Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка продуктивності праці на підприємстві


Дипломна
K-16467

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи дослідження продуктивності праці персоналу підприємства
1.1 Інформаційно-правова база та огляд літературних джерел з проблеми дослідження
1.2 Сутність продуктивності праці персоналу та основні показники її
оцінки
1.3 Методологія дослідження продуктивності праці
Розділ 2 практичні аспекти продуктивності праці на зат “графія україна”
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз продуктивності праці персоналу підприємства
2.3 Факторний аналіз продуктивності праці
Розділ 3 шляхи підвищення продуктивності праці на зат “графія україна”
3.1 Фактори підвищення продуктивності праці на підприємстві
3.2 Резерви підвищення продуктивності праці на ЗАТ “Графія Україна”
Висновки
Список використаної літератури

За результатами дослідження продуктивності праці персоналу на ЗАТ “Графія Україна” можна зробити наступні висновки.
Узагальнюючим критерієм ефективності роботи підприємства є рівень продуктивності, під яким розуміється відношення витрат (ціни ресурсів, які вводяться) до сумарної ціни прибутків (ціни продукції, що випускається).
Продуктивність є міра того, як розпоряджаються конкретними ресурсами для своєчасного виконання цілей, виражених через кількість і якість продукції.
Продуктивність безпосередньо пов’язана із технологією і проектуванням робіт. Технологія в сучасних умовах – важливий фактор, що впливає на продуктивність. Ефективне проектування робіт сприяє росту продуктивності в умовах високого рівня спеціалізації, що потребує створення гнучких завдань і правил роботи.
Українсько-німецьке закрите акціонерне товариство «Графія Україна» працює на ринку поліграфічних послуг вже більш ніж сім років. Воно було створено за інвестицій німецької фірми «Графія Ганс Гундлах ГмбХ» на базі обласної друкарні у 1996 році.
Метою створення підприємства є виробництво продукції, надання послуг, виконання робіт для задоволення потреб ринку і одержання максимального прибутку.
На даний час ЗАТ «Графія Україна» – це поліграфічне підприємство, повністю озброєне сучасною технікою, потужною науковою базою і універсальними можливостями, яка випускає тисячі екземплярів високоякісної рекламної продукції та видання для різних вікових груп населення.
На підприємстві спостерігається нарощування обсягів виробництва продукції ЗАТ «Графія Україна» у 2005 році. Так, порівняно з 2004 роком, коли продукції було реалізовано на суму 10881,9 тис. грн., у 2005 році реалізовано на 6,8 % більше (сума реалізації 11623,5 тис. грн.). Але негативна тенденція в реалізації продукції спостерігається у 2006 році, оскільки обсяг реалізації зменшився на 1042,3 тис. грн., або на 8,97 % порівняно з 2005 роком.
При цьому спостерігається підвищення прибутку ЗАТ «Графія Україна» протягом 2006 року, про що не можна сказати у 2005 році, так як рівень прибутку скоротився на 5,2% порівняно з 2004 роком. Але протягом 2006 року спостерігається швидкій ріст прибутку від реалізації що досягнув 76,8 % порівняно з 2005 роком, а це на 1442,6 тис. грн. більше прибутку від реалізації. За результатами економічнї діяльності за 2005 рік ЗАТ «Графія Україна» отримано збиток в сумі 340,1 тис. грн.
Аналіз динаміки чисельності персоналу за останні пять років діяльності доводить сталу тенденцію до зростання чисельності. Загальний приріст за чотири роки становить 289 чоловік, тобто чисельність персоналу збільшилась вдвічі.
Зменшення частки основного персоналу у 2003 році у порівнянні з 2002 роком є негативним фактором, але у 2004 р. частка основного персоналу зрівнялась з показником 2001 р. У 2005 р. спостерігається збільшення частки виробничого персоналу на 6,7 % порівняно з попереднім роком. Збільшення частки виробничого персоналу свідчить про підвищення рівня управління та удосконалення забезпечення виробничого процесу.
У 2005 році планове завдання підприємства майже було виконано з обсягу виробництва, та цілком виконане з чисельності персоналу, в результаті чого спостерігається дотримання продуктивності праці на 100 %.
Розраховані коефіцієнти доводять, що на підприємстві за період, що досліджується відбувалися суттєві зміни. Спостерігається скорочення середньої чисельності персоналу на 74 чоловіка.
Чисельність прийнятих за обидва роки перебільшує чисельність звільнених, що свідчить про політику підприємства, орієнтовану на розширення штату. Коефіцієнт обороту по прийому за останній рік збільшився на 20,4 %, а по звільненню зменшився на 1,8%. Коефіцієнт плинності кадрів зменшився на 1,6%, коефіцієнт сталості кадрів зменшився на 4,5%.
Позитивним фактором є зменшення коефіцієнту плинності кадрів у 2006 році порівняно з попереднім.
