Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Обгрунтування зменшення впливу ризиків на діяльність підприємства


Дипломна
K-16299

Вступ
Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження і оцінки ризиків підприємства
1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків
1.2 Класифікація підприємницьких ризиків
1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками
1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності
Розділ 2 практичні засади оцінки ризиків на підприємстві ват «київський завод зварювального обладнання»
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз фінансово – господарської діяльності підприємства
2.3 Система оцінки ризиків та методи їх визначення на підприємстві
2.4 Аналіз ризиків підприємницької діяльності товариства
Розділ 3 обгрунтування зменшення впливу ризиків на діяльність ват «київський завод зварювального обладнання
3.1 Засоби уникнення та нейтралізації ризиків на підприємстві
3.2 Пропозиції щодо зменшення і усунення ризиків діяльності підприємства
3.3 Оцінка економічної доцільності та ефективності зниження ризиків на підприємстві
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Таким чином, ризик – це об’єктивна необхідність, яка органічно пов’язана з фундаментальними інститутами сучасного суспільства
Підприємницький ризик — це ризик, що виникає в результаті будь-яких видів діяльності, пов'язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, їх реалізацією, товарно-грошовими і фінансовими операціями, комерцією, здійсненням соціально-економічних і науково-технічних проектів
Призначення аналізу ризику—дати потенційним партнерам необхідні дані, переконавшись у цьому самому, для прийняття рішень стосовно доцільності участі у певній економічній діяльності (проекті) і передбачити заходи захисту від можливих збитків
Багато методів управління ризиками використовується в господарській практиці підприємств можна поділити на чотири типи: методи відхилення від ризику; методи локалізації ризику; методи дисипації ризику; методи компенсації ризику.
Розрізняються наступні види аналізу ризику: якісний – визначення показників ризику, етапів робіт, при яких виникає ризик, визначення потенційних зон ризику та ідентифікація ризику; кількісний – передбачає числове визначення розміру окремих ризиків, а також проекту у цілому.
Отже, основні види діяльності підприємства ВАТ „Київський завод зварювального обладнання» наступні: виробництво електричного устаткування; - виробництво машин та устаткування спецiального призначення; виробництво iнших машин та устаткування загального призначення.
Дані, що характреризують діяльність роботи підприємства, показали наступне:
- вартість майна підприємства на протязі років значно зменшується, зокрема в 2007 році це зменшення склало 756 тис.грн. або 1,67%, в 2008 році – 12810 тис.грн. або 28,73%; при чому це сталось за рахунок зниження суми оборотного капіталу на 2752 тис.грн. або 12,84% в 2007 році і на 833,6 тис.грн. або 4,46% в 2008 році;
- сума власного капіталу підприємства незначно зросла в 2007 році на 180 тис.грн. або 0,97% і знизилась в 2008 році на 1326 тис.грн. або 7,04%; сума позиченого капіталу знизилась в 2007 році на 936 тис.грн. або 3,51% і в 2008 році на 11485 тис.грн. або 44,59%;
- відповідно до звітності, сума валового доходу підприємства збільшилась на 2490 тис.грн. або 18,85% в 2007 році і на 785,8 тис.грн. або 5% в 2008 році, сума чистого доходу підприємства при цьому виросла на 2208 тис.грн. або 19,85% в 2007 році і на 786,1 тис.грн. або 5,9% в 2008 році; собівартість реалізованої продукції зросла на 1152 тис.грн. або 10,37% в 2007 році та на 534,1 тис.грн. або 4,36% в 2008 році;
- сума валового прибутку збільшилась в 206 році на 1056 тис.грн, а в 2008 році на 252 тис.грн. або 23,46%; сума чистого збитку в 2007 році склала 2397 тис.грн., в 2007 році збиток трохи знизився і склав 2360 тис.грн., а в 2008 році збільшився більш ніж вдвічі і склав 5125 тис.грн.;
- фонд оплати праці зменшився в 2007 році на 74 тис.грн. або 2,71%, а в 2008 році на 67 тис.грн. або 2,52%, чисельність працюючого персоналу знизилась в 2007 році на 7 осіб або 2,31%, а в 2008 році на 41 особу або 3,85%, середньомісячна заробітна плата знизилась на 3,1 грн. або 0,41% в 2007 році, але виросла на 98,24 грн. або 13,15% в 2008 році, середньорічний виробіток одного працівника зріс в 2007 році на 9,45 тис.грн. або 21,66%, а в 2008 році на 11,61 тис.грн. або 21,89%.
Основні потенційні ризики, які можуть виникнути в процесі діяльності ВАТ „Київський завод зварювального обладнання”, розділяються по наступних категоріях: політичні ризики; фінансові ризики; валютні ризики; технологічні і виробничі ризики.
