Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління витратами на підприємстві


Дипломна
K-16341

Вступ
Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти управління витратами підприємства
1.1 Нормативна база з оцінки системи управління витратами підприємства
1.2 Сутність витрат підприємства та їх класифікація
1.3 Сутність і оцінка системи управління витратами підприємства
1.4 Методологія аналізу витрат на виробництво
Розділ 2 практичні аспекти дослідження системи управління витратами на підприємстві ват “золотоніська парфюмерно – косметична фабрика”
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Оцінка фінансового стану підприємства
2.3 Оцінка системи управління витратами підприємства ВАТ “Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика”
Розділ 3 шляхи покращення системи управління витратами на ват “золотоніська парфюмерно – косметична фабрика»
3.1 Основні напрями удосконалення управління витратами
3.2 Пропозиції щодо збільшення ефективності системи управління витратами та їх економічне обґрунтування
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Аналіз витрат і оцінка системи витрат – найважливіший інструмент керування підприємством. Для управління витратами підприємства інформація про витрати може бути використана по наступним напрямкам: прогнозування; планування; нормування; аналіз; контроль і регулювання витрат;
Предметом діяльності ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» є виробництво в першу чергу парфумерно-косметичних виробів, екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством України.
Основні види діяльності:
- Виробництво парфумерної продукцiї та косметичних засобiв
- Оптова торгiвля парфумерними та косметичними товарами
- Роздрiбна торгiвля парфумерiєю та косметичними товарами
Можна говорити про покращення роботи підприємства, оскільки спостерігається збільшення доходу, валового та чистого прибутку, вартості основних та оборотних фондів, продуктивності праці.
Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на в 2006-2008 роках перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0…2,0. В 2006 році його значення становило 1,97, а в 2007 році – збільшилось на 0,81 і становило 2,78, в 2008 році знову збільшилось на 0,12. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про достатність оборотних засобів для покриття поточних зобов’язань у цьому відношенні стан платоспроможності підприємства можна вважати задовільним.
Негативна тенденція спостерігається у зниженні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,94 до 0,84 в 2006 і 2008 роках відповідно, хоча коефіцієнт і перебуває в межах визначених нормативом, отже платоспроможність з такої позиції можна вважати задовільною.
Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності значно нижче нормативного мінімуму (0,2…0,25), так як становить 0,05 в 2006 році та 0,01 в 2007 і в 2008. Проте в національних умовах показник абсолютної ліквідності є значно менш вагомим критерієм платоспроможності, ніж вище розглянуті коефіцієнти, а тому не може впливати на характер висновків, але слід вжити термінових заходів щодо його нормалізації.
Мінімальний нормативний рівень коефіцієнта фінансової автономії (коефіцієнта власності) становить 50% або 0,5. У товариства коефіцієнт становить 0,44 в 2006 році, тобто меншим за мінімум, 0,52 в 2007 і 0,59 в 2008 році. Це свідчить про цілком задовільний рівень фінансової стійкості. Це свідчить про те, що всі зобов’язання підприємства можуть бути покриті власними коштами.
Коефіцієнт фінансової залежності – відображає збільшення залежності підприємства від джерел зовнішнього фінансування. Зниження коефіцієнта в 2008 році значить, що на 1 грн. власних коштів припадає 1,7 грн. фінансових ресурсів. Хоча підприємство і допустило в 2006 році збільшення коефіцієнта вище номативного значення 2, але в 2007-2008 рр. все одно він залишається в межах норми. Коефіцієнт фінансовго ризику в 2006 році перевищує максимальне нормативне значення 1, але в 2007-2008 рр. знижуєься, хоча і не досягає значення 0,5.
Коефіцієнт маневреності власного капіталу в 2007 році суттєво зріс, але знову знизився в 2007 році. Таке значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства свідчать про зменшення можливості вільно маневрувати власними коштами. В нашому випадку, у підприємства менше свободи маневрувати мобільними коштами, хоча показник вищий за норму.
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів поступово знижується, що означає, що підприємство почало менше залучати довгострокових вкладень і показник менше критичного рівня 0,4.
Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел в 2007 році порівняно з попереднім зростає на 0,02, а порівняно з 2007 в 2008 році зростає ще на 0,06 і є більшим за нормативне значення 0,6.
