Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналіз і оцінка оборотних коштів підприємства


Дипломна
K-16460

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи організації оборотних коштів підприємства
1.1 Сутність оборотних коштів та їх значення для виробництва
1.2 Принципи організації оборотних коштів та їх нормування на підприємстві
1.3 Показники ефективності використання оборотних коштів
Розділ 2 практичні аспекти аналізу оборотних коштів споп «агропрогрес»
2.1 Організаційно – економічна характеристика
СПОП «Агропрогрес»
2.2 Аналіз забезпечення підприємства оборотними коштами
2.3 Аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства
Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів споп «агропрогрес»
3.1 Визначення резервів підвищення ефективності використання оборотних коштів СПОП «Агропрогрес»
3.2 Шляхи поліпшення фінансових результатів та ефективності використання оборотних коштів СПОП «Агропрогрес»
Висновки
Список використаної літератури

Оборотні кошти – це сукупність грошових коштів підприємства, необхідних для формування і забезпечення кругообігу виробничих оборотних засобів та фондів обігу. Їх кругообіг охоплює період часу, протягом якого кошти, авансовані для виробництва та обігу, проходять всі зазначені стадії І повертаються до початкового вигляду, тобто набувають грошової форми в результаті отримання виручки від реалізації продукції. Оборотні кошти перебувають в постійному русі, забезпечуючи здійснення всіх стадій виробничого процесу і тому важливого значення набуває досконалий процес управління оборотними коштами на підприємстві, який дозволить виробляти продукцію з мінімальними витратами.
Потреба підприємства у власних оборотних коштах визначається у процесі нормування, тобто визначення нормативу власних оборотних коштів, як їхнього необхідного розміру. При цьому оборотні кошти поділяються на власні та позикові.
Власні оборотні кошти призначені для покриття лише мінімальних запасів товарно-матеріальних цінностей. Але потреба у коштах для створення запасів протягом року неоднакова, тому більшість підприємств залучає до свого господарського обігу позичені оборотні кошти.
Позичені оборотні кошти умовно ділять на номінальні (кредиторська заборгованість) і фактичні (другий розділ активу балансу в обсягу, не вищому від кредиторської заборгованості). 1 в першому, і у другому випадках можна виділити реальні номінальні (кредиторська заборгованість за мінусом значно простроченої) та реальні фактичні (дебіторська заборгованість за мінусом значно простроченої) оборотні кошти.
Найбільш трудомісткою і складною є розробка норм запасу. Норми запасу в днях застосовуються протягом кількох років, якщо суттєво не змінюються умови виробництва, постачання та збуту, розрахунків.
Підприємствам надано право самостійно розраховувати нормативи оборотних коштів.
Визначення потреби в оборотних коштах здійснюється на тривалий період і не передбачають раптових змін асортименту продукції, технології виробництва, умов постачання та збуту. Через це обчислений методом прямого розрахунку норматив потребує щорічного коригування з урахуванням змін виробничої програми і швидкості обороту оборотних коштів. Для корекції використовується економічний метод розрахунку.
Загальну оцінку платоспроможності дає коефіцієнт покриття, який в економічній літературі також називають коефіцієнтом поточної ліквідності, коефіцієнтом загального покриття.
Таким чином, з метою характеристики ефективності використання оборотних коштів на підприємствах використовуються різноманітні показники, найважливішими з яких є швидкість обороту, середня вартість оборотних коштів, тривалість обороту коштів в днях, тривалість обороту дебіторської заборгованості, який відображає середній термін отримання платежу, тривалість обороту грошових коштів підприємства, який відображає час їхнього функціонування, починаючи з авансування в предмети праці і завершуючи отриманням виручки від реалізації продукції, коефіцієнт оборотності, який характеризує кількість оборотів оборотних коштів за період, що аналізується, коефіцієнт завантаження оборотних коштів, який характеризує участь оборотних коштів у кожній гривні реалізованої продукції. З метою збереження мінімальної фінансової стабільності підприємства розраховується коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів, який повинен бути обмежений значеннями відношення вартості мобільних коштів до вартості іммобілізованих. Цей показник називається коефіцієнт співвідношення мобільних до іммобілізованих коштів.
Також для визначення ефективності використання оборотних коштів застосовуються коефіцієнти мобільності всіх коштів підприємства і оборотних коштів.
