Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка фінансового стану підприємства


Дипломна
K-16301

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства
1.1 Сутність, мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового
стану підприємства
1.2 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства
1.3 Методика проведення аналізу фінансового стану підприємства
Розділ 2 аналітична оцінка фінансового стану ват „племінний завод – дослідне господарство «золотоніське»
2.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ „ПЗДГ «Золотоніське»
2.2 Оцінка майнового стану та структури капіталу підприємства
2.3 Аналіз фінансових показників та ризику банкрутства підприємства
Розділ 3 шляхи поліпшення фінансового стану ват „племінний завод – дослідне господарство «золотоніське»
3.1 Напрями фінансового оздоровлення підприємств
3.2 Економічне обгрунтування шляхів поліпшення фінансового стану ВАТ „Племінний завод – дослідне господарство «Золотоніське»
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Фінансовий стан – найважливіший показник економічної діяльності підприємства, що характеризує його ділову активність і надійність. Він визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, якою мірою гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів із фінансових та інших відносин.
ВАТ "Племiнний завод - дослiдне господарство "Золотонiське" є багатогалузевим сiльськогосподарським виробником. Виробнича спецiалiзацiя - вирощування та реалiзацiя племiнного молодняка, одержання здорового приплоду, досягненння високої молочної продуктивностi, а також вирощування та реалiзацiя зерна, цукрових бурякiв i iншої сiльськогосподарської продукцiї.
Відповідно до даних звітності, підприємство ВАТ «Золотоніське» отримана виручка постійно зростає – на 772,7 тис.грн. або 27,81% в 2007 році і на 784,3 тис.грн. або 22,09% в 2008 році; собівартість від реалізації продукції підприємства також має тенденцію до зростання – збільшується на 435,4 тис.грн. або 22,93% в 2007 році і на 458,9 тис.грн. або 19,66% в 2008 році. Середньорічна чисельність працюючих при цьому постійно знижується – на 13 осіб або 9,15% в 2007 році і на 6 осіб або 4,65% в 2008 році, а продуктивність праці одного працюючого значно збільшується (це повязано з постійним придбанням на підприємство нову техніку і впровадженням нових методів вирощування рослин) – на 7,96 тис.грн. або 40,66% в 2007 році і на 7,72 тис.грн. або 28,04% в 2008 році.
Середньорічна вартість основних фондів збільшується на 610,9 тис.грн. або 7,95% в 2007 році і на 855,9 тис.грн. або 10,31% в 2008 році; вартість оборотних фондів зростає на 18,4 тис.грн. або 0,71% в 2007 році і на 401,6 тис.грн. або 15,31% в 2008 році.
Фонд заробітної плати також має тенденцію до збільшення – зростає на 247,8 тис.грн. або 36,01% в 2007 році і на 229,2 тис.грн. або 24,49% в 2008 році. Середньорічна заробітна плата працівника збільшується в 2007 році на 2,41 тис.грн. або 49,7% і в 2008 році на 2,22 тис.грн. або 30,58%.
Валовий і чистий прибуток рівні між собою, оскільки підприємство є платником фіксованого сільськогосподарського податку і не сплачує податок на прибуток і зростає в 2007 році на 337,3 тис.грн. або 38,33% і на 325,4 тис.грн. або 26,74% в 2008 році. Рентабельність зростає разом із зростаням прибутку – на 1% в 2007 році і на 2% в 2008 році.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, в 2006-2008 роках перебуває значно вище норми, визначеної в межах не нижче 1,0…2,0. В 2006 році його значення становило 14,56, а в 2007 році – знизилось на 3,27 і становило 11,29, потім знову знизилось і становило 9,61. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про достатність оборотних засобів для покриття поточних зобов’язань у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати задовільним.
Позитивна тенденція спостерігається у значеннях коефіцієнта швидкої ліквідності від 4,22 в 2006 році до 3,03 і 1,88 в 2007 і 2008 роках відповідно. Значення значно вище за нормативну величину, і платоспроможність з такої позиції можна вважати задовільною.
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно нижче нормативного мінімуму (0,2…0,25), так як становить в 2006 - 2008 році 0,08, 0,15 та 0,07. Проте в національних умовах показник абсолютної ліквідності є значно менш вагомим критерієм платоспроможності, ніж вище розглянуті коефіцієнти, а тому не може впливати на характер висновків, але слід вжити термінових заходів щодо його нормалізації.
Мінімальний нормативний рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 50% або 0,5. У товариства коефіцієнт становить 0,99 в 2006 та 0,98 в 2007-2008 рр. Що свідчить про задовільний рівень фінансової стійкості, і на протязі років цей показник був набагато більший за теоретично виправдане значення і має тенденцію до зниження. Це свідчить про те, що всі зобов’язання підприємства в 2006-2008 році можуть бути покриті власними коштами.
Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Збільшення коефіцієнта в 2007 році значить, що на 1 грн. власних коштів припадає 1,03 грн. фінансових ресурсів. В підприємства зростає цей коефіцієнт, і він досягає значення – менше 2.
Коефіцієнт фінансового ризику свідчить про е його зростання, він значно нижчий за теоретично виправдане значення, що є позитивним.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу становить в 2006-2008 роках 0,24. Таке значення цього коефіцієнта позитивно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства свідчать про стабільні можливості вільно маневрувати власними коштами.
Аналізучи данні звіту про фінансові результати підприємства можна зробити наступні висновки:
- дохід від реалізації продукції збільшився на 823,4 тис.грн. або 26,95% в 2007 році і на 987,3 тис.грн. або 25,45% в 2008 році;
- відповідно податок на додану вартість підприємства збільшмвся на 50,7 тис.грн. або 18,31% в 2007 році та на 203 тис.грн. або 61,95% в 2008 році;
- чистий дохід також має тенденцію до зростання ізбільшився в 2007 році на 772,7 тис.грн. або 27,81% і на 784,3 тис.грн. або 22,09% в 2008 році;
- зі зростанням доходу зростає і сума собівартості реалізованої продукції на 435,4 тис.грн. або 22,93% в 2007 році і на 458,9 тис.грн. або 19,66% в 2008 році;
- таким чином зростає валовий прибуток на 337,3 тис.грн. або 38,33% в 2007 році і на 325,4 тис.грн. або 26,74% в 2008 році;
- інші операційні доходи збільшуються в 2007 році на 88,4 тис.грн. (35,65%) і на 205,8 тис.грн. (61,18%) в 2008 році;
- адміністративні витрати знизились в 2007 році на 78,9 тис.грн. (23,07%) і зросли в 2008 році на 91,8 тис.грн. або 34,9%;
- витрати на збут в 2006 році були відсутні, а в 2007 році їх сума становила 206,1 тис.грн., в 2008 році вони зростають ще на 58,6 тис.грн. або 28,44%;
- інші операційні витрати збільшуються на 165,4 тис.грн. (153,15%) в 2007 році і на 22,5 тис.грн. або 8,23% в 2008 році;
Податок на прибуток підприємство не сплачує, оскількти є платником фіксованого сільськогосподарського податку. Таким чином, прибуток від звичайної діяльності до оподаткування в 2006 році становить 678 тис.грн., в 2007 році збільшується на 133,1 тис.грн. (19,64%) і становить 811,1 тис.грн., в 2008 році ще зростає на 358,3 тис.грн. (44,18%) і становить 1169,4 тис.грн.
В 2006 році підприємство отримує доход від реалізації продукції в частці 92,49% від усіх отриманих підприємством доходів і інші операційні доходи склали 7,51% в сумі отриманих доходів. Їх знизили – податок на додану вартість – на 8,38%, собівартість реалізованої продукції – на 57,48%, адміністративні витрати – 10,35%, інші операційні витрати – на 3,27%. Таким чином, частка чистого доходу – 84,11%, валового прибутку – 26,63%, чистого прибутку – 20,52%.
В 2007 році підприємство має частку доходу від реалізації 92,02%, і інших операційних доходів 7,98% в загальній сумі доходів і витрат. Їх знижують: податок на додану вартість – 7,77%, собівартість реалізованої продукції – 55,37%, адміністративні витрати – 6,24%, витрати на збут – 4,89%, інші операційні витрати – 6,49% Таким чином частка чистого доходу – 84,25%, валового прибутку – 28,88%, чистого прибутку – 19,24%, тобто частка основних показників,крім чистого прибутку зростає.
В 2008 році підприємство в сумі всіх доходів оцінює дохід від реалізації на 89,98%, інші операційні доходи – 10,02%. Їх знизили – податок на додану вартість – на 9,81%, собівартість реалізованої продукції – на 51,64%, адміністративні витрати – на 6,56%, витрати на збут – на 4,89%, інші операційні витрати – на 5,47%. Таким чином, чистий дохід займає 80,16%, валовий прибуток – 28,52%, частка чистого прибутку зростає і становить 21,62%.
Показники рентабельності підприємства свідчать про наступне: всі показники рентабельності підприємства знижуються в 2007 році, крім показника валової рентабельності продаж і зростають в 2008 році. Це свідчить про незначне погіршення ситуації в 2007 році, але вона була виправлена в 2008 році.
Як видно з поданих розрахунків ймовірність підприємства збанкрутіти достатньо невисока. Про це свідчить результат розрахунку двофакторної моделі Альтмана, величина якого є відємним числом, результат розрахунку пятифакторної моделі набагато вищий за нормативну величину і говорить про незначну ймовірність банкрутства. Розрахунки показали, що модель Спрінгейта вища за нормативне значення і не є потенційним банкрутом, при розрахунках моделі Ліса бачимо, що показник є нижчим за граничне значення, що свідчить про малу ймовірність банкрутства та результат розрахунку моделі Тафлера свідчить про можливість успішної діяльності підприємства в майбутньому.
