Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка стану та ефективності використання основних фондів на підприємстві


Дипломна
K-16333

Основні фонди –це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більш одного року (або операційного циклу, якщо він триваліший за рік) і вартістю понад 1000 грн.
Одним з найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва на промислових підприємствах являється забезпеченість їх основними фондами у необхідній кількості і асортименті і більш повне їх використання.
У зв’язку з величезними масштабами збільшення нагромадження основних виробничих фондів у промисловості, найважливішим завданням стає більш повне та ефективне використання їх. Тому необхідно проаналізувати забезпеченість виробництва основними фондами, технічний стан їх і використання, а також оцінити їх вплив на збільшення обсягу продукції та виконання плану її випуску.
За допомогою аналізу основних фондів слід установити:
- забезпеченість основними фондами;
- технічний їх стан;
- ступінь використання;
- повноту використання парку устаткування та його комплектність;
- ступінь використання верстатного часу (екстенсивне використання устаткування) і технічних можливостей верстатів (інтенсивне використання);
- вплив використання устаткування на обсяг продукції;
- резерви збільшення обсягу продукції за рахунок кращої експлуатації устаткування.
ВАТ "Ватутiнський хлібокомбінат" має цехову структуру по виробництву хлібобулочних, кондитерських та макаронних виробів.
Чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 570,2 тис.грн. або 9,56% в 2007 році порівняно із попереднім, і на 1863,5 тис.грн. або 28,51% в 2008 році, собівартість реалізованої продукції зросла на 560 тис.грн. або 9,49% в 2007 році і знизилась на 55,4 тис.грн. або 0,85% в 2008 році.
Середньорічна чисельність працівників зросла на 46 осіб в 2007 році і знизилась на 82 особи в 2008 році, продуктивність праці знизилась на 0,19 тис.грн. або 1,32% в 2007 році і зросла на 7,93 тис.грн. або 56,13% в 2008 році. Фонд заробітної плати збільшився в 2007 році на 1231,3 тис.грн. або 55,83% і на 1079,3 тис.грн. або 31,41% в 2008 році. Середньорічна заробітна плата одного працівника збільшилась на 2,14 тис.грн. або 40,46% в 2007 році і на 4,43 тис.грн. або 59,63% в 2008 році.
Середньорічна вартість оборотних фондів збільшилась в 2007 році на 749,1 тис.грн. або 81,06% і на 6054,6 тис.грн. або 366,75% в 2008 році. Валовий прибуток зріс в 2007 році на 10,2 тис.грн. або 16,78% і виріс в 2008 році на 1918,9 тис.грн. або 2702,68%. Чистий прибуток в 2008 році збільшився на 15,3 тис.грн. або 153%, а в 2006 році становив 0.
Аналізуючи стан основних фондів можемо констатувати наступне:
- знос основних фондів зростає в 2007 році на 3808 тис.грн. або 1018,2%, а в 2008 році – на 219 тис.грн. або 5,24%
- первісна вартість зростає на 1304 тис.грн. або 21,9% в 2007 році і на 631 тис.грн. або на 8,7% в 2008 році
- залишкова вартість основних фондів зростає на 763 тис.грн. або 34,47% в 2007 році та на 512 тис.грн. або 17,2% в 2008 році.
- вартість введених основних фондів в 2007 році порівняно з 2006 роком зростає на 787,5 тис.грн. або 35,82% і знижується на 2347,4 тис.грн. або 78,6%
- вартість вибувших основних фондів знижується в 2007 році на 861.5 тис.грн. або 34,86% та на 1674,4 тис.грн. або 99,53% в 2008 році
Розрахункові показники свідчать про наступне:
- коефіцієнт придатності основних фондів в 2007 році зростає на 0,04 та в 2008 році на 0,03, що є позитивним, оскільки основні фонди поступово оновлюються
- коефіцієнт зносу основних фондів відповідно знижується на 0,04 в 2007 році і на 0,03 в 2008 році що є позитивним, хоча загальна питома вага зносу є досить значною величиною
- коефіцієнт оновлення в 2007 році зріс на 0,05 але значно знизився в 2008 році – на 0,33; коефіцієнт вибуття має тенденцію до поступового зниження – на 0,19 в 2007 році і на 0,23 в 2008 році. Коефіцієнт приросту в 2006 році є від’ємною величиною, що є негативним, оскільки на підприємстві вибуває основних фондів більше ніж надходить, в 2007 – 2008 роках цей коефіцієнт є позитивним, хоча і прослідковується його тенденція до зниження.