Коефіцієнт співвідношення чистих мобільних коштів до всіх мобільних коштів підприємства характеризує старість структури мобільних коштів. Обсяг чистого оборотного капіталу визначається як різниця оборотних активів і поточних зобов’язань.
Перелічені показники в різній мірі характеризують ефективність використання оборотних коштів підприємства і застосовуються на підприємствах різних галузей.
Дослідження практичних аспектів організації оборотних коштів підприємства виявило наступні тенденції:
Основними перевагами у цій сфері щодо діяльності СПОП «Агропрогрес»
за 2003 – 2005 роки можна вважати наступні тенденції:
– обсяг виручки від реалізації послуг СПОП «Агропрогрес» збільшився у 2003 році на 45,8 тис. грн., або на 37,8 %, а у 2004 році – збільшився на 135,9 тис. грн., або на 81,4 %,
– чистий прибуток у 2003 році збільшився на 8,6 тис. грн., або на 156,4 %, а у 2004 році – на 9,7 тис. грн., або на 68,8 %;
– обсяг власного капіталу СПОП «Агропрогрес» збільшився у 2003 р. на 13,6 тис. грн., або 72,7 %;
– за даний період спостерігаються позитивні тенденції щодо зростання рівня продуктивності праці персоналу підприємства з 24,2 тис. грн. у 2001 році до 33,7 тис. грн. у 2004 році, які супроводжуються збільшення чисельності працівників, а також зростання фонду оплати праці, який протягом 2003 року збільшився на 1,1 тис. грн., а протягом 2004 року ще на 11,9 тис. грн, що вказує на наявність фінансових ресурсів для забезпечення поточної господарської діяльності СПОП «Агропрогрес».
– позитивним фактором можна також вважати перевищення темпів зростання обсягу оборотних коштів над обсягом поточних зобов’язань. Так, за даний період оборотні кошти збільшились у 2003 р. на 11 тис. грн., або на 38,7 %, а у 2004 році – на 31,3 тис. грн., або на 83,8 %, в той час, як обсяг поточних зобов’язань у 2003 році зріс на 7 тис. грн., або на 29,4 %, а у 2004 р. – на 20,1 тис. грн., або на 90,5 %.
– чистий оборотний капітал підприємства має позитивну тенденцію збільшення знаходячись при цьому в межах нормативного значення;
– коефіцієнт покриття за 2003 рік збільшився на 0,41 і становить 1,42, а за 2004 рік його значення зменшилось на 0,05 і становить 1,37. Протягом аналізуємого періоду значення даного коефіцієнту знаходилося в межах нормативного значення ( Кп > 1 ).
– коефіцієнт швидкої ліквідності у 2003 році збільшився на 0,38 і становить 1,38, а за 2004 рік його значення зменшилось на 0,03 і становить 1,35. Протягом аналізуємого періоду значення даного коефіцієнту знаходилося в межах нормативного значення.
– коефіцієнт платоспроможності підприємства має позитивну тенденцію збільшення у 2003 р. на 0,15 та негативну тенденцію зменшення у 2004 р. на 0,09. При цьому у 2001 та 2004 роках даний показник знаходився нижче нормативного значення, а у 2003 р. відповідав нормативному значенню ( Кпл > 0,5 ).
– коефіцієнт маневреності власного капіталу у 2003 р. збільшився на 0,41 і становив 0,42, а у 2004 р. збільшився на 0,12 і становив 0,55 при нормативному значенні Км > 0. Отже, можна зробити висновки про ефективну організацію фінансів даного підприємства, що сприяє забезпеченню його задовільного фінансового стану.
– чистий прибуток у 2003 році збільшився на 8,6 тис. грн., або на 156,4 %, а у 2004 році – на 9,7 тис. грн., або на 68,8 %.
– за аналізуємий період спостерігається збільшення рентабельності власного капіталу у 2003 році на 44 – 29 = 15 %, а у 2004 році на 57 – 44 = 13 %.
Отже, спостерігається підвищення ефективності його використання.
На базі проведених розрахунків спостерігається тенденція до збільшення показників платоспроможності підприємства, які знаходяться в межах нормативних значень. Отже, можна зробити висновок про достатню можливість
підприємства розрахуватися з поточними зобов’язаннями.
