладнання – 80000,0 грн. (із ПДВ). Для придбання обладнання у власність підприємству необхідний кредит у розмірі його вартості, який може бути наданий терміном на чотири роки під 24 % річних із погашенням рівними частинами в кінці кожного року.
Обладнання також може бути представлено лізинговою компанією терміном на чотири роки. Перший платіж становить 20 %.
Для того, щоб аналіз мав більш реалістичний вигляд, необхідно вибрати два правильних підходи у виборі між лізингом та придбанням активу з врахуванням податкових платежів (податку на прибуток), що впливає на вибір форми фінансування.
Ставка податку на прибуток становить 25 % від бази оподаткування. Термін використання обладнання становить чотири роки. Підприємством планується використання прямолінійного методу нарахування амортизації.
Показник нинішньої величини залишкової вартості обладнання ( ) в обох розглянутих нами випадках має різні значення. У випадку придбання обладнання за допомогою банківського кредиту, - це величина залишкової (ліквідаційної) вартості обладнання тоді, коли підприємство має намір ліквідувати або реалізувати його в кінці строку операції. У випадку фінансового лізингу – це залишкова вартість обладнання, яка за лізинговою угодою переходить у власність лізингоодержувача.
За допомогою наведеної методики аналізу та вхідних даних для лізингоодержувача фінансування за допомогою кредиту (при інших рівних умовах) є вигіднішим, оскільки з теоретичної точки зору при рівних ставках податку і бажаній нормі дисконту для двох сторін як кредитної, так і лізингової угоди чистий дохід одного з учасників операції може бути отриманий тільки за рахунок чистого збитку іншого.
Перелік графічного матеріалу
Рис.1.1 Класифікація інвестицій підприємства
Таблиця 1.1 Ознаки моделей прийняття рішень в інвестиційному середовищі
Рис. 1.2 Етапи вирішення завдання просторової оптимізації інвестицій у випадку, якщо проекти піддаються поділу
Рис. 2.1 Організаційна структура ТОВ ТВП «Україна»
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка структури і динаміки майна підприємства
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та структури джерел утворення майна підприємства
Таблиця 2.4 Аналіз ліквідності балансу за 2006-2008 р.р., тис.грн.
Таблиця 2.5 Показники ліквідності та платоспроможності ТОВ ТВП «Україна»
Таблиця 2.6 Показники фінансової стійкості ТОВ ТВП “Україна”
Таблиця 2.7 Показники ділової активності ТОВ ТВП “Україна”
Таблиця 2.8 Темпи росту фінансових результатів діяльності підприємства ТОВ ТВП «Україна», тис.грн.
Таблиця 2.9 Оцінка складу фінансових результатів
Таблиця 2.10 Темпи росту показників рентабельності підприємства,%
Таблиця 2.11 Аналіз прогнозів банкрутства підприємства
Таблиця 3.1 Амортизаційні відрахування та залишкова вартість обладнання по роках проекту
Таблиця 3.2 Обґрунтування руху грошових потоків і чистої приведеної вартості лізингу обладнання
Таблиця 3.3 Кошторис одноразових витрат на технічне удосконалення
Таблиця 3.4 Кошторис річних витрат на утримання упаковочного обладнання
Таблиця 3.5 Основні економічні показники діяльності підприємства до і після впровадження проекту
Таблиця 3.6 План погашення кредиту
Таблиця 3.7 Розрахунок критерію для ТОВ ТВП «Україна»
Таблиця 3.8 Розрахунок елементів складу лізингового платежу
Таблиця 3.9 Розрахунок критерію для ТОВ ТВП „Україна”
Таблиця 3.10 Розрахунки теперішньої величини потоку грошових платежів у випадку фінансового лізингу
Таблиця 3.11 Розрахунок нинішньої величини потоку грошових платежів у випадку використання банківського кредиту
До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.