При аналізі бухгалтерської документації підприємства (бухгалтерських довідок і пояснювальних записок) було виявлено, що щорічні втрати палива через нераціональне його використання становлять 6-10%. Через це недоцільно витрачаються грошові кошти господарства,які могли б бути в обороті і приносити додатковий прибуток. Необхідно усунути такі втрати і скоротити вартість залишків палива на складах підприємства.
Готова продукція на складі підприємства на кінець 2008 року становила 211,6 тис.грн., при цьому витрати на її зберігання, охорону на місяць становлять близько 3650 грн. Підприємство має реалізувати данну продукцію якнайшвидше, адже вона псується через перепади температури, вологість тощо.Підприємство має договори по закупівлям продукції в 2009 році в квітні – місяці в розмірі 100 тис.грн., іншу продукцію необхідно реалізувати місцевій оптовій компанії, яка згодна її придбати.
Таким чином, скоротилась питома вага виробничих запасів, дебіторської заборгованості та готової продукції, натомість зросла питома вага грошових коштів.
Відповідно після зміни структури оборотних активів, показники ефективності використання оборотних активів змінились у позитивну стророну.
Зокрема, коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився на 0,03, і хоча він не досягає нормативного значення, таке збільшення є позитивним.
Оборотність виробничих запасів зросла на 0,34, відповідно вони почали обертатись швидше і приносити більше прибутку, коефіцієнт відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість також знизився на 0,08, що є позитивним, оскільки кошти вивільнились і обертаються швидше.
Коефіцієнт співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованістю зменшився на 8,11 завдяки значному, зниженню її, коефіцієхнт участі грошових коштів в плановому періоді зріс на 0,18, що також є позитивним.
Наступна пропозиція спрямована на збільшення обсягів виробництва та якості вирощування ярої пшениці сортів «Колективна 3» та «Звершення».
Певною мірою, як свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід, це можна здійснити за широкого впровадження біологічних засобів стимуляції розвитку та захисту рослин, біотехнологій при вирощуванні сільськогосподарських культур.
Таким чином, подані пропозиції дозволять значно збільшити прибуток підприємства, збільшити рентабельність та покращити ефективність використання оборотних коштів.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Схема аналізу фінансового стану підприємства
Рис. 1.3 Класифікація показників фінансової діяльності
Таблиця 1.2 Етапи проведення експрес-аналізу фінансового стану підприємства
Таблиця 1.3 Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів
Таблиця 1.5 Баланс підприємства (в агрегованому вигляді)
Таблиця 1.6 Види фінансування
Рис. 1.6 Взаємозв’язок між показниками ліквідності і платоспроможності
Рис. 2.1 Організаційно- виробнича структура товариства
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Структура і динаміка необоротних активів підприємства
Таблиця 2.3 Структура оборотних активів
Рис. 2.2 Вартість статей оборотних активів
Таблиця 2.4 Склад і структура власного капіталу підприємства
Таблиця 2.5 Вихідні дані для визначення фінансового левериджу
Таблиця 2.6 Визначення ефекту фінансового важеля
Таблиця 2.7 Аналіз зобовязань підприємства
Таблиця 2.8 Аналіз ліквідності підприємства
Таблиця 2.9 Оцінка фінансової стійкості підприємства ВАТ «Золотоніське»
Таблиця 2.10 Оцінка ділової активності підприємства
Таблиця 2.11 Аналіз звіту про фінансові результати
Таблиця 2.12 Динаміка прибутків і обсягів продажу підприємства
Таблиця 2.13 Показники рентабельності підприємства
Таблиця 2.14 Аналіз прогнозів банкрутства підприємства
Таблиця 3.1 Втрати підприємства через нераціональну структуру кормової бази
Таблиця 3.2 Втрати підприємства через нераціональну структуру запасів посівного матеріалу
Таблиця 3.3 Структура виробничих запасів підприємства (тис.грн.)
Таблиця 3.4 Структура оборотних активів після впровадження заходів (тис.грн.)
Таблиця 3.5 Структура оборотних засобів після впровадження заходів
Таблиця 3.6 Зміна деяких фінансових показників діяльності підприємсттва
Таблиця 3.7 Вплив біопрепарату Агат-25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів обробки насіння, середня урожайність (ц/га)
Таблиця 3.8 Вплив біопрепарату Агат-25К на урожайність ярих зернових в залежності від способів обробки насіння і посівів
Таблиця 3.9 Економічна ефективність застосування препарату Агат – 25К на ВАТ «Племінний завод – дослідне господарство «Золотоніське»
Таблиця 3.10 Прогнозний звіт про фінансові результати підприємства (тис.грн.)
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал, додатки
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.