Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Організація пайових відносин на підприємстві


Дипломна
K-16464

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи організації колективних відносин в колективних сільськогосподарських підприємствах
1.1. Сутність колективного сільськогосподарського підприємства та його особливості функціонування в сучасних умовах
1.2. Економічна сутність пайових відносин
1.3. Регулювання пайових відносин державою
1.4. Загальна ефективність організації пайових відносин
Розділ 2. Організація пайових відносин на
Пп «педченко в.і.»
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз пайових відносин на ПП «Педченко В.І.»
2.3. Вплив організації пайових відносин на ефективність функціонування підприємства
Розділ 3. Удосконалення організації пайових відносин на підприємстві
3.1. Обрання шляхів покращення організації пайових відносин
3.2. Оцінка результатів і запропонованих заходів
Висновки
Список використаної літератури

Колективне сільськогосподарське підприємство є добровільним об'єднанням громадян у самостійне підприємство для спільного виробництва сільськогосподарської продукції та товарів і діє на засадах підприємництва та самоврядування.
До пайового фонду майна членів підприємства включається вартість основних виробничих і оборотних фондів, створених за рахунок діяльності підприємства, цінні папери, акції, гроші та відповідна частка від участі в діяльності інших підприємств і організацій.
Земельний пай являє собою частку землі, що здається в оренду для колективного ведення виробництва в асоціації, спілці чи кооперативі власників паїв. Іншими словами, власник паю здав його для спільної мети, спільного обробітку. В цьому колективному володінні він працює, за що одержує щомісячну винагороду, а наприкінці року з виробленої продукції він має право отримати певну її частину в натурі чи грошима. А відтак власник земельного паю має отримувати певну орендну плату. Якщо ж допустити, що земельний пай буде визначено і в грошовому виразі, то все одно він має забезпечувати власнику певний доход — грішми чи натурою, у вигляді дивіденду чи орендної плати.
Згідно Закону України “Про КСП”, держава гарантує додержання прав і законних інтересів підприємства та його членів. Пай є власністю члена підприємства. Право розпоряджатися своїм паєм за власним розсудом член підприємства набуває після припинення членства в підприємстві. Пай може успадковуватися відповідно до цивільного законодавства України та статуту підприємства. У разі виходу з підприємства його члени мають право на пай натурою, грішми або цінними паперами відповідно до розміру та структури пайового фонду або в іншій, за згодою сторін, формі.
Земля може належати підприємству на праві колективної власності, а також може бути надана у постійне або тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди.
Право власності або право постійного користування землею посвідчується державними актами, а право тимчасового користування землею, в тому числі на умовах оренди, оформляється договором.
Землі за своєю якістю є різні, тому для організації раціональних земельних відносин потрібно мати порівняльну оцінку різних видів ґрунтів, в основі якої лежала б родючість ґрунту. Крім того, є потреба у вирішенні цілого ряду проблем в організації землі, тому держава для досягнення високого рівня організації земельних відносин веде так званий земельний кадастр, під яким розуміють систему додаткових відомостей і документів про правовий режим, розподіл серед власників і користувачів, якісну характеристику земель.
Земельний кадастр передбачає якісний облік таких земельних ділянок як механічний склад, кислотність, ступінь ерозії тощо.
Земельні ділянки повинні бути економічно оцінені. Економічна оцінка землі – це її оцінка як засобу виробництва. Існує два її види: загальна і часткова оцінка. Загальна оцінка пайових відносин стосовно землі здійснюється в розрізі ґрунтових відмін за такими критеріями:
 валова продукція рослинництва з 1 га;
