Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Розробка і обгрунтування бізнес - плану інвестиційного проекту


Дипломна
K-16305

Вступ
Розділ 1 теоретичні та методологічні аспекти розробки бізнес-плану інвестиційного проекту
1.1 Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності
1.2 Бізнес-план, як інструмент обґрунтування інвестиційного проекту
1. 3 Структура бізнес-плану та порядок його розробки
1.4 Оцінка ефективності інвестиційного проекту
Розділ 2 практичні аспекти бізнес - планування ват «корсунь - шевченківське хлібопереробне підприємство»
2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Корсунь Шевченківського ХПП»
2.2 Діагностика фінансового стану та інвестиційної привабливості підприємства
2.3 Діагностика показників банкрутства підприємства
Розділ 3 розробка бізнес-плану виробництва нової продукції на ват «корсунь-шевченківському хлібопереробному підприємстві»
3.1 Сутність проекту створення пекарні на ВАТ «Корсунь-Шевченківському хлібопереробному підприємстві»
3.2 Обгрунтування маркетингових аспектів проекту
3.3 Обгрунтування плану виробництва продукції пекарні ВАТ «Корсунь-Шевченківського хлібопереробного підприємства»
3.4 Оцінка фінансово-економічної ефективності проекту
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

У сучасній практиці планування на підприємстві чільне місце займає бізнес-план. Його поява пов'язана зі зміною економічних умов функціонування підприємств в Україні за останнє десятиріччя.
Бізнес-план — це документ, що описує всі основні аспекти майбутньої діяльності, аналізує проблеми, з якими можна зіткнутися, а також визначає засоби їх вирішення.
Складання бізнес-плану необхідне з багатьох причин: він дає можливість прослідкувати через певні проміжки часу досягнення результатів роботи і тим самим отримати можливість відреагувати належним чином на потенційні проблеми, які можуть виникнути, як на початку діяльності, так і в її розвитку і за необхідності змінити або відкоригувати бізнес-стратегію.
По-перше, процес формування бізнес-плану є ефективним методом фокусування ідей підприємця, оскільки дозволяє визначити свої цілі й оцінити власні можливості для організації бізнесу та успішного правління ним. Крім того, він є засобом для перевірки спроможності майбутньої діяльності ще до початку фінансових вкладень.
По-друге, процес планування визначає параметри та завдання, які є критеріями оцінки розвитку та рентабельності бізнесу.
По-третє, лише незначна частина підприємців має необхідні ресурси для повного самофінансування, більшість з них час від часу потребує додаткового фінансування, якщо не на початковій стадії, то на наступних стадіях розвитку бізнесу.
Отже, бізнес-план - це план розвитку, який необхідно складати для засвоєння нових сфер діяльності, створення нового бізнесу. Він є моделлю підприємницької діяльності, в якій використано всі напрацювання традиційного планування стосовно категорій ринкової економіки.
У першій частині дипломної роботи викладено теоретичні та методологічні аспекти розробки бізнес-плану інвестиційного проекту. Розкрито сутність інвестицій та інвестиційної діяльності, а також сутність інвестиційного проекту. Оцінка ефективності інвестиційної діяльності розрахована за допомогою методів, в яких використовується дисконтування та методів, які не передбачають використання концепції дисконтування.
У другій частині дипломної роботи проаналізовано господарську діяльність ВАТ «Корсунь-Шевченківського ХПП». Аналіз проведено на основі розрахунків техніко-економічних показників діяльності підприємства. Проаналізовано виробництво продукції, склад трудових ресурсів та фінансовий стан ВАТ «Корсунь-Шевченківського ХПП».
ВАТ «Корсунь-Шевченківське ХПП» займається двома видами діяльності -промисловою і хлібоприймальною.
Вартість майна в 2007 році зростає порівняно із попереднім роком на 30,5 тис.грн. або 1,19% і на 1572,8 тис.грн. або 60,61% в 2008 році. При чому оборотні активи збільшуються на 448,2 тис.грн. або 94,34% в 2008 році, хоча в 2007 році знизились на 263,9 тис.грн. або 35,71%, необоротні активи зросли в 2007 році на 294,4 тис.грн. або 16,13% і в 2008 році на 1124,6 тис.грн. або 53,05%.
Сума власного капіталу в 2007 році зросла на 204, 2 тис.грн. або 10,4% і в 2008 році на 171,2 тис.грн. або 7,89%, залученого – знизилась на 173,7 тис.грн. або 18,95% в 2007 році, але зросла в 2008 році на 1401,6 тис.грн. або 328,78%.
