Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Діагностика кризового стану підприємства


Дипломна
K-16266

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти стратегії подолання кризового стану на підприємстві
1.1 Сутність та причини кризового стану підприємств та зміст антикризового управління
1.2 Методика діагностики кризового стану підприємства
1.3. Стратегія виходу підприємства з кризового стану
Розділ 2 аналіз діагностики кризового стану ват «чигиринське ро «агропроммеханізація»»
2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Чигиринське РО «Агропроммеханізація»»
2.2 Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства
2.3 Аналіз фінансового стану підприємства та діагностика банкрутства
Розділ 3 розробка та обгрунтування стратегії виходу ват «чигиринське ро «агропроммеханізація» з кризового стану
3.1 Пропозиції щодо виходу підприємства з кризового стану в сучасних умовах
3.2 Розробка стратегії виходу виходу підприємства з кризового стану
3.3 Економічне обгрунтування запропонованих заходів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Банкрутство – пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності задовольнити в установлений для нього строк пред'явлені до нього кредиторами вимоги і виконати зобов'язання перед бюджетом.
Підприємство ВАТ «Чигиринське РО «Агропроммеханізація» працювало в 2006 році зі значними збитками в сумі 774,6 тис. грн. У 2007 році отримало прибуток у розмірі 52,6 тис. грн., що є набагато кращим результатом діяльності. В 2008 році в порівнянні з 2007 роком прибуток знизився на 34,9 тис. грн. і складав 17,7 тис. грн, тобто 33,7% від прибутку 2007 року. Проте відсутність збитків вже є позитивним результатом. Позитивним є також те, що чисельність працівників є стабільною, на відміну від заробітної плати, яка знижується рік за роком.
З розрахунків видно, що коефіцієнт автономії занижений, адже його нормальне мінімальне значення повинно бути не менше 0,5, а такого рівня не спостерігається ні в одному з аналізованих років. Найвищий він у 2007 році – 0,49; у 2008 році Кавт знизився на 0,01 пункти і складав 0,48, а в порівнянні з 2006 роком Кавт підвищився на 0,22, що є позитивним
Коефіцієнт залежності в 2008 році в порівнянні з 2007 роком зріс на 0,01 пункт, але в порівнянні з 2006 роком спостерігається зниження коефіцієнта залежності на 0,22 пункти, що є позитивним. Досить значне зростання коефіцієнта автономії та зниження коефіцієнта залежності в 2007-2008 роках в порівнянні з 2006 роком свідчить про зниження фінансової залежності і підвищення ринкової стійкості підприємства.
Перевищення позикових коштів над власними свідчить про те, що підприємство має недостатній рівень фінансової стабільності і залежить від зовнішніх фінансових джерел. Значення коефіцієнта фінансової стабільності за останні три роки нижче за нормативне, а саме в 2007 і 2008 роках коефіцієнт стабільності складав 0,9; але в порівнянні з 2006 роком відбулось зростання коефіцієнта на 0,55 пункти, що є позитивним показником для підприємства.
Маневреність робочого капіталу при визначенні в 2006-2007 роках отримуємо зі знаком "-", як і коефіцієнт забезпечення власними коштами, адже власні кошти відсутні; в 2008 році показник маневреності робочого капіталу складав 1,6; в порівнянні з 2006 та 2007 роком маневреність робочого капіталу зросла на 2,45 і 5,7 пункти відповідно. Оскільки зростання товарних запасів, поширене за умов інфляції, призводить до залучення довгострокових кредитів, то, враховуючи високі кредитні ставки, це впливає на платоспроможність підприємства. Відсутність власних обігових коштів говорить сама за себе: підприємство не здатне сплатити поточні борги, не має фінансових ресурсів для розширення діяльності та інвестування. Тому зростання маневреності робочого капіталу в 2008 році заслуговує дуже позитивної оцінки.
Коефіцієнт забезпечення власними коштами в 2008 році зріс у порівнянні з 2006 і 2007 роком на 0,21 та 0,25 пункти відповідно, що також заслуговує позитивної оцінки. Зростання показника фінансового левериджу за останній рік свідчить про зростання фінансового ризику.