 відношення обсягу виходу продукції на її одержання до затрат;
 диференціальний дохід на землях кращої якості та кращих місцезнаходженнях.
Часткова оцінка здійснюється в розрізі окремих культур: врожаю, рентабельності.
Дані економічної оцінки безпосередньо використовуються для її грошової оцінки. Критерієм грошової оцінки є орендний дохід (диференціальний дохід), який залежить від розташування і якості земельної ділянки.
Об’єктом наукового дослідження є приватне підприємство «Педченко В.І.», розташоване у м. Васильків. Підприємство створене як сільськогосподарське і спеціалізується на вирощуванні цукрового буряка, який здається на цукрові заводи для переробки і виробництва цукру.
Економічний стан ПП «Педченко В.І.» не можна оцінити однозначно. Позитивними у господарській діяльності підприємства за 2005 рік порівняно з 2004 роком можемо виділити:
— підприємство отримало більше прибутку;
— підвищення рентабельності продукції, що свідчить про підвищення ефективності функціонування підприємства;
— підвищення розміру заробітної плати;
— збільшення с/г угідь підприємства.
— значна питома вага власного капіталу в загальному його розмірі.
Негативним можна вважати:
 скорочення обсягу реалізації продукції;
 сезонність діяльності підприємства: найбільша виручка надходить восени (вересень-листопад) в період реалізації цукрового буряка та інших сільськогосподарських культур, в інші періоди спостерігається менше надходження виручки. Дана ситуація є типовою для сільськогосподарських виробників.
Діяльність ПП «Педченко В.І.» здійснюється на землях сільськогосподарського призначення, загальний розмір сільськогосподарських угідь підприємства становить 6635 га, з них 6120 га – ріллі.
Земельний фонд підприємства підлягає паюванню.
З площі ріллі землі запасу становлять 458 га, землі резервного фонду – 115 га, землі лісового, водного і природно-охоронного середовища відсутні. Отже, пайовий фонд підприємства становить 5547 га, інша площа ріллі знаходиться в резерві сільської ради та в землях запасу.
Підприємство має 720 пайовиків (включаючи пенсіонерів), на кожного припадає по 7,7 га землі. Ціна 1 га землі становить 4213 грн., тому вартість розпайованих земель становить 23.369.511 гривень. З цієї суми Згідно Указу Президента 1% (233.695,11 грн.) виділяється працівникам як орендна плата за землю: 80 кг цукру, 4ц зерна і безкоштовна оранка щорічно (у грошовому виразі плата за землю становить 324,58 грн. на 1 пайовика).
Розмір земельного пайового фонду ПП «Педченко В.І.» в динаміці збільшується: у 2005 році порівняно з 2004 роком збільшився на 12 га, а порівняно з 2003 роком – на 224 га.
Оренда земельних паїв на ПП «Педченко В.І.» здійснюється згідно із законом України «Про оренду». Оренда землі оформляється договором про оренду землі. Земельним Кодексом передбачено довгострокову та короткострокову оренду. На ПП «Педченко В.І.» використовується довгострокова оренда, тобто строк дії договору оренди становить 5 років.
Майновий фонд підприємства підлягає розпаюванню. У кінці звітного року 30% прибутку виділяється на видачу грошима людям, відповідно до їх трудового внеску. Середній розмір виплат за майновим паєм у 2005 році не зазнав великих змін (становив 361,1 грн. на 1 чоловіка), але зменшився у 2004 році на 12,4% порівняно з 2003 роком та збільшився у 2005 році на 19,8% порівняно з 2004 роком.
фінансовий стан підприємства характеризується низькою фінансовою стійкістю та поганою діловою активністю. Але рентабельність підприємства задовільна і має позитивну динаміку.
З огляду на взаємозв’язок організації пайових відносин та фінансового стану підприємства можемо сказати, що пайові відносини в господарстві не мають прямого впливу на фінансовий стан, а саме, показники ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та ділової активності. Недостатньо стійкий фінансовий стан пов'язаний зі скрутним становищем сільського господарства в цілому в країні, нераціональним використанням коштів, непродуманістю планово-контрольної роботи за виробництвом, невисокими закупівельним цінами виробників, неналагодженістю роботи з дебіторами тощо.