Спостерігається наступна тенденція динаміки коефіцієнтів ефективності використання основних фондів на підприємстві:
- фондовіддача, яка показує вартість реалізованої продукції на 1 грн. основних фондів, має тенденцію до зниження на 0,0,5 в 2007 році, але вже в 2008 році збільшується на 0,21що є позитивним
- відповідно, фондоємність, яка обернена до фондовіддачі, має тенденцію до зниження в 2008 році порівняно з 2007 роком на 0,4, хоча в 2007 році зросла на 0,08;
- фондоозброєність підприємства, яка характеризує вартість основних фондів на одного працівника, має стійку позитивну тенденцію до збільшення на 1,12 в 2007 році і на 2,73 в 2008 році
- рентабельність або прибутковість основних фондів, яка показує відношення чистого прибутку до вартості основних фондів (в відсотках) зростає в 2007 році на 0,34 і в2008 році на 0,39%
Отже, в цілому стан основних фондів на підприємстві можна характеризувати як стабільний, але необхідно впроваджувати заходи щодо подальшого його покращення.
Впровадження інформаційних технологій у обліково – аналітичному процесі дає змогу істотно змінити застосування ПЕОМ (програмних електронно – обчислювальних машин) створенням автоматизованих робочих місць (далі АРМ) економістів. За допомогою периферійної техніки збирання і підготовки даних з аналізу основних фондів, грошових коштів, товаро – матеріальних цінностей, витрат на виробництво продукції та інших ділянок аналізу господарської і фінансової діяльності підприємства можна раціонально виконувати децентралізовану обробку даних на робочих місцях економістів із використанням ПЕОМ.
В державі доцільно запровадити знижну ставку ПДВ на хліб. Звичайно, в результаті затвердження зниженої ставки ПДВ для оподаткування продажу хлібу та хлібобулочних виробів, скоротяться надходження до державного бюджету, але на суму менше ніж 0,5% його доходів. Тим більш, що ці кошти не будуть втрачені для держави: навпаки, вони цільовим призначенням направлятимуться на технічне переоснащення підприємств, заміну застарілого обладнання, реалізацію програм енерго- й ресурсозабезпечення, розробку та впровадження у виробництво нових видів продукції.
Відчутною проблемою на підприємстві є проблема реконструкції і автоматизації основних виробничих процесів. На підприємстві повним ходом іде будівництво нового тістоприготувального відділення, ремонтуються виробничі приміщення, покращуються умови для роботи працівників в цехах, майстернях. Проведено ремонт роздягалень та душових приміщень хлібобулочного та кондитерського цехів. На хлібокомбінаті значну увагу приділяють переоснащенню і реконструкції виробничих цехів для зменшення ручної праці. Це прерогатива спеціалістів підприємства та науковців. Здано в експлуатацію механізовану лінію по виробництву сувенірних пряників. Незважаючи на скрутні економічні часи, підприємство і зараз продовжує будівництво тістомісильного відділення хлібобулочного цеху. Повністю механізовано процес приготування тіста для заварних сортів хліба.
Реконструкція булочного цеху хлібозаводу передбачає заміну морально та фізично застарілих печей ФТЛ –2 на одну тунельну піч та пекарню з двома ротаційними печами, та часткову заміну обладнання для приготування та оброблення тіста на більш сучасне обладнання Словацької фірми Гостол.
Оскільки на підприємстві досить старе обладнання, а у відповідності з нормами технологічного проектування підприємств харчової промисловості термін використання обладнання 8 – 10 років, і остання реконструкція булочного цеху, а саме, першого поверху, проводилася у 1973 році, то було б, на мій погляд, доцільно зробити саме цю реконструкцію. Тому що обладнання вже використало свій потенціал і не відповідає сучасним вимогам виробництва. Ще одним недоліком даного обладнання є високий рівень енерговитрат. Оскільки ціна на електроенергію постійно збільшується, тому доцільно використовувати сучасне обладнання, яке є менш енергоємним, оскільки не використовуються витрати на постійне підтримання температури - в сучасних печах передбачається швидке нагрівання, що значно скорочує енерговитрати.