В нашому випадку ліквідність балансу не абсолютна. Причиною цього є недостатня кількість грошових коштів, які знаходяться на рахунках в банках, значні суми запасів і дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість збільшилась в 2008 році в порівнянні з 2007 роком на 319,7 тис. грн., а в порівнянні з 2006 роком спостерігається її зниження на 588,4 тис. грн. Основною причиною зростання дебіторської заборгованості є те, що підприємство працює в галузі сільського господарства і основні споживачі послуг – це сільськогосподарські товариства, які займаються рослинництвом. Це, як відомо, не надто прибуткова галузь, оскільки велику роль відіграє як недосконалість податкового законодавства, так і нестабільність на ринку зернових.
У 2008 році порівняно з 2007 роком сума поточних зобов’язань збільшилась на 36,7 тис. грн. в основному за рахунок зростання кредитів банків. У порівнянні з 2006 роком сума поточних зобов’язань зменшилась на 836,5 тис. грн., що є вагомим показником і складає 68% суми поточних зобов’язань в 2008 році.
Розрахуємо показники ліквідності підприємства, дані розрахунку занесемо в таблицю 2.8
Коефіцієнт загальної ліквідності найвищий спостерігається у 2008 році а саме 1,19, у наступних роках показники цього коефіцієнта свідчать про те, що підприємство не в змозі повністю оплатити свої рахунки. У 2008 році порівняно з 2007 і 2006 роком відповідно спостерігається досить значне зростання цього коефіцієнта на 0,26 і на 0,32 пункти відповідно. Зростання коефіцієнта загальної ліквідності сигналізує про зниження ризику неплатоспроможності, що є позитивною характеристикою.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності – найбільш жорсткий критерій платоспроможності і ліквідності підприємства. Теоретично достатнім вважається, якщо Кал вище 0,2-0,35. Як видно з наших показників вони навіть наближено не схожі на теоретичні: в 2006 році – 0,0036, в 2007 році – показник зростає до 0,009 пунктів, в 2008 році порівняно з 2007 роком зменшується на 0,001. Це означає, що підприємство в 2006 році може погасити свої короткострокові борги на 0,36%, у 2007 році - на 0,9%, у 2008 році – на 0,8%, що є свідченням дуже низької платоспроможності.
Нижчі показники нашого підприємства і за нормативний показник Кшл (=1). В 2008 році порівняно з 2007р Кшл зменшився на 0,001 пункт, а порівняно з 2006 роком - на 0,11. Згідно з цими показниками видно, що в разі критичного стану підприємство може погасити свої короткострокові зобов'язаннями в 2006 році на 77%, в 2007р - на 66%, в 2008р - на 88%.
Показник Кд/к нижче рекомендованого лише в 2006 році. В наступних роках спостерігалось його збільшення, а саме в 2008 році до 1,5, а в 2007 році до 1,16 пунктів. З показників видно, що погасити кредиторську заборгованість за рахунок дебіторської підприємство може в 2006 році на 77%, в 2007 – на 116%, в 2008 – на 150 %, що характеризується позитивно.
Позитивної характеристики заслуговує і зростання чистого оборотного капіталу в 2008 році до 264,0 тис. грн. в порівнянні з їх відсутністю в двох попередніх роках.
Рзрахунки ймовірності банкрутства за різними методиками дали частково протилежні результати. Це тільки підтверджує той факт, що для діагностики банкрутства використання виключно дискримінантного аналізу недостатньо. Для більш коректного прогнозування необхідно вивчити цілий комплекс показників фінансово-господарської діяльності підприємства.
Незважаючи на отримані результати оцінювання ймовірності банкрутства та основних показників фінансового аналізу, пропонується провести заходи з оздоровлення підприємства.
В третьому розділі магістерської роботи подано власні пропозиції щодо покращення фінансового стану підприємства.
Як вже зазначалося, ВАТ надає послуги з ремонту великовантажних машин. Підприємство має збиток, працює безперебійно, надає якісні послуги та задовольняє потребу замовників на ці послуги.
Але для збільшення прибутковості можна запропонувати пропозицію таку як збільшити коло послуг, що надаються та займатися ремонтом як великовантажних машин так і легкових автомобілів. При цьому є відповідне обладнання, кваліфікований персонал, виробничі площі, що дозволять розширити виробничу діяльність, збільшити прибуток.
Ринки збуту послуг автосервісу є підприємства різних форм власності та фізичні особи Чигирина.
Загальна вартість проекту по наданню послуг по ремонту автомобілів 18 тис. грн. Персонал фірми - висококваліфіковані спеціалісти. Конкурентоспроможність підприємства забезпечується високою якістю ремонту і не високими цінами на неї.
