Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка ефективності виробничо - господарськоїдіяльності підприємства


Дипломна
K-16313

Вступ
Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення ефективності виробничо - господарської діяльності підприємства
1.1 Інформаційно-нормативна база підвищення економічної ефективності діяльності підприємства
1.2 Сутність економічної ефективності, її види та принципи дослідження
1.3 Методологічні аспекти оцінки фінансово - економічного стану підприємства
1.4 Методика дослідження основних напрямків підвищення ефективності виробничо – господарської діяльності підприємств
Розділ 2 практичні аспекти напрямків підвищення ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства ват „чорнобаївський завод продтоварів”
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ „Чорнобаївський завод продтоварів”
2.2 Оцінка фінансового стану підприємства
2.3 Аналіз ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства
Розділ 3 шляхи підвищення ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства ват „чорнобаївський завод продтоварів”
3.1 Автоматизація аналізу ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства, як шлях покращення аналітичної роботи на підприємстві
3.2 Шляхи підвищення ефективності виробничо – господарської діяльності підприємства в умовах кризи
3.3 Розрахунок ефекту від запропонованих заходів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема ефективності виробничо – господарської діяльності актуальна завжди, але в період переходу до ринкової економіки, за відсутності економічної стабільності та і просто виробничого досвіду ритмічної та ефективної роботи в перехідний період, ця тема суперактуальна. Навіть, якщо підприємство на перших порах буде лише відтворювати свій виробничий процес, тобто якщо прибуток його буде невеликим, це вагомий шанс на майбутній успіх, при умові, звичайно, що дане підприємство веде ефективно свої виробничі справи, що воно має дієву, обґрунтовану наукову стратегію, вивчає ринок, працює по-сучасному і дбає про свій імідж, про свою марку.
В першому розділі дипломної роботи було викладено основні засади управління ефективністю підприємств: сутність, класифікація, види, нормативно – правове регулювання та показники, які характеризують ефективність.
В другому розділі роботи було розглянуто засади економічної ефективності діяльності підпиємства ВАТ «Чорнобаївський завод продтоварів».
чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 137,7 тис.грн. або 17,6% в 2007 році порівняно із попереднім, і на 229,6 тис.грн. або 24,95% в 2008 році, собівартість реалізованої продукції зросла на 137,1 тис.грн. або 17,69% в 2007 році і на 232,1 тис.грн. або 25,45% в 2008 році.
Середньорічна чисельність працівників зросла на 1 особу в 2007 році і знизилась на 6 осіб в 2008 році, продуктивність праці зросла на 2,82 тис.грн. або 14,77% в 2007 році і зросла на 10,03 тис.грн. або 45,78% в 2008 році. Фонд заробітної плати збільшився в 2007 році на 32,4 тис.грн. або 16,46% і на 27 тис.грн. або 11,77% в 2008 році. Середньорічна заробітна плата одного працівника збільшилась на 0,65 тис.грн. або 13,54% в 2007 році і на 1,67 тис.грн. або 30,64% в 2008 році.
Середньорічна вартість основних фондів зросла в 2007 році на 184 тис.грн. або 16,65% і в 2008 році на 2837,9 тис.грн. або 220,15%; середньорічна вартість оборотних фондів зменшилась в 2007 році на 35,2 тис.грн. або 15,59% і на 107,7 тис.грн. або 56,51% в 2008 році.
Валовий прибуток зріс в 2007 році на 0,6 тис.грн. або 8% і знизився в 2008 році на 2,5 тис.грн. або 30,86%. Чистий прибуток має ту ж саму тенденцію, оскільки співпадає з валовим прибутком (підприємство не сплачує податок на прибуток, оскільки знаходиться на єдиному податку 10%).
в 2006-2008 роках коефіцієнт зносу більший за коефіцієнт придатності, тому можна говорити про придатний технічний стан основних фондів підприємства, при чому показник знизився в 2007 році на 0,03 і потім в 2008 році зменшився ще на 0,04 і становив 0,62.
Коефіцієнт оновлення основних фондів значно більший за коефіцієнт вибуття, що означає, що вартість введених основних фондів значно перевищує вартість основних фондів, які вибули.
Показник фондовіддачі основних фондів знижується в 2008 році на 0,43, що означає зниження вартості виготовленої продукції на 1 грн. основних фондів, а в 2006 і 2007 рівний 0,71.
Показник фондоємності основних виробничих фондів, як показник обернений до фондовіддачі, збільшується на 2,16 в 2008 році і є незмінним в 2006 і 2007 роках.
Фондоозброєність – показник, який означає вартість основних фондів на одного працюючого. Він збільшується в 2007 році на 3,74 та в 2008 році на 83,95, що є позитивним.
Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період. На даному підприємстві спостерігаємо від’ємне значення показника в 2006-2008, що є негативним, при чому в 2008 році цей показник дуже сильно знижується і становить -131,3.
Коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства відображує частку вартості оборотних коштів у загальній вартості майна підприємства. Даний показник становить 0,17 в 2006 році, знижується в 2007 році на 0,04 або 23,53% і зменшується в 2008 році на 0,11 або 84,61%.
Оборотність оборотних коштів характеризує час, за який оборотні кошти здійснюють один оборот, при чому чим більший цей час, тим меншу кількість оборотів зроблять оборотні кошти за рік і тим менший прибуток може отримати підприємство. В даному випадку оборотність в 2007 році порівняно з попереднім знижується на 29,73 дня або 28,23%, в 2008 році - на 49,28 дня або 65,18%.
