Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналіз виробництва і реалізації продукції підприємства


Дипломна
K-16309

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи оцінки виробництва і реалізації продукції на підприємстві
1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження виробництва і реалізації на підприємстві
1.2 Методологія дослідження організації виробництва і реалізації продукції на підприємстві
1.3 Методика аналізу виробництва і реалізації продукції
Розділ 2 аналіз виробництва і реалізації продукції на стов «тясмин»
2.1 Організаційно – економічна характеристика СТОВ «Тясмин»
2.2 Оцінка виробництва і реалізації продукції на підприємстві
2.3 Аналіз ефективності виробництва і реалізації продукції СТОВ «Тясмин»
Розділ 3 шляхи збільшення ефективності виробництва і реалізації стов «тясмин»
3.1 Автоматизація аналізу виробництва і реалізації продукції на підприємстві
3.2 Шляхи збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції підприємства
3.3 Розрахунок економічної доцільності запропонованих шляхів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Виробнича і збутова активність - комплексна характеристика поведінки підприємства в конкурентному середовищі, яка відображає рівень гнучкості та ступінь використання його потенціалу.
Предметом діяльності СТОВ „Тясмин” є: вирощування, переробка зернових, бобових культур для продовольчих цілей, для корму, на насіння; виробництво круп та оптова, роздрібна торгівля ними; ведення сільськогосподарського виробництва (в тому числі вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції), оптова, роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією; вирощування поголів’я худоби та птиці; надання агротехнічних, агрохімічних та інших послуг жителям сільських населених пунктів, впровадження науково – технічного прогресу та передового досвіду в цій галузі; після збиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння.
аналізуючи показники ліквідності можна сказати, що дані таблиці свідчать про те, що в цілому ліквідність в 2008 році вища за 2007 рік, і перевищує показники 2006 року.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на в 2006-2008 роках не перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0…2,0. В 2007 році його значення становило 0,489, а в 2007 році – збільшилось на 0,11 і становило 0,561. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про недостатність оборотних засобів для покриття поточних зобов’язань у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати не задовільним.
Позитивна тенденція спостерігається у збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,8 до 37,95 в 2007 і 2008 роках відповідно. Значення коефіцієнта в 2008 році значно вище від мінімального нормативного значення (0,7-0,8), отже платоспроможність з такої позиції можна вважати задовільною.
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно перевищує нормативного мінімуму (0,2…0,25), і становить 8, 182 в 2008 році хоча становило 0,114 в 2007. Проте в національних умовах показник абсолютної ліквідності є значно менш вагомим критерієм платоспроможності, ніж вище розглянуті коефіцієнти, а тому не може впливати на характер висновків.
Мінімальний нормативний рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 50% або 0,5. У товариства коефіцієнт становить 0,64 або 64%. Що свідчить про цілком задовільний рівень фінансової стійкості. Це свідчить про те, що всі зобов’язання підприємства в 2006-2008 роках можуть бути покриті власними коштами.
Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Значення коефіцієнта в 2007 році склало 1,089 (при нормативному значенні 2), в 2008 - 1,56. Це значить,що в 2007 році на 1 грн. власних коштів припадає 1,089 грн. фінансових ресурсів, в 2008 році значення коефіцієнта зросло до 1,56, це свідчить про покращення фінансової стійкості. Зниження коефіцієнта фінансового ризику в 2008 році порівняно з 2007 зросло (на 0,47 або 47%) також позитивно вплинуло на фінансовий стан підприємства, хоча коефіцієнт нижче критичного значення (1). Коефіцієнт маневреності власного капіталу становить в 2007 і 2008 роках додатню величину, хоча в 2008 році ситуація дещо погіршилась. Таке значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства свідчать про зменшення можливості вільно маневрувати власними коштами. В нашому випадку, у підприємства менше свободи маневрувати мобільними коштами. Значення коефіцієнту структури покриття довгострокових вкладень до 0 відбулось через відсутність довгострокових вкладень. В цілому, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображає чітку тенденцію задовільної фінансової стійкості підприємства.
Таким чином за результатами аналізу можна зробити наступні висновки:
- зернових на протязі 2005-2008 років виробляється більше з кожним роком, при чому збільшення є достатньо суттєвим і становить майже 50% в 2008 році порівняно з 2005. При цьому динаміка 2008 року до 2007 становить 16,5
- виробництво ярих має також поступову тенденцію до підвищення, в 2007 році порівняно з 2005 збільшується в 2,5 рази, але в 2008 році знову знижується і становить 2316 тон, що менше попереднього року на 803 тони (15,7%)
- на зміну попереднього показника вплинули збільшення виробництва гороху (на 221 тону або 34,4% в 2008 році порівняно з 2007); незначне збільшення виробництва кукурудзи (на 50 тон або 4,3%), та озимих на 1374 тони або 105,2%. Необхідно звернути увагу також на те, що в 2006 році озимі взагалі не вирощувались
- вирощування цукрового буряка в 2008 році порівняно з 2007 збільшується на 1604 тони або 57,1%, але не досягає значення 2005 року
- обсяг вирощування соняшника не маж чітко вираженої тенденції, спочатку в 2006 році спостерігається збільшення обсягів виробництва до 806 тон, потім обсяг зменшився до 276 тон і в 2008 році знову зростає до 629 тон (на 353 тони або 127,9% більше)
- обсяг виробництва молока має тенденцію до підвищення в 2007-2008 роках, хоч і відбулося незначне його зниження в 2006 році. В 2008 році підвищення складає 123 тони або 4,4%
- Обсяги виробництва м’яса мають поступову стійку тенденцію до зниження і в 2008 році це зниження склало 14 тон, або 9,7%
- таким чином, маємо зменшення обсягів виробництва м’яса і молока на 100 га сільськогосподарських угідь.
