Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності використання нематеріальних активів на підприємстві


Дипломна
K-16268

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки нематеріальних активів на підприємстві
1.1 Сутність нематеріальних активів як економічної категорії та їх оцінка
1.2 Нормативно – правова база з оцінки нематеріальних активів на підприємстві
1.3 Методика оцінки нематеріальних активів на підприємстві
Розділ 2 практичні засади оцінки нематеріальних активів на ват «смілянський машинобудівний завод»
2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Смілянський машинобудівний завод»
2.2 Аналіз фінансового стану та ефективності використання ресурсів підприємства
2.3 Оцінка і аналіз нематеріальних активів на підприємстві
Розділ 3 шляхи збільшення ефективності використання нематеріальних активів
3.1 Автоматизація робочих місць, як один зі шляхів підвищення ефективності використаня нематеріальних ресурсів
3.2 Впровадження на підприємстві раціоналізаторських пропозицій як об’єктів нематеріальних ресурсів та обгрунтування ефективності їх використання
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Нематеріальні активи — це складова частина потенціалу підприємства, здатна забезпечувати економічну користь протягом відносно тривалого періоду. Відмітними рисами цих ресурсів є брак матеріальної основи здобування доходів та невизначеність розмірів майбутнього прибутку від їхнього використання.
Відкрите акціонерне товариство “Смілянський машинобудівний завод”, як юридична особа, зареєстроване рішенням Виконавчого комітету Смілянської міської Ради народних депутатів від 07.02.1996 р. № 42-А, колективної форми власності (код 20). Взято на податковий облік Смілянською ОДПІ 03.01.92 року № 4-ГП. Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 32247609, індивідуальний № 143137223045. Ідентифікаційний код платника -14313725. Юридична адреса підприємства: Україна, 20700 м.Сміла вул. Леніна 67.
Структура заводу включає в себе всі виробництва машинобудівного циклу, а також емальоване обладнання.
Чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 2557 тис.грн. або 14,23% в 2007 році порівняно із попереднім, і на 601 тис.грн. або 2,93% в 2008 році, собівартість реалізованої продукції зросла на 1507 тис.грн. або 11,29% в 2007 році і знизилась на 819 тис.грн. або 5,51% в 2008 році.
Середньорічна чисельність працівників зросла на 296 осіб в 2007 році і знизилась на 65 осіб в 2008 році, продуктивність праці знизилась на 9,54 тис.грн. або 27,39% в 2007 році і зросла на 3 тис.грн. або 11,87% в 2008 році. Фонд заробітної плати збільшився в 2007 році на 2392 тис.грн. або 63,19% і на 1201 тис.грн. або 19,44% в 2008 році. Середньорічна заробітна плата одного працівника збільшилась на 0,27 тис.грн. або 3,68% в 2007 році і на 2,27 тис.грн. або 29,83% в 2008 році.
Середньорічна вартість основних фондів знизилась в 2007 році на 2229 тис.грн. або 8,32% і в 2008 році на 957 тис.грн. або 3,89%; середньорічна вартість оборотних фондів знизилась в 2007 році на 2149 тис.грн. або 16,97% і на 890,4 тис.грн. або 8,47% в 2008 році.
Валовий прибуток зріс в 2007 році на 1050 тис.грн. або 22,75% і виріс в 2008 році на 1420 тис.грн. або 25,07%. Податок на прибуток знизився в 2007 році на 90 тис.грн. або 72% і в 2008 році на 6 тис.грн. або 17,14%. Чистий прибуток в 2007 році знизився на 269 тис.грн. або 71,54%, а в 2008 році – на 19 тис.грн. або 17,75%.
на підприємстві спостерігається наступне: залишкова вартість нематеріальних активів зменшується в 2007 році на 21 тис.грн. або 23,33% і зростає на 8 тис.грн. або 11,59% в 2008 році, первісна вартість є незмінною в 2006-2007 рр., але зростає на 22 тис.грн. або 11,7% в 2008 році, знос зростає в 2007 році на 21 тис.грн. або 21,43% і на 14 тис.грн. або 11,76% в 2008 році.
коефіцієнт зносу нематеріальних активів збільшився на 11,17 в 2007 році або 21,43%, в 2008 році не змінився і становив 63,3, коефіцієнт придатності зменшився відповідно на 11,17 в 2007 році, в 2008 році не змінився і становив 36,7.
