Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Основні напрямки підвищення прибутковості підприємства


Дипломна
K-16468

Вступ
Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення прибутковості підприємства
1.1 Інформаційно-нормативна база підвищення прибутковості підприємств
1.2 Огляд літературних джерел щодо вивчення основних напрямків підвищення прибутковості підприємств
1.3 Показники фінансового стану підприємства
1.4 Методологія дослідження основних напрямків підвищення прибутковості підприємств
Розділ 2 практичні аспекти вивчення напрямків підвищення прибутковості підприємства тов „вітал-агро”
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
Тов „вітал-агро”
2.2 Аналіз фінансового стану підприємства
2.3 аналіз прибутковості підприємстварозділ 3 шляхи підвищення прибутковості підприємства тов „вітал-агро”
3.1 Методика підрахунку резервів збільшення сум прибутку
3.2 Пропозиції щодо підвищення прибутковості підприємства ТОВ „Вітал-Агро”
Висновки
Список використаної літератури

Метою діяльності підприємства є створення продукції, надання послуг, завдяки чому підвищити якість життя людини, її добробут. Якісна, корисна, зручна, екологічно чиста – такі характеристики має мати продукція, щоб задовольнити потреби сучасної людини, щоб мати стійкий попит, не лише в своїй державі, але й за її кордонами – в усьому світі.
Перехід до ринкової економіки негативно позначився на господарській діяльності багатьох національних підприємств.
Неочікувані банкрутства колись прибуткових підприємств, не передбачувана поведінка інфляції, посилення податкового тиску, стійкий дефіцит бюджету, зниження рівня доходів населення, - це все те, до чого змушені були звикнути підприємства.
Останнім часом у сфері економіки України почали формуватися передумови до давно очікуваної стабілізації. Про це свідчать політика на підтримку підприємства, заохочення інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств шляхом надання пільг.
Підприємство має бути стійким, конкурентоспроможним, успішним, популярним, для того, щоб успішно витримувати конкретну боротьбу, ведучи виробничу діяльність в умовах ринкової економіки. Про таке підприємство кажуть, що воно ефективно господарює, ефективно працює, тобто воно має прибуток.
Тема прибутковості актуальна завжди, але в період переходу до ринкової економіки, за відсутності економічної стабільності, ця тема супер-актуальна.
На підставі проведеного дослідження фінансових результатів діяльності державного підприємства ТОВ“ Вітал-Агро” в конкретних умовах господарювання виявлено ряд переваг та недоліків фінансово-господарської діяльності.
Аналізуючи підсумки діяльності підприємства ТОВ “ Вітал-Агро” за 2003 – 2005 рр. слід відмітити, що в складних економічних умовах підприємство ТОВ “ Вітал-Агро” забезпечило виконання основних завдань, тим самим досягло певних позитивних результатів. Негативним моментом для фінансових результатів є те, що підприємство у 2004 році мало збиток у розмірі 1,3 тис. грн. Це сталося в першу чергу, через значне невиконання завдань з волового прибутку (- 7,4 тис. грн.).
Падіння обсягу реалізації послуг стало однією із причин зниження прибутковості. Виручка від реалізації послуг у 2004 році зменшилася на 17,1 тис. грн., у порівнянні з 2003 роком, і склала 132,9 тис. грн. Підвищення виручка від реалізації послуг і на цій основі досягнення прийнятного рівня прибутку, є головним завданням підприємства ТОВ “ Вітал-Агро”. Щоб збільшити виручку від реалізації послуг необхідно активізувати збутову діяльність підприємства.
Вирішення цього завдання досягається шляхом:
– розширення асортименту надаваємих послуг;
– впровадження реклами на свої послуги;
– підвищення ефективності використання вже існуючого обладнання, здійснення своєчасного його налагодження з метою запобігання зниження якості та випуску бракованих послуг;
– зниження цін на послуги;
– пошук дешевих видів сировини і матеріалів;
– усунення непродуктивних витрат.
Відсутність організованої маркетингової служби дається взнаки в результаті недостатнього вивчення ринкової кон’єктури ТОВ “ Вітал-Агро” втрачає прибуток від реалізації.
