Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Бізнес - планування на підприємстві


Дипломна
K-16303

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти бізнес-планування на підприємстві
1.1 Суть та значення інвестицій в ринковій економіці
1.2 Бізнес – план як засіб обгрунтування інвестиційного проекту
1. 3 Елементи бізнес – плану та основні етапи його створення
1.4 Оцінка економічної ефективності реалізації інвестиційного проекту
Розділ 2 практичні засади дослідження інвестиційної привабливості стов «нива»
2.1 Організаційно-економічна характеристика СТОВ «Нива»
2.2 Діагностика фінансового стану підприємства для майбутніх інвесторів
2.3 Оцінка ефективності роботи підприємства та його та інвестиційної привабливості
Розділ 3 розробка і обгрунтування бізнес - плану стов «нива»
3.1 Пропозиції щодо автоматизації процесу бізнес- планування на підприємстві
3.2 Зміст інвестиційного проекту розширення діяльності СТОВ «Нива» та його економічне обгрунтування в кризових умовах
3.3 Оцінка фінансово-економічної ефективності проекту
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Як відомо, бізнес-план - неодмінна й необхідна передумова залучення інвестицій та отримання кредиту. Становлення ринкової системи господарювання в Україні потребує принципово нових підходів до організації залучення інвестицій. Нестача капіталу - одна з головних перешкод на шляху розвитку нашої економіки. Нині вітчизняним підприємствам вкрай необхідні додаткові фінансові потоки, які б стали каталізатором економічного розвитку. Необхідні підприємствам фінансові ресурси можна залучати різними шляхами. Та в переважній більшості випадків ця робота розпочинається з розробки інвестиційного проекту і бізнес-плану.
Об’єктом дослідження дипломної роботи є сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Нива». Підприємство створене як сільськогосподарське і спеціалізується на виробництві продукції тваринництва і рослинництва.
За період 2005-2008 рр спостерігались наступні зміни: чистий дохід від реалізації продукції продукції збільшився на 1067,8 тис.грн. або 26,9% в 2006 році порівняно із попереднім, і на 1302,4 тис.грн. або 25,85% в 2008 році, собівартість реалізованої продукції зросла на 1459,4 тис.грн. або 52,96% в 2006 році і на 1053,3 тис.грн. або 24,99% в 2008 році.
Середньорічна чисельність працівників знизилась на 18 осіб в 2006 році і на 23 особи в 2008 році, продуктивність праці зросла на 7,34 тис.грн. або 38,82% в 2006 році і на 11,27 тис.грн. або 42,94% в 2008 році. Фонд заробітної плати збільшився в 2006 році на 401,2 тис.грн. або 49,96% і на 459 тис.грн. або 38,12% в 2008 році. Середньорічна заробітна плата одного працівника збільшилась на 2,45 тис.грн. або 63,97% в 2006 році і на 3,57 тис.грн. або 56,85% в 2008 році.
Середньорічна вартість основних фондів знизилась в 2006 році на 1616,3 тис.грн. або 17,94% і зросла в 2008 році на 252,7 тис.грн. або 3,42%; середньорічна вартість оборотних фондів збільшилась в 2006 році на 496,1 тис.грн. або 12,7% і на 1328,5 тис.грн. або 30,18% в 2008 році.
Фондовіддача в 2006 році зросла на 0,24 і на 0,14 в 2008 році, що означає збільшення обсягів реалізації продукції на одну гривню основних фондів, фондоємність, як обернений показник, знизилась, а фондоозброєність знизилась на 4,4 в 2006 році, але зросла в 207 році на 6,74.
Валовий прибуток знизився в 2006 році на 391,6 тис.грн. або 32,24% і виріс в 2008 році на 249,1 тис.грн. або 30,28%. Чистий прибуток в 2006 році знизився на 27,2 тис.грн. або 3,43% і виріс в 2008 році на 455,5 тис.грн. або 59,56%.
