Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Марина

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Фінансова криза та банкрутство на підприємстві: засоби і методи запобігання


Дипломна
K-16377

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи поняття банкрутства
1.1 Поняття банкрутства
1.2 Інформаційно нормативна база банкрутства
1.3 Огляд літературних джерел
Розділ 2 практичні аспекти визначення банкрутства та механізм подолання
2.1 Організаційно-економічна характеристика ПП “КІПП”
2.2 Аналіз фінансового стану ПП “КІПП”
2.3 Визначення масштабів кризового стану підприємства
Розділ 3 шляхи подалання фінансової кризи на підприємстві
3.1Формування цілей та вибір механізмів антикризисного управліния підприємством
3.2 Модель фінансової стабілізації підприємства
Висновки
Список використаної літератури

Пошук шляхів оздоровлення неспроможних підприємств (банкрутів) займає одне з провідних місць у сучасній господарській практиці. В Україні кількість неплатоспроможних підприємств неухильно зростає і на початок 2006 р. досягла більш як 74% усіх підприємств.
До цього часу багато директорів і менеджерів не вірять або не хочуть вірити, що банкрутство стало реальністю. Таке ставлення до нього пояснюється тим, що десятки років у нашій країні заперечувалася сама можливість банкрутства державних підприємств в умовах соціалістичної системи господарювання.
Банкрутство служить однією з підстав для припинення діяльності підприємства. Під «банкрутством» розуміється пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі нездатність юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності задовольнити вимоги своїх кредиторів у встановлений для цього строк. Зовнішня ознака банкрутства підприємства — припинення його поточних платежів, якщо воно не забезпечує виконання вимог кредиторів протягом місяця з дня настання його строків або явно не здатне зробити це. Підприємство може бути визнане банкрутом або добровільно, або за рішенням арбітражного суду. Добровільна ліквідація підприємства під контролем суду здійснюється на підставі офіційного оголошення про його неспроможність і заяви боржника, поданої до арбітражного суду, а примусова — на підставі рішення арбітражного суду.
Питання про визнання підприємств банкрутами розглядаються господарськими судами відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.», № 2343 – ХІІ від 14.05.1992року, (у редакції від 14.05.99. № 784 - ХІІ)
Як правило, в економіці, що нормально функціонує, більшість банкрутств виникає через помилки в поточному управлінні підприємством, і тоді вся відповідальність повинна лягати на його керівника. В ряді випадків неспроможність підприємства пояснюється неподіленістю та невирішеністю завдань загальноекономічного характеру і господарською ситуацією, що склалася на ньому.
В умовах ринкової економіки банкрутство підприємств — звичайне явище. З кожних 100 новостворених підприємств на ринку залишаються 20—30. Наприклад, загальна кількість підприємств, оголошених банкрутами у2005 p., становила б в Росії — 2040. В Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості порушених справ про банкрутство.
Причини банкрутств українських підприємств різноманітні. Головне у пошуках шляхів фінансового оздоровлення неспроможних підприємств — це кваліфіковане дослідження причин, які породжують банкрутство.
Характерними ознаками фінансової кризи підприємства є скорочення попиту на його продукцію і, як наслідок, зниження обсягів виробництва; зростання заборгованості поставщикам, держбюджетові та банкам; затримки з виплатою заробітної плати своїм працівникам. Звідси й спільні шляхи розв'язання фінансових проблем — від скорочення внутрішніх витрат до державного регулювання управління підприємством і його фінансової підтримки (санації).
Неплатоспроможність підприємств негативно впливає як на окремі сектори економіки, так і на загальноекономічне становище держави. В усіх секторах економіки доходи мають тенденцію до неухильного зниження. Так, скорочення доходу в її нефінансовому секторі набрало характеру економічної загрози державі, підірвавши не тільки нормальний від-творювальний цикл у основних виробників товарів і послуг, але й такі важливі складові економіки, як фондовий і грошовий ринки.
Слід відзначити і той факт, що у більшості випадків багато керівників українських неспроможних підприємств приймають рішення про застосування процедури їх ліквідації, щоб відтягти порушення справ про банкрутство і за річною «амністією» приховати переміщення їх активів.
Заданнями дипломної роботи були три положення:
• діагностика банкрутства;
• виявлення факторів, що впливають на кризовий розвиток;
• розробка плану подолання кризового стану підприємства.
