Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка стратегії розвитку підприємства


Дипломна
K-16359

Вступ
Розділ 1 методологічні засади дослідження стратегії розвитку підприємства
1.1 Суть стратегії підприємства, її значення і характеристика
1.2 Основні види стратегій розвитку підприємства
1.3 Оцінка стратегії розвитку підприємства
Розділ 2 практичні аспекти оцінки стратегії розвитку тов «універсал»
2.1 Організаційно – економічна характеристика ТОВ «Універсал»
2.2 Дослідження стратегії розвитку підприємства
2.3 Оцінка базової стратегії розвитку підприємства
Розділ 3 шляхи покращення стратегії розвитку підприємства
3.1 Розробка товарної стратегії для послуг монтажу систем трубопроводів
3.2 Розрахунок економічної ефективності впровадження стратегії
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Тема дипломної роботи передбачає конкретизацію та деталізацію основних аспектів діяльності підприємства щодо формування товарної стратегії розвитку. Товарна стратегія передбачає певний напрямок дій виробника продукції, який (напрямок) направлений на формування товарного асортименту (виробничої програми) та управління ним, підтримку конкурентоспроможності продукту на необхідному рівні, пошук для своєї продукції оптимальних ніш (сегментів), розробку та впровадження стратегії якості, упакування, маркування, обслуговування товару. Без чітко зформованої виробничої програми, поточні рішення, які приймаються керівником нерідко ґрунтуються виключно тільки на інтуїції, а не на продуманому наперед розрахунку з врахуванням і довгострокових цілей підприємства та потреб потенційного споживача.
Розробка та впровадження товарної стратегії розвитку потребує виконання як мінімум наступних умов: чітке визначення цілей підприємства, збуту на перспективу; наявність стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства; проінформованість про ринок товару (послуги) та про характер його вимог; усвідомлення своїх можливостей та наявних ресурсів (дослідницьких, науково-технічних, виробничих, збутових, фінансових, кадрових тощо) на даний момент та на перспективу.
Сутність планування, формування, управління та обґрунтування товарної стратегії розвитку полягає в тому, щоб підприємство-виробник вчасно пропонувало певний вид товару, який повністю відповідав би виробничій діяльності та в повній мірі задовольняв потреби певної категорії споживачів. Питання вибору товарної стратегії тісно пов'язане з ринком, з його вимогами щодо поведінки підприємств. Ринковий успіх в сучасних умовах є головним критерієм оцінки діяльності вітчизняних підприємств, а їх ринкові можливості визначаються рівнем продуманості товарної стратегії.
Прийнявши до уваги все вищезазначене, в другому розділі роботи було охарактеризовано товарну стратегію розвитку ТОВ «Універсал»в період 2006- 2008 роки. Під час проведення аналізу було виявлено ряд недоліків, які є необхідним в найкоротший термін ліквідувати, так як підприємству для успішного функціонування в ринкових умовах важливо підтримувати свої конкурентні позиції.
Так, в 2007 році ТОВ «Універсал» обрало стратегію концентрації, зосередивши свої зусилля на послузі монтажу електричних водонагрівачів. Загалом в 2008 році обсяги продовжують зростати за рахунок виконання загальнобудівельних робіт (внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи та монтаж трубопроводів.) Організація поступово відмовляється від стратегії концентрації, але в той же час не має готового плану подальших дій щодо нової товарної стратегії.
В ході аналізу було виявлено ряд помилок, щодо управління товарною політикою підприємства: відсутність моніторингу ринку та тенденцій в науково-технічній області, несвоєчасна реакція на зміни в зовнішньому середовищі, невірний напрямок товарної планування товарної стратегії на основі недостовірної (застарілої) інформації. Все вище перераховане в свою чергу призвело до формування товарної стратегії, що стала неефективною навіть в недалекій перспективі.
Отже, перед нами постало завдання провести комплекс заходів з метою втримання своєї частки ринку, забезпечення постійних потоків замовлень та подальшого зростання рентабельності діяльності підприємства.
В третьому розділі були внесені наступні пропозицій:
1) перерозподіл ПВ стратегічних зон господарювання (визначення видів робіт та послуг, що забезпечують на протязі тривалого періоду часу постійне збільшення (або, як мінімум, збалансованість) прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства на потреби в фінансових ресурсах, необхідних для підтримання конкурентоспроможності підприємства);
2) після визначення пріоритетних напрямків діяльності слід вжити відповідні заходи для інтенсифікації обслуговування обраних СЗГ.
Для кожної СЗГ («монтаж системи трубопроводів» та «монтаж системи опалення») було розроблено товарну стратегію та визначено суму інвестицій, рівень ефективності впровадження, термін окупності проекту.
Таким чином, в результаті дослідження, проведеного в дипломній роботі, визначені основні етапи оцінки товарної стратегії підприємства та запропоновано два варіанти алгоритму розробки товарної стратегії ТОВ «Універсал».