Зростання продуктивності праці на ЗАТ «Графія Україна» випереджує збільшення оплати праці, забезпечуючи цим зниження собівартості продукції та додаткові внутрішньо-промислові накопичення не лише в періоді, який аналізується, але і в цілому за попередні роки.
Фактичний фонд оплати праці робітників більше, ніж плановий на +87,5 тис. грн. або 2% за рахунок наступних факторів:
3) за рахунок зменшення кількості робітників на 8 чоловік, що призвело до зменшення фонду оплати праці на -25,2 тис. грн.;
4) за рахунок збільшення середньорічної оплати праці робітника, що призвело до збільшення фонду оплати праці на +113,0 тис. грн.
Оцінка організації праці доводить, що підприємство діє в правильному напрямку основний закон продуктивності праці. Тобто продуктивність праці зростає вищими темпами, ніж заробітна плата.
Але на підприємстві є і недоліки. Загальні труднощі підприємства по виплаті заробітної плати криються по-перше, у загальному економічному спаді, що переживає Україна. Неефективність прийняття управлінських рішень веде до зниження трудових показників, що в свою чергу негативно впливає на обсяг виробництва товарної продукції. Тому я вважаю, необхідно велику увагу приділити саме правильному використанню даних аналізу.
Разом з тим залишається цілий ряд невирішених проблем, над якими необхідно продовжувати роботу фахівцям ЗАТ «Графія Україна», зайнятим у цій області. По-перше, варто визначити суспільно-прийнятні витрати праці в кожному виді діяльності і, що найважливіше, вартість одиниці праці, що відповідали б трьом критеріям - високої економічної, трудової і виробничої ефективності. По-друге, необхідний системний підхід до дослідження, проектуванню й аналізу впливу норм на зниження трудомісткості і витрат виробництва. По-третє, необхідні вивчення й освоєння нових підходів до нормування праці.
Для збільшення ефективності праці підприємства було запропоновано автоматизувати діяльність працівників планово – економічного відділу і бухгалтерії, що дозволить зекономити 33536,4 грн. на рік та застосовувати нове обладнання на підприємстві, що збільшить продуктивність праці на 5563,6 грн.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Дослідження нормативно-правової бази з регулювання трудових процесів на підприємствах України
Таблиця 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження
Таблиця 1.3 Показники продуктивності і ефективності праці
Рис. 2.1. Виробнича структура ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 2.1 Основні техніко-економічні показники діяльності ЗАТ «Графія Україна» за 2004 – 2006 рр.
Таблиця 2.2 Структура собівартості продукції ЗАТ «Графія Україна» за 2004 – 2006 рр.
Таблиця 2.3 Показники фінансової стійкості ЗАТ «Графія Україна» за 2004 – 2006рр.
Таблиця 2.4 Платоспроможність ЗАТ «Графія Україна» за 2004 – 2006 рр.
Таблиця 2.5 Ділова активність ЗАТ «Графія Україна» за 2004 – 2006 рр.
Таблиця 2.6 Динаміка спискової чисельності персоналу ЗАТ «Графія Україна»,
2002-2006 рр.
Рис. 2.2. Динаміка чисельності персоналу підприємства
Таблиця 2.7 Оцінка динаміки продуктивності праці ЗАТ «Графія Україна»,
2002-2006 рр.
Рис. 2.3 Динаміка продуктивності праці
Таблиця 2.8 Аналіз виконання плану з продуктивності праці ЗАТ «Графія Україна», 2005 – 2006 рр.
Рис. 2.4 Виконання плану з продуктивності праці в 2005 – 2006 роках
Таблиця 2.9 Показники руху кадрів ЗАТ «Графія Україна»
Таблиця 2.10 Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої оплати праці на ЗАТ «Графія Україна»
Рис. 2.5. Співвідношення середньорічної заробітної плати і виробітку одного працюючого
Таблиця 2.11 Аналіз показників праці ЗАТ «Графія Україна» ”
Рис.3.1 Інформаційна система
Таблиця 3.1 Економічний ефект від пропозиції автоматизації планово – економічного відділу і бухгалтерії (в розрахунку на рік)
Таблиця 3.1 Показники для сукупного планування
Таблиця 3.2 Показники виробничої програми
Таблиця 3.3 Розрахунок витрат за першим варіантом сукупного виробничого плану: обсяг виробництва відслідковує незалежний попит варіацією чисельності робітників
Таблиця 3.4 Розрахунок витрат за другим варіантом сукупного виробничого плану: фіксована планова чисельність робітників (28), варіація запасами готової продукції
Таблиця 3.5 Розрахунок витрат за третім варіантом сукупного плану: фіксована мінімально необхідна чисельність робітників (21) та субпідряд
Таблиця 3.6 Розрахунок витрат за четвертим варіантом сукупного плану: фіксована середня чисельність робітників (27) та застосування понаднормового робочого часу
Таблиця 3.7 Порівняння варіантів планів
Таблиця 3.8 Основний план виробництва (за першим варіантом сукупного плану)
Ціна

70

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.