Основними недоліками, які виявлені в процесі дослідження фінансово – господарської діяльності СПОП «Агропрогрес» за 2003 – 2005 роки можна вважати наступні тенденції:
– собівартість реалізованих послуг у 2003 році збільшилась на 24,6 тис. грн., або на 30,4 %, а у 2004 році – на 84,1 тис. грн., або на 79,8 %;
– збільшення протягом аналізуємого періоду суми поточних зобов’язань на 7 тис. грн., або на 20,1 %;
– коефіцієнт абсолютної ліквідності за 2003 р. зменшився на 0,01 і становить 0,01 а за 2004 рік його значення збільшилось на 0,01 і становить 0,02. Протягом аналізуємого періоду значення даного коефіцієнту знаходилося нижче нормативного значення ( Кал > 0,2 );
– коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами у 2001 р. знаходився нижче нормативного значення, а у 2003 р. та 2004 р. перевищив нормативну межу відповідно на 0,32 та 0,27 при нормативному значенні даного коефіцієнта ( > 0,1 ).
Виходячи з розрахованих показників ефективності використання майна, можна зробити висновки про достатній рівень ефективності використання майна СПОП «Агропрогрес», але для закріплення своїх позицій і підтримання даного рівня періодично проводити досконалий аналіз ефективності використання майна з метою виявлення факторів, які можуть негативно вплинути на фінансово – майновий стан підприємства.
Також пропонується зменшити річний обсяг використовуємих товарних запасів в сумі існуючих надлишків 22,945 тис. грн.
Таким чином, річний економічний ефект внаслідок впровадження даного заходу становитиме 22,945 тис. грн. Окрім цього, СПОП «Агропрогрес»
матиме наступні переваги щодо ефективності використання майна:
1. За рахунок зменшення витрат на придбання матеріальних запасів збільшиться обсяг грошових коштів підприємства, а також загальна сума оборотних активів на 22,945 тис. грн.;
Основним резервом збільшення обсягу товарообороту СПОП «Агропрогрес» є підвищення ціни реалізації товарів. В даному випадку пропонується підвищити ціни на наукову літературу на 10 %, яка користується підвищеним попитом у споживачів. Асортимент даного товару складає 80 % загального обсягу продукції. Отже, виходячи з розрахованого прогнозного обсягу товарообороту, який становить 549,4 тис. грн., його значення з урахуванням впровадження даного заходу становитиме 593,352 тис. грн.
Вагомим фактором підвищення ефективності використання оборотних коштів СПОП «Агро прогрес» є наявність дебіторської заборгованості.
З метою поліпшення рівня ефективності використання оборотних коштів СПОП «Агропрогрес» пропонується впровадити заходи щодо удосконалення платіжно – розрахункової дисципліни щодо розрахунків з покупцями та іншими дебіторами. В процесі здійснення даного заходу необхідно застосувати штрафні санкції щодо простроченої дебіторської заборгованості підприємства. Так, пропонується встановити дозволену дебіторську заборгованість протягом тижня з моменту відвантаження товарів покупцю. За кожний день прострочення платежу відносно даного терміну необхідно встановити пеню в розмірі 0,2 % за кожний день прострочення платежу. Таким чином, внаслідок затримки розрахунку за придбані товари протягом кожного місяця прострочення платежу сума заборгованості зростатиме на 6 %.
При умові укладення угод з безпосередніми виробниками сировини та матеріалів, які використовує у своїй діяльності СПОП «Агропрогрес», підприємство буде мати можливість отримати додатковий резерв збільшення обсягу валового доходу в обсязі торгової націнки торгівельних підприємств – посередників, з якими на даний час співпрацює СПОП «Агропрогрес».
Внаслідок впровадження даного заходу з метою покращення фінансових результатів СПОП «Агропрогрес» сума чистого прибутку підприємства збільшиться на 33,382 тис. грн. і становитиме 57,182 тис. грн., а обсяг загальних витрат зменшиться на цю ж суму і складе 227,218 тис. грн.
За рахунок збільшення суми чистого прибутку на 33,382 тис. грн. рівень рентабельності підвищиться на 12,81 %. а за рахунок зменшення суми загальних витрат рівень рентабельності збільшиться на 3,23 %.
Ринкова економіка орієнтує фірми на задоволення попиту і потреб ринку, на запити конкретних споживачів і організацію виробництва тільки тих видів продукції, що користуються попитом і можуть принести фірмі необхідну для розвитку прибуток. Ринок характерний постійним прагненням до підвищення ефективності виробництва, припускає свободу прийняття рішень тими, хто відповідає за кінцеві результати діяльності СПОП «Агропрогрес» і її підрозділів.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1. Елементний склад оборотних коштів підприємства.
