Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Діагностика ймовірності банкрутства підприємства


Дипломна
K-16416

Вступ
Розділ 1 економіко-правові аспекти банкрутства підприємства
1.1 Банкрутство підприємств як економічне явище
1.2 Методи прогнозування банкрутства: зарубіжний та вітчизняний досвід
1.3Основні напрями запобігання банкрутства,фінансова санація
Розділ 2 діагностика ймовірності банкрутства
На прикладі тов «дорожник»
2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Дорожник»
2.2 Аналіз фінансово-майнового стану підприємства
2.3 Діагностика ймовірності банкрутства підприємства
Розділ 3 шляхи запобігання
Банкрутству суб’єктів господарювання
3.1 Шляхи фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання
3.2 Антикризова стратегія фінансового управління суб’єктів
господарювання
Висновок
Список використаної літератури

У ринковій економіці існує небезпека кризи підприємства, що полягає в його неплатоспроможності. На відміну від неліквідності, що є нездатністю підприємства виконати свої обов’язки, зробити невідкладні платежі до вставленого терміну, неплатоспроможність являє собою постійну неплатоспроможність (непереборна неліквідність) підприємства як вираження істотної фінансової не рівноваги і в кінцевому підсумку його банкрутства.
Банкрутство підприємства – це його неспроможність, тобто неможливість використати всі покладені на нього функції і прийняті зобов’язання та здійснювати самофінансування.
Економічна сутність підприємства виявляється насамперед у тому, що воно має знаходитися на самофінансуванні й забезпечувати безперервність підприємства, тобто своє індивідуальне відтворення.
У ринковій економіці підприємство для виконання всіх функцій і збереження індивідуального відтворення повинно мати відповідні кошти в грошовій формі, тобто зберігати авансові кошти для підтримки безперервності процесу виробництва.
Авансовані кошти інвестуються в індивідуальне відтворення з метою підтримки його постійного відтворення.
У ході індивідуального відтворення, крім збереження авансових коштів, створюється прибуток, що забезпечення розширення індивідуального відтворення й виконання зобов’язань перед суспільством і державою.
У разі неможливості збереження індивідуального відтворення підприємство зазнає банкрутства і оголошується неплатоспроможним, нездатним виконувати покладені на нього функції.
Ще одна принципова особливість самофінансування полягає в тому, що, крім коштів для власного розвитку, підприємство повинне планувати платежі до бюджету на основі розподілу прибутку (доходу) за заздалегідь установленими нормативами, ставками податку.
У разі нездатності підприємства зберегти індивідуальне відновлення й виконати свої зовнішні зобов’язання настає так звана його фінансова нерівновага.
Причини можливої фінансової не рівноваги підприємства залежить від виробничого процесу і управління ним, а також від непрямих факторів. Зокрема від:
- абсолютних і відсоткових збитків, що виникають в умовах ринку, чи втрат виторгу від обороту, що, у свою чергу, варто відносити на рахунок:
• неправильно обраних (скорочених і/чи роздутих) ринкових сегментів;
• недостатнього збігу попиту споживачів і пропозицій товарів і послуг;
• низького рівня відновлення товарів і послуг;
• невідповідного чи застарілого дизайну;
• дефектності товарів;
• занадто високих чи низьких цін, що негативно впливають на поведінку покупця;
- занадто високого рівня витрат, що, у свою чергу, варті відносити на рахунок:
• занадто дорогої технології;
• нераціональної організації;
• несприятливого місця розміщення;
• занадто високої ціни за факторами виробництва (заробітна плата, вартість матеріалів і енергії, витрати на засоби виробництва);
• зовнішніх причин, таких як подати чи зобов’язання, які треба виконувати;
• впливу навколишнього середовища чи природних явищ;
- витрат у виробничому й потенційному потенціалі, що, у свою чергу, варто відносити на рахунок низького рівня:
• компетенції керівництва при прийняті рішень;
• стимулів підвищення продуктивності і ефективності роботи;
• можливості адаптації організації підприємства;
• відновлення засобів виробництва;
- диспропорції у процесі розвитку виробництва (насамперед при розширенні виробництва), що виникають:
• у матеріальному плані – між факторами і стадіями виробництва;
• у фінансово-економічному плані чи в структурі капіталу;
• під час зовнішніх конфліктів підприємства, пов’язаних з виробничим процесом, з державою (а також з іншими державами) чи її установами, з громадськістю (громадськими організаціями, комунікативними засобами – радіо, преса тощо), з колективом робітників та службовців;