Відповідно до поданої таблиці на формування чистого прибутку вплинули наступні фактори:
- дохід від реалізації продукції в 2007 році зріс на 3749,3 тис.грн. або 84,3%, а в 2008 році – на 3188,2 тис.грн. або 38,9%;
- податок на додану вартість відповідно також зріс на 644,6 тис.грн. або 89,3% в 2007 році і на 518,9 тис.грн. або 37,98% в 2008 році;
- інші вирахування з доходу в 2006 році були відсутні, а в 2007 році склали 44,7 тис.грн., в 2008 році зросли на 183,6 тис.грн. або 41,29%;
- відповідно чистий дохід зріс в 2007 році на 2660 тис.грн. або 71,4%, а в 2008 році на 2485,7 тис.грн. або 38,93%;
- собівартість реалізованої продукції зросла в 2007 році на 1463,3 тис.грн. або 53,5%, а 2008 році на 2014 тис.грн. або 47,96%;
- валовий прибуток збільшився на 1196,7 тис.грн. або 120,9% в 2007 році, а 2008 році – на 471,7 тис.грн. або 21,57%;
- інші операційні витрати зросли в 2007 році на 1421,2 тис.грн. або 425,3%, а в 2008 році – на 169,2 тис.грн. або 9,64%;
- адміністративні витрати зросли в 2007 році на 108,4 тис.грн. або 28,2%, а 2008 році на 190 тис.грн. або 38,53%;;
- витрати на збут знизились в 2007 році на 126,8 тис.грн. або 42,78% і знов зросли в 2008 році на 40,4 тис.грн. або 23,82%;
- інші операційні витрати зросли в 2007 році на 1048,8 тис.грн. або 276,3% і знизились в 2008 році на 18,4 тис.грн. або 1,29%;
- відповідно прибуток від операційної діяльності збільшився в 2007 році на 1587,5 тис.грн. або 603,2%, а в 2008 році збільшення склало 428,9 тис.грн. або 23,18%;
- інші фінансові доходи підприємства знизились на 0,8 тис.грн. або 40% в 2007 році, але знову зросли в 2008 році на ту ж суму або 66,7%;
- інші доходи підприємства росли в 2007 році на 16,5 тис.грн. або 392,9% і знизились в 2008 році на 79,23%;
- фінансові витрати знизились в 2008 році на 81,9 тис.грн. або 62,05%, хоча в 2007 році зросли на 16,6 тис.грн. або 14,4%;
- таким чином фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування зросли в 2007 році на 1581,6 тис.грн. або 1073% і в 2008 році на 505,8 тис.грн. або 29,25%;
- податок на прибуток збільшився в 2007 році на 397,8 тис.грн. або 2440% і в 2008 році зріс на 151,1 тис.грн. або 36,49%;
- чистий прибуток підприємства має позитивну тенденцію до зростання – в 2007 році чистий прибуток зріс на 1183,8 тис.грн. або 993%, в 2008 році на 354,7 тис.грн. або 26,98%.
найбільшу питому вагу в структурі витрат продукції займають матеріальні витрати – 79,99% в 2006 році, 80,79% в 2007 і 81,26% в 2008 році. На другому місці – інші витрати, питома вага яких в 2008 році – 3,84%, в 2007 – 5,39%, в 2006 році – 10,39%, далі йдуть витрати на оплату праці – 9,39% в 2006 році, 7,74% в 2007 та 8,65; в 2008 році, амортизаційні відрахування – 4,67% в 2006 році, 3,07% в 2007 і 3,04% в 2008 році. Малу питому вагу мають і відрахування на соціальні заходи – 3,56% в 2006, 3,01% в 2007 році та 3,21% - в 2008 році.
За останній рік сума витрат збільшилась на 1760,4 тис.грн. або 31,2%, на що вплинули наступні фактори:
- збільшення матеріальних витрат на 1457,3 тис.грн. або 31,97%
- збільшення витрат на оплату праці на 203,3 тис.грн. або 46,53%
- збільшення відрахувань соціальні заходи на 68 тис.грн. або 40,02%
- збільшення амортизаційних відрахувань на 19,5 тис.грн. або 29,58%
- зменшення інших витрат на 19,5 тис.грн. або 6,42%.