Вирішення цього завдання досягається запровадженням сучасних методів маркетингових досліджень, налагодження постійного моніторингу ринкової кон’єктури, створення управлінських систем швидкого реагування. Також треба здійснити застосування фінансового планування (розробка фінпланів, бізнес-планів). Вирішення цього завдання забезпечить досягнення основної мети підприємства – максимізація прибутку, оскільки воно визначає дії, які необхідні для досягнення цієї мети.
Аналізуючи результати фінансової діяльності підприємства за 2003 рік, бачимо, що план з чистого прибутку підприємство перевиконало на 40%, що в грошовому виразі склало 1,4 тис. грн. З валового прибутку план також перевиконано на 19,4% (3,3 тис. грн.), хоча операційні витрати виявилися більше запланованих на 27,5% (3,3 тис. грн.). Як позитивне явище слід визначити одержані незаплановані доходи від інвестиційної діяльності (2,0 тис. грн.), за рахунок чого зріс прибуток до оподаткування (замість запланованих 5,0 тис. грн. до 7,0 тис. грн.). чистий прибуток зріс на 40%, на стільки ж зріс і податок на прибуток (40%), тобто підприємство дало в бюджет доходів на 600 гривень більше, ніж було заплановано (1,5 тис. грн.).
Але дане підприємство, як і всі малі за розмірами підприємства особливо вразливе в період економічної нестабільності, і це добре відображене показниками його фінансової діяльності за 2004 рік. Підприємство в цьому році мало збитки 1,3 тис. грн., тому недовиконало план з чистого прибутку, що прогнозувався на рівні 3,5 тис. грн. Ні про яку інвестиційну діяльність, звісно, не йшлося в цей звітний період. Валовий прибуток був недовиконаний на 3,1 тис. грн. (19,4%), а фактичні операційні витрати перевищили заплановані на 3,2 тис. грн. (29,1%), і вони (витрати) перевищили валовий прибуток і тому фінансовим результатом від операційної діяльності став збиток (1,3 тис. грн.), і підприємство ТОВ “ Вітал-Агро” опинилося серед збиткових в 2004 році.
Дане підприємство спробувало покращити свій економічний стан в 2005 році, і спроба, виявилася позитивною. Підприємство ТОВ “ Вітал-Агро” в 2004 році не мало фактичних збитків, хоча план з чистого прибутку і не був виконаний. План з валового прибутку перевиконано на 2,0 тис. грн. (12,9%). Але план з операційних витрат виявився меншими за фактичні витрати на 3,0 тис. грн. (28,6%), завдяки чому зменшилися і фінансові результати від операційної діяльності і замість запланованих 5,0 тис. грн., склали лише 4,0 тис. грн. Ніякої інвестиційної діяльності підприємство вести не мало змоги із-за власної економічної структури, тому, недовиконання плану з прибутку не було покращено і залишилося без змін.
Підприємство ТОВ “ Вітал-Агро”, що залежить від платоспроможності своїх споживачів, лише виживає, воно не має змоги повноцінно працювати за своїм безпосереднім призначенням, не має фінансової можливості поповнювати свій власний парк обладнання, щоб здійснити ремонт вимірювальної техніки на рівні сучасних технологічних досягнень.
Економічна наука вважає, що абсолютний ефект від діяльності підприємства відображає прибуток, тобто якщо прибуток підприємства вагомий, а його динаміка за останні роки (за 3 роки, а краще за 5 років) стабільна, то можна вважати, що підприємство господарює ефективно. А от міру цієї ефективності, тобто відносний ступінь прибутковості підприємства характеризує його рентабельність.
До пропозицій щодо зростання рентабельності слід віднести:
– додаткове збільшення рентабельності можливо здійснити за рахунок резервів чистого прибутку;
– збільшення обсягів послуг цим підприємством своєї нормально – чи високорентабельної продукції.
Нарощування обсягу послуг, і тим самим покращувати прибутковість даного підприємства досягається підвищенням продуктивності праці для цього пропонується:
– при введені в експлуатацію нового обладнання приділяти достатньо уваги навчанню та підготовці кадрів, підвищенню їх кваліфікації, для ефективного використання обладнання та недопущення його псування через низьку кваліфікацію;
– в подальшому розробки та ввести ефективну систему матеріального стимулювання персоналу, тісно пов’язану з основними результатами господарської діяльності підприємства та економією ресурсів;
– використання системи деприміювання працівників при порушенні трудової чи технологічної дисципліни;
– розробити та здійснити заходи, спрямовані на покращення морального клімату в колективі, що у підсумку відіб’ється на підвищенні продуктивності праці.