Коефіцієнт оновлення зріс на 0,05 в 2007 році або 125% і на 0,01 в 208 році або 11,11%, коефіцієнт вибуття зріс в 2007 році на 0,01 або 100% і знизився на 0,01 або 50% в 2008 році, коефіцієнт плинності відповідно збільшився на 0,04 в або 133,33% в 2007 році і на 0,02 або 28,57% в 2008 році.
вартість прав користування майном зменшилась в 2007 році на 2,5 тис.грн. або 22,34% і зросла в 2008 році на 1тис.грн. або 11,49%, вартість прав користування майном збільшилась в 2007 році на 2,9 тис.грн. або 74,36% і в 2008 році на 2,5 тис.грн. або 36,76%, вартість прав на знаки для товарів і послуг незмінна впродовж 2006-2007 рр., а в 2008 році зростає на 1,8 тис.грн. Вартість прав на обєкти промислової власності збільшились на 11,2 тис.грн. в 2007 році і на 5,7 тис.грн. або 48,72% в 2008 році, вартість авторських і суміжних прав зменшились в 2007 році на 28,5 тис.грн. або 43,58% в 2007 році і на 14 тис.грн. або 37,94% в 2008 році, гудвіл в 206 році відсутній, в 2008 році збільшується порівняно із попереднім роком на 1 тис.грн. або 50%, інші нематеріальні активи зменшуються в 2007 році на 6,1 тис.грн. або 75,31% і зростають в 2008 році іна 10 тис.грн.
Питома вага нематеріальних активів в майні підприємства зменшується на 0,03% в 2007 році і зростає на цю ж суму в 2008 році.
в структурі нематеріальних активів в 2006 році найбільшу питому вагу займають авторські і суміжні права – 72,67%, значну питому вагу мають права користування природними ресурсами – 12,44%, інші нематеріальні активи – 9%, незначну – права корситування майном – 4,33%, права на знаки для товарів та послуг – 1%, права на обєкти промислової власності – 0,56%.
В 2007 році найбільшу питому вагу в структурі нематеріальних активів займають авторіські і суміжні права – 53,48%, права на обєкти промислової власності – 16,96%, права користування природними ресурсами – 12,61%, майном – 9,86%, невисоку питому вагу мають – права на знаки для товарів та послуг – 1,3%, гудвіл – 2,9%, інші нематеріальні активи – 2,9%.
В 2008 році найбільшу питому вагу в структурі нематеіральних активів займають авторіські та суміжні права – 29,74%, права на обєкти промислової власності – 22,6%, інші нематеріальні активи – 15,58%, права користування природними ресурсами – 12,6%, майном – 12,08%, незначну мають гудвіл – 3,9%, права на знак для товарів і послуг – 3,51%.
вартість нематеіральних активів, внесених засновниками на протязі 2006-2008 років не змінилась в становить 0,5 тис.грн., нематеіральних активів, придбаних за плату або в обмін на інше майно – зменшились на 17 тис.грн. або 22,52% в 2007 році, і зросли на 9,1 тис.грн. або 15,56% в 2008 році, одержані безпосередньо від фізичних і юридичних осіб – зменшились в 2007 році на 4,1 тис.грн. або 29,5% і на 1,1 тис.грн. або 11,22% в 2008 році, субсидії державних органів зменшились в 2007 році на 21 тис.грн. або 23,33% і в 2008 році – зросли на 8 тис.грн. або 11,59%.
доходність нематеріальних активів зростає в 2007 році на 97,83 або 48,99% але значно знижується в 2008 році на 23,11 або 7,77%, фондоємність нематеріальних активів знижується на 0,002 або 40% в 2007 році і зростає на 0,001 в 2008 році або 33,33%. Рентабельність нематеіальних активів знижується в 2007 році на 262,7% і в 2008 році на 40,78%, що повязано зі зменшенням сум прибутку.
На сьогодні, обєктивною необхідністю стає автоматизація економічного аналізу на базі ЕОМ, а особливо ПЕОМ. Це обумовлено, зодного боку, особливостями теперішнього періоду розвитку економіки, з другого боку, - бурхливим розвитком технічних можливостей сучасних ЕОМ (ПЕОМ).