Виходячи з отриманих результатів було прийнято рішення про застосування стратегії диференціації для комплексу робіт по монтажу систем трубопроводів
Варто відзначити, що тільки періодичне застосування методів аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища дозволить відслідковувати зміни своєї конкурентоспроможності та приймати адекватні рішення про дії щодо підвищення її рівня, шляхом перегляду товарної стратегії
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Матриця А. Томпсона і А. Дж. Стрікленда
Рис. 1.2 Приведення альтернатив стратегії підприємства у відповідності з ситуацією недиверсифікованої компанії
Таблиця 1.1 Аналіз основних стратегій розвитку підприємства
Рис 2.1 Структура управління ТОВ «Універсал»
Таблиця 2.1 Динаміка валюти балансу ТОВ «Універсал»
Рис. 2.2 Динаміка валюти балансу ТОВ «Універсал»
Таблиця 2.2 Характеристика зміни обсягу, структури та динаміки активів підприємства «Універсал»
з 2006 по 2008 роки
Таблиця 2.3 Аналіз джерел фінансування активів ТОВ «Універсал» з 2006 по 2008 роки
Таблиця 2.4 Агрегований баланс для аналізу ліквідності підприємства, тис. грн.
Таблиця 2.5 Динаміка отримання прибутку ТОВ «Універсал»
(2006-2008 рр.)
Таблиця 2.6 Характеристика показників ефективності діяльності ТОВ «Універсал» у 2007-2008 р.р.
Таблиця 2.7 Аналіз обсягів виробництва ТОВ «Універсал»
Таблиця 2.8 Основні відносні показники фінансової стійкості ТОВ «Універсал» за 2006-2008 рр.
Таблиця 2.9 Показники ділової активності ТОВ “Універсал”
Таблиця 2.10 Структура асортименту виконаних робіт в період 2006-2008 рр.
Таблиця 2.11 Перелік матеріалів, що постачаються для ТОВ «Універсал»
Таблиця 2.12 Основні замовники, об'єкти та відповідні види виконуваних робіт ТОВ «Універсал»
Рис. 2.3 Основні замовники за 2006-2008 роки
Таблиця 2.13 Конкуренти ТОВ «Універсал»
Таблиця 2.14 Шкала парних порівнянь Т.Сааті
Таблиця 2.15 Ієрархічна структура системи прийняття рішення про пріоритетність для підприємства тієї чи іншої СЗГ
Таблиця 2.16 Експертні оцінки важливості
Таблиця 2.17 Бальні оцінки пріоритетності СЗГ відносно параметру привабливості «потенційне зростання попиту на послуги підприємства»
Таблиця 2.18 Бальні оцінки привабливості СЗГ відносно параметру привабливості «потенційна рентабельність виробництва»
Таблиця 2.19 Бальні оцінки привабливості СЗГ відносно параметру привабливості «потенційна гнучкість виробничого апарату»
Таблиця 2.20 Бальні оцінки привабливості СЗГ відносно параметру привабливості «потенційний ризик»
Таблиця 2.21 Нормалізована матриця
Таблиця 2.22 Нормалізована матриця
Таблиця 2.23 Нормалізована матриця
Таблиця 2.24 Нормалізована матриця
Таблиця 2.25 Нормалізована матриця
Таблиця 2.26 Результати розрахунків узагальнюючих оцінок пріоритетності
Таблиця 3.1 Результати розрахунків рівня конкурентоспроможності послуги в порівнянні з конкурентами
Таблиця 3.2 Сегментація ринку будівельної послуги «Монтаж систем трубопроводів»
Таблиця 3.3 Обсяг продаж та ціни на монтаж та системи опалювання
Таблиця 3.4 Вихідні дані для розрахунку
Таблиця 3.5 Ціни монтажу в залежності від розміру труби в період 2009-2011 роки, грн./метр
Таблиця 3.6 Конкурентоспроможність послуги ТОВ «Універсал» після зміни ціни та терміну гарантійного обслуговування
Таблиця 3.7 Шляхи просування товару на ринок
Таблиця 3.8 Медіа-план на 2009 рік
Таблиця 3.9 Медіа – план на 2010 - 2011
Таблиця 3.10 План маркетингових витрат на 2009 рік
Таблиця 3.11 План маркетингових витрат на 2010 – 2011 роки
Таблиця 3.12 Технологічне обладнання та устаткування
Таблиця 3.13 Додаткові елементи виробничих витрат
Таблиця 3.14 Витрати на монтаж, %
Рис. 3.1 Структура собівартості монтажу, 1 м труби
Рис. 3.2 Щомісячна потреби у фінансових ресурсах
Таблиця 3.15 Прогноз доходів та витрат (варіант №1) по монтажу системи трубопроводів «ТЕСЕ flех» в період реалізації стратегії, грн.
Таблиця 3.16 Прогноз доходів та витрат (варіант №2) по монтажу системи трубопроводів «ТЕСЕ flех» в період реалізації стратегії
Таблиця 3.17 Прогноз грошових потоків (по варіанту 1), грн.
Таблиця. 3.18 Прогноз грошових потоків (по варіанту №2), грн.
Таблиця 3.19 Показники проекту
До роботи є звіт з практики, доповідь, роздатковий матеріал
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.