На основі результатів дослідження теоретичних і методичних аспектів аналізу фінансових результатів підприємства, у випускній роботі розроблено систему заходів, щодо покращення прибутковості даного підприємства.
Запропоновані заходи щодо покращення фінансового стану підприємства за рахунок:
1. Налагодження збуту призведе до збільшення доходу на 7,63 тис. грн.
2. Здача в оренду приміщень в розрахунку за рік збільшить дохід на 19,8 тис. грн.
3. Резерв скорочення витрат на утримання основних засобів, за рахунок тимчасової консервації збільшить дохід на 10,02 тис. грн., завдяки не нарахуванню амортизації.
4. Здійснення контролю за своєчасним поверненням дебіторської заборгованості.
5. Уникнення штрафних санкцій.
6. Зниження собівартості послуг за рахунок економного відношення до матеріалів та енергії, підсиленням і модернізацією матеріально-технічної бази, підвищенням кваліфікації робітників.
7. збільшення кількості технічного обладнання, впровадження використання копіювальної техніки, комп’ютерне моделювання технічних ліній.
Головним важелем впливу на поліпшення фінансово-господарського стану обласного виробничо-технічного центру стандартизації, метрології та якості продукції ТОВ “Вітал-Агро” має бути максимізація прибутку, яка досягається шляхом нарощування обсягів виробництва і налагодження збуту.
Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції, всіх форм інвестування. Якщо ж підприємство ще й нарощує прибуток, то воно витримає і значні економічні навантаження.
Перелічені пропозиції щодо покращення фінансових результатів діяльності
ТОВ “ Вітал-Агро”, мають закласти основу формування фінансової політики підприємства, у розробці засад фінансової стратегії і тактики. Від зацікавленості керівництва підприємства вирішення викладених проблем залежить його конкурентоспроможність, і, що не менш важливо, у майбутньому.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Показники ефективності діяльності підприємства
Рис.1.1 Пошуки резервів підвищення ефективності діяльності підприємства
Рис. 2.1 Структура підприємства ТОВ „Вітал-Агро”
Таблиця 2.1 Економічні показники діяльності державного господарського підприємства ТОВ " Вітал-Агро " за 2003 - 2005 рр.
Таблиця 2.2. Структура активів підприємства на початок та кінець звітного періоду
Таблиця 2.3. Аналіз динаміки та складу за видами оборотних коштів за 2003 - 2005рр.
Таблиця 2.4. Аналіз динаміки і структури джерел фінансових ресурсів підприємства
Таблиця 2.9 Показники ліквідності та платоспроможностіТОВ " Вітал-Агро " за 2003 - 2005 рр.
Таблиця 2.10 Показники фінансової стійкості підприємства за 2003 - 2005 рр.
Таблиця 2.11 Показники фінансової стійкості ТОВ "Вітал-Агро" за 2003 - 2005 рр.
Таблиця 2.12 Показники ділової активності підприємства ТОВ "Вітал-Агро" за 2003 - 2005 рр.
Таблиця 2.2 Фінансові результати підприємства за 2003 - 2005 рр.
Таблиця 2.3 Динаміка прибутків і обсягу продаж підприємства
ТОВ " Вітал-Агро " за 2001 - 2003 рр., тис. грн.
Таблиця 2.4 Показники формування валового прибутку за 2004 рік
Таблиця 2.5 Вихідні дані для розрахунку впливу факторів на величину валового прибутку за 2005 рік
Таблиця 2.6 Інші операційні доходи та витрати підприємства за 2004 рік, тис. грн.
Таблиця 2.7 Інші операційні доходи та витрати підприємства за 2004 рік, тис. грн.
Таблиця 2.8 Інші операційні доходи та витрати підприємства за 2005 рік, тис. грн.
Таблиця 2.9 Дані про витрати на збут продукції в 2003- 2005 рр., тис. грн.
Таблиця 2.10 Аналіз рентабельності підприємства за 2003 - 2005 рр.
Рис. 3.1 Основні напрямки пошуку резервів збільшення прибутку від операційної діяльності
Таблиця 3.1 Порівняння коефіцієнтів рентабельності
Таблиця 3.2 Заходи щодо підвищення прибутковості підприємства
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:



Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.