Рис. 2.1 Організаційна структура управління СПОП «Агро прогрес»
Таблиця 2.1 Аналіз діяльності СПОП «Агропрогрес» за 2003–2005 роки.
Таблиця 2.2 Аналіз динаміки майна СПОП «Агропрогрес»» за 2003–2005 рр.
Таблиця 2.3 Аналіз структури майна СПОП «Агропрогрес»» за 2003–2005 рр.
Рис. 2.1 Співвідношення основних засобів та оборотних активів
СПОП «Агропрогрес» за 2003 – 2005 роки
Рис. 2.2 Співвідношення основних засобів та оборотних активів у 2003 р.
Рис. 2.3 Співвідношення основних засобів та оборотних активів у 2004 р.
Рис. 2.4. Співвідношення основних засобів та оборотних активів у 2005 р.
Таблиця 2.4 Аналіз динаміки джерел утворення майна СПОП «Агропрогрес»» за 2003-2005 рр.(тис. грн.)
Рис. 2.5 Співвідношення власного капіталу та поточних зобов’язань СПОП «Агропрогрес» за 2003 – 2005 роки
Таблиця 2.5 Аналіз структури джерел утворення майна СПОП «Агропрогрес» за 2003-2005 рр.
Рис. 2.6. Співвідношення власного капіталу та поточних зобов’язань
СПОП «Агропрогрес»» у 2003 р.
Рис. 2.7. Співвідношення власного капіталу та поточних зобов’язань
СПОП «Агропрогрес» у 2004 р.
Рис. 2.8. Співвідношення власного капіталу та поточних зобов’язань СПОП «Агропрогрес» у 2005 р.
Таблиця 2.6 Аналіз основних показників ліквідності СПОП «Агропрогрес»
за 2003–2005 роки
Таблиця 2.7 Аналіз показників платоспроможності СПОП «Агропрогрес»
за 2003–2005 роки
Таблиця 2.8 Вихідні дані для розрахунку показників ефективності використання майна СПОП «Агропрогрес» за 2003 – 2005 р. р.
Таблиця 2.9 Аналіз динаміки показників ефективності використання основних фондів СПОП «Агропрогрес» за 2003–2005 роки
Таблиця 2.10 Вихідні дані для розрахунку потреби СПОП «Агро прогрес» у оборотних коштах за 2003 – 2005 роки
Таблиця 2.11 Аналіз динаміки показників ефективності використання оборотних коштів СПОП «Агропрогрес» за 2003–2005 роки
Таблиця 2.12 Аналіз ефективності використання запасів СПОП «Агропрогрес» за 2003–2005 роки
Таблиця 2.13 Аналіз динаміки товаровіддачі торгової площі та ефективності використання товарних ресурсів СПОП «Агропрогрес» за 2003–2005 роки
Таблиця 3.1 Вихідні дані для розрахунку резервів підвищення ефективності використання майна СПОП «Агропрогрес»
Рис. 3.1 Структура товарних запасів СПОП «Агропрогрес» у 2005 році
Таблиця 3.2 Вихідні дані для розрахунку резервів підвищення ефективності використання майна СПОП «Агропрогрес»
Таблиця 3.3 Вихідні дані для розрахунку резерву поліпшення ефективності використання оборотних коштів СПОП «Агропрогрес»
Рис. 3.2 Обсяги чистого доходу, загальних витрат та чистого прибутку СПОП «Агропрогрес» до впровадження пропонуємого заходу.
Таблиця 3.4 Питома вага витрат СПОП «Агропрогрес» на придбання товару у постачальників – посередників за 2005 рік, %
Рис. 3.3 Обсяги чистого доходу, загальних витрат та чистого прибутку СПОП «Агропрогрес» після впровадження пропонуємого заходу.
Рис. 3.4 Фактична динаміка товарообороту СПОП «Агропрогрес»
за 2003 – 2005 роки
Рис. 3.5 Обсяги товарообороту СПОП «Агропрогрес» за 2004 – 2005 роки, з врахуванням пропонуємих заходів
Рис. 3.6 Графік динаміки чистого прибутку, загальних витрат та рентабельності СПОП «Агропрогрес» за 2005 р.
Таблиця 3.5 Вихідні дані для визначення резервів підвищення прибутковості
СПОП «Агропрогрес»
Рис. 3.7 Динаміка чистого прибутку, загальних витрат та рентабельності СПОП «Агропрогрес» після проведення заходів.
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.