Капітальні вкладення на реконструкцію підприємства включають в себе вартість будівельних робіт та обладнання, що встановлюється, об’єктів, що реконструюються. Вартість обладнання визначається за цінами заводів – виробників. У вартість обладнання включаються всі витрати на транспортування.
Отже, можна констатувати, що проведення реконструкції булочного цеху дозволить збільшити прибутковість і рентабельність підприємства.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Порівняння визначень суті основних фондів
Таблиця 1.2 Характеристика нормативно – довідкової інформації, що використовується процесі аналізу основних фондів
Таблиця 1.3 Огляд літературних джерел з дослідження основних фондів
Таблиця 1.4 Характеристики і формули розрахунку показників стану основних фондів
Рис. 1.1 Схема факторної системи фондовіддачі
Рис. 2.1 Виробнича структура ВАТ «Ватутінський хлібокомбінат»
Рис. 2.2 Організаційна структура ВАТ “Ватутінський хлібокомбінат”.
Таблиця 2.1. Основні економічні показники діяльності підприємства ВАТ «Ватутінський хлібокомбінат»
Таблиця 2.2 Аналіз показників ліквідності
Таблиця 2.3 Аналіз ліквідності статей балансу, тис.грн.
Таблиця 2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.5 Динаміка вартості основних фондів підприємства
Рис. 2.2 Динаміка вартості основних фондів підприємства
Таблиця 2.6 Склад основних фондів підприємства
Таблиця 2.7 Оцінка складу основних фондів
Рис. 2.3 Динаміка основних фондів
Таблиця 2.8 Оцінка стану основних фондів підприємства
Таблиця 2.9 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Рис. 2.4 Динаміка показників ефективності використання основних фондів
Таблиця 2.10 Результати факторного аналізу фондовіддачі
Таблиця 2.11 Результати факторного аналізу фондоозброєності
Таблиця 2.12 Результати факторного аналізу фондорентабельності
Таблиця 2.13 Дані для аналізу використання устаткування дільниці
Таблиця 3.1 Порівняння ставок ПДВ у деяких країнах Європи
Таблиця 3.2 Розрахункова рентабельність продукції хлібопекарських підприємств у разі зниження ставки ПДВ (в т.ч. рентабельність основного капіталу)
Таблиця 3.3 SWOT-аналіз ВАТ „Ватутінський хлібокомбінат”
Таблиця 3.4 Поставка готової продукції (сільськогосподарської)
Таблиця 3.5 Розрахунок вартості обладнання
Таблиця 3.6 Кошторисно-фінансовий розрахунок демонтажу обладнання, що реалізується іншим підприємствам
Таблиця 3.7 Кошторисно-фінансовий розрахунок витрат на демонтаж обладнання, що здається в брухт
Таблиця 3.8 Розрахунок виробничої програми підприємства
Таблиця 3.9 План виробництва продукції у вартісному виразі
Таблиця 3.10 Баланс робочого дня працівника
Таблиця 3.11 Розрахунок чисельності робітників та фонду оплати праці (погодинна система оплати праці)
Таблиця 3.12 Штатний розпис адміністративно-управлінського персоналу булочного цеху
Таблиця 3.13 Зведена штатна відомість
Таблиця 3.14 Розрахунок вартості сировини та основних матеріалів на річний обсяг виробництва продукції
Таблиця 3.15 Розрахунок вартості допоміжних матеріалів
Таблиця 3.16 Розрахунок потреби та вартості витрат на паливо
Таблиця 3.17 Зведена таблиця витрат на паливо та енергію
Таблиця 3.18 Розрахунок амортизації
Таблиця 3.19 Зведені витрати на виробництво та реалізацію продукції
Таблиця 3.20 Розрахунок суми зміни оборотних коштів булочного цеху
Таблиця 3.21 Розрахунок суми зміни оборотних коштів після реконструкції
Таблиця 3.22 Техніко-економічні показники проекту
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал, звітність
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.