Для покращення фінансового стану ПП «Педченко В.І.» можемо запропонувати наступні заходи:
- з метою збільшення суми грошових коштів позбутися зайвої дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги шляхом підвищення умов до укладання договорів з покупцями, краще їх вивчення;
- з вивільнення оборотних коштів здійснювати краще планування виробництва, реалізації, постачання та проводити поточний контроль за планами.
Стосовно взаємозв’язку розміру земельного пайового фонду та рентабельності виробництва, спостерігається наступна тенденція: лінія тренда рентабельності виробництва та площі земельного пайового фонду має тенденцію до збільшення, отже, в результаті збільшення земельного пайового фонду господарства рентабельність виробництва на підприємстві збільшується. Тобто, збільшення розміру роз пайових земельно позитивно впливає на ефективність діяльності підприємства.
Якщо взяти до уваги скрутний фінансовий стан сільськогосподарських підприємств в Україні, то стан ПП «Педченко В.І.» є досить стабільним. Звичайно, на підприємстві існують свої проблеми. Так, подорожчання ресурсів призводить до нестачі коштів для їх необхідного придбання. Виникають також деякі ускладнення щодо сплати дебіторської заборгованості та повернення кредиторських зобов’язань.
Одним із невідкладних і найскладніших завдань аграрної політики є земельна реформа, яка, безумовно, є основним шляхом покращення організації пайових відносин. Соціально-економічна, а звідси й політична суть земельної реформи полягає в докорінній зміні чи підпорядкуванні системи земельних відносин вимогам певного етапу розвитку країни. Очевидним є нині той факт, що система землеволодіння і землекористування, яка склалася в результаті суцільної колективізації і планово-адміністративного управління аграрним сектором, вступила в суперечність із можливостями подальшого розвитку сільського господарства України.
Світовій практиці земельних перетворень відомі три можливі варіанти:
1) докорінна заміна земельних відносин і форм господарювання на землі;
2) вдосконалення механізму відносин у системі «землеволодіння - землекористування - землевикористання»;
3) створення нових форм землеволодіння і господарювання в межах існуючих земельних відносин.
Кожен із цих варіантів має право на існування і здійснення, але можливість така визначається конкретними умовами України, її особливостями. Та хоч би які були конкретні кроки в здійсненні земельних реформувань, відправною точкою, основою всіх перетворень земельних відносин має бути:
- визнання соціальної спрямованості у визначенні власників землі, яка ґрунтується на ринкових відносинах;
- глибоке розуміння того, що кому належить земля, тому належить і влада;
- дотримання принципу всіх земельних реформ, за яким земля належить тому, хто її обробляє.
З метою удосконалення пайових відносин безпосередньо на ПП «Педченко В.І.», доцільно запровадити наступні заходи.
1. Включення вартості землі до собівартості продукції. Цей захід є необхідним для реальної оцінки усіх ресурсів та впорядкування їх обліку на підприємстві. На даний момент собівартість виробництва с/г культур включає наступні статті: вартість насіння, міндобрив, гербіцидів, палива, заробітної плати, електроенергії тощо. Витрати ж на оплату оренди за землю пайовикам здійснюються з чистого прибутку, в чому спостерігається порушення економічних принципів і викривлення облікового процесу, адже чистий прибуток повинен використовуватися або для приватних потреб власників, або для розширення виробництва.
Включення вартості землі (витрат на орендну плату землі) до собівартості підвищить собівартість реалізованої продукції, але дозволить використовувати чистий прибуток у відповідності до його цільового призначення.
Так собівартість реалізованої продукції ПП «Педченко В.І.» за 2005 рік склала 35.594 тис. грн., витрати на виплату орендної плати за землю пайовикам становлять 233,7 тис. грн. Разом із орендою собівартість склала б 38.827,7 тис. грн., а чистий прибуток – 633 тис. грн.
