Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка економічної стратегії діяльності підприємства


Дипломна
K-16478

Вступ
1 Теоретичні основи та аспекти формування стратегії фінансово-
економічного стану
1.1 Сутність, задачі та цілі аналізу фінансового стану підприємства
1.2 Проблеми стабілізації фінансово–економічного стану підприємства
1.3 Теоретичні основи стратегії підприємства
1.4 Основні цілі та задачі формування стратегії фінансово-економічного стану підприємства
1.5Принципи та складові економічної стратегії
2 Принципи вибору стратегії підприємства на основі фінансово-
економічного аналізу, по ЗАТ „Черкаси-Лада”
2.1Оцінка показників фінансово- економічного стану ЗАТ „Черкаси- Лада”
2.2 Аналіз фінансової стійкісті ЗАТ „ Черкаси-Лада”
2.3Оцінка ліквідність ЗАТ „Черкаси – Лада”
2.4 Аналіз платоспроможності ЗАТ”Черкаси-Лада”
2.5 Оцінка рентабельності ЗАТ”Черкаси-Лада”
2.6 Аналіз ділової активності ЗАТ”Черкаси-Лада”
2.7 Оцінка прибутковості ЗАТ”Черкаси-Лада”
2.8Методика розробки стратегії запобігання банкрутства підприємства
на основі фінансово – економічного аналізу
3. Стратегічні шляхи та напрямки покращення фінансово-економічного стану ЗАТ”Черкаси-Лада”
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури

В результаті проведеної роботи, мною було виконано фінансово-економічний аналіз фінансового стану ЗАТ”Черкаси-Лада”. На основі цього, було вибрано його стратегічну діяльність. Із стратегічної точки зору, найбільш ефективною в застосуванні буде : „ Стратегія запобігання банкрутства і оздоровлення фінансового стану ЗАТ”Черкаси-Лада”.
Мною було комплексно досліджено фінансово-господарську діяльність підприємства з точки зору досягнутих фінансових результатів.
Свою роботу я спрямував у таких напрямках, а саме:
• дослідив рентабельність і фінансову стійкість підприємства;
• дослідив ефективність використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;
• об’єктивно оцінив динаміку та стан ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості ЗАТ”Черкаси-Лада;
• визначив ефективність використання фінансових ресурсів.
Одним зі напрямків, оцінки фінансово-економічного стану ЗАТ”Черкаси-Лада”, я обрав – фінансову стійкість підприємства. Фінансова стійкість підприємства – це такий стан фінансових ресурсів, їх розподіл та використання, який забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку і капіталу при зберіганні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах припустимого рівня ризику.
Аналіз розрахованих показників фінансової стійкості ЗАТ” Черкаси-Лада”, свідчить про те що, коеф. автономії, коеф. забезпеченості запасів і затрат власними джерелами їх формування і коеф. майна виробничого призначення - відповідає вимогам нормативів. Це свідчить про те, що : частина власних коштів у загальній сумі всіх коштів підприємства, авансованих ним для здійснення статутної діяльності (Кавт.=0,95); частина запасів і затрат, які забезпечені власними джерелами їх формування (Краб.=2,1); та частина коштів підприємства, яка вкладена в майно виробничої сфери та сфери обігу (Км.в.п.=0,8) – використовується у господарській діяльності підприємства ефективно. В той же час, коеф. співвідношення власних і залучених коштів; коеф. маневрування – не відповідають вимогам нормативу. Це призвело до того, що : та кількість позикових коштів, залучених підприємством на 1 грн. вкладених в активи коштів (Кс.в.з.=0,1); частина власних коштів підприємства, яка знаходиться у мобільній формі, що дозволяє більш або менш вільно маневрувати ними (Кман.=0,2)– використовується в господарській діяльності не ефективно.
Іншим напрямком, оцінки фінансово-економічного стану ЗАТ”Черкаси-Лада”, мною було обрано – цього ліквідність. Аналіз розрахованих показників ліквідності підприємства свідчать про те, що коефіцієнт покриття; коефіцієнт швидкої ліквідності; коефіцієнт швидкої ліквідності - відповідає вимогам нормативу. Це свідчить про те, що: міра, якою поточні кредиторські зобов’язання забезпечуються поточними активами (Кпок.=4,6); частина поточних активів з відрахуванням запасів і дебіторської заборгованості, яка покривається поточними зобов’язаннями (Кшв.л.=3,3); частка короткострокової заборгованості, яку фірма може погасити найближчим часом (Кабс.л.=2,9), тобто всі свої зобов’язання підприємство зможе погасити, перетворивши свої активи у грошові кошти.
Також, мною було проведено оцінку показників платоспроможності ЗАТ”Черкаси-Лада”. Аналіз розрахованих показників платоспроможності підприємства, свідчить про те, що коефіцієнт загального покриття; коефіцієнт проміжної платоспроможності; коефіцієнт абсолютної ліквідності; коефіцієнт забезпеченості поточних пасивів власними коштами – відповідає вимогам нормативів. В зв’язку з цим:: ступінь покриття поточних пасивів, поточними активами(Кз.п.=3); здатність виконувати поточні зобов’язання за рахунок коштів, короткострокових фінансових вкладень та дебіторської заборгованості(Кп.п.=2,2); частина короткострокових зобовязань підприємства може бути негайно сплачена за рахунок високої ліквідності(Каб.л.=1,9); ступінь покриття поточних зобов’язань власними оборотними активами(Кс.п.з.=0,8) у господарській діяльності підприємства дуже висока. В той же час, коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості - не відповідає вимогам нормативу. Що призвело до того, що ступінь покриття кредиторської заборгованості вимогам, на користь підприємства(Кс.к.д.з.=0,2 - у господарській діяльності підприємства дуже низька.
Важливий вплив, на фінансово-економічний стан, здійснює прибутковість. В зв’язку з цим, я порахував за доцільне і оцінив прибутковість ЗАТ”Черкаси-Лада”. Показник прибутковості доповнюється показником рентабельності. Рентабельність інвестованих ресурсів обчислюється в кількох модифікаціях: рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність акціонерного капіталу і окремо рентабельність продукції.
На ЗАТ”Черкаси-Лада” рентабельність активів дорівнює Ра=2%. Що є свідченням того, що все наявне майно підприємства використовується не дуже ефективно.
Рентабельність власного капіталу, на підприємстві, що аналізується, рівна Рвк.=2%. Це свідчить про те, що активи, створені за рахунок власних коштів, використовуються не ефективно.
Рентабельність акціонерного капіталу на ЗАТ”Черкаси-Лада” рівна Ра.к.=3%. Що свідчить про те, що верхня межа дивідендів на акції складає 3%. Тобто на 1-ну акцію припадає 3коп. чистого прибутку.
На даному підприємстві, рентабельність продукції(послуг) рівна Рп.=7,5%. Це свідчить про те, що на 1-ну грн. собівартості припадає – 7,5 коп. чистого прибутку.
Виходячи з проведеного аналізу фінансово-економічного стану підприємства, до стратегічних шляхів і напрямків стабілізації фінансово-економічного стану ЗАТ”Черкаси-Лада” можна віднести:
• отримання позикових коштів;
• збільшення власних коштів, що знаходяться в мобільній формі;
• зменшення кредиторської заборгованості;
• проведення активної маркетингової політики;
• пошук нових резервів збуту продукції;
• зменшення собівартості продукції, шляхом пониження в загальній собівартості питомої ваги таких витрат, як: матеріальних затрат, палива і енергії.
Перелік графічного матеріалу
Мал.1. Місце фінансового аналізу у загальній системі аналізу господарської діяльності підприємства.
рис.2.Групи розрахункових показників для оцінки фінансово-економічного стану підприємства.
Рис. 3. Фактори, що впливають на фінансово-економічний стан
підприємства.
Рис.4.Основні етапи стратегічного планування на підприємстві ( в організації ).
Таблиця№1. Стратегічні альтернативи діяльності підприємства.
Схема 1. Складові економічної стратегії фірми.
Таблиця 2.1 Основні економічні показники ЗАТ „Черкаси-Лада”
Таблиця №2.2 Показники фінансової стійкості ЗАТ”Черкаси-Лада”
Таблиця 2.3. Показники ліквідності ЗАТ „Черкаси-Лада”.
Рис.5. Методи оцінки рівня платоспроможності підприємства.
Таблиця 2.4 Показники платоспроможності ЗАТ”Черкаси-Лада”
Таблиця 2.5 Показники рентабельності ЗАТ”Черкаси-Лада”
Таблиця 2.6 Показники ділової активності ЗАТ”Черкаси – Лада”
Таблиця 2.7 Показники прибутковості ЗАТ”Черкаси – Лада”
Рис.6.Структура комплексу задач антикризового менеджменту підприємства.
Таблиця№5.Розрахунок нормативного значення коефіцієнта співвідношення позикових та власних коштів на ЗАТ”Черкаси-Лада”
Рис. 7.Загальна схема напрямків пошуку резервів скорочення витрат виробництва.
Таблиця№6. Шляхи та напрямки покращення фінансово-економічного стану
ЗАТ”Черкаси-Лада”.
Ціна

45

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.