- Негативною тенденцією є також те, що підприємство перестало виробляти в 2006 році наступні види продукції, як це показано в таблиці – овочі, картопля, вовна і яйця.
Обсяг виробництва й обсяг реалізація продукції є взаємозалежними показниками. В умовах граничних виробничих можливостей і при неграничному попиті на першому місті є обсяг виробництва продукції. Підприємство повинно вироблять тільки ті товари і в такому обсязі, які воно може реально реалізувати.
Дохід від реалізації продукції має тенденцію до зростання, таку ж динаміку має і чистий дохід, зростаючи на 2421 тис.грн. або 46%. Собівартість реалізованої продукції також на протязі років зростає, але валовий прибуток становить позитивну величину і в 2008 році зростає на 1001 тис.грн. або 75%. Відповідно з поданої таблиці можна говорити про збільшення суми валового і чистого прибутку, зокрема на 2092 тис.грн. в 2008 році або 319%.
Першим проектом збільшення обсягів виробництва і реалізації підприємства, підтримки рівня його конкурентоспроможності в цілому, задіяння раніше не використовуваних потужностей та збільшення ефективності використання оборотного капіталу можна досягти за рахунок введення у діяльність підприємства додаткової послуги, а саме – вирощування грибів - печериць. Це дозволить використати тимчасово не задіяні у виробництві значні запаси соломи, деревної стружки та добрив.Тзавдяки проекту обсяг виробництва продукції зросте на 2590 тис.грн., а валовий прибуток – на 896,7 тис.грн.
Підприємство може також використати 20 га землі для того, щоб засіяти його ріпаком озимим, оскільки він має більшу рентабельність і отримати загальний прибуток в розмірі:4200*20 = 84 тис.грн. додатково, виручка буде становити 2500*20*30 = 1500 тис. грн., витрати – 3300*30*20 = 1980 тис.грн.
Таким чином, впровадження обох пропозицій дозволить підприємству збільшити обсяги виробництва і реалізації продукції на 4090 тис.грн., собіватрість – на 2876,7 тис.грн., а чистий прибуток – на 1213,4 тис.грн.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Перелік літературних джерел з проблеми дослідження
Рис. 1.1 Етапи проведення стимулювання збуту
Рис. 1.2 Використання послуг оптової торгівлі
Рис. 1.3 Види роздрібної торгівлі
Таблиця 1.1 Принципи сегментації споживчих ринків
Рис. 2.1 Організаційно – технічна структура СТОВ „Тясмин”.
Таблиця 2.1 Стан майна і джерел його утворення
Таблиця 2.2 Аналіз показників ліквідності
Таблиця 2.3 Показники фінансової стійкості
Таблиця 2.4 Показники ділової активності
Таблиця 2.5 Виробництво продукції СТОВ „Тясмин”
Таблиця 2.6 Аналіз динаміки виробництва і реалізації продукції
Рис. 2.2 Динаміка обсягів виробництва і реалізації
Таблиця 2.7 Аналіз випуску і реалізації продукції СТОВ “Тясмин“
за 2007-2008 рік
Рис. 2. 3. Обсяги реалізації продукції в 2006-2008 роках
Таблиця 2.8 Структура обсягів реалізації продукції в 2006-2008 роках
Рис. 2.4 Структура реалізації продукції в 2008 році.
Таблиця 2.9 АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Таблиця 2.10 Брак і втрати від браку (тис.грн)
Таблиця 2.11 Динаміка собівартості та реалізаційних цін готової продукції
Таблиця 2.12 Динаміка витрат на 1 грн. реалізованої продукції
Таблиця 2.13 Урожайність культур підприємства (ц/га)
Таблиця 2.14 Фінансові результати діяльності підприємства
Таблиця 2.15 Аналіз звіту про фінансові результати
Таблиця 3.1 Технологічна схема вирощування грибів – печериць
Таблиця 3.2 Орієнтовні капітальні витрати для організації виробництва гриба печериці
Таблиця 3.3 Кількість та категорії потрібного персоналу
Таблиця 3.4 Собівартість 1 тони грибів
Таблиця 3.5 Розрахунок рентабельності виробництва за рік
Таблиця 3.6 Економічні показники для озимого та ярого ріпаку
Таблиця 3.7 Виробничі затрати і економічні показники вирощування ріпаку
Таблиця 3.8 Економічна ефективність вирощування впровадження пропозицій
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.