2. Підтримання якості землі на належному рівні. Кожна сільськогосподарська культура є носієм різних конкретних властивостей, що відображають її корисність і відповідають певним потребам людини. Корисність якості продукції відбиває її споживну вартість. Якість як економічна категорія відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють міру її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення.
Зокрема, було досліджено урожайність ярої пшениці та сплановано її прогнозну урожайність і виявлено, що урожайність ярої пшениці в динаміці має тенденцію до зниження, що є негативним явищем для господарства. Тому керівництву підприємства доцільно потурбуватися про підвищення якості земель с/г ріллі.
3. Періодична оцінка вартості землі (кожні два роки) та перегляд розміру орендної плати. У зв’язку з інфляційними процесами в країні, зростання продажної вартості землі, грошова оцінка втрачає свою адекватність. У зв’язку з цим власники землі (пайовики) недоотримують прибутки, тоді як реальне керівництво з меншими затратами отримує більше прибутку. Це є не лише вкрай несправедливо, а й викривляє реальну економічну ситуацію.
Запропоновані заходи удосконалення пайових відносин, повинні позитивно вплинути на удосконалення пайових відносин на ПП «Педченко В.І.» та можуть бути впроваджені на практиці.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1Показники платоспроможності та методика їх розрахунку Таблиця 1.2. Показники фінансової стійкості та методика їх розрахунку Таблиця 1.3. Методика розрахунку показників ліквідності
Таблиця 1.4. Показники ділової активності
Таблиця 2.1. Структура товарної продукції ПП «Педченко В.І.»
Таблиця 2.2. Техніко-економічні показники ПП «Педченко В.І.»
Таблиця 2.3. Аналіз структури персоналу ПП «Педченко В.І.» за 2003-2005 р.
Таблиця 2.4. Аналіз фонду оплати праці ПП «Педченко В.І.» за 2003-2005 р.
Таблиця 2.5. Склад посівних площ
Таблиця 2.6. Наявність поголів’я тварин
Таблиця 2.7. Продуктивність культур і тварин
Таблиця 2.8. Показники по формуванню пайового фонду та розрахунку паїв ПП «Педченко В.І.»
Таблиця 2.9. Динаміка зміни земельного пайового фонду ПП «Педченко В.І.» за 2003-2005 роки
Таблиця 2.10. Порядок розподілу чистого прибутку на сплату працівникам для участі у підприємстві «Педченко В.І.» в динаміці
Таблиця 2.11. Склад та структура дебіторської заборгованості
ПП «Педченко В.І.»
Таблиця 2.12. Вартість запасів ПП «Педченко В.І.» за 2004-2005 р.
Таблиця 2.13. Вартість основних засобів та інших необоротних активів ПП «Педченко В.І.», тис. грн.
Таблиця 2.14. Показники платоспроможності ПП «Педченко В.І.»
Таблиця 2.15. Показники фінансової стійкості ПП «Педченко В.І.»
Таблиця 2.16. Показники ліквідності ПП «Педченко В.І.»
Таблиця 2.17. Показники оборотності активів та періоду обороту
ПП «Педченко В.І.»
Таблиця 2.18. Показники рентабельності ПП «Педченко В.І.», %
Таблиця 2.19. Відносні показники ефективності діяльності ПП «Педченко В.І.», %
Таблиця 2.20. Ціни, собівартість, прибуток та рентабельність по окремим видам продукції ПП «Педченко В.І.»
Таблиця 2.21. Взаємозв’язок пайових відносин та рентабельності виробництва ПП «Педченко В.І.» за 2003 – 2005роки
Рис. 3.1. Алгоритм земельних перетворень
Таблиця 3.1. Порівняння показників діяльності с/г підприємств України та Німеччини
Таблиця 3.2. Заходи стосовно удосконалення організації пайових відносин на ПП «Педченко В.І.»
Таблиця 3.3. Витрати у розрахунку на 1 га посіву ярої пшениці, грн.
Таблиця 3.4. Внесення добрив під яру пшеницю на ПП «Педченко В.І.»
Таблиця 3.5. Внесення пестицидів під ярі зернові на ПП «Педченко В.І.»
Таблиця 3.6. Динаміка урожайності ярої пшениці за 2001-2005 рік
Таблиця 3.7. Вихідні дані для знаходження трендового рівняння
Ціна

70

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1

vipbond

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.