Коефіцієнт обороту характеризує кількість оборотів за період, що аналізується, тобто за рік і показує, що в 2006 році оборотні кошти підприємства обернулись 3,47 раз, в 2007 році 4,83 раз, тобто коефіцієнт зріс на 1,36 або 39,19%, а в 2008 році показник становить 13,87, тобто збільшився на 9,04 або 187,16%. Тобто найкраща ситуація спостерігається в 2008 році, коли коефіцієнт обертання найбільший, а тривалість обороту найменша.
Коефіцієнт завантаження показує, скільки оборотних коштів авансовано в 1 грн. реалізованої продукції і є оберненим до коефіцієнта обороту показником. Чим менше оборотних коштів припадає на 1 грн. обороту, тим ефективніше вони використовуються. В 2006 році цей показник становив 0,29, в 2007 році зменшився на 0,08 і становив 0,21, і в 2008 році знову показав зниження і становив 0,07 (зменшився на 0,14).
Коефіцієнт прибутковості характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн. оборотних коштів. Оскільки сума прибутку підприємства суттєво не змінюється, то і коефіцієнти прибутковості і рентабельності також майже не змінились.
Як видно з поданих вище розрахунків, за аналізований період відбулися наступні зміни:
- фонд оплати праці в 2008 році збільшився порівняно з 2006 і 2007
- загальна кількість людино-годин, відпрацьованих робітниками має тенденцію до зниження (в 2007 році порівняно з 2008 роком знижується на 5211 людино - годин)
- зростає середньогодинна оплата праці в 2008 році на 0,6 грн. (19,8%)
- продуктивність праці на протязі 2007-2008 рр. значно збільшується: в півтора рази в 2008 році порівняно з 2006.
дохід від реалізації продукції в 2007 році зростає на 137,7 тис.грн. або 17,6%, в 2008 році – на 229,6 тис.грн. або 24,95%, витрати на виробництво і реалізацію продукції зростають на 137,1 тис.грн. або 17,69% в 2007 році і на 232,1 тис.грн. або 25,45% в 2008 році.
В тому числі матеріальні витрати збільшуються на 64,7 тис.грн. або 21,36% в 2007 році і на 82,4 тис.грн. або 22,42% в 2008 році, витрати на оплату праці зростають на 32,4 тис.грн. або 16,46% в 1007 році і на 27 тис.грн. або 11,77% в 2008 році, відрахування на соціальні заходи збільшуються на 19,9 тис.грн. або 80,57% ив 2007 році і на 7,7 тис.грн. або 17,26% в 2008 році, сума амортизації зменшується на 4,9 тис.грн. або 9,06% в 2007 році і на 2,1 тис.грн. або 4,27% в 2008 році, інші операційні витрати зростають в 2007 році на 7,2 тис.грн. або 7,4% і на 8,1 тис.грн. або 65,17% в 2008 році, інші витрати відсутні в 2006 році, а в 2008 році зростають порівняно з 2007 роком на 65,9 тис.грн. або 82,07%, інші звичайні витрати зменшуються на 0,2 тис.грн. або 2,06% в 2007 році, і збільшуються на 10,2 тис.грн. або 107,37% в 2008 році.
Чистий прибуток збільшується на 0,6 тис.грн. або 8% в 2007 році і зменшується на 2,5 тис.грн. або 30,86% в 2008 році.
З метою забезпечення безперебійної роботи лінії по виробництву макаронів швидкого приготування, поліпшення якості продукції пропонується провести модернізацію лінії: встановити ротаційну тістомісильну машину марки А2-ШЛК замість ланцюгової тістомісильної машини, що дозволить підвищити коефіцієнт використання потужності цієї лінії. В результаті розрахування запропонованих заходів нам вдалося знизити собівартість на 4,38 грн. на одну тону макаронів і, таким чином, отримати додатковий прибуток у розмірі 1642,5 грн. (з урахуванням податку на прибуток, що складає 25%). Іншими словами можна зробити висновки, що заходи по модернізації лінії виробництв макаронів швидкого приготування є ефективними.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Літературні джерела дослідження прибутковості підприємства
Рис. 1.1 Методика розрахунку чистого прибутку підприємства
Рис. 2.1 Організаційна структура ВАТ «Чорнобаївський завод продтоварів»
Таблиця 2.1. Основні техніко – економічні показники діяльності підприємства ВАТ «Чорнобаївський ЗПТ»
Таблиця 2.2 Аналіз показників ліквідності
Таблиця 2.3 Аналіз ліквідності статей балансу, тис.грн.
Таблиця 2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз рентабельності підприємства
Таблиця 2.6 Аналіз необоротних активів підприємства
Таблиця 2.7 Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства
Таблиця 2.8 Аналіз оборотних активів підприємства
Таблиця 2.9 Ефективність використання оборотних активів підприємства
Таблиця 2.10 Структура персоналу
Таблиця 2.11 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 2.12 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Рис.2.2 Динаміка середньорічної оплати праці і продуктивності праці
Таблиця 2.13 Розрахунок базисних і ланцюгових темпів росту, тис.грн.
Таблиця 2.14 Обсяги виробництва і реалізації продукції
Таблиця 2.15 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
Таблиця 2.16 Вихідні дані для оцінки рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.17 Зведена таблиця впливу факторів на зміну рентабельності власного капіталу
Таблиця 2.18 Аналіз показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Рис. 2.3 Динаміка показника прибутку на 1 гривню реалізованої продукції
Таблиця 3.1 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.2 Змінні поточні витрати
Таблиця 3.3 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.4 Незмінні поточні витрати
Таблиця 3.5 Калькуляція бараночних виробів
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал, додатки
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.