за аналізований період відбулися наступні зміни:
- фонд оплати праці в 2008 році зріс порівняно з 2007 роком на 407,6 тис.грн. або 47,4%
- основна заробітна плата збільшується на 332,9 тис.грн. або 45,45%;
- середньооблікова чисельність працівників в 2008 році збільшується порівняно із попереднім роком на 3 особи або 3%;
- загальна кількість людиногодин, відпрацьованих робітниками має тенденцію до зниження, хоча зростає кількість робітників, що працюють безпосередньо на виробництві (в 2007 році порівняно з 2008 роком зменшується 0,54 тис. людино – годин або 0,29%);
- підвищується середньорічна оплата праці в 2008 році на 3,72 тис.грн. (43,26%), продовжуючи тенденцію 2007 року;
- середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником в 2008 році знижується порівняно з 2007 роком на 0,06 тис.год. або 3,19%;
- середньогодинна оплата праці в 2008 році підвищилась достатньо значно на 2,2 грн. або 48,14%;
- продуктивність праці на протязі 2007-2008 рр. значно збільшується: на 22,28 тис.грн. або 34,89% в 2008 році порівняно з 2007.
В третьому розділі дипломної роботи з метою покращення діяльності підприємства запропоновано автоматизувати робочі місця економістів, і удосконалити систему управління витратами.
Переглядаючи дані економічного аналізу для досягнення ефективної роботи по зниженню собівартості продукції і збільшенню прибутку необхідно звернути увагу на наступні фактори:
1.Основну діяльність направити на зміну структури виробництва рентабельних видів продукції, що користуються великим постійним попитом
2.Підвищити рівень використання обладнання
3.Доводити до підрозділів підприємства кошториси доходів і витрат та встановити постійний контроль за їх дотриманням.В кошторисах доводити лише показники, на які мають вплив керівники підрозділів
4.В зв’язку з великою питомою вагою витрат цехів розробити та впровадити заходи по зниженню трудомісткості продукції
5.Зменшення витрат підприємства може бути досягнуте за рахунок повторного використання гофротари.
6.Здійснити заходи що зменшення частки браку у випущеній продукції за рахунок якісної наладки та технічного обслуговування обладнання
7.Закупати основну сировину і допоміжні матеріали безпосередньо у виробників по мінімальним цінам, а також по бартерним угодам, в межах цін, встановлених в планових калькуляціях на продукцію
8.Доводити маркетинговій службі підприємства завдання по впровадженню заходів більш досконалого вивчення попиту та ринку збуту, що дозволяють підвищити об’єми виробництва та реалізації і прискорити оборотність оборотних засобів, тим самим виробляти продукцію на повну потужність
Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, треба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Резерви виявляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції і її реалізації. Визначення резервів збільшення прибутку базується на науково обґрунтованій методиці розроблення заходів з їх мобілізації.
Для підприємства пропонується впровадити систему «1-С Підприємство», за допомогою якої можна організувати бухгалтерський облік і аналіз на підприємстві. Перевагою даної програми є те, що з її допомогою можна настроїти і успішно використовувати ті аналітичні таблиці, які необхідні користувачу, зокрема це можуть бути аналітичні таблиці з показниками щодо ефективності праці по місяцям, кварталам, рокам; оцінка і співвідношення витрат на оплату праці і її продуктивності; розрахунок показників – прибуток та дохід на 1 гривню збутових витрат та інші.
Перелік графічного матеріалу
Рис.2.1 Схема структури управління Золотоніської ПКФ
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Аналіз майнового стану підприємства
Таблиця 2.3 Аналіз показників ліквідності підприємства
Таблиця 2.4 Аналіз показників фінансової стійкості підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз показників ділової активності підприємства
Таблиця 2.6 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Золотоніська парфюмерно – косметична фабрика» (тис.грн.)
Таблиця 2.7 Динаміка показників рентабельності підприємства
Рис. 2.2 Динаміка показників рентабельності підприємства (%)
Таблиця 2.8 Аналіз структури витрат по елементах
Рис. 2.3 Структура витрат виробленої продукції в 2008 році.
Рис. 2.4 Темп росту елементів витрат на виробництво продукції
Таблиця 2.9 Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг товарної продукції
Таблиця 2.10 Аналіз матеріальних витрат
Таблиця 2.11 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 2.12 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Таблиця 2.13 Аналіз витрат на обслуговування виробництва
Таблиця 2.14 Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції
Рис. 3.1 Функціональний і територіальний аспекти формування центрів відповідальності
Таблиця 3.1 Зниження витрат бракованої продукції
Таблиця 3.2 Зниження витрат на оплату праці працівників підприємства
Таблиця 3.3 Економічний ефект від переходу автомобілів з бензину на дизельне паливо
Таблиця 3.4 Розрахунок суми економії витрат підприємства
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал, звітність
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.