Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Стратегія зростання прибутковості діяльності підприємства


Дипломна
K-16292

Вступ
Розділ 1 теоретичні засади обгрунтування стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності
1.1 Економічна сутність прибутку та прибутковості, їх нормативно – правове регулювання
1.2 Оцінка формування прибутку підприємства
1.3 Стратегії, методи і концепції управління прибутковістю підприємства
Розділ 2 практичні засади оцінки прибутковості ват «соммас»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз динаміки та структури прибутку підприємства
2.3 Оцінка ефективності управління прибутковістю підприємства
Розділ 3 напрямки покращення стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності підприємства
3.1 Основні напрями збільшення прибутковості підприємства
3.2 Пропозиції щодо зростання прибутковості роботи підприємства
3.3 Економічне обгрунтування запропонованих заходів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.
В аналізі чистий прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово– господарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної діяльності та включає: чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, послуг); валовий прибуток (збиток); фінансовий результат від операційної діяльності; прибуток (збиток) від звичайної діяльності; прибуток (збиток) від надзвичайної діяльності;
Прибуток виконує ряд функцій: оціночна функція, розподільча функція, стимулююча функція.
Метод управління прибутком підприємства можна визначити наступним чином: метод управління прибутком суб'єкта господарювання сукупність конкретних методик, технологій, способів та прийомів обґрунтування управлінських фінансових рішень формування затрат та доходів підприємства, а також форм їх виконання з метою забезпечення прийнятного рівня рентабельності фінансово-господарської діяльності такого суб'єкта господарювання.
Усю сукупність моделей управління прибутком можна згрупувати та виділити наступну їх типологію:
- агресивна (наступальна) стратегія - забезпечення максимізації рівня реалізації через стимулювання збуту з метою збільшення фінансових результатів суб'єкта;
- захисна стратегія - забезпечення контролю витрат з метою збільшення фінансових результатів у суб'єкта господарювання як різниці між абсолютною величиною доходів та затрат, стратегія є ефективною у довгостроковій перспективі;
- диверсифікована стратегія - поєднує у собі виважений компроміс між агресивною та захисною стратегіями, що дозволяє взаємоузгодити переваги та недоліки обох варіантів стратегій управління фінансовими результатами суб'єкта господарювання.
Можна говорити про покращення роботи підприємства в останні роки, оскільки спостерігається збільшення доходу, валового та чистого прибутку, вартості основних та оборотних фондів, продуктивності праці.
Відповідно на формування чистого прибутку вплинули наступні фактори:
- дохід від реалізації продукції в 2007 році зріс на 3749,3 тис.грн. або 84,3%, а в 2008 році – на 3188,2 тис.грн. або 38,9%;
- податок на додану вартість відповідно також зріс на 644,6 тис.грн. або 89,3% в 2007 році і на 518,9 тис.грн. або 37,98% в 2008 році;
- інші вирахування з доходу в 2006 році були відсутні, а в 2007 році склали 44,7 тис.грн., в 2008 році зросли на 183,6 тис.грн. або 41,29%;
- відповідно чистий дохід зріс в 2007 році на 2660 тис.грн. або 71,4%, а в 2008 році на 2485,7 тис.грн. або 38,93%;
- собівартість реалізованої продукції зросла в 2007 році на 1463,3 тис.грн. або 53,5%, а 2008 році на 2014 тис.грн. або 47,96%;
- валовий прибуток збільшився на 1196,7 тис.грн. або 120,9% в 2007 році, а 2008 році – на 471,7 тис.грн. або 21,57%;
- інші операційні витрати зросли в 2007 році на 1421,2 тис.грн. або 425,3%, а в 2008 році – на 169,2 тис.грн. або 9,64%;
- адміністративні витрати зросли в 2007 році на 108,4 тис.грн. або 28,2%, а 2008 році на 190 тис.грн. або 38,53%;;
- витрати на збут знизились в 2007 році на 126,8 тис.грн. або 42,78% і знов зросли в 2008 році на 40,4 тис.грн. або 23,82%;
- інші операційні витрати зросли в 2007 році на 1048,8 тис.грн. або 276,3% і знизились в 2008 році на 18,4 тис.грн. або 1,29%;
- відповідно прибуток від операційної діяльності збільшився в 2007 році на 1587,5 тис.грн. або 603,2%, а в 2008 році збільшення склало 428,9 тис.грн. або 23,18%;
- інші фінансові доходи підприємства знизились на 0,8 тис.грн. або 40% в 2007 році, але знову зросли в 2008 році на ту ж суму або 66,7%;
- інші доходи підприємства росли в 2007 році на 16,5 тис.грн. або 392,9% і знизились в 2008 році на 79,23%;
- фінансові витрати знизились в 2008 році на 81,9 тис.грн. або 62,05%, хоча в 2007 році зросли на 16,6 тис.грн. або 14,4%;
- таким чином фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування зросли в 2007 році на 1581,6 тис.грн. або 1073% і в 2008 році на 505,8 тис.грн. або 29,25%;
- податок на прибуток збільшився в 2007 році на 397,8 тис.грн. або 2440% і в 2008 році зріс на 151,1 тис.грн. або 36,49%;
- чистий прибуток підприємства має позитивну тенденцію до зростання – в 2007 році чистий прибуток зріс на 1183,8 тис.грн. або 993%, в 2008 році на 354,7 тис.грн. або 26,98%.