Мінімальний нормативний рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 50% або 0,5. У товариства коефіцієнт становить 0,96 або 96%. Що свідчить про цілком задовільний рівень фінансової стійкості, і на протязі років цей показник завжди залишався досить високим. Це свідчить про те, що всі зобов’язання підприємства в 2005-2008 році можуть бути покриті власними коштами.
Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Збільшення коефіцієнта в 2008 році значить, що на 1 грн. власних коштів припадає 1,05 грн. фінансових ресурсів. Хоча в підприємства зростає цей коефіцієнт, він не досягає критичного значення – 2, є меншим. Коефіцієнт фінансового ризику свідчить про незначне зростання ризику, він значно нижчий за теоретично виправдане значення, що є позитивним.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу становить в 2005-2008 роках невисоку величину. Таке значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства свідчать про зниження можливості вільно маневрувати власними коштами. В нашому випадку, у підприємства менше свободи маневрувати мобільними коштами, хоча підприємство і знаходиться в межах допустимих критичних значень.
Коефіцієнт поточної фінансової сталості показує, яка частина поточних зобовязань може бути погашена власним капіталом підприємства. В нашому випадку коефіцієнт має значення набагато більше, ніж критичне значення, що є позитивним.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на в 2005-2008 роках перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0…2,0. В 2005 році його значення становило 5,68, а в 2006році – зросло на 8,47 і становило 17,3, потім знову зизилось і становило 11,62. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про достатність оборотних засобів для покриття поточних зобов’язань у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати цілком задовільним.
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 2,37 до 3,2 в 2005 і 2008 роках відповідно. Значення значно вище за нормативну величину, і платоспроможність з такої позиції можна вважати задовільною.
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно нижче нормативного мінімуму (0,2…0,25), так як становить 0,03 в 2005 році та значно зростає в 2006-2008 роках і відповідає нормативному значенню -0,62 в 2006 і 0,61 в 2008. Проте в національних умовах показник абсолютної ліквідності є значно менш вагомим критерієм платоспроможності, ніж вище розглянуті коефіцієнти, а тому не може впливати на характер висновків.
Коефіцієнт ліквідності запасів характеризує ліквідність матеріальних оборотних активів і є значно більшим за нормативне значення 1.
В аналізі рентабельності можна помітити наступне – в 2005 році рентабельність є величиною позитивною, в 2006 – знижується, оскільки знизився чистий прибуток, в 2008 році – знову зростає.
В цілому, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображає чітку тенденцію задовільної фінансової ситуації підприємства.
За результатами аналізу можна зробити наступні висновки:
- в 2005 році найбільшу питому вагу в обсязі реалізації промислової продукції займала продукція тваринництва, але в 2006-2008 роках обсяг виробництва продукції тваринництва починає падати і зменшується вдвічі. Це пов’язано з тим, що витрати на виробництво продукції тваринництва в 1,5-2 рази перевищують доходи, тому підприємство було змушене зменшувати обсяги виробництва.
- найбільшу питому вагу в продукції тваринництва займає виробництво молока і яловичини, незначну питому вагу має виробництво свинини.
- найбільшу питому вагу в продукції рослинництва в 2008 році займають зернові і зернобобові, хоча обсяг їх виробництва в 2005 році становив лише 11,2%, але в 2008 виріс до 49,2%. На 2005 рік найбільша питома вага продукції рослинництва була в цукрових буряків – 19,8%.
Показник ефективності використання основних фондів як фондовіддача зріс в 2006 році на 0,24 або 54,64%, в 2008 році – на 0,15 або на 1,69%. Це свідчить про збільшення вартості отриманого доходу на 1 грн. основних фондів. Відповідно фондоємність, як обернений до фондовіддачі показник, знижується в 2006 році на 0,8 або 35,33% і на 0,26 або 17,82% в 2008 році, що є позитивним. Фондоозброєність, як показник, що характеризує вартість основних фондів на одного працівника, знизився на 4,4 тис.грн. або 10,25% в 2006 році і зріс на 6,73 тис.грн. або 17,49% в 2008 році, таким чимном перевищивши показник 2005 року. Це є позитивне явище, оскільки працівники можуть обслуговувати більшу кількість техніки. Рентабельність основних фондів, тобто прибуток на 1 грн. основних фондів в 2006 році зростає на 1,56 або 17,68% і на 5,61 або 54,28%, що є позитивним.
Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо додатнє значення показника, що є позитивним, при чому в 2006 році цей показник збільшується на 929,4 тис.грн., а в 2008 зростає на 933,5 тис.грн.
Коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства відображує частку вартості оборотних коштів у загальній вартості майна підприємства. Даний показник становить 0,31 в 2005 році, збільшується в 2006 році на 0,07 або 22,58% і зростає в 2008 році на 0,05 або 13,16%.
Оборотність оборотних коштів характеризує час, за який оборотні кошти здійснюють один оборот, при чому чим більший цей час, тим меншу кількість оборотів зроблять оборотні кошти за рік і тим менший прибуток може отримати підприємство. В даному випадку оборотність в 2006 році порівняно з попереднім знижується на 235 днів або 42,42%, в 2008 році зростає на 10,96 дня або 3,44%
Коефіцієнт обороту характеризує кількість оборотів за період, що аналізується, тобто за рік і показує, що в 2005 році оборотні кошти підприємства обернулись 0,66 раз, в 2006 році 1,15 раз, тобто коефіцієнт виріс на 0,49 або 74,24%, а в 2008 році показник становить 1,11, тобто знизився на 0,04 або 3,48%. Тобто найкраща ситуація спостеріагається в 2006 році, коли коефіцієнт обертання найбільший, а тривалість обороту найменша.
Коефіцієнт завантаження показує, скільки оборотних коштів авансовано в 1 грн реалізованої продукції і є оберненим до коефіцієнта обороту показником. Чим менше оборотних коштів припадає на 1 грн обороту, тим ефективніше вони використовуються. В 2005 році цей показник становив 1,52, в 2006 році знизився на 0,64 і становив 0,88, і в 2008 році знову показав збільшення і становив 0,91 (зріс на 0,03). Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн оборотних коштів. Оскільки сума прибутку підприємства нижується в 2006 році, то і коефіцієнти прибутковості і рентабельності також знизились і становили відповідно 0,2 і 20,28% в 2005 році, 0,18 і 17,38% в 2006 році, в 2008 році прибуток збільшився і коефіцієнти також зросли і становили 0,22 та 21,3% в 2008 році.
Сума виручки на 1 грн. заробітної плати в 2006 році зросла, але знизилась в 2008 році на 0,37 грн., сума валового прибутку на 1 грн. оплати праці більш ніж вдвічі знизилась порівняно з 2005 роком і на 0,04 грн. в 2008 році. Не дивлячись на це в 2008 році на 0,09 грн. збільшився показник суми чистого прибутку на 1 грн. заробітної плати, хоча в 2006 році він знизився.
Зміна цін збільшила чистий прибуток на 114,85 тис.грн., обсяг реалізованої продукції збільшив його на 623,04 тис.грн., обсяг виготовленої продукції знизив його на 488,79 тис.грн., адміністративні витрати знизили його на 99,4 тис.грн., інші доходи і інші операційні доходи збільшили його на 306,2 тис.грн., податки на прибуток знизили його на 0,4 тис.грн.
В третьому розділі роботи запропоновано розширити обсяг продукції, яка випускається, за рахунок впровадження у виробництво нової продукції – моркви, буряка і помідорів і вирощувати їх за допомогою капельного зрошування.