Результати експертної оцінки підприємницьких ризиків, які супроводжують діяльність ВАТ „Київський завод зварювального обладнання» на мікрорівні, свідчать, що найбільшу імовірність виникнення та високий ступінь впливу на господарську діяльність підприємства мають наступні ризикові ситуації:
- неотримання очікуваного прибутку та банкрутство підприємства (група фінансових ризиків);
- невідповідність термінів закупівлі продукції запланованим, погіршення якості продукції, збільшення кількості браку, вихід з ладу обладнання (група виробничих ризиків);
- порушення сприятливих термінів виходу на ринок, невідповідність товару потребам споживачів та основним конкурентним перевагам, збільшення цін на продукції (група маркетингових ризиків).
До основних інструментів нейтралізації ризиків на ВАТ „Київський завод зварювального обладнання” слід віднести:
- формування відповідних резервів;
- диверсифікація ризиків;
- хеджування;
- страхування ризиків страховими компаніями.
Нейтралізація ризиків на ВАТ „Київський завод зварювального обладнання” за рахунок внутрішніх механізмів фінансової стабілізації в ряді випадків є неможливою. В цьому разі єдиним запобіжним заходом по усуненню збитків від настання ризиків є зовнішня їх нейтралізація.
На сьогоднішній день підприємство має укладений контракт з державним підприємством ДП «Укрспецстальгруп» стосовно постачання великої партії електричного обладнання. Був укладений договір, відповідно до якого обладнання вартістю 1250 тис.грн., при чому обладнання буде постачатись по мірі його виготовлення частинами на протязі року
В договорі також передбачені штрафні санкції за несвоєчасну поставку продукції – в розмірі 8% від суми його недопоставки у разі невиконання договірних зобов’язань та пеня в розмірі 0,2% за кожний день просточення.
Таким чином, якщо підприємство зірве поставки воно матиме збиток в розмірі 100 тис.грн., а за кожен день прострочки йому буде нарахована пеня.
Це може статися за рахунок того, що на підприємстві дуже застаріле обладнання і достатньо високий рівень його зношеності, таким чином, можливість виходу обладнання з ладу дуже висока. Це є основним фактором, який може зупинити процес виробництва або значно його сповільнити і таким чином виникає значний ризик недоотримання прибутку або отримання значних збитків на підприємстві.
Через це підприємству пропонується частину коштів, отриманих у вигляді авансу спрямувати на поновлення і проведення капітального ремонту обладнання і машин. Оскільки підприємство не може за рахунок отриманих коштів оновити все обладнання, пропонується оновити його частково, спрямувавши кошти на найбільш ризиковане, з точки зору можливості поломок.
Таким чином, дана пропозиція дозволить підприємству вийти на прибутковий рівень виробництва, при чому воно буде отримувати 298,8 тис.грн. чистого прибутку уже на перший рік впровадження пропозиції.
Крім того, вона дозволить уникнути штрафних санкцій та поліпшити загальний стратегічний потенціал підприємства.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Види невизначеності
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка структури і динаміки майна підприємства
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та структури джерел утворення майна підприємства
Таблиця 2.4 Аналіз ліквідності балансу за 2006-2008 р.р. (в тис.грн)
Таблиця 2.5 Показники ліквідності та платоспроможності ВАТ «Київський завод зварювального обладнання»
Таблиця 2.6 Показники фінансової стійкості ВАТ “Київський завод зварювального обладнання”
Таблиця 2.7 Показники ділової активності ВАТ “Київський завод зварювального обладнання”
Таблиця 2.8 Темпи росту фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Київський завод зварювального обладнання», тис.грн.
Таблиця 2.9 Темпи росту показників рентабельності підприємства, %
Таблиця 2.10 Ризики за стадіями здійснення проекту
Таблиця 2.11 Основні чинники елементарних ризиків
Таблиця 2.12 Можливі негативні наслідки від дії чинників ризику
Таблиця 2.13 Оцінка впливу підприємницьких ризиків
Таблиця 2.14 Види ризиків і причини їх виникнення ВАТ „Київський завод зварювального обладнання”
Таблиця 3.1 Динаміка постачання сировини на ВАТ „Київський завод зварювального обладнання”
Таблиця 3.2 Вихідні дані для розрахунку економічної доцільності заміни і ремонту обладнання
Таблиця 3.3 Економічна доцільність капітального ремонту і заміни обладнання, тис.грн.
Таблиця 3.4 Основні показники діяльності підприємства після впровадження проекту, тис.грн.
До роботи є звіт з практики, звітність, автореферат
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.