На протязі всієї роботи намагалися з’ясувати, що таке бакрутство, його вплив на розвиток, економічну діяльність підприємства та шляхи подалання фінансової кризи. Дослідивши фінансовий стан ПП «КІПП» за 2003-2005 роки, можно зробити висновки, що кризовий стан у якому опинилося підприємство дуже тяжкий, йому треба ефективні методи по виходу із кризи. Якщо ці методи виявляться не ефективними, то єдиним правільним рішенням буде ліквідація підприємства.
Падіння рівня життя населення нашої країни внаслідок кризи в українській економіці, у першу чергу, стосується працівників підприємств, які балансують на межі банкрутства. На період до повної та успішної реалізації намічених шляхів фінансового оздоровлення неспроможних підприємств їх працівники потребують серйозного соціального захисту. Тому слід визначити цілі та способи фінансування вирішення соціально-побутових проблем, а також розробити механізми захисту фінансових інтересів акціонерів. Комплекс цих питань повинен стати програмою соціального захисту як для акціонерів неспроможного підприємства, так і для його трудового колективу. Масові звільнення працівників через банкрутство підприємств в умовах триваючого спаду виробництва можуть викликати непередбачувані соціально-економічні наслідки. Тому так важливо виробити, обгрунтувати та законодавчо закріпити практичні пропозиції щодо фінансового забезпечення соціального захисту працівників і акціонерів неспроможних підприємств.
Важливо і те, що серед підприємств, чиї справи про банкрутство розглядаються судами, значною є частина таких, які тимчасово потрапили у кризове становище. Вартість їх активів не перевищує дебіторської заборгованості. За умови проведення санації ці підприємства могли б розрахуватися з боргами і успішно функціонувати надалі. Однак внаслідок недосконалого законодавства, відсутності достатнього теоретико-методологіч-ного забезпечення процесу санації, дефіциту кваліфікованого фінансового менеджменту, неодержання виробничими структурами державної фінансової підтримки, а також з інших суб'єктивних і об'єктивних причин велика кількість потенціально життєдіяльних підприємств стають потенціальними банкрутами.
Важливо і те, що серед підприємств, чиї справи про банкрутство розглядаються судами, значною є частина таких, які тимчасово потрапили у кризове становище. Вартість їх активів не перевищує дебіторської заборгованості. За умови проведення санації ці підприємства могли б розрахуватися з боргами і успішно функціонувати надалі. Однак внаслідок недосконалого законодавства, відсутності достатнього теоретико-методологічного забезпечення процесу санації, дефіциту кваліфікованого фінансового менеджменту, неодержання виробничими структурами державної фінансової підтримки, а також з інших суб'єктивних і об'єктивних причин велика кількість потенціально життєдіяльних підприємств стають потенціальними банкрутами.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Основні причини банкрутства підприємств
Рис. 1.2 Сутність можливих симптомів банкрутства підприємств
Рис. 1.3 Загальна процедура банкрутства
Таблиця 1.1 Черговість розрахунків з кредиторами
Таблиця 1.3 Масштаби кризового стану підприємства й можливих шляхів його подолання.
Таблиця 1.4 Можливість банкрутства підприємства за Е.Альтманом
Рис. 1.4. Основні зовнішні фактори, що спричиняють кризовий розвиток підприємства.
Рис. 1.5. Основні внутрішні фактори, що спричиняють кризовий розвиток підприємства.
Рис. 2.1 Організаційна структура підприємства.
Таблиця 2.1 Основні показники фінансово-господарської діяльності та фінансово-економічного стану ПП “КІПП”
Таблиця 2.2 Структура активів балансу на початок та кінець звітного періоду ПП «КІПП»
Таблиця 2.3 Аналіз динаміки та складу структури активів балансу за видами оборотних коштів
Таблиця 2.4 Аналіз динаміки і структури джерел фінансових ресурсів підприємства
Таблиця 2.5 Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості
Таблиця 2.5 Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості
Таблиця 2.7 Агрегований порівняльний аналітичний баланс.
Таблиця 2.8 Аналіз фінансових результатів ПП «КІПП»
Таблиця 2.9 Показники ліквідності та платоспроможності ПП «КІПП»
Таблиця 2.10 Показники фінансової стійкості ПП «КІПП».
Таблиця 2.11 Показники ділової активності ПП «КІПП»
Таблиця 2.12 Рентабельність господарської діяльності ПП «КІПП»
Таблиця 2.13 Коефіцієнти для розрахунку індекса Альтмана
Таблиця 3.1 Розрахунок планового робочого періоду, плану виробництва та вироботки сировини ПП “КІПП” на 2006 рік
Таблиця 3.2 Розрахунок прибутку від виготовленого матеріалу за 2006 рік
Таблиця 3.3 Розрахунок прибутку від виготовленого матеріалу за 2007 рік
Таблиця 3.4 Програма на рік по поставкі готової продукції.
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.