Чистий дохід зріс в 2007 році на 885,1 тис.грн. або 40,85%, а в 2008 році на 649 тис.грн. або 21,27%; собівартість реалізованої продукції зросла в 2007 році на 659,8, тис.грн. або 33,47%, а в 2008 році на 859,8 тис.грн. або 32,66%; валовий прибуток збільшився на 225,3 тис.грн. або 115,36% в 2007 році, а році знизився на 210,5 тис.грн. або 50,05%; чистий прибуток підприємства має негативну тенденцію до зниження – в році - на 67 тис.грн. або 14,7%, в 2008 році на 33 тис.грн. або 16,16%. Чисельність працівників знижується в 2007 році на 1 особу, але зростає в 2008 році на 9 осіб. Фонд оплати праці зростає в 2007 році на 171,5 тис.грн. або 20,63% і в 2008 році на 421,9 тис.грн. або 42,07%.
Середньомісячна заробітна плата працівника в 2007 році збільшилась на 199,92 грн. або 22,22% і в 2008 році ще зросла на 297,2 тис.грн. або 27,03%.
Виробіток одного працівника збільшився на 12,02 тис.грн. в 2007 році і на 3,38% в 2008 році.
В третій частині дипломної роботи розроблено бізнес-план виробництва нової продукції ВАТ «Корсунь-Шевченківського ХПП». Проект передбачає будівництво пекарні при даному підприємстві. Сутність проекту полягає у налагодженні виробництва хліба та хлібобулочних виробів для забезпечення потреб населення Корсунь-Шевченківського району у високоякісних і різноманітних хлібобулочних виробах. Варто сказати, що підприємство здатне довести свій продукт до споживача. Головне завдання проекту -довести потенційним інвесторам, що підприємство в змозі реально виготовити необхідну кількість товарів відповідної якості у встановлені строки.
Отже, в результаті проведеного аналізу впровадження проекту, слід відмітити, що даний проект з виробництва хліба та хлібобулочних виробів є прибутковим, а отже, доцільним.
Таким чином, бізнес-план допомагає підприємцю оцінювати прогрес своєї справи на основі мікро- та макроекономічного аналізу і контролювати поточні операції.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Класифікація інвестиційних проектів
Рис. 1.1 Можливості бізнес-плану
Таблиця 1.2 Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту
Рис. 2.1 Структура ВАТ «Корсунь – Шевченківського ХПП»
Основні техніко – економічні показники діяльності ВАТ «Корсунь-
Таблиця 2.1 Основні техніко – економічні показники діяльності ВАТ «Корсунь-Шевченківське ХПП»
Таблиця 2.2 Оцінка структури і динаміки майна підприємства
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та структури джерел утворення майна підприємства
Таблиця 2.4 Аналіз ліквідності балансу за 2006-2008 р.р. (в тис.грн)
Таблиця 2.5 Показники ліквідності та платоспроможності ВАТ «Корсунь - Шевченківське ХПП»
Таблиця 2.6 Факторний аналіз динаміки показників ліквідності і
платоспроможності ВАТ “Корсунь - Шевченківське ХПП”
Таблиця 2.7 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Корсунь - Шевченківське ХПП»
Таблиця 2.8 Оцінка складу фінансових результатів
Таблиця 2.9 Динаміка показників рентабельності підприємства
Таблиця 2.10 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.11 Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.12 Показники фінансової стійкості ВАТ “Корсунь - Шевченківське ХПП” Таблиця 2.13 Факторний аналіз динаміки показника фінансової автономії
ВАТ “Корсунь - Шевченківське ХПП»
Таблиця 2.14 Факторний аналіз динаміки показника фінансової незалежності ВАТ “Корсунь - Шевченківське ХПП”
Таблиця 2.15 Показники ділової активності ВАТ “Корсунь - Шевченківське ХПП”
Таблиця 3.1 Хімічний склад та енергетична цінність хлібопродуктів (середні дані)
Таблиця 3.2 Оцінка конкурентноздатності продукції підприємства
Таблиця 3.3 Місткість районного хліба та хлібобулочних виробів
Таблиця 3.4 Стан виробництва і споживання хлібопродуктів в Україні
Таблиця 3.5 Оптові й роздрібні ціни на борошно в Україні за 2006-2008 рр.
Таблиця 3.6 Характеристика каналів збуту хліба та хлібобулочних виробів
Таблиця 3.7 Комплекс обладнання для пекарні ВАТ «Корсунь-Шевченківського ХПП»
Таблиця 3.8 Обсяги продажу хліба пекарні ВАТ «Корсунь – Шевченківського ХПП» за 2009 рік
Таблиця 3.9 Обсяги продажу хліба та хлібобулочних виробів пекарні за 2010-2011 роки
Таблиця 3.10 Штат пекарні
Рис. 3.2 Структура ВАТ «Корсунь – Шевченківського ХПП»
Рис. 3.3 Організаційна структура управління пекарні ВАТ «Корсунь – Шевченківського ХПП»
Таблиця 3.11 План прибутків-збитків проекту за 2009 рік
Таблиця 3.12 План руху грошових коштів за 2009 рік
Таблиця 3.13 План прибутків-збитків проекту за 2010-2011 роки
Таблиця 3.14 План руху грошових коштів за 2010-2011 роки
Таблиця 3.15 План доходів і витрат проекту, грн.
Таблиця 3.16 Розрахунок чистої теперішньої вартості
Таблиця 3.17 Розрахунок чистих грошових потоків за періодами
Таблиця 3.18 Імовірні ризики й практичні заходи для зменшення їхнього впливу на хлібопекарне виробництво пекарні
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.