Спектр послуг, що надаються - це такі як : по - перше, ремонт легкових автомобілів, як капітальний ремонт так і поточний ремонт, підготовка до фарбування, фарбування автомобілів, заміна запчастин, коліс, вузлів, зварювальні роботи, ремонт двигунів та агрегатів, електроприладів, акумуляторів. По - друге, переобладнання тракторів Т-150 на двигуни Ярославського моторного заводу.
Планується надавати ці послуги на території даного заводу, так як виробничих майданчиків достатньо.
Таким чином, пропозиція дозволить суттєво збільшити обсяги виробництва і реалізації послуг та збільшити на 88,6 тис.грн. чистий прибуток підприємства, що дозволить йому подолати кризовий стан.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Зміст політики антикризового управління підприємством
Таблиця 1.1 Оцінна шкала для моделі Альтмана.
Таблиця 1.2 Оцінна шкала для моделі низьколіквідних активів
Таблиця 1.3 Масштаби кризового стану підприємства і можливих шляхів виходу з нього
Рис. 1.2 Етапи розробки і реалізації антикризової стратегії
Рис. 1.3. Обов`язкові підсистеми антикризового управління підприємством
Рис.2.1 Організаційна структура ВАТ "Чигиринське РО «Агропроммеханізація"
Таблиця 2.1 Основні економічні показники діяльності ВАТ "Чигиринське РО «Агропроммеханізація" за 2006-2008 рр.
Таблиця 2.2 Аналіз основного капіталу ВАТ "Чигиринське РО «Агропроммеханізація"
Таблиця 2.3 Зведена таблиця показників оцінки майнового стану ВАТ „Чигиринське РО «Агропроммеханізація”
2006-2008 рр.
Таблиця 2.4 Аналіз власних оборотних коштів ВАТ "Чигиринське РО «Агропроммеханізація" за 2006-2008рр.
Таблиця 2.5 Агрегований баланс ВАТ "Чигиринське РО «Агропроммеханізація" за 2006-2008рр.
Таблиця 2.6 Зведена таблиця показників фінансової стійкості ВАТ "Чигиринське РО «Агропроммеханізація" за 2006-2008рр.
Таблиця 2.7 Аналіз ліквідності балансу ВАТ "Чигиринське РО «Агропроммеханізація" 2006-2008рр.
Таблиця 2.8 Зведена таблиця показників ліквідності ВАТ "Чигиринське РО «Агропроммеханізація" за 2006-2008рр.
Таблиця 2.9 Чинники впливу на показники прибутковості ВАТ "Чигиринське РО «Агропроммеханізація" за 2006-2008рр., тис. грн.
Таблиця 2.10 Зведена таблиця показників прибутковості ВАТ "Чигиринське РО «Агропроммеханізація" за 2006-2008рр.
Таблиця 2.11 Розрахунок ймовірності банкрутства ВАТ «Чигиринське РО «Агропроммеханізація» за моделлю Спрінгейта
Таблиця 2.12 Розрахунок ймовірності банкрутства ВАТ "Чигиринське РО «Агропроммеханізація" за моделлю Альтмана
Таблиця 2.13 Параметри дискримінантої функції Беєрмана
Таблиця 2.14 Розрахунок ймовірності банкрутства ВАТ "Чигиринське РО «Агропроммеханізація" за моделлю Беєрмана
Таблиця 2.15 Узагальнений розрахунок ймовірності банкрутства ВАТ "Чигиринське РО «Агропроммеханізація" за 2006-2008рр.
Рис. 3.1. Механізм дослідження виникнення неплатоспроможності підприємства
Таблиця 3.1 Превентивні механізми щодо запобігання банкрутству підприємств, що пропонуються
Рис. 3.2 Причини та форми прояву кризового стану підприємства за різними видами банкрутства
Рис. 3.3 Критерії вибору методів фінансового оздоровлення підприємства
Таблиця 3.1 Аналіз конкурентів
Таблиця 3.2 Комплект технічного устаткування для авторемонтного підприємства
Таблиця 3.3 Основні види сировини, ціни та умови поставки
Таблиця 3.4 Розрахунок наданих послуг одного автомобіля
Таблиця 3.4 Потреба в персоналі і зарплаті
Таблиця 3.5 Ймовірні ризики та заходи щодо зменшення їх впливу на бізнес
Таблиця 3.6 План доходів і видатків від впровадження пропозиції на 2009 рік
Таблиця 3.7 Основні показники діяльності підприємства до і після впровадження заходів
До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.