В цілому можна говорити про те, що підприємство має позитивну тенденцію збільшення прибутковості.
Аналізуючи доходи від операційної діяльності спостерігається їх збільшення на 5170,5 тис.грн. або 108,13% в 2007 році і на 3357,4 тис.грн. або 33,74% в 2008 році, витрати від операційної діяльності зростають на 3583 тис.грн. в 2007 році або на 79,3% (відсоток зростання доходів вищий за ступінь зростання витрат) і на 2928,5 тис.грн. або 36,15% (ступінь зростання доходів нижчий за ступінь зростання витрат). Відповідно спостерігаємо збільшення прибутку від операційної діяльності на 1587,5 тис.грн. або 603,15% в 2007 році і 428,9 тис.грн. або 23,18% в 2008 році.
Аналізуючи іншу діяльність підприємства спостерігаємо збільшення доходу в 2007 році на 16,5 тис.грн. або 392,86% і його зниження в 2008 році на 16,4 тис.грн. або 79,23%, витрати також зростають в 2007 році на 6,6 тис.грн. або 113,79%, але знижуються в 2008 році на 12,2 тис.грн. або 98,39%. Відповідно прибуток від іншої діяльності є від’ємним в 2006 році, в 2007 році він становить 8,3 тис.грн., в 2008 році знижується на 4,2 тис.грн. і становить 4,1 тис.грн.
Аналізуючи фінансову діяльність підприємства, спостерігаємо, що воно має збиток, який становить 114,2 тис.грн. в 2006 році, 130 тис.грн. в 2007 році і 48,9 тис.грн. в 2008 році.
Відповідно вплив даних факторів сприяв збільшенню валового прибутку на 1581,6 тис.грн. в 2007 році і на 505,8 тис.грн. в 2008 році.
Зміна цін збільшила чистий прибуток на 284,8 тис.грн., обсяг реалізованої продукції збільшив його на 1535,17 тис.грн., обсяг виготовленої продукції знизив його на 1348,77 тис.грн., адміністративні витрати знизили його на 117,9 тис.грн., інші доходи і інші операційні доходи збільшили його на 152 тис.грн., податки на прибуток знизили його на 151,1 тис.грн.
Таким чином по всім показникам рентабельності відбулося збільшення в 2007 році порівняно з 2006 роком і зниження в 2008 році порівняно з попереднім.
Перелік графічно
Рис. 1.1 Схема використання прибутку підприємства
Рис. 1.2. Графічна інтерпретація точки беззбитковості підприємства
Рис. 1.3 Графічна інтерпретація точки мінімальної рентабельності підприємства
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Аналіз майнового стану підприємства
Таблиця 2.3 Аналіз показників ліквідності підприємства
Таблиця 2.4 Аналіз показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз показників ділової активності підприємства
Таблиця 2.6 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «СОММАС», тис.грн.
Таблиця 2.7 Оцінка складу фінансових результатів
Таблиця 2.8 Динаміка чистого прибутку за видами діяльності
Рис. 2.2 Доходи і витрати підприємства (тис.грн.)
Таблиця 2.9 Структура чистого прибутку за видами діяльності
Таблиця 2.10 Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку
Таблиця 2.11 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток 2008 року
Таблиця 2.12 Динаміка показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.13 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.14 Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.15 Аналіз показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Таблиця 3.1 Перелік та вартість обладнання для виробництва згущеного молока на базі вакуум-випарної установки „Виганд-2000”
Таблиця 3.2 Устаткування для розфасовки і закачування згущеного молока в бляшану банку №7
Таблиця 3.3 Перелік ресурсів необхідних для роботи дільниці по виготовлення згущеного молока
Таблиця 3.4 Капітальні витрати на дільницю виготовлення згущеного молока
Таблиця 3.5 Витрати на сировину і матеріали в розрахунку на 1000 кг готової продукції
Таблиця 3.6 Річні прямі витрати на роботу дільниці виготовлення згущеного молока
Таблиця 3.7 Розрахунок амортизаційних відрахувань
Таблиця 3.8 Розрахунок чистої теперішньої вартості проекту
Таблиця 3.9 Оцінка ефективності запропонованих заходів,тис.грн
го матеріалу
До роботи є звіт з практики, автореферат, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.