СТОВ “Нива”, яке вирощує овочі у відкритому грунті, здатне забезпечити високоефективну діяльність. Така впевненність грунтується на: практичний досвід товариства по вирощуванню овочевих культур сягає понад 20 років; місце розташування СТОВ дуже вигідне, так як господарство знаходиться поряд з містом Черкаси; сприятливі кліматичні умови та можливість зрошення посівних площ; багаторічна та тісна співпраця з постачальниками матеріально-технічних ресурсів та покупцями виробляємої продукції.
Бізнес – план розроблений для пошуку короткострокового кредиту у сумі 58 880,25 грн. Ці кошти господарству потрібні для придбання системи капельного зрошення.
Сумарна виручка від реалізації продукції протягом трьох років складає 911 900 грн., сумарний чистий прибуток від реалізації проекту становить – 105 300 грн., термін окупності проекту — 12 місяців.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1. Фактори, що впливають на зміст та структуру бізнес-плану
Рис. 2.1 Організаційно – технічна структура СТОВ „Нива”.
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Оцінка фінансового стану підприємства
Таблиця 2.3 Оцінка ліквідності балансу підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.4 Структура реалізації товарної продукції СТОВ „Нива”
Рис. 2.2 Структура обсягів виробництва СТОВ „Нива” в 2008 році
Таблиця 2.5 Зміна обсягів реалізації товарної продукції за видами
в СТОВ „Нива”, тис.грн.
Таблиця 2.6 Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції
Рис. 2.3 Динаміка обсягів виробництва і реалізації
Таблиця 2.7 Аналіз факторів зміни обсягу реалізації продукції, тис.грн.
Таблиця 2.11 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Таблиця 2.12 Склад і структура оборотних активів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.13 Основні показники ефективності використання оборотних активів підприємства (тис.грн.)
Таблиця 2.14 Аналіз забезпеченості господарства трудовими ресурсами
Таблиця 2.15 Аналіз ефективності використання фонду оплати праці
Таблиця 2.16 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Таблиця 2.17 Динаміка собівартості та реалізаційних цін готової продукції
Таблиця 2.18 Динаміка витрат і прибутку на 1 грн. реалізованої продукції
Таблиця 2.19 Вихідні дані для факторного аналізу чистого прибутку
Таблиця 2.20 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток 2008 року
Таблиця 3.1 Функції управління та програмні засоби, які забезпечують їх автоматизацію
Таблиця 3.2 Пропозиція фруктів та овочів у світі, кг/людину/рік
Таблиця 3.3 Прогноз обсягів виробництва і реалізації овочів в 2009 році
Таблиця 3.4 Затрати на крапельне зрошення системи Eurodrip з одноразовою трубкою для 15 га
Таблиця 3.5 Структура витрат виробництва помідор у 2009 році
Таблиця 3.6 Структура витрат виробництва перцю у 2009 році
Таблиця 3.7 Структура витрат необхідних для виробництва баклажана у 2009 р
Таблиця 3.8 Узагальнені дані по вирощуванню овочевих культур у 2009 році
Таблиця 3.9 Виручка від реалізації овочів вирощених в 2009 р.
Таблиця 3.10 Прогноз обсягів виручки від реалізації перцю вирощеного у 2009 році
Таблиця 3.11 Прогноз обсягів виручки від реалізації баклажана вирощеного у 2009 році
Таблиця 3.12 Прогноз обсягів виручки від реалізації помідорів вирощених у 2009 році
Таблиця 3.13 Сума кредиту, умови та терміни користування
Таблиця 3.14 Використання кредиту
Таблиця 3.15 Графік погашення кредиту та виплата відсотків по ньому
Таблиця 3.16 Обсяг виручки від реалізації овочів з проекту
Таблиця 3.17 Звіт про рух готівкових коштів СТОВ «Нива» в 2009 році, грн.
Таблиця 3.18 Прогноз руху готівкових коштів від втілення проекту на 2010 році, грн.
Таблиця 3.19 Звіт про рух готівки за три роки (2009 - 2011 рр.), грн.
Таблиця 3.20 Звіт про фінансові результати СТОВ «Нива» за 3 роки, тис.грн.
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.