Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналіз оплати праці на підприємстві


Дипломна
K-16461

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи заробітної плати та її роль в мотивації діяльності працівників
1.1 Соціально-економічна сутність заробітної плати
1.2 Державне регулювання заробітної плати
1.3 Форми і системи оплати праці та їх використання в конкретних умовах виробництва
1.4 Показники продуктивності праці
Розділ 2 аналіз та оцінка заробітної плати та продуктивності праці на зат “укршампіньйон”
2.1 Організаційно-економічна характеристика ЗАТ “Укршампіньйон”
2.2 Аналіз фонду заробітної плати, його структури та динаміки
2.3 Дослідження форм і систем оплати праці на ЗАТ “Укршампіньйон”
2.4 Аналіз преміальної системи, заохочувальних і компенсаційних виплат на підприємстві
2.5 Дослідження факторів впливу на показники продуктивності праці
Розділ 3 пропозиції щодо стимулюючої ролі заробітної плати
3.1 Застосування стимулюючої преміальної плати
3.2 Запровадження участі у прибутках і майні підприємства
3.3 Розробка методів зменшення плинності кадрів на ЗАТ “Укршампіньйон”
Висновки
Список використаної літератури

Об’єктом дослідження даної дипломної роботи виступало підприємство ЗАТ “Укршампіньйон”, яке входить у групу компанії “Верес”, на якому проводилося дослідження заробітної плати, її стимулюючої ролі, аналіз систем та форм заробітної плати, компенсаційних ат заохочувальних методів, а також розробка заходів із зменшення плинності кадрів на підприємстві. Необхідність реформування заробітної плати в різних сферах народного господарювання, в принципі, ні в кого не викликає сумніву. Намагання уряду регулювати оплату праці на засадах запровадження системи тарифних угод, поки що не дали позитивних результатів.
Система оплати праці повинна бути по можливості простою і прозорою, принципи її розрахунку обов’язково потрібно роз’яснити кожному співробітникові. Людини буде почувати себе впевненіше на своєму робочому місці, маючи можливість порівнювати свої зусилля з розміром винагороди.
Як показало дослідження, рівень заробітної плати на підприємстві є досить конкурентоспроможним, але високий рівень плинності кадрів багато в чому зумовлений незадоволенням робітників щодо методів морального стимулювання. Частою причиною звільнення є несприятливий соціально-психологічний клімат у колективі, нечесна конкуренція. При цьому керівник по різних причинах іноді свідомо заохочує такі відносини. Не менш часто співробітники ідуть, якщо їхні функції нечітко визначені, не розмежовані зони відповідальності. Створюють стан тривожності співробітників і, як наслідок, їхнє бажання звільнитися постійні зміни в структурі компанії, у штатному розкладі, у структурі оплати праці. Але самою головною причиною є відсутність єдиної продуманої системи керування персоналом, неграмотність у цій області керівників різного рівня.
Для зменшення рівня плинності кадрів існує досить багато способів. У залежності від ситуації в компанії ефективність і доцільність використання кожного способу може мінятися, але в будь-якому випадку застосування їх повинне бути системним і ґрунтуватися на результатах об'єктивних досліджень конкретних причин.
Структура компанії і кожного підрозділу повинна бути побудована, виходячи зі стратегічних цілей і задач компанії. Вся робота з персоналом, включаючи введення нових посад і прийом співробітників, обов'язково повинна бути економічно виправдана. На основі аналізу структури, цілей і задач підрозділів повинні бути чітко описані посадові обов'язки кожного співробітника. Людині потрібно точно знати, що і для чого вона повинна робити. Робітники відчувають потребу в участі в прибутках підприємства ЗАТ “Укршампіньйон” навіть при меншому розмірі заробітної плати, адже це б стимулювало їх до збільшення продуктивності праці, втілення в життя інноваційних розробок та до загального покращення діяльності ЗАТ “Укршампіньйон”
Особливо складною проблемою для ЗАТ “Укршампіньйон” при формуванні нового механізму стимулювання праці є проблема вибору видів стимулювання якості праці для тих працівників, що виконують свою роботу за необхідністю, хоча б хотіли займатися іншою працею. Досить часто такі працівники працюють упівсили, безініціативно, але їх тримає на роботі висока оплата праці та різні пільги. Про реальність такого становища свідчать масові приклади використання дипломованих спеціалістів на посадах, не відповідних їхній кваліфікації. На жаль, така ситуація на ЗАТ “Укршампіньйон” не рідкість.
Керівництву підприємства пропонується докласти усіх зусиль до впровадження в діяльність заводу системи заходів з морального стимулювання працівників, ускладнити та удосконалити систему преміювання, а також розробити програму участі робітників в управлінні підприємством. Доцільно було б залучити кваліфікованих керівників із групи “Верес” до дослідження ситуації із соціальним морально-психологічним кліматом на заводі із подальшим формуванням висновків щодо системи зміни оплати праці та засобів стимулювання на ЗАТ “Укршампіньйон”.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Частка оплати праці в структурі ВВП, доходах населення і витратах на одиницю виробленої продукції в Україні у 1990-2004 роках (%)