Для підприємства пропонується впровадити систему «1-С Підприємство», за допомогою якої можна організувати бухгалтерський облік і аналіз на підприємстві. Перевагою даної програми є те, що з її допомогою можна настроїти і успішно використовувати ті аналітичні таблиці, які необхідні користувачу, зокрема це можуть бути аналітичні таблиці з показниками щодо ефективності праці по місяцям, кварталам, рокам; оцінка і співвідношення витрат на оплату праці і її продуктивності; розрахунок показників – прибуток та дохід на 1 гривню збутових витрат та інші.
Дана пропозиція дозволить також знизити витрати на оплату праці працівників підприємства
На сьогоднішній день в бухгалтерії працює 7 осіб і в планово – економічному відділі 6 осіб. Пропонується скоротити їх кількість на 1 особу в бухгалтерії і на 2 осіб в планово – економічному відділі. Завдяки даній пропозиції підприємство матиме економію 33536, 4 грн.
Підприємство ВАТ “Смілянський машинобудівний завод” зацікавлено в зменшенні норм витрат на виробництво і тому впроваджує різноманітні заходи, запропоновані в тому числі і в даній дипломній роботі.
Одним з них є удосконалення вузла дозування бероль- спіна в осадчу ванну. Наступна пропозиція спрямована на зниження витрат на матеріали шляхом заміни матеріалів.
Таким чином, економія від впровадження першої пропозиції становить 1104,3 тис.грн. на рік, другої = 14,24 тис.грн.
Таким, чином дані пропозиції дають змогу змінити норми витрат, зменшити собівартість продукції і отримати прибуток.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1. Класифікація нематеріальних активів
Рис. 1.2. Шляхи надходження нематеріальних активів
Рис. 1.3 Структура П(С)БО 8
Таблиця 1.1 Нормативно – правове забезпечення формування та обігу нематеріальних активів
Рис. 1.4 Організаційно-інформаційна модель аналізу нематеріальних активів
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Показники ефективності використання основного капіталу підприємства
Таблиця 2.3 Показники ефективності використання оборотного капіталу підприємства
Таблиця 2.4 Показники ефективності використання трудових ресурсів підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз показників ліквідності підприємства
Таблиця 6 Аналіз ліквідності статей балансу
Таблиця 2.7 Показники фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.8 Аналіз показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.9 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства
Таблиця 2.10 Оцінка складу фінансових результатів
Таблиця 2.11 Динаміка прибутку за видами діяльності
Рис. 2.1 Доходи і витрати підприємства
Таблиця 2.12 Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку
Таблиця 2.13 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток 2008 року
Таблиця 2.14 Аналіз показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Рис. 2.2 Динаміка показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Таблиця 2.15 Оцінка стану нематеріальних активів
Рис. 2.3 Зміни вартості нематеріальних активів
Таблиця 2.16 Оцінка показників руху нематеріальних активів
Рис. 2.4 Динаміка зміни показників руху нематеріальних активів
Таблиця 2.17 Динаміка зміни вартості нематеріальних ресурсів за елементами
Рис.2.5 Динаміка зміни вартості нематеріальних активів
Таблиця 2.18 Структура нематеріальних активів підприємства
Таблиця 2.19 Аналіз нематеріальних активів за терміном використання
Рис.2.6 Динаміка вартості нематеріальних активів підприємства за термінами використання
Таблиця 2.20 Вартість нематеріальних активів за терміном використання
Таблиця 2.21 Динаміка джерел формування нем атеріальних активів
Рис. 2.7 Динаміка джерел формування нематеріальних активів.
Таблиця 2.22 Структура джерел формування нематеріальних активів
Таблиця 2.23 Показники ефективності використання нематеріальних активів
Таблиця 2.24 Факторний аналіз доходності нематеріальних активів підприємства
Таблиця 2.25 Факторний аналіз фондоємності нематеріальнипх активів
Таблиця 2.26 Факторний аналіз рентабельност і нематеріальних активів
Рис.3.1 Інформаційна система
Таблиця 3.1 Економічний ефект від пропозиції автоматизації планово – економічного відділу і бухгалтерії (в розрахунку на рік)
Рис. 3.2 Діюча система дозування бероль-спіна.
Рис. 3.3 Запропонована система дозування бероль- спіна.
Таблиця 3.2 Розрахунок економічного ефекту
Таблиця 3.3 Розрахунок економічного ефекту
До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.