• представництвами працюючих за наймом, третіми підприємствами, що завдали шкоди підприємству.
Послідовність виконання неплатоспроможності підприємства така:
- негативна ділова реакція партнерів (покупців, постачальників, кредиторів);
- юридична реакція з боку держави, що полягає у введені примусових заходів щодо підприємства. Вид примусових заходів урегульований окремо кожною державою.
Сюди входять:
- позачергова перевірка підприємства;
- обмеження комерційної діяльності підприємства чи його керівників;
- стягнення майна на користь керівників (конфіскація, судовий опис майна);
- призначення примусового управління, опікунського управління чи нагляду;
- компромісне рішення суду (затвердження судом мирова угода кредиторів з боржником);
- судове провадження з ліквідації діяльності підприємства.
Підприємство несе повну відповідальність за дотримання розрахункової дисципліни. Підприємство, яке не виконує своїх зобов’язань з розрахунків, може бути оголошене обслуговуючим його банком неплатоспроможним, тобто банкрутом. Визнання неспроможного суб’єкта підприємницької діяльності банкрутом здійснюється через суд (арбітражний суд).
Банкрутом можуть бути визнані будь-які підприємці, неспроможні вчасно виконати свої зобов’язання перед кредиторами і бюджетом.
При фінансовій нерівновазі, кризи підприємства можливе проведення ряду заходів для оздоровлення його економіки. Оздоровлення підприємства може бути досягнуто:
- колишнім керівництвом;
- новим керівництвом, призначеним власником підприємства;
- компанією-спадкоємицею (яка складається із кредиторів неспроможного боржника).
Оздоровлення підприємства означає відновлення фінансової рівноваги шляхом усунення причин, що викликали кризу підприємства.
Для оздоровлення фінансового стану підприємства й запобігання банкрутству можливе проведення санації.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця.1.1 Основні причини банкрутства підприємств
Таблиця1.2 Сутність можливих симптомів банкрутства підприємств
Таблиця 1.3 Проходження справи про банкрутство
Таблиця 1.4.Вірогідність затримки платежів для різних значень Z
Таблиця 1.5 Значення показників Z для універсальної дискримінантної функції
Таблиця 1.5 Система показників Бівера
Таблиця 1.6 Поділ підприємств на класи за рівнем платоспроможності
Рис. 1.2 Динаміка провадження справ про банкрутство суб’єктів господарювання
Рис. 2.1 Організаційна структура ТОВ “Дорожник”
Таблиця. 2.1 Аналіз фінансових результатів від реалізації послуг
Таблиця2.2 Аналіз витрат на виробництво продукції за економічними елементами
Таблиця 2.3 Основні фінансові показники за 2003-2004 р.
Таблиця 2.4 Основні фінансові показники за 2004-2005 р.
Таблиця 2.5 Загальна оцінка стану майна підприємства 2003 р.
Таблиця 2.6 Загальна оцінка стану майна підприємства 2004 р.
Таблиця 2.7 Загальна оцінка стану майна підприємства 2005 р.
Таблиця 2.8 Аналіз джерел коштів, вкладених у майно підприємства 2003 рік
Таблиця 2.9 Аналіз джерел коштів, вкладених у майно підприємства 2004р.
Таблиця 2.10 Аналіз джерел коштів, вкладених у майно підприємства 2005 р.
Таблиця 2.9 Аналіз наявності власних оборотних коштів підприємства
2003 рік
Таблиця 2.10 Аналізу наявності власних оборотних коштів підприємства
2004 рік
Таблиця 2.11 Аналізу наявності власних оборотних коштів підприємства
2005 рік
Таблиця2.12 Аналіз виробничого потенціалу підприємства 2003 рік
Таблиця 2.13 Аналіз виробничого потенціалу підприємства 2004 рік
Таблиця 2.14 Аналіз виробничого потенціалу підприємства 2005 рік
Таблиця 2.15 Аналіз коефіцієнти рентабельності 2003 рік
Таблиця 2.16 Аналіз коефіцієнти рентабельності 2004 рік
Таблиця 2.17 Аналіз коефіцієнтів рентабельності 2005 рік.
Таблиця 2.18 Методика оцінки показників ліквідності підприємства за даними форми №1,, Баланс”
Таблиця 2.19 Аналізу показників ліквідності підприємства 2003 рік
Таблиця 2.20 Аналіз показників ліквідності 2004 рік.
Таблиця 2.21 Аналіз показників ліквідності 2005 рік
Таблиця 2.22 Ймовірність банкрутства за Альтманом 2003 -2005 рр.
Таблиця 2.23 Ймовірність банкрутства за методом Спрінгейта 2003-2005 рр.
Таблиця 2.24 Ймовірність банкрутства за методом Тафлера 2003-2005 рр.
Таблиця 2.25 Ймовірність банкрутства за методом Ліса 2003-2005рр.
Таблиця 2.26 Методика розрахунку ймовірність банкрутства за показниками Бівера
Таблиця 3.1 Актив балансу до і після проведення факторингової операції.
Таблиця 3.2 Актив балансу до і після проведення факторингової операції.
Таблиця 3.3 Актив балансу до і після проведення факторингової операції.
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.