[36, с. 31; 3, с. 92; 2, с. 213; 60, с. 336]
Таблиця 1.2 Динаміка доходів і витрат населення України у 2000-2004 роках (%) [3, с. 92]
Таблиця 1.3 Темпи зміни номінальної заробітної плати в Україні та інших країнах (% від попереднього року) [60, с. 420-496]
Таблиця 1.4 Індекси ВВП на душу населення у 1998-2004 роках, у порівняних цінах (% від попереднього року) [60, с. 552]
Таблиця 1.5 Коефіцієнти випередження індексу споживчих цін темпів зростання номінальної середньомісячної заробітної плати в Україні у 1990-2004 роках [49, с. 10]
Таблиця 1.6 Динаміка продуктивності праці і реальної середньомісячної заробітної плати в Україні у 1990–2004 роках (у порівняних цінах, %) [49, с. 10, 46, 74-81, 86-87]
Таблиця 1.7 Темпи продуктивності та оплати праці на одного зайнятого в Україні у 1991-2004 роках (у фактичних цінах) [49,с.10,46,74-81,86-87; 3, с.92]
Таблиця 2.1 Основні показники господарської діяльності ЗАТ “Укршампіньйон” за 2003-2005 рр.
Рис. 2.1 Динаміка показників обсягів реалізованої продукції та прибутку за 2003-2005 рр.
Таблиця 2.2 Показники руху основних засобів та ефективність їх використання на ЗАТ “Укршампіньйон” у 2003-2005 рр.
Таблиця 2.3 Показники фінансової стійкості та платоспроможності ЗАТ “Укршампіньйон” у 2003-2005 рр.
Таблиця 2.4 Показники чисельності працівників на ЗАТ “Укршампіньйон” протягом 2003-2005 років
Рис. 2.2 Динаміка середньоспискової чисельності працівників ЗАТ “Укршампіньйон”
Таблиця 2.5 Показники руху робочої сили
Таблиця 2.6 Динаміка показників оплати праці ЗАТ „Укршампіньйон” за 2003-2005 рр.
Таблиця 2.7 Динаміка фонду оплати праці, який припадає на одного працівника ЗАТ “Укршампіньйон” за 2003-2005 рр.
Таблиця 2.8 Аналіз впливу факторів на зміну фонду оплати праці на ЗАТ “Укршампіньйон” у 2003-2005 рр.
Таблиця 2.9 Аналіз середньої заробітної плати на ЗАТ “Укршампіньйон” протягом 2002-2005 років
Таблиця 2.10 Структура персоналу підприємства за 2003-2005 рр.
Таблиця 2.11 Структура форм оплати праці на ЗАТ “Укршампіньйон” у 2003-2005 рр.
Рис. 2.3 Динаміка відрядної форми оплати праці на ЗАТ “Укршампіньйон” за 2003-2005 рр.
Таблиця 2.12 Вплив зміни норми виробітку на заробітну плату робітника основного виробництва на ЗАТ “Укршампіньйон”
Рис. 2.4 Вплив коефіцієнту виконання нормативу на заробітну плату одного середньостатистичного робітника основного виробництва на ЗАТ “Укршампіньйон”
Таблиця 2.13 Вплив премій та доплат на заробітну плату за почасово-преміальної системи на ЗАТ “Укршампіньйон”
Таблиця 2.14 Фактори впливу на премії робітників ЗАТ „Укршампіньйон”
Рис. 2.5 Вплив премій та доплат на заробітну плату за почасово-преміальної системи на ЗАТ “Укршампіньйон”
Рис. 2.6 Динаміка зростання залежності премій від норми прибутку та коефіцієнтів поліпшення використання устаткування
Таблиця 2.15 Динаміка та розрахунок показників продуктивності праці на ЗАТ “Укршампіньйон” у 2003-2005 рр.
Рис. 2.7 Залежність показника продуктивності праці від трудомісткості.
Таблиця 2.16 Аналіз продуктивності праці на ЗАТ “Укршампіньйон” протягом 2003-2005 рр.
Рис. 2.8 Динаміка обсягу операційної діяльності та продуктивності праці за 2003-2005 рр.
Таблиця 2.17 Залежність між рівнем і динамікою технічної озброєності та продуктивності праці на ЗАТ “Укршампіньйон” у 2003-2005 рр.
Таблиця 2.18 Оцінка впливу зниження трудомісткості продукції на ЗАТ “Укршампіньйон” у 2003-2005 рр.
Таблиця 3.1 Пропозиції з встановлення орієнтовної шкали преміювання ЗАТ „Укршампіньйон”
Таблиця 3.2 Встановлення нової системи преміювання
Таблиця 3.3 Порівняння заробітної плати середньостатистичного робітника ЗАТ “Укршампіньйон” за нової та діючої систем преміювання
Таблиця 3.4 Шкала участі у прибутках ЗАТ “Укршампіньйон” працівників основного виробництва
Таблиця 3.5 Професійна тарифна сітка оплати за результативність праці працівників
Таблиця 3.6 Вікова тарифна сітка працівників
Таблиця 3.7 Міжрозрядні співвідношення тарифних ставок вікової сітки ЗАТ «Укршампіньйон»
Таблиця 3.8 Розрахунок максимальних і мінімальних значень загальної оцінки результативності праці робітника ЗАТ «Укршампіньйон»
Таблиця 3.9 Вихідні дані для загальної бальної оцінки результативності праці робітників ЗАТ «Укршампіньйон»
Таблиця 3.10 Результати розрахунку загальної бальної оцінки результативності праці робітників у сукупності всіх факторів ЗАТ «Укршампіньйон»
Таблиця 3.11 Розрахунок місячної заробітної плати робітників (за умов повного відпрацьованого робочого місяця) ЗАТ «Укршампіньйон»
Таблиця 3.12 Вихідні дані для загальної бальної оцінки трудового внеску службовців - технічних виконавців ЗАТ «Укршампіньйон»
Таблиця 3.13 Результати розрахунку загальної бальної оцінки результативності праці службовців - технічних виконавців в сукупності всіх факторів.
Таблиця 3.14 Розрахунок місячної заробітної плати службовців - технічних виконавців (за умов повного відпрацьованого робочого місяця) ЗАТ «Укршампіньйон»)
Ціна

55

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.